24
Maj

Ny Team-site för militärobservatörer i Östra Kongo

Anmäl Av:
i Afrika, Armén/mark, FN, Observatör

 

Framryckningshastigheten på vägarna under regnperioden är sällan mer an tio kilometer i timmen. Foto FM

Framryckningshastigheten på vägarna under regnperioden är sällan mer an tio kilometer i timmen. Foto FM

Situationen i Östra Kongo har  försämrats de senaste månaderna. Force Commander i Goma har beslutat att kraftsamla MONUSCOs insatser till Ituri- Nord- och syd Kivu. Det har inneburit att det öppnats flera nya Team-siter i området.

I Mombasa leder den svenske majoren Jonas Nygren Team-siten sen slutet av april.

”Det har varit väldigt intressant att få etablera en ny Team-site och bidra till att skapa en säker och trygg miljö för såväl civilbefolkning som andra aktörer som också ska arbeta vid vårt sub-office här i Mombasa”, säger major Nygren.

Arbetet består av dagliga patruller till byar i området. Franska är Kongos officiella språk men det talas även Swahili i byarna. Språkkunskaperna på teamet är goda och man har även tillgång till lokala tolkar.

”Det krävs mycket screening i början och det tar ett tag innan vi byggt upp ett förtroendet ute i byarna, säger Nygren. De är inte alltid så lätt att hitta personer med access till den information högre chef efterfrågar”, säger han vidare.

Det finns officerare från Benin, Kenya, Yemen, Burkina Faso och Bangladesh vid Team-siten. Här planerar de tillsammans med chefen för militärobservatörerna i Ituri-provinsen överstelöjtnant Stefen Abouritei (andra från höger)under ledning av major Jonas Nygren, Sverige (första från höger). Foto FM

Det finns officerare från Benin, Kenya, Yemen, Burkina Faso och Bangladesh vid Team-siten. Här planerar de tillsammans med chefen för militärobservatörerna i Ituri-provinsen överstelöjtnant Stefen Abouritei (andra från höger)under ledning av major Jonas Nygren, Sverige (första från höger). Foto FM

 

Arbetet som militärobservatör handlar bland annat om att kartlägga byar och skaffa information om väpnade grupper som utgör ett hot for civilbefolkningen och MONUSCOs personal samt att bidra till ett stabilt och säkert område vilket banar väg for utveckling i landet. Utöver detta samarbetar Team-siten även med Unicef, UNHCR och OCHA när det gäller humanitära frågor.

Mj Jonas Nygren, MONUSCO

 

21
Apr

Riksdagens talman Urban Ahlin besökte NNSC i Panmunjom/ Sydkorea.

Anmäl Av:
i Enskilda insatser, Internationell insats, Korea, Observatör
Talman Urban Ahlin besöker de välkända blå barackerna vid Conference row. Foto FM

Talman Urban Ahlin besöker de välkända blå barackerna vi Conference row. Foto FM

I samband med talman Urban Ahlins veckolånga besök i Seoul genomförde han och bl. a tre svenska riksdagsledamöter ett besök vid den demilitariserade zonen (DMZ) i Panmunjom. Talmannen har besökt Panmunjom och NNSC tidigare och var väl orienterad om alla grundfakta om den pågående konflikten sedan det militära stilleståndsavtalet (AA) undertecknades1953.
Att på plats i PMJ känna kvarlevorna från det kalla kriget lämnar ingen oberörd, uttryckte en av besökarna.

NNSC orienterade om läget i DMZ och i Västerhavet (väster om Seoul) som den senaste tiden varit spänt med många brott mot det militära stilleståndsavtalet från både Nordkorea som från Sydkorea. Inspektionsverksamheten från United Military Armistice Commission (UNCMAC) och NNSC har också ökat kraftigt det senaste året. Syftet med NNSC, s ökade verksamheten är att bidra till att sänka spänningsnivån på den södra sidan men även att utreda om brott har begåtts mot AA. Besökarna gavs också en orientering om NNSC, s betydelse från ett mer strategiskt/ politiskt perspektiv med vår oberoende ställning som övervakningskommission där våra rapporter till slut hamnar i FN, s säkerhetsråd för bedömning. Denna viktiga roll bekräftas av talmannens delegation samt att man ser det som ett viktigt långsiktigt åtagande.

NNSC på sydsidan består av fem svenska officerare och fem schweiziska officerare. Båda länderna har sin camp i Panmunjom i DMZ och har sedan 1953 genomfört uppgifter enligt AA. Sedan 2010 har ytterligare nio uppgifter (”in the spirit of AA”) tillkommit som är av mer operativ karaktär. Även Polen är kvar som medlem i kommissionen även om de inte har tillåtits att verka i Nordkorea sedan 1995.

Ingemar Adolfsson NNSC

29
Mar

I täten för underrättelsearbetet

Anmäl Av:
i Afrika, FN, Internationell insats
Per Edling på kontoret. Foto Försvarsmakten

Per Edling på kontoret. Foto Försvarsmakten

Kommendörkapten Per Edling befinner sig i täten för underrättelsearbetet i FN:s operation i Mali, MINUSMA. Han är chef för U2, högkvartererets militära underrättelsesektion. Per är i grunden ubåtsman och man kan ju undra hur det kommer sig att han tjänstgör i kanten av öknen. – Alla ubåtsmän har underrättelsetjänsten i blodet och jag har tjänstgjort i en liknande befattning på divisionsnivån i Afghanistan. Dessutom talar jag franska sedan mina studier vid Ecole de Guerre i Paris. Operationens arbetsspråk är engelska, men franskan hjälper till vid kontakter med afrikanska och franska officerare.

Exempelvis har Per just kommit tillbaka från en resa till en fransk bas i N’Djamena i Tchad. – Västafrika är ett enormt område. Utmaningarna är många och lösningarna är komplexa. Det var kul att träffa sex gamla kursare från Paris.

Per arbetsplats är annars ett kontor i Bamako. Hans sektion består av 16 officerare från många av världens hörn. – Mina officerare kommer från Norge i norr till Benin i söder, från USA i väster till Kambodja i öster. Det är stora kulturella skillnader i gruppen, vilket gör ledarskapsutmaningen spännande. Arbetet är ofta riktigt roligt. Vid de tillfällen jag lyckas kombinera europeisk metodologi med de afrikanska officerarnas djupa förståelse för den rådande situationen, blir jag varm i hela kroppen. Jag stormtrivs, säger Per.

MINUSMA är FN:s första operation med ett militärt underrättelsesystem, vilket skapade en del uppstartsproblem. Nu är huvuddelen av dessa lösta, bland annat tack vare ankomsten av det svenska truppbidraget, och det verkliga arbetet kan sätta igång. –Underrättelsetjänsten behövs verkligen i denna allt för blodiga FN-operation. När vi tar farväl av våra stupade kamrater, får vi som står där i snörräta led en påminnelse om vår egen dödlighet.  Samtidigt får vi en tyst uppmaning att göra allt vi kan för att slippa stå där igen. Den träffar som en knytnäve i veka livet.

Hemma i Sverige väntar Pers familj. –Min hustru är verkligen av det rätta virket,  som lyckas kombinera arbete och småbarnsliv. Hon håller modet uppe trots att jag är långt borta. Dessutom bär hon vårt tredje barn. Om allt går som det är tänkt hinner jag hem innan det är dags att åka till BB.

LtCol Steffen Hansen, Best Practice Officer FHQ/U7 MINUSMA

10
Mar

En stark upplevelse

Anmäl Av:
i Armén/mark, Enskilda insatser, Korea, Observatör
ÖB med NNSC delegationens kvartermästare Jonas  Åberg  vid besök i NNSCs skyddsrum, populärt kallad bunkern" Fotograf.  Försvarsmakten

ÖB med NNSC delegationens kvartermästare Jonas Åberg vid besök i NNSCs skyddsrum, populärt kallad bunkern. Foto: Försvarsmakten

Under två dygn har överbefälhavaren varit på besök i Sydkorea. Besöket sammanföll med den stora övningen Key Resolve15 och Foul Eagle15 med deltagande av ca 3500 amerikanska soldater och ca 100 000 Sydkoreanska soldater/sjömän. Övningarna genomförs årligen och föranleder som regel ett mer spänt läge på Koreahalvön mellan Nord- och Sydkorea under genomförande tiden i mars-april. Bla förekommer Nordkoreansk retorik med hot om vedergällning och demonstrationsskjutningar med såväl missiler och långskjutande artilleri.

Nyfikna soldater från Nordkorea övervakar besöket vid  NNSC Fotograf: Försvarsmakten

Nyfikna soldater från Nordkorea övervakar besöket vid NNSC Foto: Försvarsmakten

Samma morgon som ÖB skulle träffa den samlade befälhavaren för alla styrkor på den Sydkoreanska sidan av halvön, den amerikanske Generalen Scaparotti, så inträffade ett knivdåd mot den amerikanske ambassadören i Sydkorea. Ambassadören knivskars i ansiktet och motivet från förövaren var att betona betydelsen av Nord- och Sydkoreas återförening.

ÖB träffade också sin Sydkoreanske kollega Admiral Choi Yoon Hee innan resan fortsatte upp till den Svensk/Schweiziska campen i Panmunjom på gränsen mellan Nord o Sydkorea inne i den demilitarizerade zonen. Vid mötet med den svenska personalen fick ÖB möjlighet att få fördjupad kunskap om det operativa läget, delegationens uppgifter samt föra samtal om säkerhetspolitisk utveckling på Korea halvön. ”Ett besök i Panmunjom är en stark upplevelse”, säger Sverker Göranson. ”Över 60 år har gått sedan Koreakrigets slut. Vapnen tystnade, men någon fred inträdde aldrig. Panmunjom illustrerar detta öppna sår.”

ÖB med delegation och representanter från de olika  säkerhetsenheterna inom JSA, Joint Security Area i omedelbar närhet till den  svenska NNSC campen" Fotograf: Försvarsmakten

ÖB med delegation och representanter från de olika säkerhetsenheterna inom JSA, Joint Security Area i omedelbar närhet till den svenska NNSC campen. Foto: Försvarsmakten

Sedan 1953 har Sverige, tillsammans med Schweiz, tillhört den grupp -Neutral Nations Supervisory Commission – som har till uppgift att övervaka att stilleståndsavtalet respekteras och implementeras på ett korrekt sätt. ”Det är ett hedrande och viktigt uppdrag som Sverige har anförtrotts. I mina samtal med koreanska företrädare har jag understrukit den vikt Sverige fäster vid detta.”

”Jag kan också konstatera att vår personal på plats, under ledning av generalmajor Berndt Grundevik, gör ett av alla parter mycket uppskattat jobb. Därmed ger vi också ett viktigt bidrag till att söka hantera det spända läget på den koreanska halvön, säger överbefälhavaren”

MAJ Peter FORSBERG
Delegate to the Swedish Delegation
Secretary to the Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC)
Panmunjom, Republic of Korea

02
Mar

Försvarshögskolan – levererar framtidens chefer

Anmäl Av:
i Armén/mark, Försvarshögskolan, Officersutbildning, Utbildning
Genomgång vid Försvarshögskolans Fältövning v509. Foto Stefan Andersson

Genomgång vid Försvarshögskolans Fältövning v509. Foto Stefan Andersson

Vid ett flertal tillfällen har jag tillsammans med kolleger från Armétaktisk stab deltagit vid Försvarshögskolans fältövningar med studerande vid Högre stabsutbildning (HSU), såväl ur samtliga stridskrafter som enbart studerande ur armén. Fokus har varit nationella operationer och taktik.

Med utgångspunkt i beslutad Insatsorganisation 14 (IO 14) har de studerande värderat alternativa organisationsstrukturer på IO 14. Dessa låg till grund vid en av fältövningarna och ett syfte var att värdera om det finns anledning att förändra även vår taktik. Arméreglemente Taktik 2013, är det fundament vi nu står på.

Fältövningarna och seminariedagarna har varit väldigt värdefulla. De studerande vid HSU i allmänhet och armén i synnerhet visade på ett stort engagemang och där det tänktes ”fritt och högt”. Arméreglemente Taktik 2013 står dock sig väl! I reglementet framgår bland annat att ”ett offensivt och okonventionellt uppträdande med hög grad av flexibilitet i val av medel och metoder skall prägla vår strid”. Under fältövningarnas scenario och de diskussioner som fördes så blir jag än mer stärkt i just denna formulering – okonventionellt och flexibilitet – är nyckelord, men de ska omsättas i praktiken också. Att ”söka tillfällena” – i syfte att nå taktiskt avgörande, att påverka kritisk förmåga hos motståndaren, blir än mer viktigt i den flerdimensionella stridsmiljö vi kan förutse.

Jag är väldigt nöjd med det jag fått uppleva under deltagandet vid Försvarshögskolans fältövningar och seminariedagar. Våra studerande är engagerade och drivande, och då de tagit examen så blir sannolikt flera av dem krigsförbandschefer. De är verkligen efterlängtade i vår organisation.

Dessutom är jag imponerad över den kompetens och det engagemang som finns hos våra kolleger som tjänstgör som lärare vid Försvarshögskolan. Den absolut bästa investering vi kan göra för framtiden är att vi har dugliga, professionella och engagerade lärare vid Försvarshögskolan. Vi har nog alla samma uppfattning när det gäller kravet på våra barns lärare i skolan.

En annan positiv effekt med att delta vid dessa fältövningar var att även jag tvingades tänka taktik och vände och vred på alternativa möjligheter – både nyttigt och bra – och jag får väl erkänna att jag var lite ”rostig”.

Brigadgeneral Stefan Andersson, Armétaktisk chef

21
Feb

Dödläge i Sydsudan

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Soluppgång i Sydsudan. Foto Håkan Andersson

Soluppgång i Sydsudan. Foto Håkan Andersson

Regeringen och oppositionen är djupt oeniga om hur makten skall delas i landet och FN-insatsen har inte resurser för att med sin närvaro bidra till säkerhet och stabilitet så att flyktingar kan återvända till sina hembyar i Sydsudan.

För regeringen och oppositionen handlar dödläget om att det inte finns någon kompromissvilja avseende maktdelning eller geografisk indelning av landet. Strider mellan regeringen och oppositionen pågår mer eller mindre kontinuerligt i norra delen av landet kring oljefälten och längs gränsen mellan de områden regeringen respektive oppositionen kontrollerar. Presidenten, Salva Kiir, med sina anhängare som i huvudsak är från Dinka-stammen är inte beredda att dela makten i landet med Riek Machar och hans supporters som i mestadels är från Nuer-stammen. Fredsamtal har pågått sedan våren 2014 under ledning av länder från Östafrika med stöd av USA, UK och Norge men inga konkreta framsteg gjorts, parterna är låsta i sina positioner. Resultatet är att oljeproduktionen har minskat radikalt samtidigt som oljepriset sjunkit kraftigt vilket gjort att statens intäkter sjunkit kraftigt. Statsinkomsterna spenderas till stor del på vapenköp vilket innebär att mycket lite används för utveckling av landet eller försörjning av landets flyktingar. Presidenten har utlyst nyval i juni 2015 men får inget stöd från den främste sponsorn USA som kräver att ett fredsavtal skall vara klart innan val hålls.

BMP 2 ur indiska bataljonen. Foto PIO UNMISS

BMP 2 ur indiska bataljonen. Foto PIO UNMISS

UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan) huvuduppgift är att skydda civila vilket i praktiken innebär att skydda UNMISS flyktingläger och i övrigt måste resurserna användas för att skydda FN:s egna underhållstransporter till flyktingarna och den egna organisationen. FN:s transporter har vid ett flertal tillfällen attackerats, två helikoptrar har skjutits ner – senast i augusti 2014, vägtransporter attackerats där FN soldater dödats och dessutom har pråmarna på Nilen beskjutits. Mycket få resurser återstår för att bidra till ett säkerhetsläge i landet där flyktingarna kan återvända till sina hem vilket riskera att göra flyktinglägren permanenta. FN står inför ett dödläge där över en miljon människor lever som flyktingar i sitt eget land och behöver försörjning.

Transport av förnödenheter på Nilen. Foto UNMISS PIO

Transport av förnödenheter på Nilen. Foto UNMISS PIO

Försörjningen av FN-styrka på ca 15 000 civil och militär personal kräver stora resurser. Under en stor del av året måste alla transport ske med flyg eller med pråmar på Nilen på grund av att vägnätet inte går att använda under regnperioden. En tur och retur transport med pråm på Nilen från Juba i söder till Renk i norr tar cirka en månad.

Politikerna i Sydsudan och FN måste tillsammans hitta en väg framåt ur dödläget där flyktingarna kan återvända hem och resurserna kan användas för utveckling av landet. Ytterst vilar ansvaret på politikerna i Sydsudan att ta ansvar för sin befolkning och skydda deras mänskliga rättigheter.

Övlt Håkan Andersson, CO SWECON UNMISS

07
Feb

Svenskt soldatprov genomfört vid gränsområdet i Korea

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Soldatprov, 30 km marsch, i den demilitariserade zonen, DMZ, mellan Nord-  och Sydkorea. Foto Försvarsmakten

Soldatprov, 30 km marsch, i den demilitariserade zonen, DMZ, mellan Nord- och Sydkorea. Foto Försvarsmakten

Den svenska övervakningskontingenten i Korea, NNSC genomförde den 21 november ett klassiskt svenskt soldatprov omfattande 30 km marsch med utrustning i den demilitariserade zonen, DMZ mellan Nord- och Sydkorea.

Soldatprovet genomfördes som en del av uppdraget att under tjänstgöringen i Korea bibehålla ett gott fysiskt stridsvärde. En del i detta är att genomföra en längre gemensam förflyttning i grupp med buren enskild utrustning under fältförhållanden. En ytterligare bakgrund är att lära känna den miljö & terräng som vi tjänstgör i till vardags.

Genomförande
Soldatprovet genomfördes under fördelaktiga väderförhållanden enligt kartunderlag på fältkarta 1:50000, med inritad marschväg. All närvarande svensk personal deltog, en man kunde inte delta då han var ute på inspektion vid en av de omstridda öarna i Gula havet, North West Islands. Han genomförde ett kompletterande prov den 12 december, där även 10 stycken amerikanska soldater och officerare ur den närliggande UNCSBN, (United Nations Command Security battallion) deltog. Personlig normalutrustning medfördes av alla delegater enligt packlista med en minsta vikt på 10 kg, exkl medfört vatten.
Marschen påbörjades omedelbart före gryningen 0600 i syfte att kunna passera olika posteringar enligt uppgjorda tider i syfte att minimera risken för eventuella missförstånd inom DMZ, där det föreligger en relativt hög anspänning hos alla involverade parter. Inledningsvis minusgrader och när solen steg upp ett friskt, klart höstväder som utgjorde perfekta förutsättningar.

NNSC delegationens sekreterare, Mj Peter Forsberg ledde avdelningen under genomförandet. Samband med alla berörda parter bibehölls under hela marschen i syfte att förekomma onödiga situationer. Lunch utspisades ”i påse” på gräset invid en buddistisk begravningsplats. En noga uppdelad påse gelébåtar från Sverige fick utgöra efterrätt, fyra röda, fyra svarta per man.
Ett säkerhetsfordon med förare fanns inom några kilometers avstånd vid behov. Vid återkomst till NNSC läger på gränsen i Panmunjom, efter drygt sju timmars marsch var alla vid relativt god vigör och framförallt bibehölls ett gott humör. Härvid utdelades en klassisk, lokalt tillverkad soldatprovsknapp med Korea inskrivet. Strax därefter kom det första regndropparna för dagen, snacka om tur!

Gen.maj Berndt Grundevik med de svenska officerare som  deltog i soldatmarschen. Foto Försvarsmakten

Gen.maj Berndt Grundevik med de svenska officerare som deltog i soldatmarschen. Foto Försvarsmakten

Avslutning
Vårt genomförande av soldatprovet med bakgrund och motiv att detta är ett årligt test för svensk militär personal rönte mycket stor positiv uppmärksamhet bland såväl amerikanska som sydkoreanska militära enheter, som är grupperade i vårt närområde vid gränsen, samt våra Schweiziska kollegor inom NNSC uppe vid gränsstationen. Det sänder en tydlig signal att vi har en hög fysisk profil och inte förbiser vår bakgrund, att vi också alla är soldater som kan hantera soldatens utmaningar oavsett om man är general eller yngre officer. De amerikanska deltagarna gjorde sammantaget en jättebra insats under soldatprovet och bidrog med gott humör. Det är ingen tvekan om att detta bidrar till att höja vårt allmänna anseende som dugliga yrkesmän.

Mj Peter Forsberg, NNSC

28
Jan

Armétaktisk chefs Taktikdagar

Anmäl Av:
i Archer, Armén/mark, Artilleri, Luleå
Archer ampåfyllning. Foto Stefan Andersson

Archer ampåfyllning. Foto Stefan Andersson

Regelbundet kallar jag krigsförbandschefer till ”krigsförbandschefsmöten”. Syftet är flerfaldigt; att med utgångspunkt i Grundoperationsplanen (GROP 15) och vad markstridskrafterna skall kunna göra ”här och nu” men även med sikte på uppgifter på högre konfliktnivåer och därmed mer komplexa uppgifter.

Att krigsförbandschefer med uppgift att verka i en markoperation, tillsammans med brigadchefer, brigadstaber och dess personal, Armétaktisk stab och Armétaktisk chef, träffas regelbundet och diskuterar förutsättningar och konsekvenser av markoperativa insatser i olika scenario är värdefullt och utvecklande.

Under några dagar i Norrbotten samlades chefer där vi bl.a. fick en utmärkt presentation från representant från FOI avseende arktisk och möjliga konsekvenser för vår del i Europa. Denna utmärkta presentation följdes av en lärorik presentation av MUST, där närområdet var temat.

”För att sträva framåt krävs att titta tillbaka och lära av historien”. Ingen nyhet för någon – och överste Frank Westman, f.d. C Markop ÖN, C Uhreg N, C K 4, C I 19 m.m., höll en väldigt bra redovisning om hur det såg ut och planerades för inte allt för länge sedan. Det finns mycket värdefullt att lära av detta.

Krigsförbandschefsmötet fortsatte dag två med helikoptertransport av 1. Hkp-skvadronen baserad vid Norrbottens Flygflottilj till Grubbnäsudden och Lombens skjutfält.

Arméns krigsförbandschefer följde under ett antal timmar en kaderunderstödsövning men även ett bra sjukvårdsmoment med stöd av hkp 10.

Archer förevisning. Foto Stefan Andersson

Archer förevisning. Foto Stefan Andersson

Detta följdes av att 91. och 92.artilleribataljonen hade en bra presentation och förevisning av vårt nya artillerisystem Archer. Vi fick ta del av dels ammunitionsuppfyllnad av archersystemet i stridsfältsmiljön följt av ett moment där archersystemen framryckte och grupperade och med en förbluffande hastighet påbörjade eldgivning. Vi fick alla en bra bild över vilken förmåga vårt nya artillerisystem kan erbjuda inom en markoperation.

Att arméns krigsförbandschefer träffas regelbundet och fördjupar sig i olika funktioner och diskuterar taktik- och stridsteknik är ett bra sätt att utveckla vår krigföringsförmåga.

Brigadgeneral Stefan Andersson

Armétaktisk chef

20
Jan

Bekämpnings-LTÖ

Anmäl Av:
i A 9, Armén/mark
Representanter ur 2. och 3. Brigadstaberna och A9 diskuterar underrättelsefunktionen roll i verkansprocessen. Foto Försvarsmakten.

Representanter ur 2. och 3. Brigadstaberna och A9 diskuterar underrättelsefunktionen roll i verkansprocessen. Foto Försvarsmakten.

För att kunna genomföra en markoperation och nå taktiska effekter krävs att ”system av system kan verka tillsammans.”

För att kunna manövrera med förband, där eld och rörelse, samordning av resurser till tid och rum är centrala, så krävs att samtliga funktioner och förmågor kan interagera med varandra. För att kunna ha ett högt tempo i rörelsen är det viktigt att alla funktioner kan stödja och följa samma tempo.

Under min utbildning genom åren har jag fått lära mig att ”elden, den indirekta elden, är det viktigaste medlet för strid”. Detta i kombination med fältarbeten…..känner ni igen detta?

Under en vecka i januari genomförde A 9 och ArtSS en ”Bekämpningsledningsträningsövning” (BEK-LTÖ). Deltagandet var stort och brett och representerade nivån eldledningsgruppchef upp till ”brigadartillerichef” – en kompetens och befattning som borde återskapas i våra brigadstaber! Vidare deltog kolleger ur Insatsstaben och Armétaktiska staben ur HKV samt ur amfibieregementet.

Utgångspunkten var artilleribataljon IO 14 med Archersystemet. Den nya bataljonstypen innebär ett annat uppträdande som medger ett högre tempo, ökad bekämpningsförmåga och med en bättre skyddsnivå i jämförelse med de artilleribataljoner vi hade förr. Under den dag jag besökte BEK-LTÖ följde jag bra och intensiva diskussioner på temat metoder och arbetsfördelning mellan brigadstab och artilleribataljon och frågeställningar inom bekämpningsfunktionens olika delar.

Rätt människor med rätt kompetens från samtliga nivåer inom brigads ram hade en bra vecka – och jag är övertygad om att detta blir ett viktig steg mot fortsatt utveckling av bekämpningsfunktionen.

Brigadgeneral Stefan Andersson
Armétaktisk chef

26
Dec

Arménytt nr 2, 2014.

Anmäl Av:
i Armén/mark

God fortsättning!

Och vad kan vara bättre än att fortsätta med Arménytt nr 2, 2014.

Arménytt nr 2 2014

Hoppas ni får en trevlig läsning.

Här hittar du Arménytt nr 2, 2014.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/tidningar/

Redaktionen vill passa på och önska alla ett Gott Nytt Arméår 2015!

Med vänliga hälsningar

Armébloggen