31
Aug

1954 – 2014: Röjdykardivisionen 60 år

Anmäl Av:
i Amröj, Arrangemang, Ceremoni, Dykare, Fjärde sjöstridsflottiljen, Flottan, Förevisning, Marinen/sjö, Oexploderad ammunition, Reklam, Rekrytering, Tradition, Uppvisning, Veteran

Örlogskapten Rolf Hamilton - Röjdykarnas grundare och en pionjär för grodmansutbildningen i Marinen

År 1953 genomgick dåvarande löjtnanterna Rolf Hamilton och Gösta Fahlman en specialkurs i lätt dykning för kommandosoldater hos U.S. Navy Underwater Demolition Teams (UDT), föregångare till U.S. Navy SEALs, i San Diego USA. Efter den genomförda utbildningen i USA blev Kapten Rolf Hamilton år 1954 chef för den första röjdykarkursen vid Gullmarsbasen i Skredsvik, som var och fortfarande är en idealisk plats för denna typ verksamhet. Från 1956 och ett antal år framåt utbildades även attackdykare i Skredsvik. Senare koncentrerades utbildningen till att endast omfatta röjdykare. Igår, lördagen den 30 augusti, återsamlades ett hundratal gamla och unga röjdykarveteraner vid röjdykardivisionen i Skredsvik. Fortsätt att läsa →

29
Aug

Korvetter besöker Malmö och Stockholm

Anmäl Av:
i Besök, Fartyg/båt, Karlskrona, Korvett, Stockholm, Tredje sjöstridsflottiljen
I Adenviken under ME01. Marcus Ohlsson/Försvarsmakten

HMS Malmö I Adenviken under ME01. Marcus Ohlsson/Försvarsmakten

Besättningarna på korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö bjuder in till ”open ship” då de besöker städerna som givit dem deras namn..

Lördagen den 30 aug visas fartygen mellan 1000-1500 i Malmö vid Sigmakajen (krankajen).
Lördagen den 6 sept visas fartygen mellan 1000-1500 i Stockholm vid Skeppsbrokajen 106.

Under SweFinex 2014. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

HMS Stockholm genomför artilleriskjutning under SweFinex 2014. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Ta chansen att besöka dessa trotjänare som förtjänstfullt tjänat Flottan och Sverige i 30 år som korvetter.

Välkomna!

28
Aug

NATO företrädare besöker Marina förband

Anmäl Av:
i Amfibie, Besök, Flottan, Marinen/sjö, Nato/PfP, Stockholm

Hur fungerar samarbetet mellan Svenska Marina förband och NATO eller mellan Svenska förband och andra nationer ingående i PfP (Partnership For Peace)? Det var en fråga som NATOS näst högste företrädare för partnerskapsfrågor (Deputy Supreme Allied Commander Transformation), General Mirco Zuliani, ville veta, därför besökte han idag Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen.

Syftet med general Zulianis besök var att få en bättre bild av de två marina förbandens förmågor. Han var dessutom mycket intresserad av hur och på vilket sätt som de respektive förbanden samarbetar med andra nationer och med NATO. Under besöket fick generalen både teoretiska genomgångar såväl som praktiska förevisningar. Andra amfibiebataljonen genomförd bland annat ett stridsmoment, hos våra kollegor på fjärde sjöstridsflottiljen, fick de en gedigen genomgång och visning av olika fartyg. Han var mycket nöjd och imponerad över det han fick se och höra hos de båda förbanden.

Generalen besökte också i veckan några finska förband med samma syfte. General Zulanis uppgifter är att bland annat hålla en dialog med ingående nationer, dels för att inhämta information men också för att sprida information till och emellan nationer ingående i PfP eller i NATO.

Marinchefen, amiral Jan Thörnqvist stod som värd för besöket. (På sista bilden står general Zuliani och samtalar med överstelöjtnant Anders Åkermark och med marinchefen amiral Jan Thörnqvist)

Major Kristina Swaan, Informationschef Amf 1

 

 

 

 

26
Aug

Bevakningsbåtarna avvecklade vid 3.sjöstridsflottiljen

Anmäl Av:
i Fartyg/båt, Flottan, Karlskrona, Marinen/sjö, Tredje sjöstridsflottiljen

 

Vid en kort ceremoni avvecklades HMS Modig och HMS Dristig ur Försvarsmakten och Tredje sjöstridsflottiljen. Bevakningsbåtarna har vid flottiljen i huvudsak använts för sjöövervakning, något de gjort med den äran. Dessförinnan tillhörde de  amfibiesystemet med bland annat inomskärs ubåtsjakt som uppgift.

Sjöövervakningsuppgiften som nu kommer att delas av de övriga fartygen i flottiljen. Anledningen till avvecklingen är Försvarsmaktens begränsade ekonomi.

På sikt ska de nuvarande korvetterna Stockholm och Malmö byggas om till vedettbåtar och ha sjöövervakning som huvuduppgift.

Jimmie Adamsson
Tredje sjöstridsflottiljen

25
Aug

Skipper med flera har berikat försvarsdebatten

Anmäl Av:
i Flottan, Försvarsdebatt, Marinen/sjö, Tredje sjöstridsflottiljen

Jag ska inte sticka under stol med att jag ibland undrat över försvarsbloggaren ”Skippers” identitet och det har säkert flera med mig också funderat över genom åren. Igår blev det officiellt att bakom signaturen och försvarsbloggaren ”Skipper” stod Niklas Wiklund, nybliven fartygschef på HMS Stockholm från 3.sjöstridsflottiljen. Han meddelade mig personligen några dagar före publiceringen av artikeln i DN, vilket jag uppskattade mycket. Jag gav honom beröm för det arbetet han gjort, hans intresse och brinnande engagemang i försvarsdebatten och då särskilt för Marinen.

Han har, tillsammans med övriga försvarsbloggare, bidragit till att försvarsdebatten idag är mer vital än någonsin. Dessa är de drivkrafter som vi behövt och behöver för att få och hålla igång en initierad, levande och bra debatt om vår försvarsförmåga, Försvarsmakten och Marinen. Jag har ofta men inte alltid varit ense om slutsatserna i det han skrivit, men så ska det vara i debatten. Det är också så jag vill att det ska vara i Marinen, högt i tak och ett engagemang hos medarbetarna. På så sätt kan vi sprida kunskap om vad Marinen gör, debattera marina frågor, och gå framåt.

Så tack Niklas och ni andra som bidrar till att det talas om Marinen och marina frågor. Jag vill att ni ska veta att jag är tacksam för det intresse och engagemang som många visar i försvarsdebatten och då särskilt för Marinen. Fortsätt engagera er och debattera – Det är bra och uppskattat av många. Jag vill i sammanhanget passa på att slå ett slag för Marinbloggen. Ni är alltid välkomna att skicka in gästinlägg och använda den som forum för debatten.

Jan Thörnqvist
Marinchef

23
Aug

Finslipa hinderbanetekniken inför Tough Viking

Anmäl Av:
i Amf 1, Amfibie, Arrangemang, Marinen/sjö, Stockholm, Tävling och mästerskap, Träning

Hinderbanans dag

Snart stundar den tuffa tävlingen Tough Viking, närmare bestämt lördag den 30 augusti. Det är många anmälda till tävlingen, inte minst från Amfibieregementet och övriga Försvarsmakten. Nu finns det möjlighet att finslipa hinderbanetekniken eller bara prova på som nybörjare att springa hinderbana.

Söndag den 24 augusti mellan klockan 11.00–14.00 vid Djurgårdsbrunn, kan du träna med deltidssoldaten Konstantin Avrdamidis. Konstantin är en av Sveriges bästa hinderbanelöpare, han stod dessutom som segrare för årets TV4:s Gladiatorerna.

På plats får du också träffa hemvärnssoldater tillhörande 293.Hemvärnskompaniet.

Välkomna!

 

Kristina Swaan, Informationschef Amf 1

22
Aug

HMS Stockholm 30 år

Anmäl Av:
i EU Navfor, Flottan, Karlskrona, Korvett, Marinen/sjö, Tredje sjöstridsflottiljen

Idag, 22 augusti 2014, fyller korvetten HMS Stockholm 30 år. Hon har under dessa år sett och genomfört en mängd olika uppgifter. Från kallt krig och ubåtsjakt på 1980-talet till insats mot pirater i Adenviken 2009. Hon byggdes på Karlskronavarvet, tillsammans med systerfartyget Malmö, som ledningsfartyg för dåvarande ytstridsflottiljerna.

På Försvarsmaktens webbsida och wikipedia finns mer fakta om fartyget.

Jimmie Adamsson
Tredje sjöstridsflottiljen

19
Aug

Master Chief Petty Officer of the Navy (MCPON) på besök i Marinen

Anmäl Av:
i Amf 1, Amfibie, Amfibiesoldat, Besök, Fjärde sjöstridsflottiljen, Flottan, Ledarskap, Marinen/sjö, Rekrytering, Samarbete, Sjöman, Specialistofficersutbildning, Stockholm, Utbildning

 

Master Chief Petty Officer of the Navy (MCPON), Michael D. Stevens ombord på HMS Visby i samtal med sonarofficeren, fanjunkare Jacob Alehammar

Master Chief Petty Officer of the Navy (MCPON), Michael D. Stevens ombord på HMS Visby i samtal med sonarofficeren, fanjunkare Jacob Alehammar

Master Chief Petty Officer of the Navy (MCPON) är den främste företrädaren för alla sjömän och underbefäl i U.S. Navy och arbetar som rådgivare till Chief of Naval Operations (CNO) och Chief of Naval Personnel (CNP). Vid ett besök hos U.S. Navy i Washington DC under 2013 bjöd jag in MCPON, Michael D. Stevens till Sverige och Marinen.  Fortsätt att läsa →

06
Jul

Marinchefens sommarbrev den 6 juli 2014

Anmäl Av:
i Marinen/sjö

Nu är det äntligen sommar och semestertider för de flesta av oss. Flera delar i marinen är emellertid igång eller har beredskap, vilket är precis som det ska med tanke på våra uppgifter. För att få lite perspektiv och kanske komma ner i varv då man är ledig är det ibland bra att fundera på lite av varje om vad vi gjort, vad som hänt, var vi står och var vi är på väg. Det har jag gjort och några utvalda delar tänkte jag här dela med mig till er.

Fortsätt att läsa →