På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Om webbplatsen

Blogg.forsvarsmakten.se är en webbplats som ägs, utvecklas och förvaltas av Försvarsmakten. Webbplatsen är en så kallad multiblogg och bygger på WordPress (wordpress.com). Webbplatsen utgörs i huvudsak av bloggar där vem som helst som är medarbetare och i vissa fall representerar en funktion eller enhet i Försvarsmakten kan skapa en egen blogg.

Webbplatsen syfte är att förbättra möjligheterna till en öppen, djup och bred dialog om Försvarsmaktens ämnen i sociala medier, och genom den dialogen:

  • öka förståelsen för Försvarsmaktens uppdrag och verksamhet
  • öka intresset för Försvarsmakten som arbetsgivare och arbetsplats

Kontakt/Frågor om webbplatsen
Eftersom innehållet på webbplatsen nästan uteslutande skapas av dess användare och besökare bör frågor som rör innehåll i inlägg eller kommentarer ställas till den som är avsändare till det specifika innehållet.

Generella frågor om blogg.forsvarsmakten.se, till exempel sådana som rör utvecklingen och förvaltningen av webbplatsen, besvaras av Försvarsmakten. Om du misstänker att en handling eller ett beteende står i strid med webbplatsens regler är vi mycket tacksamma om du hör av dig till oss och berättar om det.

Kommunikationsavdelningen
Telefon:  08-788 88 88
E-post: webbredaktionen@mil.se

Försvarsmakten på blogg.forsvarsmakten.se
Redaktörerna på blogg.forsvarsmakten.se är de som representerar Försvarsmakten och för Försvarsmaktens talan på webbplatsen. Det innehåll som redaktörer publicerar på blogg.forsvarsmakten.se, särskiljer sig grafiskt eller signeras på ett sätt som gör det tydligt att det är Försvarsmakten som står bakom innehållet.

Vid sidan om redaktionen finns personer i Försvarsmakten som är utsedda talespersoner och har rätt att föra myndighetens talan, ibland i en specifik fråga. De kan publicera innehåll på blogg.forsvarsmakten.se, och det innehållet är då att betrakta som myndighetens officiella fakta eller ställningstaganden. Om till exempel en enskild bloggare är en talesperson i Försvarsmakten, framgår det på personens blogg att så är fallet och inom vilka ramar det gäller. Normalt visas Försvarsmaktens vapen och logotyp endast på formella myndighetsbloggar.

För övriga som bidrar med innehåll på blogg.forsvarsmakten.se gäller att de representerar sig själva och att det som publiceras är den egna uppfattningen, som inte nödvändigtvis speglar myndigheten Försvarsmaktens.

Moderering
Utöver att hantera användarkonton, lyfta nyheter och ämnen för diskussion med mera så modererar Försvarsmakten det innehåll som publiceras på blogg.forsvarsmakten.se av dess användare. Att moderera innebär att hålla uppsikt över webbplatsen, att vid behov ta bort inlägg, att svara på frågor samt att representera Försvarsmakten i samtal och debatt.

Blogg.forsvarsmakten.se modereras normalt under vardagar och kontorstid.

Regler för inlägg och kommentarer

Innehåll

Allmänna handlingar
Webbplatsen blogg.forsvarsmakten.se ägs och förvaltas av myndigheten Försvarsmakten. Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar som förvaras vid myndigheter – om informationen inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När till exempel ett inlägg eller en kommentar publiceras på webbplatsen skapas en allmän handling som sparas av Försvarsmakten, även efter att inlägget avpublicerats. Allmänna handlingar får endast förstöras om det finns stöd för detta i Riksarkivets föreskrifter.

Enligt Försvarsmaktens bedömning utgör följande innehåll allmän handling på blogg.forsvarsmakten.se:

Bloggar på blogg.forsvarsmakten.se

  • Alla inlägg som Försvarsmakten eller medarbetare i Försvarsmakten gör på blogg.forsvarsmakten.se
  • Alla inlägg som utomstående gör på blogg.forsvarsmakten.se
  • Alla kommentarer som Försvarsmakten eller medarbetare i Försvarsmakten gör på blogg.forsvarsmakten.se
  • Alla kommentarer som utomstående gör på blogg.forsvarsmakten.se
  • Länkadresser i inlägg och kommentarer på blogg.forsvarsmakten.se. Dock är länkinnehållet inte allmän handling (biblioteksregeln).

Personuppgifter

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på blogg.forsvarsmakten.se.

Blogg.forsvarsmakten.se hanterar vissa personuppgifter. När en blogg registreras krävs av den som registrerar bloggen att lämna e-postadress och, om bloggen är avsedd för en enskild person: förnamn, personalkategori, organisatorisk tillhörighet, yrkestitel och eventuell tjänstegrad. Dessutom är det frivilligt att ange arenatillhörighet (med arena avses armén, marinen, flygvapnet, ledning och logistik, underrättelse- och säkerhetstjänst, sjukvård samt Hemvärnet). Den som vill registrera en blogg måste godkänna att Försvarsmakten sparar och presenterar dessa personuppgifter på webbplatsen. Försvarsmakten sparar dessa personuppgifter i databasen för att administrera blogg.forsvarsmakten.se och presentera dem på webbplatsen för att visa vem (avseende förnamn, personalkategori et cetera) som står bakom en viss blogg – och använder inte uppgifterna till något annat ändamål än det som framgår av denna information. Uppgifterna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen (se avsnittet Allmänna handlingar) eller i samband med en eventuell polisutredning.

Personuppgifter kan också förekomma i inlägg publicerade av Försvarsmakten eller någon annan på blogg.forsvarsmakten.se. Försvarsmakten och övriga som publicerar inlägg på webbplatsen har ett delat ansvar för det som publiceras. Försvarsmakten är ytterst ansvarig för att hålla uppsikt över webbplatsen och avpublicera kränkande personuppgifter.

Läs mer om hur Försvarsmakten behandlar personuppgifter

 

Anmälan
På blogg.forsvarsmakten.se finns möjligheten för besökare att anmäla inlägg som misstänks bryta mot någon av reglerna för webbplatsen. En anmälan uppmärksammar inlägget för webbplatsens moderatorer som sedan skyndsamt granskar det och genomför eventuella åtgärder.

Då ett inlägg har anmälts av fem oberoende anmälare, avpubliceras det automatiskt till dess att en moderator har bedömt inlägget. Om inlägget står i strid med webbplatsens regler avpubliceras det. Om inlägget inte står i strid med webbplatsen regler återpubliceras det (om det varit avpublicerat) utan ytterligare möjlighet för användare att anmäla det.

Det är inte tillåtet att använda anmälningsfunktionen i annat syfte än att uppmärksamma webbplatsens moderatorer på ett inlägg eller en kommentar som misstänks stå i strid med webbplatsens regler.

Det är inte tillåtet att med ett inlägg hävda eller antyda att en annan användare brutit mot reglerna. Misstänkta regelbrott ska anmälas med anmälningsfunktionen eller meddelas webbplatsens moderatorer per e-post till webbredaktionen@mil.se.

Cookies
Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen lagrar i din dator.

Försvarsmakten använder cookies för att förbättra användbarheten  samt i marknadsföringssyfte. Alla webbsidor som börjar med blogg.forsvarsmakten.se använder sig av Google Analytics som ett analysverktyg. Google Analytics använder cookies och informationen som genereras av dessa (inklusive IP-adresser) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google. Denna information används i syfte att utvärdera besökstatistik. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar. Google Analytics anonymiserar den information som skickas till Google.

Vill du inte tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina möjligheter att besöka eller använda blogg.forsvarsmakten.se.

Samtycke

Du som besöker blogg.forsvarsmakten.se samtycker till att cookies används enligt avsnittet ”Cookies”.

Du som besöker blogg.forsvarsmakten.se, publicerar inlägg eller kommentarer, eller har ett användarkonto, samtycker till att Försvarsmakten behandlar dina personuppgifter enligt avsnittet ”Personuppgifter”.

Du som använder anmälningsfunktionen för att anmäla inlägg eller kommentarer samtycker till att Försvarsmakten sparar din IP-adress i samband med att du gör anmälan.

Försvarsmakten på internet
https://forsvarsmakten.se
https://blogg.forsvarsmakten.se
https://jobb.forsvarsmakten.se

http://www.facebook.com/forsvarsmakten
https://www.facebook.com/ForsvarsmaktenJobb/

http://www.youtube.com/forsvarsmakten
http://www.mynewsdesk.com/se/forsvarsmakten

https://twitter.com/forsvarsmakten
https://www.instagram.com/forsvarsmakten/