23
Apr

TSK Examen på FHS

Anmäl Av:
i Ceremoni, Flygvapnet/luft, Försvarshögskolan, Stockholm

I fredags genomfördes examen för taktisk stabskurs, TSK 13-14 på FHS med pompa och ståt.

TSK är en utbildning som i första hand riktar sig till reservofficerare (OFF/T), alternativt till kontinuerligt tjänstgörande officerare (OFF/K) med särskild kompetens (OFSK). Utbildningen är komprimerad och genomförs med högt tempo. Kursen består av två delar som genomförs under skilda terminer. Under perioden mellan delarna genomförs ett självständigt arbete/essä.

För TSK 13-14 genomfördes första delen under hösten 2013 med krigsvetenskapliga ämnen och ledarskap. Sista delen omfattade tre veckor där eleverna bland annat övades i befattning under VIKING 14. I samband med examen inbjöds förbandschefer och HKV även till erfarenhetsredovisning. Eleverna var mycket nöjda med den höga nivån på utbildningen och omhändertagandet på FHS. Nu återstår det för Försvarsmakten att ta hand om dessa kvalificerade och ambitiösa reservofficerare/officerare med särskilda kompetenser i FM insatsorganisation.

Totalt tog 19 elever examen varav fyra har sin bakgrund i FV. Dessa fyra officerare/reservofficer är:

Meteorolog Pia Björnsdotter-Johansson, F7

Flygingenjör Tina Kempe, F7

Flygingenjör Christoffer Gruv, HKV PROD FLYG

Flygledare Stefan Siggelin, HKV FTS

I samband med examen delades det ut tre stipendium till bäste elev ur respektive försvarsgren, ur FV erhöll Stefan Siggelin ett stipendium på 15000 kr.

För att gratulera å FV:s vägnar deltog på examen representanter från såväl F 7 som HKV.

Från vänster: Flygledare Stefan Siggelin, HKV FTS, Flygingenjör Tina Kempe, F7, Flygingenjör Christoffer Gruv, HKV PROD FLYG, Meteorolog Pia Björnsdotter-Johansson, F7

Från vänster: Flygledare Stefan Siggelin, HKV FTS, Flygingenjör Tina Kempe, F7, Flygingenjör Christoffer Gruv, HKV PROD FLYG, Meteorolog Pia Björnsdotter-Johansson, F7

Anne-Jette Christiansen

INS FTS Luftfartsektion

14
Apr

Inbjudan till Qvintus Blå 70-årsjubileum

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Kära Qvintus Blå-medlemmar,

Söndagen den 1 juni i år firar F17 70 år. Så gör även 2 division F17 -Qvintus Blå. Vi på divisionen vill därför bjuda in till jubileumsfirande i samband med Flygvapnets huvudflygdag här på F17 den 1:a juni.

I och med årets flygdag tycker vi att det skulle vara väldigt trevligt att fira 70års-jubileumet med tidigare divisionsmedlemmar. Vi vill välkomna er till ett jubileum där vi ser tillbaka på och minns alla de åren som har gått tillsammans med oss som idag jobbar här på Qvintus Blå.

Vi firar därmed jubileum för stridsflygdivisionen Qvintus Blå, en division som har och fortfarande verkar i samtliga roller.

Preliminärt program:

Fredag 30:e maj        Kl 12:00: Visning av divisionen igår och idag. Flygplan, simulator och presentationer från de olika flygepokerna (här behöver vi hjälp av er som var med förr). Fika på divisionen.

Kväll: Middag på F17 för gamla och nuvarande Qvintus Blå-medlemmar. Samkväm på Mässen tillsammans med Qvintus Röd (som även de firar jubileum).

Lördag 31:e maj        Dag: Repetition F17/FV huvudflygdag .

Söndag 1:a juni         F17/FV huvudflygdag.

Kostnader:

Luncher och middagar bekostas av den enskilde.

Boende:

Boende ordnas och bekostas av den enskilde.

Anmälan:

Var god anmäl ditt deltagande och vilka dagar och aktiviteter du önskar delta i, samt gärna namn på andra före detta medlemmar på Qvintus Blå till: robin.ohlsson@mil.se eller mattias.olin@mil.se
Sista datum för anmälan är 2/5.

Varmt välkomna,

Andreas Dahlberg, divisionschef

logga

10
Apr

Sista chefsbytet vid SAE ISAF UH-60 ”ICEPAC

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Mörkret har precis omfamnat Marmal i Norra Afghanistan, basen där det svenska MEDEVAC bidraget till ISAF har sin hemvist sedan mars 2013. Förbandets personal sitter i beredskap och har precis gjort de sista förberedelserna innan de går till sängs. Lugnet sprider sig både vid ICEPAC:s Command Post men också över hela Marmal. Mörkret tar ett ytterligare grepp om basen och den kringliggande naturen. Utsikten över öknen i norr och öst och bergen i syd tynar sakta bort och kan snart inte längre urskiljas med blotta ögat. Mörkret blir allt mer mörkare. Klimatet har under den senaste veckan stigit till över 20 grader. Regnet lyser med sin frånvaro och marken torkar ut mer och mer. De fordon som rör sig utanför basen kan lätt följas då ett stort moln av damm bolmar upp och följer tätt bakom. Det upprivna dammolnet hänger kvar en stund innan de tas om hand av den vind som ständigt gör sig påmind.

Larmet ljuder vid ICEPAC. De sovande besättningarna vaknar och påbörjar skyndsamt sina förberedelser för att starta och gå mot en punkt där olyckligtvis någon behöver hjälp. På bara ett fåtal minuter startar två HKP16 från Marmal med tillräcklig information kring händelsen för att säkert kunna undsätta en skadad soldat. Radiotrafiken mellan helikoptrarna och till ICEPAC OPS pågår kontinuerligt för att uppdatera besättningarna om senaste underrättelseläget och den skadades medicinska status. Det är fortfarande otroligt mörkt och de mörkerhjälpmedel besättningarna utnyttjar är en förutsättning för att kunna flyga. Landningen sker mot skadeplatsen och ett stort moln av damm rivs upp av helikoptrarnas rotorvind. Kommunikationen mellan besättningsmännen intensifieras för att hantera situationen för att säkert kunna landa helikoptern. Att i mörker kunna bemästra uppvirvlande damm är mycket krävande och svårt. All den träning som besättningarna ständigt genomför för att kunna behärska de faktorer som är unika inom förbandets insatsområde kommer nu till sin rätta. MEDEVAC besättningens läkare och sjuksköterska tar emot den skadade soldaten och övertar nu det medicinska ansvaret. Under tiden cirkulerar den andra helikoptern ovanför skadeplatsen och övervakar intilliggande terräng. Två AH-64 attackhelikoptrar anmäler sig på samverkansfrekvensen och erbjuder ett ytterligare skydd för den svenska MEDEVAC roten. Patienten lastas och inom en timme efter larmet kommer patienten till kvalificerad vård på Marmals Role 3 sjukhus. Efter tankning återgår ICEPAC till sin förläggning och intar fortsatt beredskap. Beredda, om det behövs, att ta ett nytt MEDEVAC uppdrag i Afghanistan.

Foto SAE: MEDEVAC helikoptern lastar skadade under MEDEX övning

Foto SAE: MEDEVAC helikoptern lastar skadade under MEDEX övning

Jag tillsammans med avgående CO SAE ISAF UH-60 Övlt Jan-Åke Tälle har under en veckas tid genomfört en väl avvägd och planerad HOTO (Hand Over Take Over). Jag kunde efter en veckas drillning i ansvar, rutiner, ledningsförhållanden och uppgifter som förbandets CO, ta över ledarskapet med en god känsla. Jag kände mig förberedd och hade inga problem att säga farväl till avgående chef och önska honom en god resa hem.

Foto SAE: Avgående chef Övlt Jan-Åke Tälle (th) överlämnar  ICEPAC till pågående CO SAE Övlt Jonas Nellsjö (tv).

Foto SAE: Avgående chef Övlt Jan-Åke Tälle (th) överlämnar
ICEPAC till pågående CO SAE Övlt Jonas Nellsjö (tv).

Under min första vecka som chef över ICEPAC besökte Chefen för Flygtaktiks stab Överste Anders Persson förbandet. Min ambition var att ge honom en god inblick i verksamheten och ta del av alla utmaningar som präglar förbandets vardag. Besöket blev lyckat och jag är övertygad om att C FTS känner samma sak. För oss under insats är det viktigt att våra chefer har en så verklig bild över våra problemområden, utmaningar och den miljö vi verkar inom.

Foto CO SAE: C FTS inför en LAO (Local Area  Orientation) flygning med ICEPAC.

Foto CO SAE: C FTS inför en LAO (Local Area
Orientation) flygning med ICEPAC.

För ett år sedan påbörjade förbandet sin uppbyggnad mot att utgöra en svensk MEDEVAC resurs inom RC N (Regional Command North) med basering Marmal. Jag hade förmånen att vara en del av denna uppbyggnad och nu 12 månader senare är förbandet under mitt ansvar. Fram till idag har tre chefer lämnat sin prägel på förbandet. De har gjort detta utifrån sin filosofi kring ledarskap och ansvar. Nu är det min tur att ta över och förvalta allt det positiva som byggts upp, särskilt det goda rykte som förbandet besitter. ICEPAC personal har en hög grad av professionalism och ambition. Under ett år har personalen bidragit till MEDEVAC förmågan i RC N och byggt en stor erfarenhet inom sina särskilda roller. Piloter, tekniker, stabspersonal och ledningspersonal är nu mycket erfarna och har verkligen koll på läget. Rutiner är inarbetade och alla tar sitt ansvar på ett mycket bra sätt. Att få vara chef över ICEPAC är en förmån men innebär också ett stort ansvar.

 

Det är med stolthet jag nu tar över ett välövat och mycket professionellt förband som på ett år etablerat ett mycket gott rykte. Jag har noterat att ICEPAC har blivit ett begrepp inom RC N, ett begrepp som utstrålar erfarenhet, kunskap, professionalism och effektivitet. MEDEVAC måste fungera. MEDEVAC är en förutsättning för de svenska, utländska och afghanska soldater som verkar i Afghanistan. MEDEVAC är en viktig komponent med stort ansvar och ICEPAC uppfyller alla krav på denna förmåga.

Jonas Nellsjö

CO SAE ISAF UH-60

ICEPAC

08
Apr

Besök från Brasilien

Anmäl Av:
i Besök, F 17, F 7, Flygplan, Flygvapnet/luft

Den 18 december i fjol meddelade Brasilien att de valt Gripen. Denna affär avser 36 maskiner av den kommande versionen Gripen NG. Då behovet av en ersättare av befintlig flygplanspark ligger nära i tid planeras för en interimslösning där Brasilien hyr ett antal Gripen C.

Under vecka 413 genomfördes en så kallad ”Site Survey” där en grupp på 15 brasilianska flygvapenofficerare gästade Sverige och besökte Flygvapnet, SAAB AB samt Försvarsexportmyndigheten (FXM). Syftet med besöket var att se och lära hur vi jobbar med Gripen.

Första anhalt var F7 där fokus lades på flyg- och teknikerutbildning, flygplansunderhåll och support. MSK Flyg gavs också tillfälle att informera om sitt ansvarsområde.

Lokal Flygchef 39 vid F7, övlt Michael Lundquist förevisar flygutrustning Foto: Håkan Brandt, F7

Lokal Flygchef 39 vid F7, övlt Michael Lundquist förevisar flygutrustning
Foto: Håkan Brandt, F7

 

Morgon utanför Gyllene Vingen, Såtenäs… Inte riktigt som hemma! Foto: Håkan Brandt, F7

Morgon utanför Gyllene Vingen, Såtenäs… Inte riktigt som hemma!
Foto: Håkan Brandt, F7

Nästa anhalt var F17 där snöblandat regn gjorde stort intryck på besökarna. På Kallingeflottiljen informerades om genomförda övningar och inte minst OUP, Operation Unified Protector, mer känd som Libyeninsatsen.

Överste Chã upplever snöblandat regn vid ankomst till F17 Kent Löving, F17

Överste Chã upplever snöblandat regn vid ankomst till F17
Kent Löving, F17

Därefter ställdes kosan norrut mot Malmen och till nästan allas lycka sågs där ett tunt snötäcke på marken. Ett självklart fototillfälle.

Besökare och värdar. Foto: Kent Löving, F17

Besökare och värdar.
Foto: Kent Löving, F17

Onsdags kvällen tillbringades på Flygvapenmuseet med en middag i härlig miljö. Värden, flygvapenchefen generalmajoren Micael Bydén sa i sitt tal att han såg fram emot ett utökat framtida samarbete mellan våra länder och respektive flygvapen.

Vid en middag i Flygvapenmuseet på Malmen berättade Flygvapenchefen att han ser fram emot ett framtida samarbete Foto: Håkan Brandt, F7

Vid en middag i Flygvapenmuseet på Malmen berättade Flygvapenchefen att han ser fram emot ett framtida samarbete
Foto: Håkan Brandt, F7

Torsdagen tillbringades på SAAB i Linköping där med fokus på det bakre underhåll som köps av SAAB samt Gripen NG.

Fredagen tillbringades i Stockholm med möten där Försvarsexportmyndigheten stod som värd. Möten genomfördes förutom med FXM även med HKV Prod Flyg samt FLYGI.

Programmet i Sverige avslutades på fredag kväll med en mottagning hos den brasilianska ambassadören.

Vi som var med från Flygvapnet upplever att våra brasilianska kollegor ser fram emot att jobba med oss svenskar. Gästerna visade stort intresse för vårt sätt att arbeta och hade massor med frågor. Vissa skillnader framkom dock. Till exempel sa en av gästerna; ”er sol är precis som min kylskåpslampa, den lyser men den ger ingen värme”.

Håkan Brandt, F7

20
Mar

Välkommen till Flygvapenkonsert

Anmäl Av:
i Arrangemang, Flygvapnet/luft, Högkvarteret, Musik, Stockholm

Flygarvänner,

Vill informera er alla om att Flygvapnet tillsammans med Arméns musikkår anordnar en konsert i Berwaldhallen den 6 april klockan 15:00.

Under våren har vi i nära samarbete med Arméns musikkår jobbat med att få till en musikalisk resa genom flygets historia. Vi är också glada att kunna presentera Stefan Sauk som programvärd och Elin Bemark som sångsolist.

Konserten är gratis för alla, men biljett krävs och bokas via Berwaldhallen.se eller i Berwaldhallens biljettkassa. Biljettkassan är öppen helgfri mån-fre 12:00 – 18:00 samt två timmar före konsert. Telefonbokning: 08-784 18 00 (mån-fre 09:00 – 18:00, lördag 10:00 – 15:00). Ytterligare försäljningsställen: Kultur Direkt vid Sergels Torg. Bokade biljetter kan hämtas hos alla nämnda ombud. Serviceavgift kan tillkomma!

Välkomna!

Micael Bydén

Flygvapenchef

Bloggbild inbjudan

 

15
Mar

Från karta till verklighet

Anmäl Av:
i Afghanistan, Blackhawk, Helikopter, Helikopterflottiljen, Internationell insats

De svenska Black Hawk-helikoptrarna står i Afghanistan beredda sedan den första april 2013 att bedriva intensivvård i luften, vilken är en förutsättning för förbandens rörelsefrihet i området. Som planeringsofficer på “ICEPAC” fick jag under en förmiddag förmånen att följa med på en rekognoseringsflygning i Norra delen av Afghanistan för att bilda mig en omvärldsuppfattning.

Min uppgift på “ICEPAC” är bland annat att förbereda underlag såväl före som efter flygningarna samt att ha kontakt med besättningarna via flygradio när de befinner sig i luften. Detta gäller såväl vid ett larm som vid en flygning när vi inte står i beredskap. Från det att vi får ett larm har ICEPAC 15 minuter på sig att analysera uppgiften, uppdatera det aktuella läget och därefter lyfta från marken. Informationen de behöver innan start får de inne hos mig och mina kollegor som visar på kartan vad som hänt, vart de ska hämta upp den/ de skadade, vilka skador de har samt aktuellt väderläge och hotbildsanalys. Allt sker mycket snabbt, där jag konstaterar att framgångsfaktorn består i vår teamkänsla dvs. ödmjukhet, hjälpsamhet, & fortlöpande övningar för att hålla vårt fokus på topp.

När ICEPAC på morgonen överlämnade beredskapen till de tyska NH-90 besättningarna fick jag följa med “ICEPAC” på en ”Local Area Orientation” som skulle ta oss från Marmal via Sholgarepasset till Kiligay och tillbaka via Kunduz till Marmal. En flygtur som beräknas ta cirka 3 timmar.

Foto:SAE. Det finns totalt fyra svenska HKP16 Black Hawk helikoptrar på plats i förbandet.
Foto:SAE. Det finns totalt fyra svenska HKP16 Black Hawk helikoptrar på plats i förbandet.

Solen visade sin bästa sida och jag känner hur den till och med värmer in i helikoptern. Landskapet är kargt och helt olikt det jag är van vid hemma i Sverige, som här antingen består av öken, bergsmassiv eller bebyggelse. När jag planerade uppdraget var jag väl medveten om hur bergigt det skulle vara vissa sträckor, men så här uppifrån luften ger det en helt annat perspektiv. Pusselbitarna faller på plats och när vi passerar punkt efter punkt som jag och mina kollegor tidigare har planerat inför uppdraget kan jag nu i verkligheten omsätta kartans svarta linjer till vägar, blå slingrande linjer till floder och de många bruna höjdkurvorna till bergstoppar.

Foto:SAE. Mitt ute i öknen, där det är sand så långt ögat kan nå, finns det Afghanska boplatser.

Foto:SAE. Mitt ute i öknen, där det är sand så långt ögat kan nå, finns det Afghanska boplatser.

I snön syns tecken på hjulspår från bilar och här och var finns även boplatser. Det är en storslagen utsikt med byar som växer upp längs bergskanterna i dalgångarna eller till och med uppe på bergstopparna. Tanken slår mig att det måste varit oerhört tufft för människorna här ute när vi för några veckor sedan hade ner mot 20 minusgrader. Hur överlever de här ute? Det är en fråga som jag inte kommer att få besvarad, men som jag för alltid kommer att bära med mig. Jag kan bara konstatera hur lyckligt lottad jag är som bor i Sverige med all dess välfärd.

Vi flyger på höjder som är högre än Kebnekajses topp och stundtals genomför vi lågflygningar då uppdragsspecialisterna och färdmekanikerna är väl förberedda med sina kulsprutor om det skulle finnas behov för egenskydd.  Det gäller att ha respekt för landet och inte ta något för givet. Vi ser en del lastbilar på vår väg, en bonde med sina får och en dromedar ute i ökenlandskapet. Det var en fantastisk flygtur som för mig gav en helt annan omvärldsuppfattning.

Några dagar senare kom mitt första skarpa larm. Ett telefonsamtal som resulterade i ett Medevacuppdrag. Trots att larmet kom på kvällen och delar av besättningarna var sängliggandes, kom vi i luften på 12 minuter. Vi fick uppdraget att hämta en soldat som fått en skottskada i halsen. Läkaren och sjuksköterskan gjorde ett fantastiskt arbete med patienten i helikoptern. Och för första gången i Försvarsmaktens historia gavs frystorkad blodplastma till en patient som efter omhändertagandet i helikoptern transporterades för vidare vård på Camp Marmal. Platsen där patienten plockades upp var inte längre bara en punkt på kartan, utan i huvudet fanns en verklig bild från tidigare flygning i minnet.

Vi är en eftertraktad och uppskattad resurs och alla spelar vi här på ”ICEPAC” en viktig roll oavsett om det är som pilot, tekniker, sjuksköterska, meteorolog med mera. Tillsammans är det vår laganda som är vår framgångsfaktor!

Foto:SAE. Planeringsofficeren Nina och tillika artikelförfattaren, en av kuggarna bakom maskineriet i ICEPAC´s förmåga

Foto:SAE. Planeringsofficeren Nina och tillika artikelförfattaren, en av kuggarna bakom maskineriet i ICEPAC´s förmåga

Nina

SAE ISAF UH-60

 

 

 

 

20
Feb

R 3 Skolans första fanjunkare är utnämnd

Anmäl Av:
i Ceremoni, Luftstridsskolan, Specialistofficersutbildning
Foto: Björn Levin/LSS

Löjtnant Greger Larsson utnämndes till fanjunkare

Löjtnant Greger Larsson utnämndes till fanjunkare måndagen den 17 februari av chefen för Luftstridsskolan, överstelöjtnant Torbjörn Eriksson. Ceremonin genomfördes på Konvaljmässen i Halmstad.

Greger Larsson började sin tjänstgöring vid R 3 Skolan i Halmstad den 1 december 2013 och är den tredje fanjunkaren som utnämns på LSS.

Sedan några veckor är han chef för R 3 Skolans specialistofficersutbilding. Greger tjänstgjorde tidigare på Lv 6 på andra sidan Galgberget.

Foto: Björn Levin/LSS

Löjtnant Greger Larsson befordras till fanjunkare och får hjälp med att byta gradbeteckningar av C LSS Torbjörn Olsson och chefen för R3-skolan, Rickard Weman.

LSS gratulerar till utnämningen och hälsar Greger välkommen till flygvapnet.

Mats Gyllander
Informationschef LSS

19
Feb

Årets taktiker 2013

Anmäl Av:
i Luftstridsskolan
Foto: Mats Gyllander/LSS

Kapten Anders Brunvall utnämndes till årets taktiker 2013

Kapten Anders Brunvall utnämndes till årets taktiker 2013  i samband med flygvapenmötet den 19 februari.
Anders tillhör 1. Strilbataljonen vid Luftstridsskolan där han tjänstgör som chefsflygstridsledare. Han har även en tidigare bakgrund inom telekrigföring.

Den som delade ut priset var brigadgeneral Gabor Nagy, nyutnämnd flygtaktisk chef.

Motiveringen löd enligt följande:

Telekrigskompetensen är ett utpekat bristområde i Försvarsmakten. Det är därför glädjande att utveckling inom Flygvapnets krigsförband avseende telekrig fortgår.

Med återfokusering på nationellt försvar är det därför mycket positivt och nödvändigt att denna kompetens bibehålls och utvecklas, då förmågan att verka i störd miljö är av stor vikt för att stridstekniskt kunna leda och därigenom bibehålla operativ effekt. Att som Anders Brunvall vara föregångsman och kompetensresurs inom detta område är således av stor vikt för hela insatsorganisationen.

Ytterligare ett område där det i Flygvapnet under senare tid har funnits brister är formella anvisningar för hur krigsförbanden ska verka ur ett nationellt perspektiv. Genom att konstruktivt och engagerat delta i framtagande av Taktiska Anvisningar Stril har  Anders Brunvall därför även här bidragit till att utveckla insatsorganisationen i allmänhet och Strilbataljonen i synnerhet.

Mats Gyllander
Informationschef Luftstridsskolan

 

19
Feb

En flygande tankstation under Iceland Air Meet 2014 (IAM2014)

Anmäl Av:
i F 7, Flygtekniker, Flygvapnet/luft, IAM2014, Pilot, Transport, Transportflygplan
Taggar: , , , , ,

7.Transport- och specialflygenheten (TSFE) från F7  är ett försvarsmaktsförband med mycket varierande verksamhet. Nästan dagligen bedrivs verksamhet nationellt och internationellt. Allt från flygunderhållstjänst, transport av rikets högsta ledning till taktiska flygtransporter till Afghanistan. Många av förbandets verksamheter är försvarsmaktsgemensamma men vissa delar spelar vitala roller i flygvapensystemet. Viss verksamhet är beroende eller effektiviseras väsentligt då flera enheter effektivt jobbar tillsammans.  Bra exempel på detta är dels flygvapnets signalspaning och luftrumsövervakning och dels lufttankning.  Under knappa tre veckor stödjer C-130 Hercules (Tp84) övningen Iceland Air Meet med lufttankningsförmåga. Enheten på plats består av delar ur TSFE stab, underhållskompani och flygdivision. En liten men effektiv enhet löser lufttankning för, i övningen, deltagande Gripenflygplan.

Morgoon över Island

Morgonkaffe över Island i väntan på lufttankning

Fortsätt att läsa →