På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Administrativ skottfältsröjning – Förenklade regler för fordonstjänst

Viktor Myrlander

Vintertester med pansarterrängbil 300 i Älvdalen. Foto: Caitlin Qvist/Försvarsmakten.

Administrativ skottfältsröjning är ett begrepp som flitigt används för att beskriva processen med att förenkla nuvarande regelverk och rutiner. I tider av upprustning och tillväxt behöver byråkratin ses över och förändringar göras. Målet är ökad operativ effekt och en bättre rustad krigsorganisation. 

Försvarsmaktens marksäkerhetsförträdare påbörjade under slutet av föregående år ett arbete med att effektivisera fordonstjänsten och fordonsutbildning inom Försvarsmakten. Marksäkerhetssektionen fick i uppgift att hitta möjliga vägar och undanröja hinder för att uppnå detta vilket nu börjar ge resultat.

FÖRENKLADE REGLER FÖR UTBILDNING STRIDSFORDONSPRÖVARE

Tidigare har det funnits ett förkunskapskrav på C-Körkort för tilläggsutbildningen förarprövare till stridsfordon.  Detta har vid flera förband lyfts fram som ett bidragande problem och en begränsande faktor för utbildning av stridsfordonsförare. Yngre officerare ges normalt inte möjligheten att ta C-körkort vilket gör att detta behöver genomföras efter ordinarie utbildning, innan utbildningen till förarprövare för stridsfordon kan genomföras.

Med anledning av det har Försvarsmaktens Marksäkerhetsföreträdare fattat beslut om att upphäva förkunskapskravet C-körkort för kursen Stridsfordonsprövare.

Förkunskapskraven ska istället utgå från erforderlig kompetens som stridsfordonsinstruktör och gälla för samtliga varianter av strf 90 inklusive funktionsfordon samt fordon baserade på stridsvagnschassi.

Beslutet i sin helhet finns att läsa på Vidar, ärendenummer FM2024-1256:6 Beslut förkunskaper förarprövare Strf

SNABBARE PROCESS FÖR HALKKÖRNING – MINIBUSS

För att erhålla behörighet minibuss ska utbildning på halt underlag genomföras med fordonsslaget minibuss även om utbildningen genomförs på ett annat fordonsslag. Denna styrning uppfattas av många utbildare i fordonstjänst som krånglig och onödig då samma övningar genomförs med både tyngre och längre fordonsslag än minibuss.

Försvarsmaktens marksäkerhetsföreträdare instämmer i den bilden och har därför fattat beslut om avsteg från nuvarande handbok fordonstjänst (H FORDTJ 2021). Vid halkkörning under fordonsförarutbildning med fordon som har högsta totalvikt 7 500kg och fler än 4 passagerarplatser utöver föraren ska militärt förarbevis för fordonsslaget minibuss kunna utfärd

Lista över vilka fordonsslag som omfattas samt beslutet i sin helhet finns att läsa i Vidar, ärendenummer FM2023-134:116 Beslut avsteg från Handbok Fordonstjänst 2021

Vidare arbete

Utöver dessa åtgärder pågår ett omfattande arbete med att se över styrdokument och andra bestämmelser på området fordonstjänst och fordonsutbildning. Målet är att förenkla och förändra i syfte att skapa större operativ effekt. Ytterligare beslut är att vänta. ​

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *