På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Intervju Michael Carlén – Införandeledare nya eldhandvapen

Viktor Myrlander

Arméchef Jonny Lindfors t.v och överste Michael Carlén t.h. Beredskapskontroll hösten 2023.

I mitten av oktober 2023 utsågs överste Michael Carlén chef vid 4.e brigaden till införandeledare för nya eldhandvapen. På uppdrag av arméchef Jonny Lindfors kommer Michael leda arbetet med införandet av nya eldhandvapen i Försvarsmakten. Nedan följer en första intervju. 

Vad är din uppgift som införandeledare?

Som införandeledare kommer jag leda arbetet med att införa det eldhandvapen som Försvarsmakten beslutar att anskaffa. Jag ser mitt uppdrag som lika delar kommunikation, logistik, utbildning och träning.

 

Vad är dina tankar kring införandet av nya eldhandvapen?

Frågan om nya eldhandvapen är extremt viktig för medarbetarna i Försvarsmakten och framförallt är det viktigt att det blir bra. Där hoppas jag kunna bidra till ett gott och strukturerat arbete framåt.

 

Vad är dina ingångsvärden?

Utöver de tekniska och praktiska delarna behöver vi etablera en gemensam lägesbild internt. Vi behöver vara överens eller i alla fall kunna förklara prioriteringar och beslut. Jag är också medveten om att diskussionen kring nya eldhandvapen hållit på i över ett decennium, under den perioden har tusentals nya soldater och sjömän tillkommit och därför blir just informationsdelen extra viktig framåt.

 

Hur ser du på processen kring eldhandvapen hittills?  

Det är väl ingen större hemlighet att historien kring eldhandvapen har varit lång, smärtsam och komplicerad. Det har inte blivit bättre av att informationen många gånger varit otydlig, spretat och saknat en tydlig riktning.

 

Vad tänker du göra annorlunda där jämfört med tidigare?

Jag tror på transparens och öppenhet i den mån det är möjligt. Framförallt behöver vi kommunicera utvecklingen kontinuerligt över tid. Exakta former är inte helt klart men jag tänker mig regelbundna månadutskickdär jag redogör för status kring läget med eldhandvapen och hur processen fortskrider.

 

Vad tänker du kring de olika operationslinjerna, vad är prioritet?

Nuvarande plan med fyra operationslinjer är utgångspunkten för arbetet framåt i Försvarsmakten och armén. De kommer överlappa och inverka på varandra vilket är fullt naturligt. Mitt uppdrag som införandeledare är sedan att verkställa de beslut som fattas på bästa sätt.Om vi i införandegruppen kommer fram till ny kunskap ser jag det dock som självklart att detta lyfts till arméchefen för beslut.

 

Riskerar inte olika operationslinjer att röra till det ytterligare?

Vi behöver ha flera tankar i huvudet samtidigt. Till sist handlar det om att soldaterna längst ut på linan har ett bra vapen i handen och kan lösa sin uppgift. Att det sedan blir lite rörigt på andra nivåer i organisationen är något vi får hantera.

 

Varför ser man över möjligheterna för en temporär lösning med andra vapen?

Internt har man identifierat ett potentiellt glapp mellan livslängden på nuvarande eldhandvapensystem och införandet av Sako. För att motverka detta ser man över möjligheten att införskaffa en gapfiller för att överbrygga den tiden men återigen, det är inte ett beslut som jag som införandeledare äger. Jag kommer se till att införa de vapen vi väljer att anskaffa.

 

Hur ser du på valet av kaliber? 5.56, eller 7.62, annat?

I min roll som införandeledare arbetar jag utifrån de beslut som är fattade. Frågor kring val av kaliber och liknande ligger inte inom ramen för mitt arbete att avgöra utan det är på andra nivåer den typen av beslut fattas.

 

När kommer nästa uppdatering kring eldhandvapen? ?

Nästa vecka (49), då hoppas jag att vi har formerna för ett nyhetsbrev på plats som alla intresserade sedan kan följa. Sedan tittar vi även på hur vi kan ordna för medarbetare att ställa frågor men där har vi ingen färdig lösning i dagsläget.

 

Något avslutande medskick?

Ett medskick till alla medarbetare. Framåt behöver vi hålla isär de olika operationslinjerna och tidslinjalerna när vi pratar om eldhandvapen. Jag vill även vara tydlig med att det finns ett osäkerhetsmoment kring samtliga operationslinjer och att det lär ske förändringar på vägen. Min ambition är att kontinuerligt informera kring detta för att minimera spekulationer och ryktesspridning.

 

Profil:

Överste Michael Carlén

Förflutet vid stadsskytte på Livgardet, chef 191. Pbat vid I19, arbete i Högkvarteret inför Försvarsbeslut 2020, numera chef 4.e brigaden.

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

1 kommentar

  • Göran Johansson 30 november 2023 10:19

    Skaffa ljuddämpare till de nya vapnen används flitigt utomlands samt underlättar vår verksamhet på skjutbanor med bekymmer avseende buller! Har framfört detta i över 15 år utan gensvar då man har hänvisat till stöld från "jägare"! Dessa behöver inte naturligtvis köpas till samtliga vapen gick främst de som bullrar mest
    Göran Johansson bl.a. C Ö/S i 14 åt

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *