28
Jan

Armétaktisk chefs Taktikdagar

Anmäl Av:
i Archer, Armén/mark, Artilleri, Luleå
Archer ampåfyllning. Foto Stefan Andersson

Archer ampåfyllning. Foto Stefan Andersson

Regelbundet kallar jag krigsförbandschefer till ”krigsförbandschefsmöten”. Syftet är flerfaldigt; att med utgångspunkt i Grundoperationsplanen (GROP 15) och vad markstridskrafterna skall kunna göra ”här och nu” men även med sikte på uppgifter på högre konfliktnivåer och därmed mer komplexa uppgifter.

Att krigsförbandschefer med uppgift att verka i en markoperation, tillsammans med brigadchefer, brigadstaber och dess personal, Armétaktisk stab och Armétaktisk chef, träffas regelbundet och diskuterar förutsättningar och konsekvenser av markoperativa insatser i olika scenario är värdefullt och utvecklande.

Under några dagar i Norrbotten samlades chefer där vi bl.a. fick en utmärkt presentation från representant från FOI avseende arktisk och möjliga konsekvenser för vår del i Europa. Denna utmärkta presentation följdes av en lärorik presentation av MUST, där närområdet var temat.

”För att sträva framåt krävs att titta tillbaka och lära av historien”. Ingen nyhet för någon – och överste Frank Westman, f.d. C Markop ÖN, C Uhreg N, C K 4, C I 19 m.m., höll en väldigt bra redovisning om hur det såg ut och planerades för inte allt för länge sedan. Det finns mycket värdefullt att lära av detta.

Krigsförbandschefsmötet fortsatte dag två med helikoptertransport av 1. Hkp-skvadronen baserad vid Norrbottens Flygflottilj till Grubbnäsudden och Lombens skjutfält.

Arméns krigsförbandschefer följde under ett antal timmar en kaderunderstödsövning men även ett bra sjukvårdsmoment med stöd av hkp 10.

Archer förevisning. Foto Stefan Andersson

Archer förevisning. Foto Stefan Andersson

Detta följdes av att 91. och 92.artilleribataljonen hade en bra presentation och förevisning av vårt nya artillerisystem Archer. Vi fick ta del av dels ammunitionsuppfyllnad av archersystemet i stridsfältsmiljön följt av ett moment där archersystemen framryckte och grupperade och med en förbluffande hastighet påbörjade eldgivning. Vi fick alla en bra bild över vilken förmåga vårt nya artillerisystem kan erbjuda inom en markoperation.

Att arméns krigsförbandschefer träffas regelbundet och fördjupar sig i olika funktioner och diskuterar taktik- och stridsteknik är ett bra sätt att utveckla vår krigföringsförmåga.

Brigadgeneral Stefan Andersson

Armétaktisk chef

20
Jan

Bekämpnings-LTÖ

Anmäl Av:
i A 9, Armén/mark
Representanter ur 2. och 3. Brigadstaberna och A9 diskuterar underrättelsefunktionen roll i verkansprocessen. Foto Försvarsmakten.

Representanter ur 2. och 3. Brigadstaberna och A9 diskuterar underrättelsefunktionen roll i verkansprocessen. Foto Försvarsmakten.

För att kunna genomföra en markoperation och nå taktiska effekter krävs att ”system av system kan verka tillsammans.”

För att kunna manövrera med förband, där eld och rörelse, samordning av resurser till tid och rum är centrala, så krävs att samtliga funktioner och förmågor kan interagera med varandra. För att kunna ha ett högt tempo i rörelsen är det viktigt att alla funktioner kan stödja och följa samma tempo.

Under min utbildning genom åren har jag fått lära mig att ”elden, den indirekta elden, är det viktigaste medlet för strid”. Detta i kombination med fältarbeten…..känner ni igen detta?

Under en vecka i januari genomförde A 9 och ArtSS en ”Bekämpningsledningsträningsövning” (BEK-LTÖ). Deltagandet var stort och brett och representerade nivån eldledningsgruppchef upp till ”brigadartillerichef” – en kompetens och befattning som borde återskapas i våra brigadstaber! Vidare deltog kolleger ur Insatsstaben och Armétaktiska staben ur HKV samt ur amfibieregementet.

Utgångspunkten var artilleribataljon IO 14 med Archersystemet. Den nya bataljonstypen innebär ett annat uppträdande som medger ett högre tempo, ökad bekämpningsförmåga och med en bättre skyddsnivå i jämförelse med de artilleribataljoner vi hade förr. Under den dag jag besökte BEK-LTÖ följde jag bra och intensiva diskussioner på temat metoder och arbetsfördelning mellan brigadstab och artilleribataljon och frågeställningar inom bekämpningsfunktionens olika delar.

Rätt människor med rätt kompetens från samtliga nivåer inom brigads ram hade en bra vecka – och jag är övertygad om att detta blir ett viktig steg mot fortsatt utveckling av bekämpningsfunktionen.

Brigadgeneral Stefan Andersson
Armétaktisk chef

26
Dec

Arménytt nr 2, 2014.

Anmäl Av:
i Armén/mark

God fortsättning!

Och vad kan vara bättre än att fortsätta med Arménytt nr 2, 2014.

Arménytt nr 2 2014

Hoppas ni får en trevlig läsning.

Här hittar du Arménytt nr 2, 2014.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/tidningar/

Redaktionen vill passa på och önska alla ett Gott Nytt Arméår 2015!

Med vänliga hälsningar

Armébloggen

 

14
Dec

Många incidenter i gränsområdet

Anmäl Av:
i Internationell insats, Korea

Under 2014 har det förekommit ett 15 tal incidenter utmed DMZ (demilitariserade Zonen) och runt ögruppen nordväst (North West Islands) om Seoul. Därutöver har ett 10 tal tester med ballistiska kortdistans missiler (150 km räckvidd), vilka eventuellt kan utrustas med kärnvapenstridsspets, genomförts under året. Den nordkoreanske ledaren ,Kim Jung-un, försöker som vanligt spela med både piska och morot. Ena dagen enas länderna om fortsatta toppnivå besök för att nästa dag skjuta upp överenskommelser pga. någon incident.

DMZ. Foto Försvarsmakten

DMZ. Foto Försvarsmakten

Den svenska delegationen i NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission) i Sydkorea har det senaste sex månaderna fått uppleva en ny “normalnivå” med många incidenter där främst nordkoreanska patruller är mycket nära ”Military Demarcation Line” (MDL) eller i flera fall korsar in på sydsidan. Detta föranleder att de sydkoreanska soldaterna  normalt att avger varningseld. I vissa fall är MDL bara 150m från de sydkoreanska försvarsposteringarna så spänningsnivån är mycket hög hos de unga soldaterna.

Den mest oroliga och konfliktfyllda delen är troligtvis runt ögruppen YP-PY do som är Sydkoreanskt territorium och ligger nordväst om Seoul. Norr om ögruppen finns en gräns dragen av den amerikanska chefen för United Nation Command (UNC) strax efter det att det militära stilleståndsavtalet,  Armistice Agreement (AA) skrevs under 1953. Linjen skulle förhindra att sydkoreanska patrullfartyg och fiskare kom för nära den nordkoreanska kusten. Linjen fick namnet Northen Limit Line (NLL) och är inte en del av AA. Denna mycket omdiskuterade gränslinje hävdas av Sydkorea som en gällande gräns medan Nordkorea inte ser detta som en överrenskommen gräns. Efter sänkningen av korvetten Cheonan av en nordkoreansk ubåt och artilleribeskjutningen av YP-do under 2010 har förhållandena mellan länderna varit mycket ansträngda med ständiga gränskonflikter och eldöppnanden från fartyg i detta kustområde. Sydkorea har som konsekvens kraftigt förstärkt sitt försvar av ögruppen men även i DMZ. Sänkningen av fregatten föranledde också Sydkorea avbryta de omfattande hjälpsändningarna till Nordkorea.

Det som just nu anses som angeläget är att starta upp de sedan 2008 strandade ”six party” samtalen om Nordkoreas kärnvapenutveckling. Nordkorea har annonserat att man är villig att starta igen men USA och Sydkorea vill se praktiska nedrustningsresultat, enligt de beslut som är beslutat i FN säkerhetsråd, från Nordkorea innan samtalen kan komma igång igen. Både Kina och Ryssland har dock uttryckt en vilja att starta direkt utan förpliktelser från Nordkorea. USA ser mycket allvarligt på den nordkoreanska utvecklingen av både interkontinentala robotar och möjligheterna att tillverka mindre kärnladdningar i relativ närtid. Detta har föranlett både Sydkorea och USA att planera för att förstärka missilförsvaret mot kärnvapenbestyckade robotar från Nordkorea. Denna förstärkning oroar Kina som anser att både underrättelseförmågan och missilkapaciteten påverkar den regionala balansen.

De svenska och schweiziska officerarna deltar varje vecka i planerade inspektioner och uppkomna inspektioner i DMZ eller ute på ögruppen YP-PY do. Det finns en ny strategi från Commander UNC General Curtis Scaparrotti att snabbt vara på plats efter en incident för att kunna rapportera till UNC och förhindra att det upprepas igen. Under 2014 har antalet inspektioner fördubblats, vapensystem har reducerats och ett program för utbildning om AA har genomförts med mycket gott resultat. Vi hoppas alla att toppnivåsamtalen om nedrustning av Nordkoreas kärnvapen skall kunna komma igång men det är också viktigt att en förlupen kula inte får eskalera till ett krig. NNSC är som oberoende och opartisk övervaknings komission ( verkat i 61 år) en fortsatt viktig del för att bidra till avspänning och därigenom skapa förutsättningar fredlig utveckling.

Teamet i NNSC. Foto Försvarsmakten

Teamet i NNSC. Foto Försvarsmakten

Kamraterna i Panmunjom passar på att önska alla där hemma eller ute i övriga världen en God jul och ett Gott nytt år.

 Ingemar Adolfsson

02
Nov

Uppföljningsresa MONUSCO

Anmäl Av:
i Afrika, Armén/mark, Enskilda insatser, Observatör

MONUSCO. Foto Mattias Hult

Under vecka 43 genomförde ATS en uppföljningsresa till FN-insatsen MONUSCO (Mission de l´organisation des Nations Unies par la Stabilisation en République démocratique du Congo) i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) där Försvarsmakten har fem militärobservatörer insatta. MONUSCO är FNs största fredsfrämjande insats och består av ca 22 000 personer. Insatsen har pågått sen 1999.

Folkmordet i Rwanda 1994 destabiliserade hela regionen och resulterade i stora flyktingströmmar in i östra Kongo. Till följd av detta startade FN insatsen MONUSCO och dess verksamhet i regionen. Det övergripande målet för insatsen är avväpning och återintegrering av det stora antalet väpnade grupper som finns i östra DRK.

Delegationen från ATS leddes av Armétaktisk chef och målet var att följa upp verksamheten, besöka kontingenten på plats och att genomföra möten med representanter för MONUSCOs olika delar, både militära och civila.

Armétaktisk chef genomförde under den första dagen bland annat ett möte med generalmajor Baillaud (FR) som är Deputy Force Commander MONUSCO där flera frågor sett ur militärobservatörernas perspektiv diskuterades. Under samma dag träffade delegationen både MONUSCOs operationschef och en representant för MONUSCOs Stabilization Unit som arbetar med långsiktiga strategier för konflikthantering och stabiliseringsfrämjande åtgärder. Samtalet med operationschefen kretsade i mångt och mycket kring utmaningar i insatsen i form av resurser i relation till uppställda mål. Dessutom presenterade han sin syn på MONUSCOs framtid och utveckling. MONUSCO. Foto Mattias HultFöljande dag genomfördes en resa norrut till Kiwanja där ett indiskt bataljonshögkvarter besöktes och delegationen fick en genomgång av läget i Nordkivu av CO INDBAT 2 där en del av de svenska militärobservatörerna är stationerade. Utöver detta besöktes även en så kallad team site vilket är den plats som militärobservatörerna normalt har som både boende och arbetsplats. Dagen avslutades med ett besök på en indisk COB (Company operating base). Sista dagen genomfördes ett kontingentsmöte med de svenska militärobservatörerna där frågor lyftes och besvarades. Intrycket från detta möte var att det uppskattades mycket från båda håll. Under eftermiddagen påbörjades återresan till Kigali i Rwanda där delegationen även hann med ett intressant och gripande besök på Kigali genocide memorial center som är ett minnesmonument och museum helt ägnat åt folkmordet i Rwanda.

Våra svenska militärobservatörer gör ett alldeles utmärkt arbete i MONUSCO, i många fall under ganska primitiva förhållanden, men Sverige bidrar till FN:s gemensamma ansträngning, och det är värt väldigt mycket, säger brigadgeneral Stefan Andersson, Armétaktisk chef.

Mattias Hult, Armétaktiska staben

19
Okt

Armétaktisk chefs fältövning genomförd

Anmäl Av:
i Armén/mark, Övning
Utveckling av taktiska lösningar. ATCH FÖ 2014

Utveckling av taktiska lösningar. ATCH FÖ 2014

Armétaktisk chefs fältövning genomförd

Spika ett läge, kartor, kartplast och tejp, röd, grön, blå och svart penna, territoriell verksamhet, brigadgränser samt uppgifter till brigader – förvånande lik den förbandsstruktur vi har nu och den förmåga vi hoppas ha i framtiden. Förvånande likt var även sättet som vi genomförde fältövningen på – som vi gjorde förr.

Syftet med ATCH FÖ var att utveckla vårt taktiska tänkande på brigadnivå, utveckla vår kunskap om hur system och förmågor är beroende av varandra för att nå taktiska avgöranden i en markoperation. Arméreglemente Taktik 2013 samt Markstridsreglemente (MSR) 7 Ledning brigad var centrala och gemensamma ingångsvärden.

Det genomfördes traditionell rek, planering och redovisningar. En hel dag avdelas till momentstationer där fokus låg på ledning, logistik, strid i bebyggelse samt UBO – underrättelse- och bekämpningsområde.

Vidare hade vi en heldag för spel och utvärdering och vi drog inte bara många lärdomar – vi talade taktik, stridsteknik, funktioner, förbands- och funktionsledning, sensor- och bekämpningssamordning inom ett UBO. En viktig utgångspunkt var att även utgå från dagens tillgängliga teknik, sambands- och ledningssystem och dess möjligheter och begränsningar. Betydelsen av att kunna samordna markstridsförbandens verksamhet med de regionala staberna med dess hemvärnsförband blev väldigt tydligt.

Chefer ur arméns krigsförband samt ur sidoordnade förband, avsedda för att genomföra markoperationer, samt ur skolor, centra, Högkvarteret, FMLOG, FMTS, ja listan kan göras längre – men vi var runt 150 deltagare och vi samlades alla runt ett och samma tema – taktik och stridsteknik för att kunna genomföra markoperationer.

Jag är nöjd med fältövningens genomförande och krigsförbandschefernas stora engagemang. Det kändes bra att vi under en hel vecka kunde fokusera på vårt hantverk, att vi på alla nivåer utvecklar vår krigföringsförmåga – och då samordnat med nationell försvarplanering. Något som vi alla behöver och som jag upplevde ”alla vill ha”.

Brigadgeneral Stefan Andersson, Armétaktisk chef

09
Okt

Rekrytering till Enskilda insatser pågår

Anmäl Av:
i Armén/mark, Enskilda insatser, Observatör
OP-tjänst i UNMOGIP. Foto Alf Norbäck

OP-tjänst i UNMOGIP

 

Just nu pågår rekrytering inom Enskilda insatser för 2016. Insatserna det berör är:

ALTHEA, UNAMA, UNMISS, UNTSO, UNMOGIP, MONUSCO, NNSC.

Sista ansökningsdatum 26/10.

Välkommen att söka via forsvarsmakten.se/ledigajobb

Vill du veta mer om de olika insatserna gå in på forsvarsmakten.se, välj Vår verksamhet sedan Internationella insatser och slutligen Pågående insatser.

Mvh / Armébloggen

 

 

11
Sep

Vikten av att öva

Anmäl Av:
i P 4

Mindre än 24 timmar efter att de första deltidssoldaterna greppat sin utrustning i KVARN, anföll Grenadjär-kompaniet en grupperad fiende i byn SPÅNG. Kompaniet understöddes av bataljonens egen granatkastpluton, vilken vid tidpunkten för själva genomförandet utgjordes av simulatorer och beprövade eldmarkeringseffekter, förtjänstfullt hanterat av personal vid MSS, allt i syfte att skapa en realistisk bild av hur det kan vara att uppträda på stridsfältet.

Stridsfordon 90-kompaniet bryter in i SPÅNG.

Stridsfordon 90-kompaniet bryter in i SPÅNG.

Utöver realismen ur ett upplevelse-perspektiv för soldaten på stridsfältet, skapar dagens system med simulatorer ute på SIB 3 anläggningen i KVARN, en unik möjlighet att följa upp och därmed utvärdera allt från enskilda agerande på soldatnivå till kompaniets förmåga att vara den anfallskomponent som kompaniet de facto skall vara i nuvarande bataljonsstruktur. Dagens teknik erbjuder goda möjligheter att med relativt korta tidsförhållande höja statusen vid våra krigsförband. Helgens KFK (krigsförbandskurs) var inget undantag.

Kompanichefen Ulf Brandt under utvärdering efter genomfört kompanianfall.

Kompanichefen Ulf Brandt under utvärdering efter genomfört kompanianfall.

Med egna erfarenheter från ett antal KFÖ:er med pliktpersonal under främst slutet på 80-talet via internationella insatser baserade på såväl frivillighet som en skyldighet som nuvarande anställningsform anger, gör jag efter helgens upplevelser återigen den tidlösa reflektionen om personalens inneboende kraft och betydelse för krigsförbandets effektivitet. För mig handlar dessa rader inte om att jämföra olika principer för personalförsörjning, utan lyfta fram vikten av att skapa övningstillfälle där den krigsplacerade personalen ges möjlighet att träna tillsammans och då gärna med stöd av den teknik och erfarenhet som finns vid våra förband och centra. Lika väl som att den civila arbetsgivaren ger möjlighet för våra reservofficerare och deltidssoldater att delta vid KFK (krigsförbandskurs) och KFÖ (krigsförbandsövning) är det att vi internt inom FM verkligen säkerställer att tjänstgöring i krigsbefattning ges högsta prioritet. Övning ger helt enkelt färdighet.

Kompanichefen Ulf Brandt understridsledning av eget kompani med stöd av handledare ur MSS STA MOUT.

Kompanichefen Ulf Brandt understridsledning av eget kompani med stöd av handledare ur MSS STA MOUT.

Stort tack till officerare och soldater vid P4 Grenadjär-kompani som under några intensiva dagar gett mig den rätta känslan inför stundande BRIGSTRI, vilken i skrivande stund inleds inom 24 timmar, dvs. där jag som tjänsteförrättande brigadchef ånyo blivit påmind om vilka konsekvenser som de facto uppstår när ett stridsfordon 90-kompani tar terräng. Verklighetens konsekvenser kopplat till kompaniets rörlighet och eldkraft samt soldatens vedermödor på själva stridsfältet, får inte glömmas bort när symbolerna med största enkelhet flyttas runt på en karta på egen stabsplats.

Sänder även ett stort tack till MSS STA/MOUT som förutom ett exemplariskt tekniskt systemstöd även stöttat med handledare på både plutons- och kompaninivå. Som sagt – oerhört värdefullt för att på kort tid uppnå hög effekt.

 Tjf C 2.BRIG / Övlt Tony Gartram

19
Aug

Spår finns överallt, nu ser jag många fler än tidigare

Anmäl Av:
i Armén/mark, Ing 2
Spår i mörker: Spåraren använder sig bland annat av skuggorna för att upptäcka och följa spår. Att i mörker kunna använda en ficklampa för att skapa skuggor kan ibland faktiskt göra det lättare än i dagsljus. Samma effekt kan vi uppnå med bildförstärkare och handhållen IR- ficklampa. Foto Daniel Bäckdahl

Spår i mörker: Spåraren använder sig bland annat av skuggorna för att upptäcka och följa spår. Att i mörker kunna använda en ficklampa för att skapa skuggor kan ibland faktiskt göra det lättare än i dagsljus. Samma effekt kan vi uppnå med bildförstärkare och handhållen IR- ficklampa. Foto Daniel Bäckdahl

En viktig del för mig som plutonchef är att säkerställa att soldaterna på plutonen stannar vid förbandet så länge som det är möjligt. Jag upplever att viktig del för att lyckas med det är att personalen utvecklas och får fördjupa sig inom sitt arbetsområde. Som stöd för detta finns det som heter medel för kompetensutveckling, RALS bilaga3.

Syftet med utbildning med stöd av RALS bilaga 3 är öka den anställdes anställningsbarhet, bidra till Försvarsmaktens långsiktiga kompetensförsörjning samt öka attraktionskraft. RALS bilaga 3 medel kan användas av personal som varit anställd minst ett år, militär och civil personal med tillsvidare placering samt kontinuerligt anställda soldater. Utbildningen ska i första hand ske på betald arbetstid och det är numera även möjligt att söka RALS bilaga 3 medel för kompetensutvecklande gruppinsatser. Denna möjlighet gjorde att vi på avancerad sökpluton under en vecka innan sommaren kunde fördjupa oss i ett väldigt specifikt ämne.

För den oinvigda kan det som soldaten gör framstå som helt obegripligt. Men för de övriga medlemmarna i omgången så står det helt klart att han för tillfället öppnar alla sina sinnen för intryck, och hela kroppen är just nu engagerad med att försöka tolka det han ser, känner och även vilka dofter han uppfattar. Att spåra handlar inte bara om att leta efter fotspår.

Fotspåret: Ett spår innehåller massor av information. Ur ett vanligt fotspår i sanden kan vi utläsa enorma mänger fakta. Med den informationen kan vi till exempel utesluta eller bekräfta vilken riktning en person har framryckt. Det går även att skapa ett slags fingeravtryck som binder en person till just det spåret. Foto Sven Johansson

Fotspåret: Ett spår innehåller massor av information. Ur ett vanligt fotspår i sanden kan vi utläsa enorma mänger fakta. Med den informationen kan vi till exempel utesluta eller bekräfta vilken riktning en person har framryckt. Det går även att skapa ett slags fingeravtryck som binder en person till just det spåret. Foto Sven Johansson

För några år sedan presenterade ett antal länder engagerade inom ISAF statistik som menade på att 85% av alla IEDer upptäcktes med soldatens ögon, före något tekniskt hjälpmedel. Detta medförde att försvarsmakten började intressera sig för begreppet Ground Sign Awareness[1], GSA eller Spårmedvetenhet. Vid Avancerad sökpluton har vi under ett par år bakat in spårmedvetenhet i vår egen träning, men även vid utbildning av andra enheter och fått mycket positiv effekt. I huvudsak har den formella utbildningen genomförts av den egna personalen som erhållit utbildning från bland annat Danska försvarsmakten. På grund av att flera vid plutonen visade ett stort personligt intresse för spårmedvetenhet, började vi leta olika sätt att utveckla oss själva, men även själva utbildningen.

GSA är från början en produkt av det som benämns Combat Tracking[2], som i sin tur naturligtvis kommer från förmågan att spåra. En kunskap som människan varit tvungen att ha för att kunna jaga. Det handlar alltså om en mycket gammal kunskap, som under den senaste tiden varit mest naturlig hos de som vi ofta kallar för naturfolken. Hos exempelvis Indianer, Aboriginer, djungelfolk och Massajer är kunskapen att spåra livsviktig för överlevnad och en egenskap som man tar på mycket stort allvar. Med en del av den inställningen använder vi spårmedvetenhet för att bland annat hitta IEDer längs framryckningsvägar eller gömmor i terrängen.

2.Cykelspår: Att se att någon har cyklat i sanden är inget märkligt. Men att avgöra i vilken riktning eller om den var tungt lastad kan vara lite knivigare. Foto Sven Johansson

2. Cykelspår: Att se att någon har cyklat i sanden är inget märkligt. Men att avgöra i vilken riktning eller om den var tungt lastad kan vara lite knivigare. Foto Sven Johansson

På grund av att det för vår del främst handlade om att utveckla oss själva som individer, valde vi att ansöka om kompetensutvecklingsmedel, RALS bilaga 3. De relativt nya bestämmelserna gör det möjligt att ansöka om medel genom att göra en gruppansökan vilket gör det möjligt för en grupp, pluton eller annan enhet att genomföra till exempel denna typ av kompetensutveckling.

Kursen hölls av ett civilt företag som har goda kunskaper om spårning och träning i att använda sina sinnen lite djupare än vad vi normalt gör. Liknande utbildning hålls med poliser, livvakter och bevakningsföretag, men även privatpersoner med ett intresse för spårning. För oss militärer kan en hel del av det som avhandlades under veckan framstå som lite främmande, men som en av deltagarna sa vid utvärderingen efteråt, ”Det funkar”. Vi säger ofta vid utbildning att ”man ska lita på magkänslan”, ”läs av omgivningen” eller ”lyft blicken”. Under kursen fick vi en hel del verktyg för att faktiskt utbilda i och träna våra sinnen, för att få en säkrare magkänsla eller veta vad vi ska läsa i omgivningen. Utöver medvetandeträning och observationsträning utbildades vi naturligtvis även i spårning. Alla deltagare förvånades över hur mycket mer detaljer man plötsligt började se efter relativt kort utbildning, samtidigt som vi alla insåg hur mycket mer träning det krävs för att faktisk kunna spåra i olika terrängtyper. Vikten av att träna grunder, både från början men även återkommande, trycktes det på vid flera tillfällen.

Spårare: Spåraren är den befattning som lägger allt sitt fokus och sina sinnen på att hitta och följa spåret. Foto Katarina Norberg

Spårare: Spåraren är den befattning som lägger allt sitt fokus och sina sinnen på att hitta och följa spåret. Foto Katarina Norberg

Spår är så mycket mer än bara det spår som vi ser med ögonen. Alla bilder som visas på spår är oftast ett vanligt fotspår. Genom att se spåret på ett annat sätt kan vi plötsligt utläsa så mycket mer fakta. Att i spårning använda flera sinnen, som till exempel lukt och känsel, gör att vi kan ”se” så mycket mer. Genom att läsa av hur vår omgivning såsom djur och andra människor reagerar på de spår vi lämnar, kan vi även hitta information till underrättelser på platser där vi normalt inte skulle kolla. En av deltagarna utryckte lite skämtsamt vid utvärderingen efter utbildningen, ”Religiösa tror på gud, jag litar på mina sinnen”.

Jag vill särskilt trycka på att kursens fokus var spårning, inte Combat Tracking som innebär mycket mer, främst avseende hotbild och tekniker i patrullform.

Ingen lämnade kursen utan någon form av intryck. Flera av deltagarna kommer troligtvis att fortsätta på ”spåret” under sin fritid. På avancerad sökpluton kommer vi att använda kunskapen för att utvecklas inom spårmedvetenhet och högrisksök.

Kn Sven Johansson, Chef Avancerad Sökpluton

[1] Ground Sign Awareness. Spårmedvetenhet, att kunna upptäcka och använda spår för omedelbara underrättelser.

[2] Combat Tracking. Spårning i samband med lösandet av en stridsuppgift såsom patrullera eller spana.