På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Nya eldhandvapen – Nyhetsbrev Januari

Viktor Myrlander

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

På armébloggen kommer samtliga nyhetsbrev kopplade till införandet av nya eldhandvapen publiceras. Nedan är nyhetsbrevet från införandeledare Michael Carlén för januari månad.

I detta andra nyhetsbrev kommer information kring status för införandet av nya eldhandvapen, arbetet i införandegruppen, namnbyte samt avisering om en översyn i frågan om kaliber.

Införandegruppen

Den 28-29 januari genomfördes införandegruppens andra möte vid Arméstaben i Enköping. Arbetet i grupperna logistik, samordning samt träning och utbildning fortsätter med representanter ur försvarsgrenar, stridskrafter och FMV. Arbetet och uppgifterna inom respektive grupp har brutits ned och omhändertagits. Ett arbete pågår där för att omsätta stora delar av detta i en order med tydliga styrningar till försvarsgrenar och stridskrafter. Då införandet träffar många olika områden och ansvar är det viktigt att alla delar i organisationen som berörs är förberedda och införstådda med vad som krävs för ett sömlöst införande. Ambitionen är att denna order skickas ut efter införandegruppens nästa möte som genomförs v.412.

Namnbyte: Självskyddsvapen -> AK 24

Den automatkarbin i kaliber 5,56 mm som tidigare benämnts ”Självskyddsvapen 24” eller SSV 24 byter namn och kommer hädanefter kallas ”Automatkarbin 24” eller AK 24. Bytet av namn skickar en tydlig signal kring avsikten med vapnets användning och ligger mer i linje med nuvarande benämningar på eldhandvapen.

Översyn kring valet av kaliber

Det beslutsunderlag som ligger till grund för valet av kaliber härstammar från flera omfattande utredningar, i FM, vid FOI och FMV, gjorda under primärt 2010-talet. En sammanställning av dessa gjordes 2018 och utgjorde grunden till det beslut som då fattades. Mycket har hänt sedan dess. Omvärldsläget, svensk försvars- och säkerhetspolitik samt den tekniska utvecklingen har alla genomgått stora förändringar. De slutsatser som drogs 2018 behöver sättas i kontext 2024. Arméchefen har därför beslutat att det kommer göras en samlad översyn kring kunskapsläget som inkluderar faktorer som tillkommit sedan 2018, bl.a. kaliberval i andra länder. Oaktat riktning och utfall kommer detta sedan utgöra underlag för att tydligare kunna förklara och beskriva slutsatser kopplat till Försvarsmaktens kaliberval eller om det krävs förändrade beslut. Detta kommer inte påverka val av leverantör eller nuvarande leveransplaner utan är ett arbete som ska bedrivas parallellt med införandet.

Överste Michael Carlén – Chef 4. Mekaniserade brigaden och införandeledare nya Eldhandvapen

Läs tidigare artiklar i ämnet:

Intervju Michael Carlén – Införandeledare nya eldhandvapen – Armébloggen (forsvarsmakten.se)

Nya Eldhandvapen – Nyhetsbrev December – Armébloggen (forsvarsmakten.se)

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *