Inlägg från våra bloggar

Afghanistanbloggen

Vad gör en: ”Cargo Handler”?

Av Afghanistanbloggen
Dahlström och Dunder. De utgör den senaste enhet som Sverige bemannar i det som kallas ”base command”, det vill säga basgemensamma tjänster, på Camp Marmal. Till vardags arbetar de som ramp- och godsservicesoldater på 254. Flygterminalplutonen från F 21 i Luleå och har som uppdrag att hantera gods. På ett dygn landar och lyfter upp…
Marinbloggen

Korvetter besöker Malmö och Stockholm

Av Jimmie Adamsson
Besättningarna på korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö bjuder in till "open ship" då de besöker städerna som givit dem deras namn.. Lördagen den 30 aug visas fartygen mellan 1000-1500 i Malmö vid Sigmakajen (krankajen). Lördagen den 6 sept visas fartygen mellan 1000-1500 i Stockholm vid Skeppsbrokajen 106. Ta chansen att besöka dessa trotjänare som…
Marinbloggen

NATO företrädare besöker Marina förband

Av Marinbloggen
Hur fungerar samarbetet mellan Svenska Marina förband och NATO eller mellan Svenska förband och andra nationer ingående i PfP (Partnership For Peace)? Det var en fråga som NATOS näst högste företrädare för partnerskapsfrågor (Deputy Supreme Allied Commander Transformation), General Mirco Zuliani, ville veta, därför besökte han idag Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen. Syftet med general Zulianis besök…
Ledarskap och pedagogik

Workshop Handbok Utbildningsmetodik

Av Ledarskap och pedagogik
Handboken i utbildningsmetodik har nu funnits i drygt ett år. Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) hade en workshop kring boken i våras och nu har Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) genomfört detsamma. Under FMUndSäkC pedagogiska dagar var ett av inslagen att göra en workshop utifrån boken och dess innehåll. Målet var att kunna ge fler…
Afghanistanbloggen

Vad gör en: ”Fort Off”?

Av Afghanistanbloggen
”Fortifikationen är en organisation som bildades på 1600-talet och vars uppgift var att vidmakthålla och förstärka rikets fästningar (fastigheter). Ur Fortifikationen uppstod ingenjörstrupperna, signaltrupperna och Fortifikationskåren. Fortifikationen finns inte längre som en organisatorisk enhet inom Försvarsmakten. Dess uppgifter att ansvara för och förvalta statens fastigheter upprätthålls numera av Fortifikationsverket.” Källa: Försvarsmaktens ordlista Kapten Sören Berglund…
Flygvapenbloggen

Överste Lars Bergström ny chef för F 17

Av Flygvapenbloggen
Det är onsdag morgon och daggen ligger kvar i gräset efter en sval natt. Ronneby garnison står uppställd på paradplatsen. Solen har precis börjat värma upp dagen. Exakt klockan 0900 lämnar ställföreträdande chef, F 17 av till nuvarande chef för F 17, överstelöjtnant Magnus Liljegren. Med sedvanlig pompa och ståt. Med Marinens musikkår och parad…
Kommentarer (1)
En grön sommar

Allt gott har ett slut

Av Anna
Tiden går så fort. Jag hinner knappt med själv. I skrivande stund har jag mindre än fyra veckor kvar av denna sommarens GMU-äventyr. Det som återstår nu är diverse examinationer, utbildningen till skyddsvakt, den fruktade "Aldrig ge upp"-veckan och en sista avslutningsvecka. Senaste turen vi var i fält var mycket bättre än vad jag hade…
Marinbloggen

Bevakningsbåtarna avvecklade vid 3.sjöstridsflottiljen

Av Jimmie Adamsson
  Vid en kort ceremoni avvecklades HMS Modig och HMS Dristig ur Försvarsmakten och Tredje sjöstridsflottiljen. Bevakningsbåtarna har vid flottiljen i huvudsak använts för sjöövervakning, något de gjort med den äran. Dessförinnan tillhörde de  amfibiesystemet med bland annat inomskärs ubåtsjakt som uppgift. Sjöövervakningsuppgiften som nu kommer att delas av de övriga fartygen i flottiljen. Anledningen…
Kommentarer (15)
Dalabataljonen

Vi finns där just för dig!

Av Dalabataljonen
Jag bestämde mig tidigt att ska det skickas folk från vår bataljon till branden i Västmanland så skulle jag vara med och hjälpa till, och precis som många andra i Bataljonen slöt dom upp och svarade på frågan om hjälp. Män och kvinnor som lämnade allt där hemma för att åka och dra sitt strå…
Afghanistanbloggen

Rekat och klart för framtiden

Av Afghanistanbloggen
Under veckan som gick var chefen för FS 28, överste Joakim Karlquist från Skaraborgs regemente (P 4) och chefen FS 29 , överstelöjtnant Jan Ohlson från Luftvärnsregementet (LV 6), på besök i Mazar-e-Sharif för att själva skaffa sig en uppfattning inför det kommande uppdraget. De kommande insatserna kommer att vara i ungefär samma storleksordning som…
Inga sökträffar hittades tyvärr.