På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Administrativ skottfältsröjning 2 – Utökade behörigheter för militärt förarbevis grund

Viktor Myrlander

Rullflak från regementets dag. Trängregementet i Skövde. Foto: Cornelia Nygren/Försvarsmakten

Administrativ skottfältsröjning är ett begrepp som flitigt används för att beskriva processen med att förenkla nuvarande regelverk och rutiner. I tider av upprustning och tillväxt behöver byråkratin ses över och förändringar göras. Målet är ökad operativ effekt och en bättre rustad krigsorganisation. 

Försvarsmaktens marksäkerhetsföreträdare har beslutat att förenkla och utöka behörigheter för militärt förarbevis grund. Behörigheter från det civila körkortet kan nu föras över på det militära förbeviset för all personal inom Försvarsmakten. Tilläggsutbildningar får numera kombineras med militärt förarbevis grund och den tidigare bortre gränsen om två år för vissa behörigheter plockas bort.

Utökade behörigheter för militärt förarbevis grund

​Som en del i arbetet att förenkla och effektivisera verksamheten inom området fordonstjänst genomförs ytterligare förändringar kopplat till militärt förarbevis grund.

Tidigare fick militärt förarbevis grund för fordonsslagen; personbil med tungt släpfordon, tung lastbil eller buss med eller utan tungt släpfordon samt terrängskoter med eller utan släpfordon bara utfärdas till anställd civil personal. Därutöver kunde tilläggsutrustning som kräver tilläggsutbildning (exempelvis bakgavellyft och rullflaksväxlare) inte tillföras till förarbeviset. Giltighetstiden för militärt förarbevis grund för ovanstående fordonsslag gällde max 2 år från utfärdandet.

Förändringar

Genom dessa bestämmelser begränsades användandet och utfärdande av militärt förarbevis grund för personal med rätt körkortsbehörighet i onödan. För att svara mot krav på effektivisering och förenkling genomförs därför följande förändringar:

  1. Militärt förarbevis grund för fordonsslagen; personbil, tung lastbil eller buss med eller utan tungt släpfordon kan utfärdas till all anställd personal om dessa behörigheter finns på individens civila körkort.
  2. Militärt förarbevis grund kan kombineras med tilläggsutrustning som exempelvis bakgavellyft eller rullflak. Tilläggsutbildning antecknas på militärt förarbevis grund.
  3. Bortre tidsgräns om 2 år plockas bort. Personal ska ha ”den kompetens som krävs för att trafiksäkert kunna förflytta fordonsslaget” och vid behov genomförs förtrogenhetsutbildning.

– Vi ser detta som bra förändringar vilka kommer spara tid och resurser. En individ som kör lastbil i det civila kan köra lastbil i det militära. I stället för en hel lastbilsutbildning kan man nu istället komplettera med de tilläggsutbildningar som krävs inom Försvarsmakten, säger Johan Pilström, Försvarsmaktens Trafiksäkerhetschef.

– Det ligger även i linje med vår utbildningsfilosofi där den faktiska kompetensen ligger till grund för värderingen av individens utbildningsbehov. Det finns ingen anledning att spendera ytterligare utbildningstid om individen redan besitter rätt kompetens, fortsätter Johan Pilström.

Bestämmelser vid övningar och militära undantag

Fortfarande gäller att militärt förarbevis grund inte får användas som militär förarbehörighet av övad personal eller personal som följer förband under övning.  Detta oavsett om personalen är värnpliktig, anställd, kadetter, frivilliga eller annan personalkategori tillhörande Försvarsmakten. Det hänger samman med möjligheten att praktisera de undantag från militärtrafikordningen MTrF (SFS 2009:212) som Försvarsmakten har. För att omfattas av dessa krävs fortsatt fullständig utbildning för fordonsslaget och utfärdat militärt förarbevis. Militära undantag inkluderar bland annat terrängkörning och körning med släckt belysning.

– Sammantaget bedömer vi att besluten inte påverkar säkerheten negativt. Vi kommer fortsatt uppfylla de lagkrav som finns, men underlätta både utbildning och hantering av fordonsförare inom Försvarsmakten säger Jon Hermansson, Chef Försvarsmaktens Marksäkerhetssektion.

Ärendenummer  Vidar:

FM2024-1247:7 MarksäkO 2024:07 Ändring i SäkR Trafik 2023​

Se tidigare artiklar på temat:

Administrativ skottfältsröjning – Förenklade regler för fordonstjänst – Armébloggen (forsvarsmakten.se)

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *