På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Yrkesutveckling och befordran i armén – Del 6 Fysisk prestationsförmåga och skjutning

Viktor Myrlander

I tidigare delar av ”yrkesutveckling och befordran i armén” beskrev jag vilka områden som utvecklats i den nya arméinstruktionen. Rekommenderar att man läser igenom  dessa innan man ger sig i kast med denna. / Arméförvaltare Kenneth Felldén 

Bakgrund

På årsbasis genomför anställd militär personal i armén verksamhet för att upprätthålla grundläggande förmågor i fysisk prestationsförmåga och skjutning. Indelning har skett där FM-krav benämns Bas och armékrav Tillägg. Nivå på FM FysS (kondition och styrka, nivå 1-4) styrs av individens krigsplacering.

FM basnivå är obligatorisk för all anställd personal. Arméns tilläggsnivå är obligatorisk för anställd militär personal med undantag för de som är krigsplacerade i militärbas (motsvarande vid Ast och MSS).

Om möjlighet finns och personalen har fallenhet, uppmuntras ambitionen att nå högre målsättningar. Exempel är att vid regementet genomföra prisskjutning som komplement till kompetensprov, soldatprov, löpning 10km eller att civila inkluderas.

Fysisk prestationsförmåga

Arméförbandens uppgifter, såväl nationellt som internationellt, är av sådan art att de ställer stora krav på ett högt fysiskt stridsvärde. Grunden för ett högt fysiskt stridsvärde är en god fysisk prestationsförmåga. En tränad individ klarar yttre påfrestningar bättre än en otränad individ. Den fysiska förmågan är färskvara och måste underhållas regelbundet, och därför är det viktigt att Försvarsmaktens personal tränar regelbundet och målinriktat.

Fysisk prestationsförmåga kan sammanfattas som ett samspel mellan en individs energigivande processer, nerv- och muskelfunktioner och psykologiska faktorer för ett bestämt fysiskt arbete.  Fysiska stridsvärdet är fysisk prestationsförmåga i ett vidare sammanhang, där individens lösande av uppgift påverkas av de yttre faktorerna såsom miljö, sömn, hygien, personlig utrustning samt kost och vätska. Det fysiska stridsvärdet ska vara en naturlig del i planering, genomförande och uppföljning av förbandens verksamhet.

Den fysiska belastningen och exponeringen som individen utsätts för måste hela tiden anpassas till individens aktuella förutsättningar. Hänsyn måste tas till att individer har olika kroppsmått, d.v.s. antropometriska faktorer, och att prestationsförmåga och träningstillstånd varierar inom gruppen och även för individen över tid.

Skjutning

Eldstriden är en kamp. Den som under eldstriden instinktivt kan hantera sitt vapen säkert, snabbt och precist har en god chans att vinna. För att vinna eldstriden måste lokal eldöverlägsenhet uppnås. Försvarsmakten ska med tillgängliga vapensystem vinna varje duellsituation vilket främst uppnås genom att nå avsedd verkan före motståndaren. 

Skjutträning syftar till att kunna upptäcka, identifiera och effektivt bekämpa motståndaren samt undgå upptäckt och bekämpning. Ett stridstekniskt och tekniskt skickligt, säkert och omdömesfullt utnyttjande av vapnen är av avgörande betydelse för framgång i striden. Skjutteknik syftar till att nå tillräcklig verkan med vapnet så snart som möjligt.

Basnivån beskriver den förmåga, som all militär personal som ges utbildning för visst grund,- huvud,- eller andrahandsvapen, ska uppnå.

Kriterier

Basnivå anställda i Försvarsmakten

  • Uppfyller kravnivå FM FysS för aktuell krigsbefattning.
    • Målet syftar till att den enskilde medarbetaren har fysisk kraft, styrka och energi att utföra sina arbetsuppgifter, både i fred, kris och krig.

Tilläggsnivå militär personal i Armén

  • Brukare basnivå automatkarbin enligt Handbok Skjututbildning Automatkarbin, kompetensprov.
    • Målet syftar till att samtlig militär personal i armén ska kunna använda sin automatkarbin.
  • Kartläsning enligt HKV 19 710:62264 Bilaga 2 FM Fältidrott, kravnivå fri orientering dagorientering minst 6 km med svårighetsgrad bana gul, tidskrav 13 min/km.
    • Målet syftar till att samtliga militär personal i armén ska vidmakthålla förmåga att orientera självständigt.

 


Arméns nya instruktion för yrkesutveckling och befordran (FM2022-23220:32)tydliggör att det är förmågor som bör vara styrande för befordran. arméinstruktionen beskrivs samtliga militära personalgrupper och civil personal.

Hantering av erfarenheter och förbättringsförslag inneburit att instruktionen kunnat utvecklas och förtydligas inom främst fyra områden:

1. Fack och funktion
2. Yrkesutveckling med befordran
3. Yrkesutveckling utan befordran
4. Värdering av kunskaper, färdighet och lämplighet.

Ett grundläggande förhållningssätt är att armén alltid i sin roll som arbetsgivare måste säkerställa att den som ges en uppgift efter befordran också har kompetensmässiga förutsättningar att lösa denna.

Yrkesutveckling

Yrkesutveckling sker på två sätt, fördjupning av kompetens och stigande i befattningsnivå där de olika befälskategorierna skiljer sig principiellt.  

Officer utvecklas i huvudsak genom stigande i befattningsnivå.
Anställda soldater, gruppbefäl, specialistofficerare och civila utvecklas i huvudsak genom fördjupning i kompetens.
Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *