21
Feb

Dödläge i Sydsudan

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Soluppgång i Sydsudan. Foto Håkan Andersson

Soluppgång i Sydsudan. Foto Håkan Andersson

Regeringen och oppositionen är djupt oeniga om hur makten skall delas i landet och FN-insatsen har inte resurser för att med sin närvaro bidra till säkerhet och stabilitet så att flyktingar kan återvända till sina hembyar i Sydsudan.

För regeringen och oppositionen handlar dödläget om att det inte finns någon kompromissvilja avseende maktdelning eller geografisk indelning av landet. Strider mellan regeringen och oppositionen pågår mer eller mindre kontinuerligt i norra delen av landet kring oljefälten och längs gränsen mellan de områden regeringen respektive oppositionen kontrollerar. Presidenten, Salva Kiir, med sina anhängare som i huvudsak är från Dinka-stammen är inte beredda att dela makten i landet med Riek Machar och hans supporters som i mestadels är från Nuer-stammen. Fredsamtal har pågått sedan våren 2014 under ledning av länder från Östafrika med stöd av USA, UK och Norge men inga konkreta framsteg gjorts, parterna är låsta i sina positioner. Resultatet är att oljeproduktionen har minskat radikalt samtidigt som oljepriset sjunkit kraftigt vilket gjort att statens intäkter sjunkit kraftigt. Statsinkomsterna spenderas till stor del på vapenköp vilket innebär att mycket lite används för utveckling av landet eller försörjning av landets flyktingar. Presidenten har utlyst nyval i juni 2015 men får inget stöd från den främste sponsorn USA som kräver att ett fredsavtal skall vara klart innan val hålls.

BMP 2 ur indiska bataljonen. Foto PIO UNMISS

BMP 2 ur indiska bataljonen. Foto PIO UNMISS

UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan) huvuduppgift är att skydda civila vilket i praktiken innebär att skydda UNMISS flyktingläger och i övrigt måste resurserna användas för att skydda FN:s egna underhållstransporter till flyktingarna och den egna organisationen. FN:s transporter har vid ett flertal tillfällen attackerats, två helikoptrar har skjutits ner – senast i augusti 2014, vägtransporter attackerats där FN soldater dödats och dessutom har pråmarna på Nilen beskjutits. Mycket få resurser återstår för att bidra till ett säkerhetsläge i landet där flyktingarna kan återvända till sina hem vilket riskera att göra flyktinglägren permanenta. FN står inför ett dödläge där över en miljon människor lever som flyktingar i sitt eget land och behöver försörjning.

Transport av förnödenheter på Nilen. Foto UNMISS PIO

Transport av förnödenheter på Nilen. Foto UNMISS PIO

Försörjningen av FN-styrka på ca 15 000 civil och militär personal kräver stora resurser. Under en stor del av året måste alla transport ske med flyg eller med pråmar på Nilen på grund av att vägnätet inte går att använda under regnperioden. En tur och retur transport med pråm på Nilen från Juba i söder till Renk i norr tar cirka en månad.

Politikerna i Sydsudan och FN måste tillsammans hitta en väg framåt ur dödläget där flyktingarna kan återvända hem och resurserna kan användas för utveckling av landet. Ytterst vilar ansvaret på politikerna i Sydsudan att ta ansvar för sin befolkning och skydda deras mänskliga rättigheter.

Övlt Håkan Andersson, CO SWECON UNMISS

07
Feb

Svenskt soldatprov genomfört vid gränsområdet i Korea

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Soldatprov, 30 km marsch, i den demilitariserade zonen, DMZ, mellan Nord-  och Sydkorea. Foto Försvarsmakten

Soldatprov, 30 km marsch, i den demilitariserade zonen, DMZ, mellan Nord- och Sydkorea. Foto Försvarsmakten

Den svenska övervakningskontingenten i Korea, NNSC genomförde den 21 november ett klassiskt svenskt soldatprov omfattande 30 km marsch med utrustning i den demilitariserade zonen, DMZ mellan Nord- och Sydkorea.

Soldatprovet genomfördes som en del av uppdraget att under tjänstgöringen i Korea bibehålla ett gott fysiskt stridsvärde. En del i detta är att genomföra en längre gemensam förflyttning i grupp med buren enskild utrustning under fältförhållanden. En ytterligare bakgrund är att lära känna den miljö & terräng som vi tjänstgör i till vardags.

Genomförande
Soldatprovet genomfördes under fördelaktiga väderförhållanden enligt kartunderlag på fältkarta 1:50000, med inritad marschväg. All närvarande svensk personal deltog, en man kunde inte delta då han var ute på inspektion vid en av de omstridda öarna i Gula havet, North West Islands. Han genomförde ett kompletterande prov den 12 december, där även 10 stycken amerikanska soldater och officerare ur den närliggande UNCSBN, (United Nations Command Security battallion) deltog. Personlig normalutrustning medfördes av alla delegater enligt packlista med en minsta vikt på 10 kg, exkl medfört vatten.
Marschen påbörjades omedelbart före gryningen 0600 i syfte att kunna passera olika posteringar enligt uppgjorda tider i syfte att minimera risken för eventuella missförstånd inom DMZ, där det föreligger en relativt hög anspänning hos alla involverade parter. Inledningsvis minusgrader och när solen steg upp ett friskt, klart höstväder som utgjorde perfekta förutsättningar.

NNSC delegationens sekreterare, Mj Peter Forsberg ledde avdelningen under genomförandet. Samband med alla berörda parter bibehölls under hela marschen i syfte att förekomma onödiga situationer. Lunch utspisades ”i påse” på gräset invid en buddistisk begravningsplats. En noga uppdelad påse gelébåtar från Sverige fick utgöra efterrätt, fyra röda, fyra svarta per man.
Ett säkerhetsfordon med förare fanns inom några kilometers avstånd vid behov. Vid återkomst till NNSC läger på gränsen i Panmunjom, efter drygt sju timmars marsch var alla vid relativt god vigör och framförallt bibehölls ett gott humör. Härvid utdelades en klassisk, lokalt tillverkad soldatprovsknapp med Korea inskrivet. Strax därefter kom det första regndropparna för dagen, snacka om tur!

Gen.maj Berndt Grundevik med de svenska officerare som  deltog i soldatmarschen. Foto Försvarsmakten

Gen.maj Berndt Grundevik med de svenska officerare som deltog i soldatmarschen. Foto Försvarsmakten

Avslutning
Vårt genomförande av soldatprovet med bakgrund och motiv att detta är ett årligt test för svensk militär personal rönte mycket stor positiv uppmärksamhet bland såväl amerikanska som sydkoreanska militära enheter, som är grupperade i vårt närområde vid gränsen, samt våra Schweiziska kollegor inom NNSC uppe vid gränsstationen. Det sänder en tydlig signal att vi har en hög fysisk profil och inte förbiser vår bakgrund, att vi också alla är soldater som kan hantera soldatens utmaningar oavsett om man är general eller yngre officer. De amerikanska deltagarna gjorde sammantaget en jättebra insats under soldatprovet och bidrog med gott humör. Det är ingen tvekan om att detta bidrar till att höja vårt allmänna anseende som dugliga yrkesmän.

Mj Peter Forsberg, NNSC

28
Jan

Armétaktisk chefs Taktikdagar

Anmäl Av:
i Archer, Armén/mark, Artilleri, Luleå
Archer ampåfyllning. Foto Stefan Andersson

Archer ampåfyllning. Foto Stefan Andersson

Regelbundet kallar jag krigsförbandschefer till ”krigsförbandschefsmöten”. Syftet är flerfaldigt; att med utgångspunkt i Grundoperationsplanen (GROP 15) och vad markstridskrafterna skall kunna göra ”här och nu” men även med sikte på uppgifter på högre konfliktnivåer och därmed mer komplexa uppgifter.

Att krigsförbandschefer med uppgift att verka i en markoperation, tillsammans med brigadchefer, brigadstaber och dess personal, Armétaktisk stab och Armétaktisk chef, träffas regelbundet och diskuterar förutsättningar och konsekvenser av markoperativa insatser i olika scenario är värdefullt och utvecklande.

Under några dagar i Norrbotten samlades chefer där vi bl.a. fick en utmärkt presentation från representant från FOI avseende arktisk och möjliga konsekvenser för vår del i Europa. Denna utmärkta presentation följdes av en lärorik presentation av MUST, där närområdet var temat.

”För att sträva framåt krävs att titta tillbaka och lära av historien”. Ingen nyhet för någon – och överste Frank Westman, f.d. C Markop ÖN, C Uhreg N, C K 4, C I 19 m.m., höll en väldigt bra redovisning om hur det såg ut och planerades för inte allt för länge sedan. Det finns mycket värdefullt att lära av detta.

Krigsförbandschefsmötet fortsatte dag två med helikoptertransport av 1. Hkp-skvadronen baserad vid Norrbottens Flygflottilj till Grubbnäsudden och Lombens skjutfält.

Arméns krigsförbandschefer följde under ett antal timmar en kaderunderstödsövning men även ett bra sjukvårdsmoment med stöd av hkp 10.

Archer förevisning. Foto Stefan Andersson

Archer förevisning. Foto Stefan Andersson

Detta följdes av att 91. och 92.artilleribataljonen hade en bra presentation och förevisning av vårt nya artillerisystem Archer. Vi fick ta del av dels ammunitionsuppfyllnad av archersystemet i stridsfältsmiljön följt av ett moment där archersystemen framryckte och grupperade och med en förbluffande hastighet påbörjade eldgivning. Vi fick alla en bra bild över vilken förmåga vårt nya artillerisystem kan erbjuda inom en markoperation.

Att arméns krigsförbandschefer träffas regelbundet och fördjupar sig i olika funktioner och diskuterar taktik- och stridsteknik är ett bra sätt att utveckla vår krigföringsförmåga.

Brigadgeneral Stefan Andersson

Armétaktisk chef

20
Jan

Bekämpnings-LTÖ

Anmäl Av:
i A 9, Armén/mark
Representanter ur 2. och 3. Brigadstaberna och A9 diskuterar underrättelsefunktionen roll i verkansprocessen. Foto Försvarsmakten.

Representanter ur 2. och 3. Brigadstaberna och A9 diskuterar underrättelsefunktionen roll i verkansprocessen. Foto Försvarsmakten.

För att kunna genomföra en markoperation och nå taktiska effekter krävs att ”system av system kan verka tillsammans.”

För att kunna manövrera med förband, där eld och rörelse, samordning av resurser till tid och rum är centrala, så krävs att samtliga funktioner och förmågor kan interagera med varandra. För att kunna ha ett högt tempo i rörelsen är det viktigt att alla funktioner kan stödja och följa samma tempo.

Under min utbildning genom åren har jag fått lära mig att ”elden, den indirekta elden, är det viktigaste medlet för strid”. Detta i kombination med fältarbeten…..känner ni igen detta?

Under en vecka i januari genomförde A 9 och ArtSS en ”Bekämpningsledningsträningsövning” (BEK-LTÖ). Deltagandet var stort och brett och representerade nivån eldledningsgruppchef upp till ”brigadartillerichef” – en kompetens och befattning som borde återskapas i våra brigadstaber! Vidare deltog kolleger ur Insatsstaben och Armétaktiska staben ur HKV samt ur amfibieregementet.

Utgångspunkten var artilleribataljon IO 14 med Archersystemet. Den nya bataljonstypen innebär ett annat uppträdande som medger ett högre tempo, ökad bekämpningsförmåga och med en bättre skyddsnivå i jämförelse med de artilleribataljoner vi hade förr. Under den dag jag besökte BEK-LTÖ följde jag bra och intensiva diskussioner på temat metoder och arbetsfördelning mellan brigadstab och artilleribataljon och frågeställningar inom bekämpningsfunktionens olika delar.

Rätt människor med rätt kompetens från samtliga nivåer inom brigads ram hade en bra vecka – och jag är övertygad om att detta blir ett viktig steg mot fortsatt utveckling av bekämpningsfunktionen.

Brigadgeneral Stefan Andersson
Armétaktisk chef

26
Dec

Arménytt nr 2, 2014.

Anmäl Av:
i Armén/mark

God fortsättning!

Och vad kan vara bättre än att fortsätta med Arménytt nr 2, 2014.

Arménytt nr 2 2014

Hoppas ni får en trevlig läsning.

Här hittar du Arménytt nr 2, 2014.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/tidningar/

Redaktionen vill passa på och önska alla ett Gott Nytt Arméår 2015!

Med vänliga hälsningar

Armébloggen

 

14
Dec

Många incidenter i gränsområdet

Anmäl Av:
i Internationell insats, Korea

Under 2014 har det förekommit ett 15 tal incidenter utmed DMZ (demilitariserade Zonen) och runt ögruppen nordväst (North West Islands) om Seoul. Därutöver har ett 10 tal tester med ballistiska kortdistans missiler (150 km räckvidd), vilka eventuellt kan utrustas med kärnvapenstridsspets, genomförts under året. Den nordkoreanske ledaren ,Kim Jung-un, försöker som vanligt spela med både piska och morot. Ena dagen enas länderna om fortsatta toppnivå besök för att nästa dag skjuta upp överenskommelser pga. någon incident.

DMZ. Foto Försvarsmakten

DMZ. Foto Försvarsmakten

Den svenska delegationen i NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission) i Sydkorea har det senaste sex månaderna fått uppleva en ny “normalnivå” med många incidenter där främst nordkoreanska patruller är mycket nära ”Military Demarcation Line” (MDL) eller i flera fall korsar in på sydsidan. Detta föranleder att de sydkoreanska soldaterna  normalt att avger varningseld. I vissa fall är MDL bara 150m från de sydkoreanska försvarsposteringarna så spänningsnivån är mycket hög hos de unga soldaterna.

Den mest oroliga och konfliktfyllda delen är troligtvis runt ögruppen YP-PY do som är Sydkoreanskt territorium och ligger nordväst om Seoul. Norr om ögruppen finns en gräns dragen av den amerikanska chefen för United Nation Command (UNC) strax efter det att det militära stilleståndsavtalet,  Armistice Agreement (AA) skrevs under 1953. Linjen skulle förhindra att sydkoreanska patrullfartyg och fiskare kom för nära den nordkoreanska kusten. Linjen fick namnet Northen Limit Line (NLL) och är inte en del av AA. Denna mycket omdiskuterade gränslinje hävdas av Sydkorea som en gällande gräns medan Nordkorea inte ser detta som en överrenskommen gräns. Efter sänkningen av korvetten Cheonan av en nordkoreansk ubåt och artilleribeskjutningen av YP-do under 2010 har förhållandena mellan länderna varit mycket ansträngda med ständiga gränskonflikter och eldöppnanden från fartyg i detta kustområde. Sydkorea har som konsekvens kraftigt förstärkt sitt försvar av ögruppen men även i DMZ. Sänkningen av fregatten föranledde också Sydkorea avbryta de omfattande hjälpsändningarna till Nordkorea.

Det som just nu anses som angeläget är att starta upp de sedan 2008 strandade ”six party” samtalen om Nordkoreas kärnvapenutveckling. Nordkorea har annonserat att man är villig att starta igen men USA och Sydkorea vill se praktiska nedrustningsresultat, enligt de beslut som är beslutat i FN säkerhetsråd, från Nordkorea innan samtalen kan komma igång igen. Både Kina och Ryssland har dock uttryckt en vilja att starta direkt utan förpliktelser från Nordkorea. USA ser mycket allvarligt på den nordkoreanska utvecklingen av både interkontinentala robotar och möjligheterna att tillverka mindre kärnladdningar i relativ närtid. Detta har föranlett både Sydkorea och USA att planera för att förstärka missilförsvaret mot kärnvapenbestyckade robotar från Nordkorea. Denna förstärkning oroar Kina som anser att både underrättelseförmågan och missilkapaciteten påverkar den regionala balansen.

De svenska och schweiziska officerarna deltar varje vecka i planerade inspektioner och uppkomna inspektioner i DMZ eller ute på ögruppen YP-PY do. Det finns en ny strategi från Commander UNC General Curtis Scaparrotti att snabbt vara på plats efter en incident för att kunna rapportera till UNC och förhindra att det upprepas igen. Under 2014 har antalet inspektioner fördubblats, vapensystem har reducerats och ett program för utbildning om AA har genomförts med mycket gott resultat. Vi hoppas alla att toppnivåsamtalen om nedrustning av Nordkoreas kärnvapen skall kunna komma igång men det är också viktigt att en förlupen kula inte får eskalera till ett krig. NNSC är som oberoende och opartisk övervaknings komission ( verkat i 61 år) en fortsatt viktig del för att bidra till avspänning och därigenom skapa förutsättningar fredlig utveckling.

Teamet i NNSC. Foto Försvarsmakten

Teamet i NNSC. Foto Försvarsmakten

Kamraterna i Panmunjom passar på att önska alla där hemma eller ute i övriga världen en God jul och ett Gott nytt år.

 Ingemar Adolfsson

02
Nov

Uppföljningsresa MONUSCO

Anmäl Av:
i Afrika, Armén/mark, Enskilda insatser, Observatör

MONUSCO. Foto Mattias Hult

Under vecka 43 genomförde ATS en uppföljningsresa till FN-insatsen MONUSCO (Mission de l´organisation des Nations Unies par la Stabilisation en République démocratique du Congo) i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) där Försvarsmakten har fem militärobservatörer insatta. MONUSCO är FNs största fredsfrämjande insats och består av ca 22 000 personer. Insatsen har pågått sen 1999.

Folkmordet i Rwanda 1994 destabiliserade hela regionen och resulterade i stora flyktingströmmar in i östra Kongo. Till följd av detta startade FN insatsen MONUSCO och dess verksamhet i regionen. Det övergripande målet för insatsen är avväpning och återintegrering av det stora antalet väpnade grupper som finns i östra DRK.

Delegationen från ATS leddes av Armétaktisk chef och målet var att följa upp verksamheten, besöka kontingenten på plats och att genomföra möten med representanter för MONUSCOs olika delar, både militära och civila.

Armétaktisk chef genomförde under den första dagen bland annat ett möte med generalmajor Baillaud (FR) som är Deputy Force Commander MONUSCO där flera frågor sett ur militärobservatörernas perspektiv diskuterades. Under samma dag träffade delegationen både MONUSCOs operationschef och en representant för MONUSCOs Stabilization Unit som arbetar med långsiktiga strategier för konflikthantering och stabiliseringsfrämjande åtgärder. Samtalet med operationschefen kretsade i mångt och mycket kring utmaningar i insatsen i form av resurser i relation till uppställda mål. Dessutom presenterade han sin syn på MONUSCOs framtid och utveckling. MONUSCO. Foto Mattias HultFöljande dag genomfördes en resa norrut till Kiwanja där ett indiskt bataljonshögkvarter besöktes och delegationen fick en genomgång av läget i Nordkivu av CO INDBAT 2 där en del av de svenska militärobservatörerna är stationerade. Utöver detta besöktes även en så kallad team site vilket är den plats som militärobservatörerna normalt har som både boende och arbetsplats. Dagen avslutades med ett besök på en indisk COB (Company operating base). Sista dagen genomfördes ett kontingentsmöte med de svenska militärobservatörerna där frågor lyftes och besvarades. Intrycket från detta möte var att det uppskattades mycket från båda håll. Under eftermiddagen påbörjades återresan till Kigali i Rwanda där delegationen även hann med ett intressant och gripande besök på Kigali genocide memorial center som är ett minnesmonument och museum helt ägnat åt folkmordet i Rwanda.

Våra svenska militärobservatörer gör ett alldeles utmärkt arbete i MONUSCO, i många fall under ganska primitiva förhållanden, men Sverige bidrar till FN:s gemensamma ansträngning, och det är värt väldigt mycket, säger brigadgeneral Stefan Andersson, Armétaktisk chef.

Mattias Hult, Armétaktiska staben

19
Okt

Armétaktisk chefs fältövning genomförd

Anmäl Av:
i Armén/mark, Övning
Utveckling av taktiska lösningar. ATCH FÖ 2014

Utveckling av taktiska lösningar. ATCH FÖ 2014

Armétaktisk chefs fältövning genomförd

Spika ett läge, kartor, kartplast och tejp, röd, grön, blå och svart penna, territoriell verksamhet, brigadgränser samt uppgifter till brigader – förvånande lik den förbandsstruktur vi har nu och den förmåga vi hoppas ha i framtiden. Förvånande likt var även sättet som vi genomförde fältövningen på – som vi gjorde förr.

Syftet med ATCH FÖ var att utveckla vårt taktiska tänkande på brigadnivå, utveckla vår kunskap om hur system och förmågor är beroende av varandra för att nå taktiska avgöranden i en markoperation. Arméreglemente Taktik 2013 samt Markstridsreglemente (MSR) 7 Ledning brigad var centrala och gemensamma ingångsvärden.

Det genomfördes traditionell rek, planering och redovisningar. En hel dag avdelas till momentstationer där fokus låg på ledning, logistik, strid i bebyggelse samt UBO – underrättelse- och bekämpningsområde.

Vidare hade vi en heldag för spel och utvärdering och vi drog inte bara många lärdomar – vi talade taktik, stridsteknik, funktioner, förbands- och funktionsledning, sensor- och bekämpningssamordning inom ett UBO. En viktig utgångspunkt var att även utgå från dagens tillgängliga teknik, sambands- och ledningssystem och dess möjligheter och begränsningar. Betydelsen av att kunna samordna markstridsförbandens verksamhet med de regionala staberna med dess hemvärnsförband blev väldigt tydligt.

Chefer ur arméns krigsförband samt ur sidoordnade förband, avsedda för att genomföra markoperationer, samt ur skolor, centra, Högkvarteret, FMLOG, FMTS, ja listan kan göras längre – men vi var runt 150 deltagare och vi samlades alla runt ett och samma tema – taktik och stridsteknik för att kunna genomföra markoperationer.

Jag är nöjd med fältövningens genomförande och krigsförbandschefernas stora engagemang. Det kändes bra att vi under en hel vecka kunde fokusera på vårt hantverk, att vi på alla nivåer utvecklar vår krigföringsförmåga – och då samordnat med nationell försvarplanering. Något som vi alla behöver och som jag upplevde ”alla vill ha”.

Brigadgeneral Stefan Andersson, Armétaktisk chef

09
Okt

Rekrytering till Enskilda insatser pågår

Anmäl Av:
i Armén/mark, Enskilda insatser, Observatör
OP-tjänst i UNMOGIP. Foto Alf Norbäck

OP-tjänst i UNMOGIP

 

Just nu pågår rekrytering inom Enskilda insatser för 2016. Insatserna det berör är:

ALTHEA, UNAMA, UNMISS, UNTSO, UNMOGIP, MONUSCO, NNSC.

Sista ansökningsdatum 26/10.

Välkommen att söka via forsvarsmakten.se/ledigajobb

Vill du veta mer om de olika insatserna gå in på forsvarsmakten.se, välj Vår verksamhet sedan Internationella insatser och slutligen Pågående insatser.

Mvh / Armébloggen

 

 

11
Sep

Vikten av att öva

Anmäl Av:
i P 4

Mindre än 24 timmar efter att de första deltidssoldaterna greppat sin utrustning i KVARN, anföll Grenadjär-kompaniet en grupperad fiende i byn SPÅNG. Kompaniet understöddes av bataljonens egen granatkastpluton, vilken vid tidpunkten för själva genomförandet utgjordes av simulatorer och beprövade eldmarkeringseffekter, förtjänstfullt hanterat av personal vid MSS, allt i syfte att skapa en realistisk bild av hur det kan vara att uppträda på stridsfältet.

Stridsfordon 90-kompaniet bryter in i SPÅNG.

Stridsfordon 90-kompaniet bryter in i SPÅNG.

Utöver realismen ur ett upplevelse-perspektiv för soldaten på stridsfältet, skapar dagens system med simulatorer ute på SIB 3 anläggningen i KVARN, en unik möjlighet att följa upp och därmed utvärdera allt från enskilda agerande på soldatnivå till kompaniets förmåga att vara den anfallskomponent som kompaniet de facto skall vara i nuvarande bataljonsstruktur. Dagens teknik erbjuder goda möjligheter att med relativt korta tidsförhållande höja statusen vid våra krigsförband. Helgens KFK (krigsförbandskurs) var inget undantag.

Kompanichefen Ulf Brandt under utvärdering efter genomfört kompanianfall.

Kompanichefen Ulf Brandt under utvärdering efter genomfört kompanianfall.

Med egna erfarenheter från ett antal KFÖ:er med pliktpersonal under främst slutet på 80-talet via internationella insatser baserade på såväl frivillighet som en skyldighet som nuvarande anställningsform anger, gör jag efter helgens upplevelser återigen den tidlösa reflektionen om personalens inneboende kraft och betydelse för krigsförbandets effektivitet. För mig handlar dessa rader inte om att jämföra olika principer för personalförsörjning, utan lyfta fram vikten av att skapa övningstillfälle där den krigsplacerade personalen ges möjlighet att träna tillsammans och då gärna med stöd av den teknik och erfarenhet som finns vid våra förband och centra. Lika väl som att den civila arbetsgivaren ger möjlighet för våra reservofficerare och deltidssoldater att delta vid KFK (krigsförbandskurs) och KFÖ (krigsförbandsövning) är det att vi internt inom FM verkligen säkerställer att tjänstgöring i krigsbefattning ges högsta prioritet. Övning ger helt enkelt färdighet.

Kompanichefen Ulf Brandt understridsledning av eget kompani med stöd av handledare ur MSS STA MOUT.

Kompanichefen Ulf Brandt understridsledning av eget kompani med stöd av handledare ur MSS STA MOUT.

Stort tack till officerare och soldater vid P4 Grenadjär-kompani som under några intensiva dagar gett mig den rätta känslan inför stundande BRIGSTRI, vilken i skrivande stund inleds inom 24 timmar, dvs. där jag som tjänsteförrättande brigadchef ånyo blivit påmind om vilka konsekvenser som de facto uppstår när ett stridsfordon 90-kompani tar terräng. Verklighetens konsekvenser kopplat till kompaniets rörlighet och eldkraft samt soldatens vedermödor på själva stridsfältet, får inte glömmas bort när symbolerna med största enkelhet flyttas runt på en karta på egen stabsplats.

Sänder även ett stort tack till MSS STA/MOUT som förutom ett exemplariskt tekniskt systemstöd även stöttat med handledare på både plutons- och kompaninivå. Som sagt – oerhört värdefullt för att på kort tid uppnå hög effekt.

 Tjf C 2.BRIG / Övlt Tony Gartram