På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Nya Eldhandvapen – Nyhetsbrev Maj

Viktor Myrlander

Automatkarbin 24 vid utbildning på Hemvärnets Stridsskola. Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

På armébloggen kommer samtliga nyhetsbrev kopplade till införandet av nya eldhandvapen publiceras. Nedan är nyhetsbrevet från införandeledare Michael Carlén för maj månad. 

I det femte nyhetsbrevet för nya eldhandvapen redogörs för i vilken ordning vapnen kommer införas i Försvarsmaktens grund- och krigsorganisation, vägledande riktlinjer för tilldelning samt status på interimsvapnet.

Införandeordning

Införandeledaren har fastställt införandeordningen för nya eldhandvapen i krigsorganisationen. Ordningen används för samtliga eldhandvapen som ska införas de kommande åren. Införandeordningen är flexibel och kan anpassas utifrån justeringar i leveranstakt eller vid nya ingångsvärden. Utgångspunkten är att vapnen ska användas – inte stå i förråd.

Logistiktäten ur införandegruppen har tagit fram underlaget vilket utgår från tidigare styrningar från Försvarsstaben kompletterad med de behov vi ser idag. Underlaget är samverkat med Armén, Marinen, Flygvapnet och stridskrafterna.

Införande Krigsorganisation (KRO)

Den fastställda införandeordningen reglerar tilldelningen till krigsorganisationen med utgångspunkt i krigsförbandens aviserade tillväxt utgående från Försvarsbeslutet 2020. Tilldelningen till respektive krigsförband redovisas i särskild bilaga men fördelningen utgår ifrån följande parametrar:

  • Förband med en hög andel kontinuerligt anställda som verkar inom markdomänen prioriteras. Det inkluderar arméförband, flygbasjägare, amfibieförband och militärregion-förband.
  • Förband med krav på hög tillgänglighet som löser uppgifter i GROP (grundoperationsplan).
  • Stridsgrupp Gotland inklusive delarna ur hemvärnet som verkar där.

Införande Grundorganisation (GRO)

För införandet av nya eldhandvapen i grundorganisationen ser den tänkta tilldelningen i stort ut enligt följande i dagsläget:

  • Kontinuerligt och tidvis anställda soldater beväpnas med Automatkarbin 24 i takt med att den levereras utifrån fastställd införandeordning i krigsorganisationen.
  • Inryckande värnpliktiga tilldelas inledningsvis AK 5C för att senare ombeväpnas till interimsvapen när dessa levereras.
  • Lokala variationer kan förekomma och tidsplanerna kommer bli mer precisa efterhand.

Interimsvapen

Leveransen av eldhandvapen går enligt plan. Samtidigt befinner sig Försvarsmakten i en stor tillväxt vilken innebär höga krav på beredskap och tillgänglighet samtidigt som antalet värnpliktiga ökar. Mot bakgrund av detta föreligger ett stort behov av vapen tidigt. Här har Försvarsmakten identifierat ett behov av interimsvapen. Dessa är tänkta att användas under grundutbildningen de kommande åren och ger Försvarsmakten mer utrymme och handlingsfrihet när det kommer till att lösa sina uppgifter. Mer information kommer inom kort.

Påverkan införande

Tillförseln av ännu fler vapen innebär utmaningar främst kopplat till logistik och utbildning. Det kommer dock att på kort tid höja vår krigsförmåga, vilket är det enskilt viktigaste i dagens läge. Det kommande utbildningsåret blir intensivt och kommer ställa höga krav på utbildningsansvariga inom organisationen. Införandegruppen ser över möjligheterna att avlasta och skapa nya samverkansformer för att underlätta införandet. Det innefattar alltifrån uppdaterade digitala verktyg till mobila instruktörsteam och externa utbildare.

Överste Michael Carlén – Chef 4. Mekaniserade brigaden och införandeledare nya Eldhandvapen

Läs tidigare artiklar i ämnet:

Intervju Michael Carlén – Införandeledare nya eldhandvapen – Armébloggen (forsvarsmakten.se)

Nya Eldhandvapen – Nyhetsbrev December – Armébloggen (forsvarsmakten.se)

Nya eldhandvapen – Nyhetsbrev Januari – Armébloggen (forsvarsmakten.se)

Nya eldhandvapen – Nyhetsbrev februari – Armébloggen (forsvarsmakten.se)

Nya Eldhandvapen – Nyhetsbrev Mars/April – Armébloggen (forsvarsmakten.se)

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *