Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Officiell blogg

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

Måndagen den 29 maj kastade HMS Sturkö loss från örlogshamnen i Karlskrona för att ombasera till Hökafältet, utanför Halmstad. Ombaseringen runt södra Sverige och upp mot västkusten började med plattvatten...

Nyligen genomfördes ett marinchefsmöte i Tyskland inom ramen för CHENS, (Chiefs of European Navies). CHENS är ett oberoende och icke-politiskt forum vars medlemmar omfattar marinchefer för varje europeisk sjöfart med...

I dag måndag den 29 maj, Sveriges veterandag, tilldelades fanjunkare Mats Svensson Försvarsmaktens förtjänstemedalj i guld, utan svärd. Motiveringen till utmärkelsen löd enligt följande, ”Fanjunkare Mats Svensson, Hörby, tilldelas Försvarsmaktens...

HMS Visby och HMS Helsingborg har under veckan övat ytstrid och luftförsvar tillsammans med det norska fartyget HNoMS Roald Amundsen och det nederländska fartyget HNLMS Evertsen. Det norska och nederländska...

Överbefälhavare Micael Bydén har den 8 maj 2017 fattat beslut om tilldelning av ett antal väl förtjänta krigsdekorationer och förtjänstmedaljer. Medaljceremoni kommer att ske i samband med Veterandagen vid Sjöhistoriska...

HMS Härnösand har den 9-10 maj genomfört samövning med det franska örlogsfartyget Latouche Tréville (D646). Det franska fartyget hade precis genomfört ett örlogsbesök i Stockholm, och HMS Härnösand precis avslutat...

Fredag den 5 maj vid Försvarsmaktens Högkvarter erhöll viceamiral Jan Thörnqvist Förbundet Kustjägarnas förtjänstemedalj i silver, även känd som Kustjägarmedaljen. Ordförande för Förbundet Kustjägarna och Sällskapet Kustjägarveteranerna, Olle Neckman, dekorerade...

Under en heldag genomförde Första ubåtsflottiljen en ubåtssäkerhetsdag vid Karlskrona garnison i samverkan med SAAB Kockums och Försvarets materielverk (FMV). Ubåtssäkerhetsdagen var den andra återkommande i sitt slag och kommer...

Den 27 mars kastade HMS Sturkö och HMS Vinga loss från örlogshamnen Karlskrona för ombas mot Helsingborg där minröjningsverksamhet skulle bedrivas under två veckors tid. Minorna som fartygen letar efter...

För delar av 31- och 41.korvettdivisionen har den senast veckan inneburit något alldeles speciellt. Den har inneburit chansen att öva ubåtsjakt, inte bara tillsammans, utan med U.S Navy. Närmare bestämt...