26
Nov

En natt i november

Anmäl Av:
i F 7, Flygplan, Flygtekniker, Flygvapnet/luft, Jas 39, Övning, Pilot, Såtenäs, Transportflygplan

20151125_johlid01_Gripenstart02

En till synes helt vanlig natt ställer jag klockan på väckning avsevärt tidigare än vanligt. Den nya dagen är bara några timmar gammal och jag promenerar den korta vägen upp till mitt kontor i kanslihuset i ett kompakt novembermörker. Där tar jag snabbt på mig fältuniformen, som idag pryds av ett blågult band på den ena överarmen. Strax skall jag sätta igång en oanmäld beredskapsövning…

Det är tyst och stilla på Såtenäs garnison när jag tar mig över till bevakningschefens förläggning. Tillsammans med flottiljens beredskapsofficer skall vi leverera inspelet från Högre Chef.

När inspelet är gjort börjar larmkedjan rulla. Efter en kort stund ser jag de första bilarna börja rulla in genom den förstärkta inpasseringskontrollen på garnisonen. Vakthavande befäl har satt upp det förberedda ledningslaget och övningen är igång.

Efterhand anländer företrädare för underställda förband samt partners inom garnisonen och får orientering om det spelade läget samt sina uppgifter. Trygg med att larmkedjan fungerat och att verksamheten är igång ger jag mig ut i den ännu mörka höstmorgonen igen. Jag besöker kompanier samt divisioner och kan tryggt konstatera att det spelade läget samt uppgifter uppfattats rätt samt att adekvata förberedelser för lösandet av uppgifterna är igång. Matsalen har öppnats av vår husmor och nyvakna ”krigare” kan få en stärkande frukost, så även jag.

Strax därefter kommer rapporterna om att förbanden börjar bli klara att lösa ålagda uppgifter och i gryningen lyfter de första flygplanen. Stöd och förstärkningar förs fram och ytterligare någon tid senare är även dessa klara att avtransporteras.

Framåt lunchtid kan övningsledningen konstatera att målsättningen är nådd och underställda förband samt partners får order att ”Step Down” samt återgå till ordinarie rutiner. Avvecklingen sker lugnt och ordnat och tidig kväll kan en nöjd övningsledning ”stänga butiken”.

7:e flygflottiljen, Såtenäs Garnison och Såtenäsbasen visade på ett föredömligt sätt att vi är ett insatsförband och en garnison som kan leverera operativ förmåga redan ”Här och Nu”. Med de erfarenheter vi drog under denna beredskapsövning kommer vi nu vässa klorna ytterligare in i försvarsbeslutsperioden och ORG Ny.

Med Flygarhälsning
Marcus ”Mackan” Björkgren
Stf C F7 – Övningsledare

26
Nov

Mössa av basker på

Anmäl Av:
i F 17, Flygbasjägare, Flygvapnet/luft, Ronneby

”Mössa av, basker på”, med dessa ord avslutade flottiljchefen sitt tal till de trötta, slitna och stolta soldater som stod uppställda mellan marschallerna på F 17 ceremoniplats. Tidigare på förmiddagen hade de avslutat flygbasjägarnas utbildningskontroll, Lodjursmarschen.

Lodjursmarschen var den avslutande delen på grundkurs flygbasjägare barmarksskede som pågått under sex veckor, under dessa veckor har fokus legat på den enskilde soldaten och dennes färdigheter. En hög nivå på orientering, strid, sjukvård, patrulltjänst och grundläggande soldatkunskaper är grunden som varje flygbasjägare står på. DSC_0262Hunneberg i bakgrunden, första dygnets marsch går mot sitt slut

Kursdeltagarna är alla sedan tidigare anställda i Försvarsmakten och kommer från många olika förband och med varierande typer av tidigare befattningar, grundkursen syftar därför till att backa tillbaka till grunden och finslipa dessa färdigheter.

DSC_0224Delprov, karta och kompass

Lodjursmarschen är till för att pröva den blivande jägarsoldaten under svårare förhållanden där mörker, kyla och sömnbrist enbart är några exempel. Marschen genomförs antingen vid sen höst eller tidig vår och sträckningen är i stort densamma sen 1993. Traditionerna kring lodjursmarschen är många och knyter samman flygbasjägare av alla generationer. Även de minnen och upplevelser marschen erbjuder är många, från svåra terrängpassager till skavsår och kanske var det också första gången man upplevde hur det är att somna gåendes.

DSC_0198Kraftledningsgatan i gryningen, en välkänd sträcka för alla som gått marschen

2005 flyttades dåvarande flygbasjägarskolan från F 7 Såtenäs till F 17 Ronneby, för att behålla traditionen med Lodjursmarschen så genomförs den i området runt F 7. Efter att aspiranterna fått höra de välkomna orden ”ni är nu godkända på Lodjursmarschen” väntade den traditionsenliga räkmackan och sedan busstransport tillbaka till F 17 där resten av kompaniet, bataljonschefen och flottiljchefen väntade.

Nu följer några lugna veckor hemma på förbandet samt ledighet för jägaraspiranterna innan nästa skede av grundkursen tar vid, vinterutbildning i norra Sverige.

Marcus Lindblom/Försvarsmakten

05
Nov

Övningen går mot sitt slut – då ökar vi!

Anmäl Av:
i F 21, Flygvapnet/luft, Jas 39, Nato/PfP, Pilot, Trident Juncture 15

Reflektion från TRJE15

tj15_151022_piloter_på_väg_DSC1556-75px

Vi är nu inne på tredje veckan av Nato-övningen Trident Juncture 2015 i Portugal, där 211:e Stridsflygdivisionen med delar av staben och 2:a basbataljonen från F 21 deltar. Även F 17 deltar med Komnät Flygbas. Dagligen (och på natten) har vi genomfört olika typer av uppdrag, tillsammans med övriga partnerskaps- och Nato-länder. Det har varit allt från mindre planering av tunga flygpass med två svenska Gripenplan som genomför Close Air Support-uppdrag (CAS) tillsammans med Forward Air Controllers (FAC) från olika länder på marken. Till stora sammansatta förband med fyra Gripen plan och exempelvis finska F-18 och F-16 från flera länder, där mer komplexa uppdrag ska lösas. Framför allt är det dessa större sammansatta uppdragen, även kallade composite air operations (COMAO) som har föranlett de största utmaningarna för oss på division att hantera under denna övning.

Vi i svenska flygvapnet är vana att öva på att flyga i dessa comao. Vi övar på detta regelbundet och vi utbildar också en del av våra piloter till att planera och leda dessa comao vilket gör dem till Mission Commanders (MC). Principen för dessa comao är densamma oavsett om det är fyra eller fyrtio flygplan som tillsammans ska lösa en uppgift. Det handlar först och främst om den samordning som måste ske och att planeringen för genomförandet, genomförs på ett flygsäkerhetsmässigt sätt. Här är flödet av flygplansrörelser det viktigaste, avseende på vilka höjder olika förband ska flyga på, när de ska vara på olika platser och att man säkerställer att olika konfliktpunkter som kan påverka flygsäkerheten inte uppstår. Därtill ska den egentliga uppgiften lösas, vilket under denna övning har bestått i exempelvis att understödja markförband med CAS, skydda transportflygplan som ska genomföra humanitära fällningar av-, eller som landar för att distribuera förnödenheter, slå ut massförstörelsevapen, skydda helikoptrar som ska undsätta nödställda vid naturkatastrofer i en krigszon, m m. När dessa uppgifter ska lösas så genomförs de alltid mot en spelad fiende, som gör allt vad de och dennes system kan, för att hindra oss från att lösa uppgiften.

Bortser vi här från den viktiga men framför allt fredsmässiga uppgiften för mission commander att vi ska genomföra detta på ett flygsäkert sätt, och istället blickar in mot en eventuell skarp situation, så är det nu som taktiken tas fram för hur vi ska kunna lösa vår uppgift, vår fiende med dess taktik och system till trots. Här tar han hjälp av personer som blir utpekade som ansvariga för delplaneringar av uppdraget. En ansvarar för planeringen av jaktskyddet, en för attackuppdragen, en för transportuppdragen, en för lufttankningen m m och en ansvarar för att få ner hela planeringen på papper, för att nämna några.

tj15_151103_piloter_till_fpl_DSC3026-75px

Den absolut största och viktigaste utkomsten av denna övning är just att vi partner- och Nato-länder lär känna varandra, varandras system och hur vi utnyttjar dem. Genom att vi alla övar i flera olika roller så hittar vi styrkor och svagheter i vår taktik och vårt uppträdande, samtidigt som vi alla länder delar med oss av våra erfarenheter. Detta föranleder dels att vi alla mest troligt blir bättre på att lösa uppgifter både som enskilda länder men framför allt tillsammans, samt det föranleder att vi bygger och skapar förtroende gentemot varandra, länderna emellan.

Vi har nu under tre veckor jobbat tätt inpå varandra både inom den svenska kontingenten, men även de olika länderna emellan. Vi har utvecklats tillsammans och förbättrat vår gemensamma taktik, som varje planerat flygföretag har mynnat ut i.

tj15_151028_flightline_jas_klarg_kvällspass_DSC2759-75px

Nu mot slutet av övningen växlar därför övningsledningen upp svårighetsgraden. I dag genomfördes därför en simulerad cyberattack mot alla de förband som står baserade på vår bas i Beja i Portugal. Detta resulterade i att all planering fick genomföras utan datorhjälp. Ganska snabbt byttes powerpoint, datorer och bildprojektorer ut mot penna och papper och whiteboards. Detta till trots löpte planeringen på bra och passet kunde genomföras med samma output som tidigare flygpass. Ännu ett steg i tempoväxlingen från övningsledningens sida är att vi nu inom en viss tidsram tillsammans med övriga länder ska ha flyg i luften kontinuerligt, för att lösa uppgiften med att förse markförbanden med flygunderstöd under period som sträcker sig över flera timmar. Här blir de lufttankningsresurser som finns tillgängliga en mycket viktig pusselbit för MC att hantera, samtidigt som de olika ländernas flygplantyper med dess vapenarsenal måste kunna möta markförbandens behov. Även radio- och radarstörning genomförs under passen vilket försvårar lösandet av uppgiften. Inför dagens pass ingick också en koordinering med två B-52:or som startade i USA för att delta i vårt comao i Portugal, vilket föranledde en ännu mer tidspressad planering, då dessa startade 10 timmar innan oss (!).

tj15_151029_jas_taxar_förbi_us_f-16_DSC2843-75px

Efter detta flygpass, och de övriga passen i övningen för övrigt, kan vi åter igen konstatera att både våra Gripenplan och den svenska personalen står sig väl i en internationell jämförelse. Jag vill hävda att vi som flygvapen har gått från att tidigare (läs för ca 10 år sedan) varit några som ofta fick anmäla begränsningar på internationella övningar p g a avsaknad av interoperabla system, och därmed inte kunde lösa vissa uppgifter eller än värre äventyrade hela comao:ts säkerhet p g a av brister i ex länksystem. Nu har vi gått till att vara den spelare som ofta kan kliva in och lösa de uppgifter där andra länders flygvapen har begränsningar. Vi har idag i våra Gripenplan L-16, vilket förvånande nog inte alla Nato-länder har i sina fpl. Vi har Have Quick (en radio med hoppfrekvens som försvårar för fiende att störa ut kommunikationen), vi har mörkerförmåga med både night vision goggles och en Lightening Pod som möjliggör att vi kan identifiera både luft- och markmål under dygnets mörka timmar. Men framför allt har vi personal och ett flygplan som förhållandevis enkelt kan växla mellan olika roller och uppgifter. (Här är det bara tillgänglig flygtid för våra piloter som begränsar hur många uppgifter en pilot ska kunna lösa).

tj15_151027_Jas_39_Gripen_TO_DSC2307

En annan reflektion från denna övning är kring de resurser som finns inom Nato. Det finns inget land som kan allt och har allt (ev. bortsett från USA), men de resurser som de olika Nato-länderna tillsammans kan frambringa är imponerande. I Sverige övar vi ibland att vi ska skydda ex. en Hercules som ska in och fälla trupp. Detta brukar vi simulera. Vi brukar också simulera att vi har ett luftvärnshot emot oss.

För att ta gårdagskvällens pass som ett exempel så skulle även här Herculesflygplan skyddas som skulle landa in på en bas för att lämna humanitär hjälp. I detta fall flög först en Hercules över basen och fällde trupp som säkrade basen. En annan Hercules fällde trupp med FAC som kunde leda in CAS om hot uppstod, när sedan alla dessa var på plats landade den tredje in med hjälpsändningarna. Detta samtidigt som flera olika typer av luftvärnssystem försökte bekämpa både dessa Herculesplan samt den jakteskort som bestod av oss svenskar tillsammans med finnar, norrmän, portugiser och amerikanare, skyddade dem. Till detta var det även en del fientlig jakt i luften som spelades av portugiser och norrmän, samt störflygplan.

tj15_151104_4grp_överflygn_split_DSC3467-beskuren-75px

Alla dessa resurser är det som sagt svårt för något enskilt land att uppbringa, Men när alla drar sitt strå till stacken, tillsammans med en solid plan, så har denna övning visat med all sin tydlighet att detta kan resultera i en synergieffekt som bådar gott inför eventuella uppgifter i framtiden som vi tillsammans med andra länder kan komma att behöva hantera.

Övlt Tobhias Wikström
C 211.Stridsflygdivisiontj15_151022_combat_sign_DSC1563-75px

04
Nov

TNR 300511 – TRJE15 Bevakning

Anmäl Av:
i F 21, Flygvapnet/luft, Jas 39, Nato/PfP, Soldat, Trident Juncture 15

tj15_151104_kvällsskift_camp_DSC3164-75px

Andra bevakningspasset under Trident Juncture 2015, detta pass blev något tidigare på grund av ändringar i övningen.

Under natten har en tjock, fyllig dimma dragit in och det är inte svårt att dra paralleller med en tidig sommarmorgon i Sverige.

Baracken vi sitter i är något spartanskt inredd. Sex bord ihopskjutna till ett stort i mitten utav rummet, tillhörande stolar samt lite frukt och en kaffebryggare. På bordet står även några datorer.

tj15_151104_kvällsskift_radio_DSC3174-75px tj15_151104_kvällsskift_rond_DSC3185-75px tj15_151104_kvällsskift_telefon_DSC3170-75px

 

 

 

Mellan de oregelbundna patrullerna utav flygplanen och den svenska materielen så dricker vi kaffe, lyssnar på musik och snackar om liknande jobb och ens värsta natt i fält, för att nämna några saker.

Att bevaka materiel hör inte till flygbassäks vanligare uppgifter, men det är något vi ska vara beredda att göra. Annars är vi ett mer fysiskt och fältförband där långa patruller, spaning och strid hör till de vanligare aktiviteterna.

Men just nu, några hundra mil från Luleå och minusgraderna sitter vi i Beja och ska precis gå ut på ännu en runda. Några timmar kvar till frukost.

Marcus Roos, stf gruppchef 231.fbs F 21

tj15_151104_nattskift_plattan_DSC3222-75px

04
Nov

ASOU R3 skjuter på kursslutet

Anmäl Av:
i CBRN, Flygvapnet/luft, Luftstridsskolan
Kadetterna agerar skjutledare för varandra på skjutbanan i augusti. Foto: Nicklas Hansson/Försvarsmakten

Kadetterna agerar skjutledare för varandra på skjutbanan i augusti. Foto: Nicklas Hansson/Försvarsmakten

– Vi planerar skjutgränsen i riktning mot den gula björken som ligger i riktning 0095 så klarar sig risken, säger Nicklas Hansson till en funderande Tobias Lantz.
Båda är elever som är inne i slutfasen av den första ASOU kursen som genomförts i R3-skolans regi.

Under denna och föregående vecka skall kadetterna planera och genomföra tillämpade skjutningar i närheten av Halmstad där de skall ansvara för allt som hör en skjutning till med riskberäkningar, sjukvårdsberedskap, säkerhet för övande personal och mycket mer.

– Det är mycket att tänka på och det känns som om man stundtals slår knut på sig själv med det höga säkerhetstänk som måste finnas för att kunna träna med farliga saker utan att någon blir skadad, inflikar Tom Renlund.

Kadett Lantz tillsammans med sina kollegor förbereder sig inför sprängning. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Kadett Lantz tillsammans med sina kollegor förbereder sig inför sprängning. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Kadetterna utvärderar sprängning av vägtrumma. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Kadetterna utvärderar sprängning av vägtrumma. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Vi har haft en bra och rolig höst där vi har fått en bra inblick i vad det innebär att ta steget från soldat till specialistofficer i R3 tjänst. Vi har verkligen fått en resa i vad det innebär att bli specialistofficer med R3 arbetsuppgifter i jämförelse med andra officerare i länder som vi övat med så som Italien under Toxic Trip.

Se blogginlägg från Toxic Trip

Här tar kadetterna av den kontaminerade flygdräkten på en Italiensk pilot under Toxic Trip. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Här tar kadetterna av den kontaminerade flygdräkten på en Italiensk pilot under Toxic Trip. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Tidigare i höst har veckorna fyllts med spränginstruktörs-utbilning, CBRN, taktik, vapenutbildning och nu är det skjututbildning med riskberäkning.

Kvar på menyn innan examen, som genomförs på Luftstridsskolan i Uppsala den 10 december, skall fördröjande fältarbeten, fördjupande hemstudier på eget förband i rättigheter och skyldigheter som officer och avslutande redovisningar ifrån olika arbetsområden slutföras.

Här genomförs provtagning på CBRN-banan i Skövde. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Här genomförs provtagning på CBRN-banan i Skövde. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Årets ASOU kurs har haft deltagare ifrån F21, F17 och LSS som har studerat tillsammans sedan 27 juli och har siktet inställt på examen den 10 december.

Kadetterna som deltog vid CBRN-banan i Skövde.  Översta raden fr. vä: Tom Renlund, Paul Bergström och Jesper Eklund. Nedersta raden fr. vä: Mattias Sandén, Therese Carlsson och Sebastian Karlsson. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Kadetterna som deltog vid CBRN-banan i Skövde.
Översta raden fr. vä: Tom Renlund, Paul Bergström och Jesper Eklund.
Nedersta raden fr. vä: Mattias Sandén, Therese Carlsson och Sebastian Karlsson. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Det är ett tufft skede som vi är inne i just nu med långa dagar med studier och förberedelser till vårt praktiska genomförande under veckan, men har vi kommit så här långt tillsammans så skall vi ta oss i hamn utan att någon får andra funderingar.

Kadett Jesper Eklund bekämpar mål med Automatgevär 90c. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Kadett Jesper Eklund bekämpar mål med Automatgevär 90c. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

– Vi är ju trots den allt den nya moderna framtidens officerare med god kunskap om detaljerna inom R3 funktionen, säger Sebastian Karlsson och skrattar.

Rekognosering inför kommande skjutning under SUSA-utbildningen. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Rekognosering inför kommande skjutning under SUSA-utbildningen. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

 

29
Okt

Rapport: Exakt mitt i övning Trident Juncture 2015

Anmäl Av:
i F 17, F 21, Flygtekniker, Flygvapnet/luft, Jas 39, Nato/PfP, Pilot, Trident Juncture 15

tj15_151027_jas_lyfter-75px

Jag sitter i dag onsdag och skriver detta inlägg mellan eftermiddagens stora sammansatta flyguppdrag (COMAO) och kvällens/nattens uppdelade pass. Huvuddelen av förbandet SWE FU anlände i måndags 19 oktober för drygt en vecka sedan och lämnar på fredag 6 november staden och flygbasen Beja i Portugal.

tj15_jas_taxar_start_mörkerflygning

I övningen TRJE 2015 deltar ca 36 000 män och kvinnor från över 30 olika länder. Merparten av aktiviteterna är förlagda till länderna Spanien, Portugal och Italien och engagerar Luft, Sjö, Mark samt Ledningsförband från NATO och dess partners. Beja är den värdflottilj som härbärgerar flest av de tillresande flygförbanden i Portugal.

SWE FU består till huvuddelen av enheter ur F 21 men har även stöd från F 17 SIS/Komnät. Ca hälften (85 personer) av SWE FU totala styrka befinner sig här över tiden även om vi i dag onsdag är nästan 125 personer här på grund av personalrotation vid halvtid.

tj15_efter_empass151024

På platta ”Norr” delar vi utrymme med de länder som bidrar med stridsflyg i Portugal, dessa är Sverige med JAS 39 från Luleå, Finland F-18 Koupio, Norge F-16 Örlandet, USAFE F-16 Spangdahlem (Tyskland) samt Portugal F-16 Mont Real. Som standard löser samtliga nationer att flyga med 4-grupp 2-3 pass per dygn genom att ha med sig 6 flygplan. Personalen varierar däremot från Finlands ca 55 till USAs ca 130 (Sverige ca 85). En reflektion som snabbt drar genom mitt huvud är att detta är mycket likt vad vi genomförde under övning ACE 2015 i Luleå i våras. Nästan samma grannar på plattan, vi är faktiskt redan bra på det här i Sverige!

På platta ”Syd” hittar vi Tp-flyg med bland annat C-130 från Danmark, Kanada och USA samt C-160 från Tyskland. Där hittar vi också ett amerikanskt CSAR/PR förband komplett med Räddnings- och Skydds- helikoptrar, egen lufttankning via C-130 och Fallskärmstrupp som kan fällas för att säkra individer och landningsplatser.

Under övningen övar vi många olika scenarier och roller. Ena passet kan vara på Blå sida som deltagare i en stor COMAO in över Spanien, med ingående lufttankning och över 40 samordnade flygplan under en chef där vi först löser en markattackroll och sedan ingår i luftförsvaret. Nästa pass är man kanske på Röd sida i en defensiv luftförsvarsroll som enda ingående enhet.

Syftet med SWE FU deltagande i TRJE 2015 är en del av ett tydligt budskap, Sverige bygger i dag sin säkerhetspolitik på samarbete med andra likasinnade nationer och militär interoperabilitet med dessa.

On 27 October the Portuguese Chief of Defence Staff, General Artur Pina Monteiro, and the Air Chief, General José Pinheiro visited Beja Air Base. Group Picture with the Senior National Representatives from the nations deployed to Beja. Photo: Portuguese Air Force

On 27 October the Portuguese Chief of Defence Staff, General Artur Pina Monteiro, and the Air Chief, General José Pinheiro visited Beja Air Base. Group Picture with the Senior National Representatives from the nations deployed to Beja. Photo: Élio Domingos/Portuguese Air Force

Ett av de samarbeten Sverige deltar i är Natos Partnership for Peace. Inom ramen för detta samarbete har Sverige anmält sig till NATO Respons Force (NRF) och dess styrkeregister RFP. F 21 ansvarar för uppsättandet av SWE FU med 90 dagars beredskap i NRF RFP från och med den 1 januari 2016.

För att vara så väl förberedda som möjligt har SWE FU ålagts genom politiskt beslut att delta i Trident Juncture samt att genomföra en Nato-utvärdering under hösten 2015.

För de individer som ingår i SWE FU bjuder hösten på en intensiv resa som började med att förbandet samgrupperade och opererade i fältmiljö på F 21 basområde under Flygvapenövningen och slutar med att vi går på beredskap i NRF den 1/1 2016.

tj15_flygtekn_arb_hangar

Om vi blir insatta under beredskapen får tiden utvisa. Vad jag vet är att vi som förband och enhet har genomgått en fantastisk utveckling under hösten och att SWE FU kommer ligga flera nivåer över den vi hade när vi startade resan.

Den entusiasm som finns hos varje medlem i förbandet är fantastisk att se, nya kunskaper och erfarenheter är en stimulerande miljö, jag ser att individer utvecklas och gläds åt att få uppfylla de krav som ställs på olika områden på resan mot beredskapen.

Vid närmare eftertanke finns det mycket som är ”intressant och lärorikt” i Försvarsmakten, och i synnerhet i flygvapnet.

Flygarhälsningar från Beja, Portugal!
Claes Bernander
CO SWE FU

tj15_CO_BC_sköld-75px

P.S. Som CO har jag fått möjlighet att överlämna undertecknad överenskommelse till Base Commander överste Teodorico Lopes som han vid tillfället signerade. Då passade jag på att tacka för mottagandet av SWE FU genom att överlämna F 21 officiella sköld. I går var det generalsbesök här på basen. Då fick jag möjligheten att träffa Portugals försvarschef general Artur Pina Monteiro och portugisiske flygvapenchefen general José Pinheiro (som skickar en personlig hälsning till vår flygvapenchef Mats Helgesson). D.S.

22
Okt

Brasilianske flygvapenchefen, general Rossato, på besök vid Skaraborgs flygflottilj

Anmäl Av:
i Okategoriserade

20151016_johlid01_Brasilian_visit_F7_web_008I oktober 2014 undertecknade Saab och Brasilien kontrakt om köp av 36 Gripen NG. Flygplanen skall levereras till det brasilianska flygvapnet mellan 2019 och 2024.

www.saabgroup.com/media/stories/stories-listing/2015-09/gripen-for-brazil/

I fredags eftermiddag, den 16:e oktober, besökte Brasiliens flygvapenchef, general Nivaldo Luiz Rossato, tillsammans med svenske flygvapenchefen, generalmajor Mats Helgesson, Skaraborgs flygflottilj för att informera sig om hur det svenska flygvapnet utbildar på och opererar flygsystemet JAS 39 Gripen.

Efter landning med Saab 340 välkomnades generalen med Gripenuppvisning av F 7:s uppvisningspilot Peter Fällén. De relativt låga molnen pressade ner Peters flygning till en tight uppvisning i vad Gripen kan åstadkomma.

Flottiljchef överste Michael Cherinet informerade general Rossato om flottiljens verksamhet som helhet innan det var dags att besöka teknikenheten och flygenheten. I hangaren kunde delegationen titta närmare på Gripen och få information om hur förbandet löser det dagliga flygunderhållet och klargöringen mellan flygpassen. Sista besöket lades vid Gripencentrum, där bland annat flygenheten och flottiljens Gripensimulatorer finns. Efter ett besök i flygsimulatorn gav flottiljens flygchef en beskrivning om den svenska filosofin och genomförandet av pilotutbildning.

Besöket avslutades lördag morgon med flygtransport mot Kiruna.

John Lidman
informatör, F 7

21
Okt

Solig autobahn över Europa

Anmäl Av:
i F 21, Flygvapnet/luft, Jas 39, Nato/PfP, Pilot, Trident Juncture 15

ombasering jas1

”Vi är nu redo för flygningen som kommer att ta oss till Beja i Portugal. Flygresan beräknas till cirka sex timmar. Vi önskar en trevlig resa.”

Nej. Riktigt så var det inte, ingen flygvärdinna som önskade oss trevlig resa eller serverade oss mat och kaffe på flygningen ner till Portugal.

Men först backar vi några dagar.

Det gäller att vara väl förberedd och utvilad inför ombaseringen. För min egen del så vilade jag upp mig under helgen genom att göra – ingenting. Vi har planerat länge för denna ombasering och haft fullt fokus i förberedelserna och planeringen. Det gäller att ha en Plan B om vi inte kan lufttanka. Det är en utmanande omfallsplanering som krävs och det gäller att ha alla papper i ordning. Allt från diplomatiska tillstånd till in-flight-guides. Dessutom måste vi ha med oss de absolut nödvändigaste sakerna om vi skulle behöva använda någon av alternativbaserna. Känner mig som en Michelin-gubbe med fickorna fyllda till bredden med bland annat vatten och power-bars.

Strax innan vi går till linjen gör jag ett besök på herrarnas. Vid 9-tiden lättar sex Gripen från ett soligt F 21 mot slutdestinationen Beja i Portugal.

Första lufttankningen genomför vi över norra Tyskland med en Tysk MRTT som vi samnyttjar med våra finska vänner.

ombasering jas2_lufttankn1ombasering jas2_lufttankn2

Anspänningen är stor när vi flyger mot vår flygande tankstation. Vi lägger oss i väntläge på vänstra sidan av tankern innan vi får tillstånd till att ansluta. En efter en tankar vi upp våra jasar och lägger oss på högra sidan av tankern efter genomförd tankning. När alla är klara fortsätter vi längs vår soliga och varma flygning söderut.

Det känns som att man sitter i en glaskupa. Solen gassar och bränner, det är varmt! Nu gäller det att prioritera, ska jag dricka vatten och riskera att bli så kissnödig att jag måste använda absorbenten? Det är inte särskilt glamoröst, men de ingår i vår ”utrustning”.

Flygtrafiken i luften över Europa är enorm och många civila trafikflygplan passerar vår rutt. Vi hör hur de kommunicerar och hjälper varandra i flödet. Helt plötsligt passerar en Boeing 737 bedömt 1 000 ft över fyrgruppen. Det gäller att hålla tilldelad höjd för att hålla en säker separation i luften.

Önskar att sitsen vore lite mjukare, rumpan börjar domna bort. Det enda vi kan göra för att ändra ställning är att höja och sänka stolen. Försöker sträcka ut benen genom att ändra på pedalomställningen.

Dags för nästa tankning. Fullt fokus. Denna gång genomför vi tankning över södra Frankrike från en fransk KC-135. Samma procedur som vid alla andra tankningar. Efter vi är klara tackar vi för oss och flyger vidare.

ombasering jas2_lufttankn3

När vi närmar oss Beja blir vädret sämre. Många flygplan kommer in ungefär samtidigt vilket gör att vi får holding på cirka 20 minuter. Nej! Inte vad man önskar sig. Nåväl, vi landar de första flygplanen i rote och strax därefter kommer resten. Vi har genomfört en historisk lång flygning – för vår division. Flygningen tog mellan 6.02 och 6.05. Det bevisar att vårt svenska stridflygplan klarar av långa flygningar. Begränsningarna är vi piloter som måste hålla fullt fokus hela tiden, utan någon paus eller mat. Prio efter landning? Lätta på trycket … sedan ansluter vi till förbandet. Nu börjar nästa del för vår del, att komma iordning med våra planeringsrum, delta i briefingar och börja planera första flygningarna i övningen.

tj15_pilot_efter_första_landning-75px
Piloten i bild har inget samband med texten ;-)

Se film från lufttankning på väg ner YouTube Preview Image

”STALKER”

20
Okt

Flygvapenchefens första förbandsbesök

Anmäl Av:
i Flygvapnet/luft, Luftstridsskolan, Uppsala

Besöket vid Luftstridsskolan den 19 oktober blev det första officiella besöket som Mats Helgesson genomförde i sin rundresa till alla flygvapenförbanden.

Mats Helgesson tar emot flygvapenpersonalen vid Luftstridsskolan och Uppsala garnison

Mats Helgesson tar emot flygvapenpersonalen vid Luftstridsskolan och Uppsala garnison

Den 1 oktober 2015 tillträdde Mats Helgesson som ny flygvapenchef, FVC.

Mats Helgesson har 30 års tjänst bakom sig och har bland annat varit divisionschef på F7, flottiljchef på F17, tjänstgjort i Afghanistan och varit chef för insatsstabens utvecklingsavdelning på Högkvarteret.
Sedan 2013 har han varit chef för test och evaluering på Försvarets Materielverk, FMV.
Vid tillträdandet som flygvapenchef befordras Mats Helgesson till generalmajor.

Besöket inleddes med att FVC höll en genomgång för personalen i idrottshallen. Medarbetare från LSS och övrig personal med flygvapentillhörighet på Uppsala garnison med omnejd var kallade.

Ett stort antal medarbetare träffade sin nya flygvapenchef i idrottshallen på Uppsala garnison

Ett stort antal medarbetare träffade sin nya flygvapenchef i idrottshallen på Uppsala garnison

Flygvapenchefen tydliggjorde sin syn på flygvapnets och luftstridskrafternas huvuduppgifter avseende luftförsvar, offensiva företag, luftburna transporter, underrättelseinhämtning och stöd till övriga stridskrafter och samhället i stort. Han belyste detta utifrån både vad vi skall göra men även hur vi skall förhålla oss i ett övergripande perspektiv kopplat till flygvapnets karaktär och natur.

Generalmajor Mats Helgesson och överste Anders Persson.

Generalmajor Mats Helgesson och överste Anders Persson.

Efter den en timme långa genomgången med personalen fick FVC möjlighet att träffa C LSS och flera av LSS enhetschefer och företrädare för funktioner.
Mats Helgesson delgavs en mycket bra bild om LSS inklusive flera av våra närmaste utmaningar. Dialogen var konstruktiv och FVC ställde många frågor kopplat till sin ambition att lära känna sitt flygvapen.

Det första officiella mötet med förbandspersonal är nu avklarat i Uppsala.

Det första officiella mötet med förbandspersonal är nu avklarat i Uppsala.

Innan lunch fick vår nya flygvapenchef tillfälle att föra samtal med våra lokala företrädare för ATO.

-Luftstridsskolan utgör för mig en särskild roll med sin omfattade verksamhet och är i praktiken min förlängda arm i flygvapnet i flera avseenden, sa Mats Helgesson i summeringen av sitt besök.

15
Okt

Morgonrutin på Ronneby flygplats

Anmäl Av:
i F 17, Flygvapnet/luft, Jas 39, Ronneby

Morgonrutin på Ronneby flygplats

Bild 2        Det är tidig morgon på F 17 och Ronneby flygplats. Flygplatsen ska öppnas och det är många rutiner som ska gå i lås. Egentligen är flygplatsen öppen dygnet runt hela året.  Men under natten, när det oftast inte är någon planerad flygverksamhet, går man ned i beredskap. Har verksamheten varit nedstängd mer än en timme så är det många kontroller som behöver göras för att säkerställa att allt åter igen fungerar som det ska.

Först ut på basen är fälthållningsledaren.

– Det gäller att vara morgonpigg, säger löjtnant Stefan Nordström, när han sveper en kopp kaffe och förbereder sin första fältrunda för dagen.StefanFälthållningsledare löjtnant Stefan Nordström förbereder första fältrundan för dagen
Foto Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

Redan klockan 05.00 måste han starta för att hinna med alla kontroller på sin checklista. Han kör genom hela manöverområdet för att konstatera att inget skräp kommit in på bansystem och plattor. På landningsbanan skall statusen bedömas. Under rundan kontrollerar han även så alla grindar är stängda och att staketet är helt. Det är viktigt för att förhindra djur eller att obehöriga människor kommer in på Airside.

-På vintern så kan det vara desto mer arbete, säger Stefan.

På hösten går flygplatsen in i vinterfälthållningsperioden och då finns här två fälthållningsledare och en grupp med maskinförare i beredskap. De måste vara beredda redan från klockan fyra för att ha ett snö- och halkfritt bansystem klockan sex. Statusen på banan mäts då med en friktionsmätbil som tar fram ett friktionsvärde till piloterna.

Klockan 06.00 blir fälthållningsledaren uppropad på radio av flygledaren i tornet. Tornet har  påbörjat sina kontroller för att öppna flygplatsen och där ingår bland annat beskedet från fälthållningsledaren. Idag anmäler Stefan att banan är fuktig och utan annan anmärkning.TornetI morgondimman syns det gamla flygledartornet som vid årsskiftet tas ur bruk. Det nya tornet står längre norrut och i närheten av platsen  där de nya helikopterplattorna anläggs
Foto Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

I tornet knyts all information om läget på flygplatsen ihop. Flygledaren har även kontrollerat att alla teknisk utrustning är påslagen och att alla sambandsmedel fungerar. När flygledaren även fått klart från räddningsledaren att de är klara och beredda så övergår kontrollerna till luftrummet ovanför flygplatsen. Här kontrollerar man med hjälp av radar samt på telefon från luftlägescentralerna om hur flygtrafiken ser ut i området. Även närliggande flygplatser, som har ansvar för sitt eget luftrum, kontaktas för att få koll på läget. När flygledaren gått igenom hela sin checklista kan han öppna flygplatsen. Klockan är då cirka 06.20 och det kommer inte bli något problem för SAS att starta på tidtabell mot Arlanda.

FlygledarePå morgonsamlingen i tornet håller Joacim Stolt genomgång med de övriga flygledarna hur dagens rollfördelning och flygverksamhet ser ut
Foto Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

En våning ned i tornet sitter väderavdelningen. På avdelningen arbetar väderobservatörer och meteorologer. Väderobservatörerna har hand om det aktuella väderläget. De läser av värden på flera olika instrument och gör visuella väderobservationer. Allt uppdateras digitalt så det bland annat blir åtkomligt för flygledaren som då kan ge informationen till piloter som antingen skall starta eller landa.

Meteorologens huvuduppgift är att göra prognoser för kommande väder. Dessa prognoser är främst till för planeringen av den militära flygverksamheten. Även här börjar arbetet tidigt då allt underlag måste vara klart till stridsflygdivisionerna och helikopterskvadron har sina morgonbriefingar. Flygledaren och meteorologen ansvarar tillsammans för att kontinuerligt uppdatera briefingunderlagen digitalt så piloterna får de mest aktuella ingångsvärdena till sin planering.MetocMeteorologen Fredrik Janson arbetar med prognoserna samt briefingunderlagen
Foto Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

Klockan är nu 07.30 och ordinarie arbetstid för all personal på flottiljen startar. Flera saker händer då parallellt. I flygledartornet och på väderavdelningen sker morgonsamling med överlämning av nattens händelser till dagteamet. Man tittar även på hur dagen ser ut i dagteamet tillkommer fler flygledare. Detta för att klara alla uppgifter när den militära flygövningstiden startar.

På räddningsavdelningen byter man insatsledare och räddningspersonal i beredskap. När detta görs så finns även här en checklista med kontrollpunkter som skall gås igenom och prickas av.IL överlämningAvgående insatsledare Fredrik Karlsson (till vänster), lämnar över till pågående, Johannes Brink. Varje räddningsman lämnar över sin position
Foto Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

Efter att avlösningen är genomförd och den personliga utrustningen är kontrollerad så beordrar insatsledaren ut alla till en kontrollrunda. Fordonen körs ut och testas, sambandsutrustningar kontrolleras samt brand och räddningsmaterielen ses över. Detta för att alla ska känna sig trygga och redo att ta över beredskapen.räddningsmänFlygplatsbrandman Peter Johansson lämnar över sin position till Cecilia Velin
Foto Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

På en helt annan plats på flygplatsen ger sig sambandstroppen ut för att kontrollera all teknik.
Det finns otroligt många lampor som måste fungera. Det är bankantsljus, taxiljus, inflygningsljus, tröskelljus, glidbanefyrar och RGL-ljus. Idag är det Jonas Pedersen som kör kontrollrundan. Det visar sig att en av de lågintensiva lamporna i norra inflygningen gått sönder. I bilen har Jonas med sig de vanligaste lamporna och tekniska reservdelar som kan behövas för att snabbt kunna åtgärda fel så inte flygverksamheten påverkas.LampbyteSambandstekniker Jonas Pedersen byter en av alla lampor som måste fungera på flygplatsen
Foto Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

I båda ändarna på banan finns så kallade fångstnät som skall funktionskontrolleras. Dessa nät kan hissas från tornet och är till för att fånga upp ett flygplan som kanske fått fel på bromsarna och inte kan stanna i tid. Vajrar, trissor och hydraultryck skall kontrolleras. Vid dagens kontroll upptäcker Jonas att en av vajrarna på det ena nätet snart behöver bytas ut.
–Det är ett litet mer omfattande jobb som måste planeras så att materiel och personal finns på plats samtidigt som flygverksamheten störs så lite som möjligt, säger Jonas och gör en notering i sitt protokoll.

Ronneby flygplats har flera olika tekniska system för att flygplan skall kunna landa med hjälp av bara tekniska instrument. Det är olika radarsystem som mäter in glidbana och flygplan med otrolig precision och kan, vid exempelvis dimma, leda ned flygplanet exakt till sättpunkten på banan. Dessa utrustningar testas och underhålls av sambandstroppen.

Det är en komplex miljö på en flygplats och allt handlar om flygsäkerhet. Alla har checklistor och scheman för daglig-, vecko-, månads- och årskontroller. Det är viktigt med checklistor för att inte missa någon kontrollpunkt.

Klockan är nu cirka 09.00, solen har gått upp, dimman lättar och vilken härlig morgon det blev. Alla system fungerar och man hör hur en helikopter startar samtidigt som första JAS-flygplanet lättar från banan.StartEn JAS39 lyfter från bana 01 på Ronneby flygplats, för dagens första flygpass.
Foto Kent Löving/Försvarsmakten

Text Henrik Fridolfsson