På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

NoCo17 -en lång sambandsplanering för att få ett fullgott samband

Jimmie Adamsson

En övning delas upp i 3 faser: planeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen.
Under planeringsfasen för övningen NoCo2017, har det ålagts Marinbasen att stötta OPR (Officer with Planing Responsibilites)
med spetskompetens inom sambandstjänst. Marinbasen har delegerat den uppgiften till Marinens Radio (MaRa) att lösa för ett flertal övningar nationellt och internationellt.

NoCo är en årlig återkommande tysk övning sedan 2007. Varje år är ett av deltagarländerna ansvarig för planeringsprocessen och 2017 föll detta på Sverige.
Senaste gången Sverige hade planeringsansvar för NoCo var 2013.

Planeringsfasen påbörjades redan för över 1 år sedan med ett första IPC (Initial Planing Conference).
Därefter fortsatte det med ett MPC (Main Planing Conference), ett renodlat sambandsmöte CCC (Communications Coordination Conference) för att mynna ut i en FCC (Final Coordination Conference). På ovan nämnda möten deltog representanter från deltagande länder.

Under planeringsfasens gång har det genomförts svenska möten med de svenska individer som varit ansvariga inom varje område, detta för att OPR skall kunna ha en helhetsbild av hur alla områden utvecklas och ligger till.

Efter planeringsfasen genomfördes något som kallas för PSC (Pre Sail Conference).
Detta är när alla fartyg anlöper hamn och man kan diskutera ansikte mot ansikte, de sista återstående punkterna innan övningen startas.
Under PSC genomförs ett stort antal informations- och koordineringsmöten. MaRa ansvarade för både nationellt och internationell sambandsgenomgång med ca 80 deltagare.

Förutom all sambandsplanering inför övning så har MaRa också stora sambandsåtaganden under genomförandefasen av övningen. De utgörs främst av sambandsledning i sambandsledningscentral och genom personalstöd till STEX (stabsexpedition).

I en av MaRa sambandsledningscentraler som är bemannade dygnet om, året om så har temporära installationer gjorts för att få fullgoda, interoperabilitetshöjande, krypterade radioförbindelser mellan Sverige (MaRa) och Tyskland (NAVCOMMCEN DEU) för just NoCo. Dessa installationer görs ofta på MaRa. Genom att ha gemensamma krypterade radionät så säkerställs att det kan vara ett säkert informationsutbyte mellan svensk och tysk ledning under NoCo.

För STEX under NoCo, innebär arbetet att fördela inkommande och utgående signaler.
NoCo 17 är uppbyggt med ett OPS-center (Operations) med en BWC (Battle Watch Captain) som chef. Detta kan jämnföras med en SLO (Stridsledningsofficer) på ett fartyg.
Vidare finns ett Command-center där EXDIR (Exercise director) och hans stabschef arbetar, samt ett gemensamt utrymme för övriga LNO (Liason officer) som har intressenter och deltagare med i övningen, tex flyg, landenheter osv.

STEX är dygnet runt bemannat med 3 st specialistofficerare och 3 st operatörer. Chefen för STEX är från MaRa emedan övriga kommer från Sjöstridsskolan. Vidare finns 2 stycken operatörer från Sjöcentralerna Göteborg och Muskö, som förutom att vara ansvariga för det sjöläge som EXCON tar emot från Sjöcentral, även är behjälpliga i STEX-arbetet.

Arbetet på STEX bedrivs dels med ett svenskt STEX och i samma utrymme sitter den tyska STEX:en. Den svenska STEX:en står i kontakt med MaRa, medan den tyska STEX:en står i kontakt med Marinens Radios motsvarighet i Tyskland och Glücksburg, NAVCOMCENTER DEU.
Det är den svenska STEX:ens uppgift att ta emot inkommande och utgående signaler till/från MaRa och till/från NAVCOMCENTER DEU, behandla dessa och med hjälp av BWC, lotta signalerna till de som skall ha dem.
Det kan tex vara en signal som skall skickas över intern mail på EXCON-nätverket till en LNO för AIR, eller en signal från ett svenskt fartyg som skall ut till ett portugisiskt fartyg.
Kortfattat kan man säga att den svenska STEX:en på EXCON är en ”hubb” för signaler inkommande och utgående mellan de två olika TF (Task forces) som finns under övningen.

Förutom detta är även representant ur MaRa, ansvarig för alla sambandsfrågor som rör övningen. Det kan tex vara att ta fram en extra frekvens till ett samarbete mellan olika enheter, dela ut extra anropssignaler, lära stabsofficerare att författa en signal enligt gällande NATO-mall eller bara stötta enheterna till sjöss eller i land med sambandskompetens.

Efter genomförd övning väntar ett erfarenhetsmöte där man går igenom vad som funkat bra, och vad som funkat mindre bra. Detta för att man till nästa gång det är dags för NoCo, skall kunna ha en ännu bättre planeringsprocess och genomförandeskede, utan att behöva återupprepa eventuella misstag.

Fredrik Wanzelius
Fanjunkare
Marinens Radio
C COMMS/STEX NoCo17 EXCON

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *