26
Apr

Övningen Joint Warrior avklarad

Anmäl Av:
i Amf 1, Amfibie, Amfibieofficer, Amfibiesoldat, Marinen/sjö

Övningen Joint Warrior avklarad

En väl genomförd övning i Skottland är avslutad! För femte gången deltog enheter ur Amfibieregementet på den multinationella övningen kallad Joint Warrior. En sammansatt pluton med personal från amfibiebataljonens samtliga amfibieskyttekompanier, utgjorde en understödspluton på drygt 30 man. Enheten var det enda skjutande markförbandet vilket medförde att plutonen fick öva en hel del.

 

Det blev mycket kvalitativ övningstid för understödsplutonen. Foto: Klas Pekkari

Det blev mycket kvalitativ övningstid för understödsplutonen. Foto: Klas Pekkari

Inför övningen hade den sammansatta plutonen samövat. Foto: Klas Pekkari

Inför övningen hade den sammansatta plutonen samövat. Foto: Klas Pekkari

Understödsplutonen flögs ner med Hercules till Skottland. Foto: Klas Pekkari

Understödsplutonen flögs ner med Hercules till Skottland. Foto: Klas Pekkari

 

 

 

 

 

 

 

Den första dagen handlade mest om att komma på plats och genomföra diverse säkerhetsgenomgångar och förberedelser av pjäsplasterna inför övningen.

Redan första övningsdagen avfyrades de första granaterna med lyckat resultat.

Förbandet är mycket uppskattat av kollegor från andra nationer, de vet att personalen alltid levererar med gott resultat.

Att få öva understödet i den här typen av övningar är extremt viktigt för utvecklingen av funktionen då personalen får möjlighet att öva med egna enheter såväl som med andra nationer.  Foto: Klas Pekkari

 

 

Mj Kristina Swaan, Amf 1

 

11
Apr

Marina läroverket informerades om amfibieförbandet

Anmäl Av:
i Amf 1, Amfibie, Amfibieofficer, Amfibiesoldat, Besök, Försvarsupplysning, Marinen/sjö, Officersutbildning, Rekryt, Rekrytering, Soldat, Yrkesofficer

Marina läroverket informerades om amfibieförbandet

Under en dag besökte 24 elever ur marina läroverket Amfibieregementet. Syftet med besöket var att de skulle få mer kunskap om förbandet, marinen och inte minst skulle eleverna få information om vilka yrken som finns i marinen och hur man söker sig till dem.

Sophie Mellstig och Christoffer Mansnerius berättade och visade hur stridsbåten fungerade. Foto: Kristina Swaan

Sophie Mellstig och Christoffer Mansnerius berättade och visade hur stridsbåten fungerade. Foto: Kristina Swaan

För att eleverna skulle få en så bra bild som möjligt på den korta tiden, varvades besöket med korta teoretiska genomgångar och praktiska förevisningar.

 Plutonchefen Calle Ahldén visade bland annat lätta trossfärjan. Foto: Kristina Swaan


Plutonchefen Calle Ahldén visade bland annat lätta trossfärjan. Foto: Kristina Swaan

Utbildningsledaren Matts Martling ansåg att dagen var mycket bra och informativ. Foto: Kristina Swaan

Utbildningsledaren Matts Martling ansåg att dagen var mycket bra och informativ. Foto: Kristina Swaan

Eleven Simon Gustafsson kunde tänka sig en framtid i marinen. Foto: Kristina Swaan

Eleven Simon Gustafsson kunde tänka sig en framtid i marinen. Foto: Kristina Swaan

 

 

 

 

 

 

 

Plutonchefen Calle Ahldén visade och berättade bland annat om lätta trossfärjan. Stridsbåtschefen Sophie Mellstig och stridsbåtsmekanikern Christoffer Mansnerus visade och berättade om stridsbåten som eleverna också fick provåka. Det är positivt att marina läroverket besöker förbandet för att lära sig mer. Utbildningsledaren Matts Martling berättade att eleverna är inne på sitt andra år av tre och ansåg också att det var mycket värdefullt för eleverna att få besöka förbandet. Eleven Simon Gustafsson, tyckte att besöket hade varit mycket lärorikt och han kunde mycket väl tänka sig en framtid i marinen och på Amfibieregementet.

 

Mj Kristina Swaan, Amf 1

01
Apr

HOTO i operation Atalanta

Anmäl Av:
i EU, EU Navfor, Flottan, Marinen/sjö, Somalia

The EU Naval Force, incooperation with other Counter Piracy Forces, rea...

Här kommer en uppdatering från Operation Atalanta och från mitt senaste besök i operationsområdet. Den 23 mars var jag i Djibouti för en så kallad Hand over Take over (HOTO), för styrkechefen Force Commander (FCdr) och hans stab Force Headquarters (FHQ). Då lämnade den italienske amiralen Stefano Barbieri över ansvaret till den tyske amiralen Jaan Kaack, som nu har ansvaret för genomförandet av verksamheten i operationsområdet till augusti.

Vi har nu gått in i en vädermässigt lugnare period mellan monsunperioderna. Vi har också en tid framöver en bättre tillgång på resurser. Just resurstillgången, vad vi kallar för Force Flow, är en av våra stora utmaningar. Det gäller såväl stridsfartyg som helikoptrar, övervakningsflyg, sjukvårdsresurser och stödfartyg. Men under de kommande månaderna medger resurstillgången ett antal fokuserade strandnära insatser i de kuststräckor som vi bedömer som särskilt intressanta för underrättelseinhämtning.

Besök gärna http://eunavfor.eu/ för att följa insatsen närmare.

Jonas Wikström
Deputy Operation Commander
EUNAVFOR Somalia
Operation Atalanta

16
Mar

Generalsbesök på Dynamic Move

Anmäl Av:
i Marinen/sjö, Multinationell, Övning

Photo Mar 10, 11 36 08 AM

Den multinationella stabsövningen Dynamic Move pågår just nu i Belgien. I övningen deltar mer än 160 personer från ett tjugotal nationer. Deltagarna övas i samtliga aspekter av sjöminröjning och bygger på ett krishanteringsscenario i Östersjön. Marintaktisk chef, Ola Truedsson, besökte övningen och vi har fått följande text från NATOS pressofficer på plats som vi publicerar i original nedan:

OOSTENDE, Belgium – Swedish Marine Brigadier General Ola Truedsson visited the participants of NATO exercise DYNAMIC MOVE 16 today in Oostende, Belgium.
“I had heard quite a lot about this exercise, all good, and thought I needed to see it myself,” said the general.
Exercise DYNAMIC MOVE is an annual Allied Maritime Command tactical-level Mine Counter Measure Command Post Exercise and is designed to train participants from NATO and national commands, including Partner Nations and Non NATO Entities.
During the visit, the general was briefed by various participant groups on their progress thus far in the exercise and shared why he thought a multinational training exercise, like DYNAMIC MOVE, was important for Sweden to participate.

“I think it’s great for a small country like Sweden to come together with other nations to exercise various scenarios so when we come into a real operation we have the same way of doing things, the same SOPs, and this exercise brings it all together,” said the general. “We can’t see a scenario in our area where we will be alone, so we can come together with our Nordic partners and challenge ourselves to learn.”
Dynamic Move 2016 will run from 07 to 19 March and has nearly 160 participants from at least 20 different nations. The exercise has been coordinated by Allied Maritime Command Northwood Headquarters and hosted by Belgium’s EGERMIN Naval Mine Warfare School.

LTJG Mikel Weigel
Public Affairs Officer, USN
NR NPASE West

 

02
Mar

Besök i operationsområdet

Anmäl Av:
i Afrika, EU, EU Navfor, Europa, Flottan, Internationell insats, Marinen/sjö, Somalia
I samtal med FC ITS Carabiniere

I samtal med FC ITS Carabiniere

Jonas Wikström är ställföreträdande chef för Operation Atalanta. Han berättar på bloggen om sitt arbete.

Förra veckan genomförde jag en sexdagars rundresa i östra Afrika. Syftet var att besöka våra enheter på plats i Djibouti, Mogadishu, Nairobi och Dar es Salam; men också att diskutera med våra samarbetspartners i området.

Även om operationen präglas av vår verksamhet till sjöss, har vi ett nätverk av stödjande enheter i land. I Djibouti finns förutom Atalantas spanska flygdetachement och gemensamma stödenhet också ett antal nationella stödenheter. Utöver dessa har vi samverkansofficerare i bland annat Mogadishu, Bahrein, Seychellerna och Nairobi.

Operation Atalanta är i högsta grad beroende av ett väl fungerande samarbete med andra organisationer och aktörer, bland annat andra stater i regionen. Därför mötte jag cheferna för Marinen och Kustbevakningen i Djibouti, men även chefen för de franska styrkorna i landet.

Under resan fick jag möjlighet att träffa ett antal svenskar, bland annat de svenska ambassörerna i Somalia och Tanzania. I Mogadishu fick jag en pratstund med några ur den svenska kontingenten i EU Training Mission (EUTM) Somalia. De gör ett fantastiskt jobb i en mycket svår miljö.

De primära uppgifterna för Operation Atalanta är att motverka piratverksamhet och skydda civil sjöfart i Adenviken och Indiska oceanen, men vi har också sekundära stödjande uppgifter kopplat till förmågeuppbyggnad. Vi har ett antal samarbetspartners, bland annat EUCAP Nestor, EUTM Somalia, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) och Food and Agriculture Organization of the United Nations (UN FAO). Under min rundresa genomfördes möten med dessa organisationer, för diskutera hur vi kan skapa en bättre koordinering och planering av vår verkksamhet. Vi stödjer huvudsakligen genom utbildning och träning ombord på våra fartyg till sjöss. Där har EUNAVFOR har en betydelsefull roll.

Men EUNAVFOR kan göra mer än att stödja med förmågeuppbyggnad. Närvaron av av våra fartyg och interaktionen med dignitärer på olika nivåer, så kallad Key Leader Engagement (KLE), är ett bra exempel på ”Defence Diplomacy”. Våra fartyg kan där utgöra stöd för de olika EU-delegationerna i området.

Den stora umaningen idag och i framtiden handlar mycket om att få ihop de förmågeuppbyggande initiativ och insatser som görs i och utanför Somalia. Med så många inblandade aktörer är en väl fungerande koordination en förutsättning för att vi skall uppnå önskad effekt. Där finns det utvecklingspotential. Slutmålet för våra gemensamma insatser måste vara att det finns ett fungerande system som kan tillgodose maritim säkerhet i vattnen utanför Somalia; såväl på lokal, federal och central nivå i Somalia som regionalt i området. Men det är en lång, lång väg dit.

Besök gärna http://eunavfor.eu/ för att följa insatsen närmare.

Jonas Wikström

Deputy Operation Commander

EUNAVFOR Somalia

Operation Atalanta

17
Feb

Uppmärksammat forskningssamarbete

Anmäl Av:
i Karlskrona, Marinen/sjö, Sjöstridsskolan, Undervattensstrid

fyraikammarhallen

Det samarbete mellan Sjöstridsskolan (SSS) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) som presenterades igår har rönt en hel del intresse.

Samarbetet består i en doktorandtjänst hos BTH som bekostas av SSS. Mårten Silvanius arbetar sedan sju år som utvecklingsingenjör på FM DNC och kommer till våren att påbörja sin forskning i området undervattensoperationer.

Elementet vatten är i jämförelse med t.ex. rymden ganska outforskat. Östersjön i sig är ett utmanande hav med stora variationer i temperatur och salthalt. Det är det som lockar den blivande forskaren.
– Min forskning kommer omfatta människans och maskinens förmågor under vatten. Det kan röra sig om både kommunikation mellan människa och maskin, dataöverföring eller samarbete mellan dykare och ubåt, säger Mårten Silvanius.

Läs mer under länkarna nedan.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/02/undervattensteknik-forenar/

http://www.blt.se/karlskrona/nytt-samarbete-kring-undervattensteknik/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6369547

02
Feb

Blivande kollegor utbildas i marintaktik

Anmäl Av:
i Amf 1, Amfibie, Arbetsgivare, Officersutbildning, Samarbete, Specialistofficersutbildning
Kapten Fredrik Nilsson (sittande höger) berättade om Robot 17 systemet för intresserade kadetter. Foto Kristina Swaan

Kapten Fredrik Nilsson (sittande höger) berättade om Robot 17 systemet för intresserade kadetter. Foto Kristina Swaan

För någon vecka sedan tillbringade ett sextiotal kadetter med marin inriktning två dagar på Amfibieregementet för att fördjupa kunskaperna om förbandets organisation, uppgifter och taktik.

Kadetterna läser en sex veckor lång utbildning i marintaktik och för att ytterligare öka kunskap och förståelse, tillbringade kadetterna två dagar på Amf 1. Personal tjänstgörande på 2.amfibiebataljonen och amfibiestridssektionen (SSS), hade gjort upp ett två dagar långt program för kadetterna med bland annat ett stationssystem där kadetterna ingående fick information om olika vapensystem, fartyg och båtar, sambandssystem och en hel del annat. Kadetterna hade många bra och lite oväntade frågor som ledde till bra diskussioner mellan eleverna och befälen.

Amfibie EOD-dykare visade och berättade hur de arbetar under vattnet och vid ytan. Foto Kristina Swaan

Amfibie EOD-dykare visade och berättade hur de arbetar under vattnet och vid ytan. Foto Kristina Swaan

Underhållskompaniet visade fartyg och båtar av olika slag. Foto Kristina Swaan

Underhållskompaniet visade fartyg och båtar av olika slag. Foto Kristina Swaan

Granatkastare är ett av många vapensystem som används av amfibiebataljonen. Foto Kristina Swaan

Granatkastare är ett av många vapensystem som används av amfibiebataljonen. Foto Kristina Swaan

 

 

 

 

 

 

 

Att läsa om marinens olika förband hur de löser uppgifter är en sak, men både kadetterna och befälen var rörande överens om att besök på förband är ovärderligt för att öka kunskapen än mer. En annan bonuseffekt är att förbandet får träffa blivande kollegor.

/Kristina Swaan, Amf 1

 

29
Jan

Svensk ledning av operation Atalanta

Anmäl Av:
i EU Navfor, Flottan, Marinen/sjö, Somalia

Italienska Fregatten ITSCarabiniere RHIB Conducting Friendly Approach on Fishing VesselNu har Sverige återigen en ledande befattning i EUNAVFOR Operation Atalanta, den Marina insats utanför Somalia som pågått sedan 2008. Den 21 januari tog jag, Jonas Wikström, över som Deputy Operation Commander, vilket innebär att jag under Operation Commander kommer att leda den dagliga verksamheten under de närmaste sex månaderna. Fortsätt att läsa →

29
Jan

Marinstridsdagarna 2016

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Taggar: ,

I förgrundenSå är Marinstridsdagarna i Karlskrona till enda för denna gång.
Årets tema har varit Ökad marin förmåga – nu krävs leverans. Och leverans har det blivit, redan under Marinstridsdagarna. Över 200 programpunkter har avverkats och drygt 150 personer har delat med sig av information och erfarenheter till sina kollegor – bara enligt programmet. Därutöver har värdefulla kontakter och utbyten skett under pauser, luncher och vid middagar. Fortsätt att läsa →