Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndighet

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndighet

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Officiell blogg

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

Arkiv för: Karlskrona

Det samarbete mellan Sjöstridsskolan (SSS) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) som presenterades igår har rönt en hel del intresse. Samarbetet består i en doktorandtjänst hos BTH som bekostas av…

Mitt namn är Ida Wikman och är nyanställd sjöman på ubåtsflottiljen. I skrivandets stund sitter jag ombord på HMS Gotland och är ute på min första tur som en del i ubåtens besättning. Som ny ombord är det mycket att ta in. Det ständigt rinnande informationsflödet som följer med alla nya jobb finns självklart på en ubåt också, men sedan kommer det till en hel del saker som man kanske inte tänker på i första hand. Så som en ny dygnsrytm, att bo tätt ihop med 30 andra och känslan av att veta att man befinner sig en bra bit under vattenytan.

Idag avslutade 24 sjömän sin gruppbefälsutbildning mot OR 4-5. Eleverna kom ifrån Marinbasen, Ubåtsflottiljen, Sjöstridsskolan och de båda sjöstridsflottiljerna och har jobbat några år i Försvarsmakten. Det var…

Försvarsministern tillsammans med landshövdingen för Blekinge län och de fyra förbandscheferna. Försvarsminister Peter Hultqvist besökte idag Karlskrona garnison. Besökte skedde på korvetten HMS Nyköping som, i likhet med…

Precis som för alla andra tog jullovet slut i januari och 20 elever på Thörnströmska gymnasiet i Karlskrona återvände till en ny termin. Skillnaden för dessa var att de har…

Marinen här och nu – utmaningar i närområdet. Så är temat för årets Marinstridsdagar. Och ”här och nu” gäller i allra högsta grad, det slås fast av årets talare under…

HMS Malmö I Adenviken under ME01. Marcus Ohlsson/Försvarsmakten Besättningarna på korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö bjuder in till ”open ship” då de besöker städerna som givit…

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0;…

Idag, 22 augusti 2014, fyller korvetten HMS Stockholm 30 år. Hon har under dessa år sett och genomfört en mängd olika uppgifter. Från kallt krig och ubåtsjakt på 1980-talet till…