29
Mar

I täten för underrättelsearbetet

Anmäl Av:
i Afrika, FN, Internationell insats
Per Edling på kontoret. Foto Försvarsmakten

Per Edling på kontoret. Foto Försvarsmakten

Kommendörkapten Per Edling befinner sig i täten för underrättelsearbetet i FN:s operation i Mali, MINUSMA. Han är chef för U2, högkvartererets militära underrättelsesektion. Per är i grunden ubåtsman och man kan ju undra hur det kommer sig att han tjänstgör i kanten av öknen. – Alla ubåtsmän har underrättelsetjänsten i blodet och jag har tjänstgjort i en liknande befattning på divisionsnivån i Afghanistan. Dessutom talar jag franska sedan mina studier vid Ecole de Guerre i Paris. Operationens arbetsspråk är engelska, men franskan hjälper till vid kontakter med afrikanska och franska officerare.

Exempelvis har Per just kommit tillbaka från en resa till en fransk bas i N’Djamena i Tchad. – Västafrika är ett enormt område. Utmaningarna är många och lösningarna är komplexa. Det var kul att träffa sex gamla kursare från Paris.

Per arbetsplats är annars ett kontor i Bamako. Hans sektion består av 16 officerare från många av världens hörn. – Mina officerare kommer från Norge i norr till Benin i söder, från USA i väster till Kambodja i öster. Det är stora kulturella skillnader i gruppen, vilket gör ledarskapsutmaningen spännande. Arbetet är ofta riktigt roligt. Vid de tillfällen jag lyckas kombinera europeisk metodologi med de afrikanska officerarnas djupa förståelse för den rådande situationen, blir jag varm i hela kroppen. Jag stormtrivs, säger Per.

MINUSMA är FN:s första operation med ett militärt underrättelsesystem, vilket skapade en del uppstartsproblem. Nu är huvuddelen av dessa lösta, bland annat tack vare ankomsten av det svenska truppbidraget, och det verkliga arbetet kan sätta igång. –Underrättelsetjänsten behövs verkligen i denna allt för blodiga FN-operation. När vi tar farväl av våra stupade kamrater, får vi som står där i snörräta led en påminnelse om vår egen dödlighet.  Samtidigt får vi en tyst uppmaning att göra allt vi kan för att slippa stå där igen. Den träffar som en knytnäve i veka livet.

Hemma i Sverige väntar Pers familj. –Min hustru är verkligen av det rätta virket,  som lyckas kombinera arbete och småbarnsliv. Hon håller modet uppe trots att jag är långt borta. Dessutom bär hon vårt tredje barn. Om allt går som det är tänkt hinner jag hem innan det är dags att åka till BB.

LtCol Steffen Hansen, Best Practice Officer FHQ/U7 MINUSMA

10
Mar

En stark upplevelse

Anmäl Av:
i Armén/mark, Enskilda insatser, Korea, Observatör
ÖB med NNSC delegationens kvartermästare Jonas  Åberg  vid besök i NNSCs skyddsrum, populärt kallad bunkern" Fotograf.  Försvarsmakten

ÖB med NNSC delegationens kvartermästare Jonas Åberg vid besök i NNSCs skyddsrum, populärt kallad bunkern. Foto: Försvarsmakten

Under två dygn har överbefälhavaren varit på besök i Sydkorea. Besöket sammanföll med den stora övningen Key Resolve15 och Foul Eagle15 med deltagande av ca 3500 amerikanska soldater och ca 100 000 Sydkoreanska soldater/sjömän. Övningarna genomförs årligen och föranleder som regel ett mer spänt läge på Koreahalvön mellan Nord- och Sydkorea under genomförande tiden i mars-april. Bla förekommer Nordkoreansk retorik med hot om vedergällning och demonstrationsskjutningar med såväl missiler och långskjutande artilleri.

Nyfikna soldater från Nordkorea övervakar besöket vid  NNSC Fotograf: Försvarsmakten

Nyfikna soldater från Nordkorea övervakar besöket vid NNSC Foto: Försvarsmakten

Samma morgon som ÖB skulle träffa den samlade befälhavaren för alla styrkor på den Sydkoreanska sidan av halvön, den amerikanske Generalen Scaparotti, så inträffade ett knivdåd mot den amerikanske ambassadören i Sydkorea. Ambassadören knivskars i ansiktet och motivet från förövaren var att betona betydelsen av Nord- och Sydkoreas återförening.

ÖB träffade också sin Sydkoreanske kollega Admiral Choi Yoon Hee innan resan fortsatte upp till den Svensk/Schweiziska campen i Panmunjom på gränsen mellan Nord o Sydkorea inne i den demilitarizerade zonen. Vid mötet med den svenska personalen fick ÖB möjlighet att få fördjupad kunskap om det operativa läget, delegationens uppgifter samt föra samtal om säkerhetspolitisk utveckling på Korea halvön. ”Ett besök i Panmunjom är en stark upplevelse”, säger Sverker Göranson. ”Över 60 år har gått sedan Koreakrigets slut. Vapnen tystnade, men någon fred inträdde aldrig. Panmunjom illustrerar detta öppna sår.”

ÖB med delegation och representanter från de olika  säkerhetsenheterna inom JSA, Joint Security Area i omedelbar närhet till den  svenska NNSC campen" Fotograf: Försvarsmakten

ÖB med delegation och representanter från de olika säkerhetsenheterna inom JSA, Joint Security Area i omedelbar närhet till den svenska NNSC campen. Foto: Försvarsmakten

Sedan 1953 har Sverige, tillsammans med Schweiz, tillhört den grupp -Neutral Nations Supervisory Commission – som har till uppgift att övervaka att stilleståndsavtalet respekteras och implementeras på ett korrekt sätt. ”Det är ett hedrande och viktigt uppdrag som Sverige har anförtrotts. I mina samtal med koreanska företrädare har jag understrukit den vikt Sverige fäster vid detta.”

”Jag kan också konstatera att vår personal på plats, under ledning av generalmajor Berndt Grundevik, gör ett av alla parter mycket uppskattat jobb. Därmed ger vi också ett viktigt bidrag till att söka hantera det spända läget på den koreanska halvön, säger överbefälhavaren”

MAJ Peter FORSBERG
Delegate to the Swedish Delegation
Secretary to the Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC)
Panmunjom, Republic of Korea

02
Mar

Försvarshögskolan – levererar framtidens chefer

Anmäl Av:
i Armén/mark, Försvarshögskolan, Officersutbildning, Utbildning
Genomgång vid Försvarshögskolans Fältövning v509. Foto Stefan Andersson

Genomgång vid Försvarshögskolans Fältövning v509. Foto Stefan Andersson

Vid ett flertal tillfällen har jag tillsammans med kolleger från Armétaktisk stab deltagit vid Försvarshögskolans fältövningar med studerande vid Högre stabsutbildning (HSU), såväl ur samtliga stridskrafter som enbart studerande ur armén. Fokus har varit nationella operationer och taktik.

Med utgångspunkt i beslutad Insatsorganisation 14 (IO 14) har de studerande värderat alternativa organisationsstrukturer på IO 14. Dessa låg till grund vid en av fältövningarna och ett syfte var att värdera om det finns anledning att förändra även vår taktik. Arméreglemente Taktik 2013, är det fundament vi nu står på.

Fältövningarna och seminariedagarna har varit väldigt värdefulla. De studerande vid HSU i allmänhet och armén i synnerhet visade på ett stort engagemang och där det tänktes ”fritt och högt”. Arméreglemente Taktik 2013 står dock sig väl! I reglementet framgår bland annat att ”ett offensivt och okonventionellt uppträdande med hög grad av flexibilitet i val av medel och metoder skall prägla vår strid”. Under fältövningarnas scenario och de diskussioner som fördes så blir jag än mer stärkt i just denna formulering – okonventionellt och flexibilitet – är nyckelord, men de ska omsättas i praktiken också. Att ”söka tillfällena” – i syfte att nå taktiskt avgörande, att påverka kritisk förmåga hos motståndaren, blir än mer viktigt i den flerdimensionella stridsmiljö vi kan förutse.

Jag är väldigt nöjd med det jag fått uppleva under deltagandet vid Försvarshögskolans fältövningar och seminariedagar. Våra studerande är engagerade och drivande, och då de tagit examen så blir sannolikt flera av dem krigsförbandschefer. De är verkligen efterlängtade i vår organisation.

Dessutom är jag imponerad över den kompetens och det engagemang som finns hos våra kolleger som tjänstgör som lärare vid Försvarshögskolan. Den absolut bästa investering vi kan göra för framtiden är att vi har dugliga, professionella och engagerade lärare vid Försvarshögskolan. Vi har nog alla samma uppfattning när det gäller kravet på våra barns lärare i skolan.

En annan positiv effekt med att delta vid dessa fältövningar var att även jag tvingades tänka taktik och vände och vred på alternativa möjligheter – både nyttigt och bra – och jag får väl erkänna att jag var lite ”rostig”.

Brigadgeneral Stefan Andersson, Armétaktisk chef

21
Feb

Dödläge i Sydsudan

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Soluppgång i Sydsudan. Foto Håkan Andersson

Soluppgång i Sydsudan. Foto Håkan Andersson

Regeringen och oppositionen är djupt oeniga om hur makten skall delas i landet och FN-insatsen har inte resurser för att med sin närvaro bidra till säkerhet och stabilitet så att flyktingar kan återvända till sina hembyar i Sydsudan.

För regeringen och oppositionen handlar dödläget om att det inte finns någon kompromissvilja avseende maktdelning eller geografisk indelning av landet. Strider mellan regeringen och oppositionen pågår mer eller mindre kontinuerligt i norra delen av landet kring oljefälten och längs gränsen mellan de områden regeringen respektive oppositionen kontrollerar. Presidenten, Salva Kiir, med sina anhängare som i huvudsak är från Dinka-stammen är inte beredda att dela makten i landet med Riek Machar och hans supporters som i mestadels är från Nuer-stammen. Fredsamtal har pågått sedan våren 2014 under ledning av länder från Östafrika med stöd av USA, UK och Norge men inga konkreta framsteg gjorts, parterna är låsta i sina positioner. Resultatet är att oljeproduktionen har minskat radikalt samtidigt som oljepriset sjunkit kraftigt vilket gjort att statens intäkter sjunkit kraftigt. Statsinkomsterna spenderas till stor del på vapenköp vilket innebär att mycket lite används för utveckling av landet eller försörjning av landets flyktingar. Presidenten har utlyst nyval i juni 2015 men får inget stöd från den främste sponsorn USA som kräver att ett fredsavtal skall vara klart innan val hålls.

BMP 2 ur indiska bataljonen. Foto PIO UNMISS

BMP 2 ur indiska bataljonen. Foto PIO UNMISS

UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan) huvuduppgift är att skydda civila vilket i praktiken innebär att skydda UNMISS flyktingläger och i övrigt måste resurserna användas för att skydda FN:s egna underhållstransporter till flyktingarna och den egna organisationen. FN:s transporter har vid ett flertal tillfällen attackerats, två helikoptrar har skjutits ner – senast i augusti 2014, vägtransporter attackerats där FN soldater dödats och dessutom har pråmarna på Nilen beskjutits. Mycket få resurser återstår för att bidra till ett säkerhetsläge i landet där flyktingarna kan återvända till sina hem vilket riskera att göra flyktinglägren permanenta. FN står inför ett dödläge där över en miljon människor lever som flyktingar i sitt eget land och behöver försörjning.

Transport av förnödenheter på Nilen. Foto UNMISS PIO

Transport av förnödenheter på Nilen. Foto UNMISS PIO

Försörjningen av FN-styrka på ca 15 000 civil och militär personal kräver stora resurser. Under en stor del av året måste alla transport ske med flyg eller med pråmar på Nilen på grund av att vägnätet inte går att använda under regnperioden. En tur och retur transport med pråm på Nilen från Juba i söder till Renk i norr tar cirka en månad.

Politikerna i Sydsudan och FN måste tillsammans hitta en väg framåt ur dödläget där flyktingarna kan återvända hem och resurserna kan användas för utveckling av landet. Ytterst vilar ansvaret på politikerna i Sydsudan att ta ansvar för sin befolkning och skydda deras mänskliga rättigheter.

Övlt Håkan Andersson, CO SWECON UNMISS

07
Feb

Svenskt soldatprov genomfört vid gränsområdet i Korea

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Soldatprov, 30 km marsch, i den demilitariserade zonen, DMZ, mellan Nord-  och Sydkorea. Foto Försvarsmakten

Soldatprov, 30 km marsch, i den demilitariserade zonen, DMZ, mellan Nord- och Sydkorea. Foto Försvarsmakten

Den svenska övervakningskontingenten i Korea, NNSC genomförde den 21 november ett klassiskt svenskt soldatprov omfattande 30 km marsch med utrustning i den demilitariserade zonen, DMZ mellan Nord- och Sydkorea.

Soldatprovet genomfördes som en del av uppdraget att under tjänstgöringen i Korea bibehålla ett gott fysiskt stridsvärde. En del i detta är att genomföra en längre gemensam förflyttning i grupp med buren enskild utrustning under fältförhållanden. En ytterligare bakgrund är att lära känna den miljö & terräng som vi tjänstgör i till vardags.

Genomförande
Soldatprovet genomfördes under fördelaktiga väderförhållanden enligt kartunderlag på fältkarta 1:50000, med inritad marschväg. All närvarande svensk personal deltog, en man kunde inte delta då han var ute på inspektion vid en av de omstridda öarna i Gula havet, North West Islands. Han genomförde ett kompletterande prov den 12 december, där även 10 stycken amerikanska soldater och officerare ur den närliggande UNCSBN, (United Nations Command Security battallion) deltog. Personlig normalutrustning medfördes av alla delegater enligt packlista med en minsta vikt på 10 kg, exkl medfört vatten.
Marschen påbörjades omedelbart före gryningen 0600 i syfte att kunna passera olika posteringar enligt uppgjorda tider i syfte att minimera risken för eventuella missförstånd inom DMZ, där det föreligger en relativt hög anspänning hos alla involverade parter. Inledningsvis minusgrader och när solen steg upp ett friskt, klart höstväder som utgjorde perfekta förutsättningar.

NNSC delegationens sekreterare, Mj Peter Forsberg ledde avdelningen under genomförandet. Samband med alla berörda parter bibehölls under hela marschen i syfte att förekomma onödiga situationer. Lunch utspisades ”i påse” på gräset invid en buddistisk begravningsplats. En noga uppdelad påse gelébåtar från Sverige fick utgöra efterrätt, fyra röda, fyra svarta per man.
Ett säkerhetsfordon med förare fanns inom några kilometers avstånd vid behov. Vid återkomst till NNSC läger på gränsen i Panmunjom, efter drygt sju timmars marsch var alla vid relativt god vigör och framförallt bibehölls ett gott humör. Härvid utdelades en klassisk, lokalt tillverkad soldatprovsknapp med Korea inskrivet. Strax därefter kom det första regndropparna för dagen, snacka om tur!

Gen.maj Berndt Grundevik med de svenska officerare som  deltog i soldatmarschen. Foto Försvarsmakten

Gen.maj Berndt Grundevik med de svenska officerare som deltog i soldatmarschen. Foto Försvarsmakten

Avslutning
Vårt genomförande av soldatprovet med bakgrund och motiv att detta är ett årligt test för svensk militär personal rönte mycket stor positiv uppmärksamhet bland såväl amerikanska som sydkoreanska militära enheter, som är grupperade i vårt närområde vid gränsen, samt våra Schweiziska kollegor inom NNSC uppe vid gränsstationen. Det sänder en tydlig signal att vi har en hög fysisk profil och inte förbiser vår bakgrund, att vi också alla är soldater som kan hantera soldatens utmaningar oavsett om man är general eller yngre officer. De amerikanska deltagarna gjorde sammantaget en jättebra insats under soldatprovet och bidrog med gott humör. Det är ingen tvekan om att detta bidrar till att höja vårt allmänna anseende som dugliga yrkesmän.

Mj Peter Forsberg, NNSC

28
Jan

Armétaktisk chefs Taktikdagar

Anmäl Av:
i Archer, Armén/mark, Artilleri, Luleå
Archer ampåfyllning. Foto Stefan Andersson

Archer ampåfyllning. Foto Stefan Andersson

Regelbundet kallar jag krigsförbandschefer till ”krigsförbandschefsmöten”. Syftet är flerfaldigt; att med utgångspunkt i Grundoperationsplanen (GROP 15) och vad markstridskrafterna skall kunna göra ”här och nu” men även med sikte på uppgifter på högre konfliktnivåer och därmed mer komplexa uppgifter.

Att krigsförbandschefer med uppgift att verka i en markoperation, tillsammans med brigadchefer, brigadstaber och dess personal, Armétaktisk stab och Armétaktisk chef, träffas regelbundet och diskuterar förutsättningar och konsekvenser av markoperativa insatser i olika scenario är värdefullt och utvecklande.

Under några dagar i Norrbotten samlades chefer där vi bl.a. fick en utmärkt presentation från representant från FOI avseende arktisk och möjliga konsekvenser för vår del i Europa. Denna utmärkta presentation följdes av en lärorik presentation av MUST, där närområdet var temat.

”För att sträva framåt krävs att titta tillbaka och lära av historien”. Ingen nyhet för någon – och överste Frank Westman, f.d. C Markop ÖN, C Uhreg N, C K 4, C I 19 m.m., höll en väldigt bra redovisning om hur det såg ut och planerades för inte allt för länge sedan. Det finns mycket värdefullt att lära av detta.

Krigsförbandschefsmötet fortsatte dag två med helikoptertransport av 1. Hkp-skvadronen baserad vid Norrbottens Flygflottilj till Grubbnäsudden och Lombens skjutfält.

Arméns krigsförbandschefer följde under ett antal timmar en kaderunderstödsövning men även ett bra sjukvårdsmoment med stöd av hkp 10.

Archer förevisning. Foto Stefan Andersson

Archer förevisning. Foto Stefan Andersson

Detta följdes av att 91. och 92.artilleribataljonen hade en bra presentation och förevisning av vårt nya artillerisystem Archer. Vi fick ta del av dels ammunitionsuppfyllnad av archersystemet i stridsfältsmiljön följt av ett moment där archersystemen framryckte och grupperade och med en förbluffande hastighet påbörjade eldgivning. Vi fick alla en bra bild över vilken förmåga vårt nya artillerisystem kan erbjuda inom en markoperation.

Att arméns krigsförbandschefer träffas regelbundet och fördjupar sig i olika funktioner och diskuterar taktik- och stridsteknik är ett bra sätt att utveckla vår krigföringsförmåga.

Brigadgeneral Stefan Andersson

Armétaktisk chef

20
Jan

Bekämpnings-LTÖ

Anmäl Av:
i A 9, Armén/mark
Representanter ur 2. och 3. Brigadstaberna och A9 diskuterar underrättelsefunktionen roll i verkansprocessen. Foto Försvarsmakten.

Representanter ur 2. och 3. Brigadstaberna och A9 diskuterar underrättelsefunktionen roll i verkansprocessen. Foto Försvarsmakten.

För att kunna genomföra en markoperation och nå taktiska effekter krävs att ”system av system kan verka tillsammans.”

För att kunna manövrera med förband, där eld och rörelse, samordning av resurser till tid och rum är centrala, så krävs att samtliga funktioner och förmågor kan interagera med varandra. För att kunna ha ett högt tempo i rörelsen är det viktigt att alla funktioner kan stödja och följa samma tempo.

Under min utbildning genom åren har jag fått lära mig att ”elden, den indirekta elden, är det viktigaste medlet för strid”. Detta i kombination med fältarbeten…..känner ni igen detta?

Under en vecka i januari genomförde A 9 och ArtSS en ”Bekämpningsledningsträningsövning” (BEK-LTÖ). Deltagandet var stort och brett och representerade nivån eldledningsgruppchef upp till ”brigadartillerichef” – en kompetens och befattning som borde återskapas i våra brigadstaber! Vidare deltog kolleger ur Insatsstaben och Armétaktiska staben ur HKV samt ur amfibieregementet.

Utgångspunkten var artilleribataljon IO 14 med Archersystemet. Den nya bataljonstypen innebär ett annat uppträdande som medger ett högre tempo, ökad bekämpningsförmåga och med en bättre skyddsnivå i jämförelse med de artilleribataljoner vi hade förr. Under den dag jag besökte BEK-LTÖ följde jag bra och intensiva diskussioner på temat metoder och arbetsfördelning mellan brigadstab och artilleribataljon och frågeställningar inom bekämpningsfunktionens olika delar.

Rätt människor med rätt kompetens från samtliga nivåer inom brigads ram hade en bra vecka – och jag är övertygad om att detta blir ett viktig steg mot fortsatt utveckling av bekämpningsfunktionen.

Brigadgeneral Stefan Andersson
Armétaktisk chef

26
Dec

Arménytt nr 2, 2014.

Anmäl Av:
i Armén/mark

God fortsättning!

Och vad kan vara bättre än att fortsätta med Arménytt nr 2, 2014.

Arménytt nr 2 2014

Hoppas ni får en trevlig läsning.

Här hittar du Arménytt nr 2, 2014.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/tidningar/

Redaktionen vill passa på och önska alla ett Gott Nytt Arméår 2015!

Med vänliga hälsningar

Armébloggen

 

14
Dec

Många incidenter i gränsområdet

Anmäl Av:
i Internationell insats, Korea

Under 2014 har det förekommit ett 15 tal incidenter utmed DMZ (demilitariserade Zonen) och runt ögruppen nordväst (North West Islands) om Seoul. Därutöver har ett 10 tal tester med ballistiska kortdistans missiler (150 km räckvidd), vilka eventuellt kan utrustas med kärnvapenstridsspets, genomförts under året. Den nordkoreanske ledaren ,Kim Jung-un, försöker som vanligt spela med både piska och morot. Ena dagen enas länderna om fortsatta toppnivå besök för att nästa dag skjuta upp överenskommelser pga. någon incident.

DMZ. Foto Försvarsmakten

DMZ. Foto Försvarsmakten

Den svenska delegationen i NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission) i Sydkorea har det senaste sex månaderna fått uppleva en ny “normalnivå” med många incidenter där främst nordkoreanska patruller är mycket nära ”Military Demarcation Line” (MDL) eller i flera fall korsar in på sydsidan. Detta föranleder att de sydkoreanska soldaterna  normalt att avger varningseld. I vissa fall är MDL bara 150m från de sydkoreanska försvarsposteringarna så spänningsnivån är mycket hög hos de unga soldaterna.

Den mest oroliga och konfliktfyllda delen är troligtvis runt ögruppen YP-PY do som är Sydkoreanskt territorium och ligger nordväst om Seoul. Norr om ögruppen finns en gräns dragen av den amerikanska chefen för United Nation Command (UNC) strax efter det att det militära stilleståndsavtalet,  Armistice Agreement (AA) skrevs under 1953. Linjen skulle förhindra att sydkoreanska patrullfartyg och fiskare kom för nära den nordkoreanska kusten. Linjen fick namnet Northen Limit Line (NLL) och är inte en del av AA. Denna mycket omdiskuterade gränslinje hävdas av Sydkorea som en gällande gräns medan Nordkorea inte ser detta som en överrenskommen gräns. Efter sänkningen av korvetten Cheonan av en nordkoreansk ubåt och artilleribeskjutningen av YP-do under 2010 har förhållandena mellan länderna varit mycket ansträngda med ständiga gränskonflikter och eldöppnanden från fartyg i detta kustområde. Sydkorea har som konsekvens kraftigt förstärkt sitt försvar av ögruppen men även i DMZ. Sänkningen av fregatten föranledde också Sydkorea avbryta de omfattande hjälpsändningarna till Nordkorea.

Det som just nu anses som angeläget är att starta upp de sedan 2008 strandade ”six party” samtalen om Nordkoreas kärnvapenutveckling. Nordkorea har annonserat att man är villig att starta igen men USA och Sydkorea vill se praktiska nedrustningsresultat, enligt de beslut som är beslutat i FN säkerhetsråd, från Nordkorea innan samtalen kan komma igång igen. Både Kina och Ryssland har dock uttryckt en vilja att starta direkt utan förpliktelser från Nordkorea. USA ser mycket allvarligt på den nordkoreanska utvecklingen av både interkontinentala robotar och möjligheterna att tillverka mindre kärnladdningar i relativ närtid. Detta har föranlett både Sydkorea och USA att planera för att förstärka missilförsvaret mot kärnvapenbestyckade robotar från Nordkorea. Denna förstärkning oroar Kina som anser att både underrättelseförmågan och missilkapaciteten påverkar den regionala balansen.

De svenska och schweiziska officerarna deltar varje vecka i planerade inspektioner och uppkomna inspektioner i DMZ eller ute på ögruppen YP-PY do. Det finns en ny strategi från Commander UNC General Curtis Scaparrotti att snabbt vara på plats efter en incident för att kunna rapportera till UNC och förhindra att det upprepas igen. Under 2014 har antalet inspektioner fördubblats, vapensystem har reducerats och ett program för utbildning om AA har genomförts med mycket gott resultat. Vi hoppas alla att toppnivåsamtalen om nedrustning av Nordkoreas kärnvapen skall kunna komma igång men det är också viktigt att en förlupen kula inte får eskalera till ett krig. NNSC är som oberoende och opartisk övervaknings komission ( verkat i 61 år) en fortsatt viktig del för att bidra till avspänning och därigenom skapa förutsättningar fredlig utveckling.

Teamet i NNSC. Foto Försvarsmakten

Teamet i NNSC. Foto Försvarsmakten

Kamraterna i Panmunjom passar på att önska alla där hemma eller ute i övriga världen en God jul och ett Gott nytt år.

 Ingemar Adolfsson

02
Nov

Uppföljningsresa MONUSCO

Anmäl Av:
i Afrika, Armén/mark, Enskilda insatser, Observatör

MONUSCO. Foto Mattias Hult

Under vecka 43 genomförde ATS en uppföljningsresa till FN-insatsen MONUSCO (Mission de l´organisation des Nations Unies par la Stabilisation en République démocratique du Congo) i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) där Försvarsmakten har fem militärobservatörer insatta. MONUSCO är FNs största fredsfrämjande insats och består av ca 22 000 personer. Insatsen har pågått sen 1999.

Folkmordet i Rwanda 1994 destabiliserade hela regionen och resulterade i stora flyktingströmmar in i östra Kongo. Till följd av detta startade FN insatsen MONUSCO och dess verksamhet i regionen. Det övergripande målet för insatsen är avväpning och återintegrering av det stora antalet väpnade grupper som finns i östra DRK.

Delegationen från ATS leddes av Armétaktisk chef och målet var att följa upp verksamheten, besöka kontingenten på plats och att genomföra möten med representanter för MONUSCOs olika delar, både militära och civila.

Armétaktisk chef genomförde under den första dagen bland annat ett möte med generalmajor Baillaud (FR) som är Deputy Force Commander MONUSCO där flera frågor sett ur militärobservatörernas perspektiv diskuterades. Under samma dag träffade delegationen både MONUSCOs operationschef och en representant för MONUSCOs Stabilization Unit som arbetar med långsiktiga strategier för konflikthantering och stabiliseringsfrämjande åtgärder. Samtalet med operationschefen kretsade i mångt och mycket kring utmaningar i insatsen i form av resurser i relation till uppställda mål. Dessutom presenterade han sin syn på MONUSCOs framtid och utveckling. MONUSCO. Foto Mattias HultFöljande dag genomfördes en resa norrut till Kiwanja där ett indiskt bataljonshögkvarter besöktes och delegationen fick en genomgång av läget i Nordkivu av CO INDBAT 2 där en del av de svenska militärobservatörerna är stationerade. Utöver detta besöktes även en så kallad team site vilket är den plats som militärobservatörerna normalt har som både boende och arbetsplats. Dagen avslutades med ett besök på en indisk COB (Company operating base). Sista dagen genomfördes ett kontingentsmöte med de svenska militärobservatörerna där frågor lyftes och besvarades. Intrycket från detta möte var att det uppskattades mycket från båda håll. Under eftermiddagen påbörjades återresan till Kigali i Rwanda där delegationen även hann med ett intressant och gripande besök på Kigali genocide memorial center som är ett minnesmonument och museum helt ägnat åt folkmordet i Rwanda.

Våra svenska militärobservatörer gör ett alldeles utmärkt arbete i MONUSCO, i många fall under ganska primitiva förhållanden, men Sverige bidrar till FN:s gemensamma ansträngning, och det är värt väldigt mycket, säger brigadgeneral Stefan Andersson, Armétaktisk chef.

Mattias Hult, Armétaktiska staben