19
Nov

Flygvapnet på uppdrag i Mali – FOL MALI

Anmäl Av:
i Afrika, F 7, Flygvapnet/luft, FN, Mali, Transport, Transportflygplan
Taggar: , , , , , ,

”Ani sokoma angata Aerport”. Med några enkla fraser har jag hälsat vår chaufför Kone god morgon och bett honom köra oss till flygplatsen. Att kunna franska i Mali hade varit en stor fördel för oss men vi som saknar kunskapen fick lära oss Bambara, officiella språket i Mali i stället. Folket vi träffat i Mali är fantastiskt vänliga och bjuder på sig själva. Inga sura miner då jag försöker få fram det jag försöker säga. De många möten jag upplevt har resulterat i en viss känsla för folket och miljonstaden Bamako. Min bild av Mali i dag är mycket olik den bild jag hade för några månader sedan. Den nya känslan i kombination med ett väl utfört arbete så har flygvapnets tre veckor i Mali varit fantastiska, nödvändiga, jobbiga, intressanta och lärorika. Förbandet har levererat precis det som efterfrågats och det känns som om vi lämnat efter oss en positiv bild av svenska officerare.

Flygplanen landar

Flygplanen landar

F7 Transport- och specialflygenheten (TSFE) har under knappt tre veckor genomfört ett av kanske många transportuppdrag i Mali. Verksamheten har syftat till att flytta materiel och utrustning från Bamako (Huvudstaden) till Tombouctou så att den svenska styrkan Mali 00 kan påbörja och slutföra byggandet av den Svenska campen som kommer bli Försvarsmaktens basering i Mali för lång tid framöver.

Fortsätt att läsa →

07
Okt

Inbjudan att delta vid informationskväll om Flygvapnet

Anmäl Av:
i Arrangemang, Flygplan, Flygvapnet/luft, Helikopter, Stockholm

Inbjudan infokväll 20141028

Ärade Flygvapenvänner!

 Jag har härmed glädjen att bjuda in till ännu en informationskväll om vårt flygvapen.

Denna kväll kommer att inledas med en presentation om vår verksamhet i närområdet, över Östersjön av representant från Flygtaktisk stab (FTS) .

Därutöver kommer jag att med utgångspunkt från Försvarsberedningsensrapport, tala om det planeringsläget som flygvapnet har och vilka förändringar vi står inför i framtiden.  Vi genomför för närvarande ett omfattande försvarsplaneringsarbete med en översyn av vår organisation, syftande till att öka vår rationalitet och effektivitet.

Avslutningsvis kommer jag kommentera export av JAS 39 Gripen och flygvapnets exportstödjande verksamhet.

Tid:                Den 28 oktober 2014 klockan 18:00 – 21:00, vi bjuder på landgång och dryck.

Plats:              HKV Lidingövägen 24, Stockholm, plan 2

Anmälan:       Namn och personnummer till FVC sekr. Helen Nyström, helen.nystrom@mil.se senast 23 oktober 2014.

Kostnader för resor till och från informationskvällen betalas av den enskilde.

Väl mött!

Micael Bydén

Flygvapenchef

05
Okt

”Geronimo”

Anmäl Av:
i F 7, Pilot, Transport, Transportflygplan
Taggar: , , , , , , ,

Som del av förberdelserna inför Nordic Battlegroup -15 genomför 71. transportflygdivisionen en övningsserie där övning Green Flag ingår. Divisionen genomför denna tillsammans med K3 fallskärmsavdelning och delar ur F7.

Övningen genomförs på Little Rock AFB av Joint Readiness Training Center.

 

Spanar i ryggbubblan

Spanar i ryggbubblan

Övningen syftar till att öva upp förmågan att försörja ett geografiskt område med hjälp av transportflyg. Besättningarna har under en dryg vecka landat in utrustning och personal samt fällt stora mängder materiel. Landningar har bland annat skett på ett litet fält kallat Geronimo.

Övningen har sysselsatt en mindre ledning, en planeringscell, flygunderhåll samt två besättningar och två flygplan på flygbasen Little Rock i USA. I huvudsak har verksamheten genomförts på dagtid men i framtiden hoppas vi på att delta dygnet runt.

Flygning i USA

Flygning i USA

 

Svänger hårt

Svänger hårt

 

Att vår personal håller hög kvalitét är väl känt men det är med extra stolthet som jag fick meddelandet att en av besättningarna utsågs till ”Bästa besättning, alla kategorier” –Top Cat. Utnämnandet baseras på en poängsättning under hela övningen där slutpoängen för besättningen var nära övningens toppnotering genom tiderna.

Top Cat

Top Cat

Nöjd besättning

Nöjd besättning

Att en svensk Herculesbesättning placerar sig så bra relativt en stor mängd amerikanska besättningar på en övning som genomförs drygt 10 ggr per år säger ganska mycket. Vi är få men erfarna. Den bredd det amerikanska flygvapnet visar skall vår division klara stora delar av på ett fåtal besättningar.

Personalen kommer att vara väl förberedda inför nästa års battlegroup samt för med sig ovärderliga erfarenheter till kollegor på hemmaplan. 34th Combat Training Squadron har gjort ett gediget jobb med att vara lärare, mentorer och kollegor vid övningen.

En stolt divisionschef!!!

Övlt Per Carlemalm, C 71tpdiv

03
Okt

MACE XVI

Anmäl Av:
i Flygvapnet/luft, Jas 39, Luftstridsskolan

Foto: TU JAS39/Försvarsmakten

Är JAS 39 C och D fullständigt utvecklade?
Vet vi allt om systemet och hur vi ska hantera det på bästa sätt?
Levereras en produkt från försvarsindustrin och FMV med en komplett manual på hur den ska användas tekniskt och taktiskt?
Svaret på alla ovanstående frågor är nej och som en konsekvens därav så bedriver flygvapnet ständigt ett utvecklingsarbete som syftar till att förstå systemen, förbättra stridstekniken och taktiken samt ge förslag till förbättringar.
Detta har varit och är fortfarande en av framgångsfaktorerna för det svenska flygvapnet.

Som en del i detta så har TU JAS 39 tillsammans med TKSE, tekniker från F7 och bevakningspersonal från LSS precis deltagit i övningen MACE XVI i Slovakien.

MACE är tillsammans med sin systerverksamhet Embow två av de verktyg som NATO Air Capability Group 3 (ACG3) Sub–Group 2 (SG2) nyttjar för att praktiskt ta fram effektiva skyddsåtgärder mot radar- och IR-hot. Sverige är, tillsammans med ett fåtal länder utanför NATO, fullvärdiga medlemmar i SG2 och har via MACE och Embow erhållit unika tillfällen att testa och utveckla egenskyddsfunktioner på våra flygande plattformar.

Målsättningen för MACE XVI är att utveckla tidigare verksamma egenskyddsåtgärder från MACE XIII (2012) och validera dessa åtgärder mot markbundna radarhot samt pröva viss taktik och stridsteknik med de störtekniker som tas fram för Electronic Warfare System 39.

Vid baseringen på Sliac Air Force Base i Slovakien så har det utöver MACE provningen genomförts bilaterala flygövningar med andra nationer som också deltar i MACE. Syftet med dessa övningar har varit att validera vår luftstridsförmåga inklusive fortsatt validering av Helmet Mounted Display mot andra plattformar såsom Rafale, Typhoon och EA-18G.

Foto: TU JAS39/Försvarsmakten

I övningen har 300 personer från 12 NATO länder samt Sverige och Australien deltagit, tillsammans med 350 personer från Slovakien. Evaluering av det här slaget hade aldrig varit möjlig utan en stor internationell organisation som kan tillhandahålla relevanta hotsystem, analysverktyg, analytiker samt genomföra en komplex verksamhet med bibehållen hög flygsäkerhet.

Flygvapnet har återigen visat framfötterna i internationella sammanhang. Detta tack vare en väldigt kompetent personal som har säkerställt 100 procent tillgänglighet på flygplanen och som har flugit en mängd olika typer av pass. Övriga nationer har uppskattat vår flexibilitet och kunnande som också har bidragit till SG-2s utveckling.  De erfarenheter som vi tar med oss är ovärderliga, både ur en bekräftelsesynpunkt och ur ett förbättringsperspektiv.

Foto: TU JAS39/Försvarsmakten

Tack till ett litet men effektivt gäng som har gjort ett fantastiskt jobb!
Övlt Pierre Ziherl
Kontingentschef

01
Okt

Flygövning i Estland

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Anmäl Sida

Sverige Deltar i BRTE, Baltic Region Training Event

Gripen-PL-F16-i luften
Gripen tillsammans med portugisiska F-16

Fyra Gripar från F 17 i Ronneby landar in på den Estniska flygbasen Ämari. Det är första gången som svenskt stridsflyg landar i Estland. Tillsammans med flyg från Portugal, F-16, Kanada, CF-18, Tyskland, EF- 2000, Estland L-410, Nederländerna, F-16 och Finland F-18 skall flygövningar göras.

DSC_0069
Tysk Eurofighter taxar förbi Gripen på Ämari flygbas i Estland

Det är dags för den återkommande övningen BRTE. Det är den 19:e i ordning. Det är NATO som planerar och genomför övningen och Sverige är, som medlem i PFP, Partnerskap För Fred, är inbjudet.

Övningen är planerad sedan länge och innefattar att ett flygplan har tappat radiokontakten med flygledningen. Då skickas incidentberedskapen upp för att se till att planet på ett för alla säkert sätt kommer till en bas och landar. Incidenten, vanligtvis en rote, (två flygplan) eskorterar och vid behov lämnar över till ett annat lands incidentberedskap. I detta fall är det Finlands incidentberedskap som tar kontakten och sedan lämnar över till BAP, Baltic Air Policing som incidentberedkap i Baltikum kallas. BAP stöds av NATO-länder och har varit i Baltikum i 10 år.
Efter denna första övning blir det en del andra övningar över Baltikum tillsammans med de andra länderna.

DSC_0029
S
WE JAS 39, PL F-16, CAN F-18, FIN F-18 på linjen i Ämari

–          Det viktiga med denna övning är att öva samarbetet med andra länder och för att därigenom öka interoperabiliteten, säger kontingentschefen överstelöjtnant Jörgen Axelsson.

Det är Inte bara denna övning som sker. Övning i luftstrid mellan olika länder sker hela tiden.
–          Genom att öva manövrering mot olika flygplanstyper från andra länder så utvecklar vi våra förmågor som piloter. Det är dessutom första gången som våra elever får genomföra stridskontakter mot utländska flygplan vilket är väldigt berikande för dem, säger major Robert Krznaric.

Samtidigt som Robert säger detta kommer en av eleverna förbi.
Hur känns det att för första gången möta ett annat lands flygplan? I detta fall en kanadensisk F-18.

–          Det var mindre dramatiskt än jag väntat mig. Vi är väl tränade, säger Johan Wedin

Efter dagens övning åker Griparna hem till F 17 i Ronneby för att nästa dag fortsätta att öva över Baltikum.

Fler flygbilder finns på denna länk:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.791484824243680.1073741879.489856224406543&type=1

 

15
Sep

Multinationell stabsövning i Enköping

Anmäl Av:
i F 21, Flygvapnet/luft, Multinationell, NBG, Övning, Uppsala

Om drygt tre månader står Expeditionary Air Wing, EAW, i beredskap – redo för att göra en insats för EU. För att nå upp till de krav som ställs krävs det en hel del förberedelser och träning.

IS14-Enköping-Gruppbild-900px
Från vänster Peter Cauwenbergh (Chef Expeditionary Air Wing), stabschef Niclas Magnusson, Claes Bernander (Ställföreträdande chef Expeditionary Air Wing).

Just nu befinner sig delar av EAW på en multinationell stabsövning på ledningsregementet i Enköping. Övningen, Illuminated Summer syftar främst till att träna (F)HQ, Force Headquarter. Det är det är de som leder stridsgruppens operationer i insatsområdet.

Men Expeditionary Air Wing tar även tillfället i akt.

– Vi stödjer (F)HQ i övningen men övar samtidigt vår egen ledning. Vi jobbar framförallt med stabens interna arbete, säger stabschefen Niclas Magnusson.

EAW består av flera förband och vikten av att öva är då väldigt centralt.

– Med tanke på att det är ett tillfälligt sammansatt förband så är den här typen av övningar extra viktiga för att förbandet ska fungera vid en insats.

I november kommer hela stridsgruppen Nordic Battlegroup att träna tillsammans i en slutövning.

Helene Nyberg
Public Affairs Officer, EAW

– Expeditionary Air Wing är flygvapnets samlade förmågor i Nordic Battlegroup –

14
Sep

Sorg och glädje

Anmäl Av:
i Flygvapnet/luft, Såtenäs, Veteran

I dagarna tre har jag varit på F7. Inledningsvis för att genomföra förbandsbesök, via ett Gripenseminarium för att avsluta med deltagande vid det Anhörigforum som jag skrev om på bloggen i september i fjol.

Parkmässen

Parkmässen F7, lördag morgon 13 september

Förbandsbesök
Tillsammans med Flygtaktisk chef, brigadgeneral Gabor Nagy, har jag genomfört förbandsbesök vi Hkpflj och F7 den gångna veckan. Förbandsbesöket vid F7 inleddes med en personalsamling. Därefter genomfördes en rad möten med medarbetare ur LSS Strilbataljon, MSK Flyg, 26.Fbaskomp, Transport och Specialflygenheten (TSFE), 2.Fukomp samt med de fackliga representanterna. Jag konstaterar att stämningen överlag är riktigt positiv och att verksamheten bedrivs mot fastställda mål, till och med över de mål som gällde vid ingången av verksamhetsåret och som justerats mot ökad ambition.

Gripenseminarium
Gripenseminariet under rubriken ”A Human factors Perspective on Gripen HMI Design” samlade Gripenpiloter inte bara från Sverige utan också från Ungern och Tjeckien. På kvällen genomfördes sedvanlig ceremoni med introduktion i Gripenorden för de yngsta piloterna.

Anhörigforum
Mötet för anhöriga till beättningsmedlemmar som förlorat livet i samband med flygtjänst i försvaret startade på fredag kväll. Initiativtagaren Marianne Reuterdahl Hernblad, tillsammans med stödpersoner och några av de anhöriga samlades då för middag på Parkmässen. Själva mötet startade under lördag förmiddag och genomfördes i Gripencentrum. Omkring femtio personer, anhöriga och stödpersoner, deltog.

Jag fick förmånen att inleda mötet. Min presentation inleddes med en kort redovisning av Flygvapnet idag. Det kändes relevant mot bakgrund av att de flesta närvarande förlorade sina anhöriga då FV var betydligt större än idag.

Tyngdpunkten av presentationen ägnade jag åt mina erfarenheter från Rydhaveriet den 11 september 2007 samt från bärgningen av Furir Stig Carlssons kvarlevor tidigare i år. Jag gav mina personliga reflektioner kring förlusten av en anhörig, så långt det nu är möjligt för mig som personligen varit förskonad från denna upplevelse. Att leda i kris och att hantera människor i kris, vilka förlorat en anhörig, försökte jag också belysa. Det är uppenbart att vi idag vet mer om vad människor i kris behöver och vi har helt andra verktyg och resurser än vad som var fallet tidigare. Kamrater och kollegor har dock genom alla tider gjort sitt bästa för att hjälpa och stödja. Det är en naturlig del av kamratskapet i FV och dess själ. För mig är det uppenbart att alla de som offrat sitt liv i flygtjänsten, alla de vars namn finns återgivet på väggen i FV Minneshall, har präglat vår verksamhet och vår anda mer än vad vi kanske förstår.

Boken

Göran Jacobssons nya bok med berättelser av anhöriga

I samband med Anhörigforum presenterade Göran Jacobsson en ny bok som baseras på en rad berättelser från anhöriga till de vi förlorat. Titeln på boken är ”Minnen av dem som aldrig kan glömmas”. Göran, som är mycket intresserad av flyg i allmänhet och människorna i de flygande systemen i synnerhet, har skrivit flera böcker bland annat boken om Fältflygarna. Berättelserna i den nya boken är personliga och mycket gripande.

Jag är mycket tacksam för initiativet till Anhörigforum. Det stod klart för mig att det fanns ett behov av detta redan när jag hörde talas om det förra året. Det fick jag bekräftat i samband med mötet. Det var en känsloladdad sammankomst, personliga möten med mycket värme. Jag tror och hoppas att detta var ett första möte som kommer att följas av flera. Om det blir så kommer jag att verka för att FM ger fortsatt stöd för ett genomförande, gärna tillsammans med Veteranförbundet likt denna gång. Tack alla inblandade för ett viktigt och trevligt evenemang.

Micael Bydén
Flygvapenchef

Anhörigforum Initiativtagare
Marianne Reuterdahl Hernblad,
Catharina Theisen
Linda Wahlund

Stödpersoner
Thorbjörn Engback
Sven Hammarberg
Alf Ingesson Thoor
Göran Jacobsson
Lena Jacobsson
Micael Nilsson (”Micke NIS”)
Leif Nordin
Ulf Nylöf
Anders Ramnerup/Veteranförbundet
Bert Stenfeldt
Gunnar Ståhl

07
Sep

Svenska flygvapnet på flyguppvisning i Schweiz

Anmäl Av:
i F 21, Flygvapnet/luft, Jas 39, Luleå, Pilot, Uppvisning

Schweiz firar att Flygvapnet fyller 100 år. Även de Schweiziska uppvisningsgrupperna har jubileum. Uppvisningsgruppen ”Patrouille Suisse”, som nu flyger F-5 Tiger, fyller 50 år i år. PC-7 Team (propeller) fyller 25 år.

EURAC ( Europeian Air Chiefs) har möte i Schweiz denna helg och de har under lördagen besökt AIR 14.

Flygdagen pågår under två helger, där vi deltar i den andra helgen. Det är ett mycket stort intresse för denna flygdag och första helgen var det 160 000 besökare. Under lördagen har det varit över 110 000 besökare och det väntas ungefär lika många i dag söndag.

AIR 14 har haft mycket tur med vädret denna helg, 25 grader och strålande solsken och det förutspås att bli samma väder även i dag.

air14_sv_jas

Uppvisningspiloten Stefan Kaarle flög en träningsuppvisning på fredag. Denna träning övervakades av arrangören och är ett krav för att få flyga på den riktiga uppvisningen på lördag och söndag. Sverige har haft turen att få delta på flyguppvisningen både på lördag och på söndag. Lördagens uppvisning var mycket lyckad och fick mycket beröm från flera av Europas flygvapenchefer. Den goda planeringen inför resan till Schweiz har gjort att allting har fungerat mycket bra fram till dags dato.

Den svenska kontingenten består av totalt 25 personer och 3 Jas 39 Gripen. Ett av flygplanen används för statisk display och de två andra är ordinarie samt reservflygplan för flyguppvisningen. Nerresan till Schweiz skedde torsdagen den 4 september och återresan sker i morgon. Markpersonalen transporterades ner med en svensk C-130 Hercules och återresan sker med en C-17 från HAW, som är baserade på Papa AFB i Ungern.

Arrangemanget är otroligt väl planerat och genomförandet känns väldigt professionellt. Stefan, som har varit uppvisningspilot i flera olika flygplantyper sedan 1999 säger att AIR 14 är en av de bäst planerade uppvisningarna han någonsin deltagit i.
Det är mycket väl renommerade flygplan och uppvisningsgrupper som deltar i AIR 14. Ett axplock ur deltagarlistan är: RAF Typhoon, RNLF och grekisk F-16, fransk Mirage, svensk Jas 39 Gripen samt uppvisningsgrupperna Red Arrows, Frecche Tricolori och Patrouille Suisse. Dessutom har ett flertal historiska och moderna civila flygplan deltagit.

air14_patouille suisse

Patrouille Suisse (Schweiz).

air14_frecche tricolori

Frecche Tricolori (Italien).

air14_airbus 330 swiss air i formation med patrouille suisse

Airbus 330 från Swiss Air i formation med Patrouille Suisse.

air14_aribus 380
Airbus 380 ur Air France.

Jörgen Marqvardsen, Kontingentschef

Länk till officiella sidan för AIR 14.

04
Sep

2000 timmar i luften

Anmäl Av:
i Okategoriserade

210 rullar ut

Under ett flygpass den 4:e september blev JAS 39 Gripen nummer 39210 världens första exemplar av 39C-versionen att passera 2000 flygtimmar fördelat på 1820 stycken flygpass.

Pilot under flygpasset var Marcus. För förberedelser och klargöring stod flygtekniker Michael Gleffe och Anders Marntell tog hand om flygplanet innan och efter passet.

– det känns kul att få vara med om detta eftersom jag har haft hand om den här maskinen hela tiden, tio år, säger Michael Gleffe.

39210, eller 210:an i dagligt tal, tillhör 11:e Flygunderhållskompaniet vid F 17 och

Gruppbild

var länge ett så kallat prioritetsflygplan, PRI-flygplan, för de nyare JAS 39C/D-versionerna. Ett PRI-flygplan ska flygas mer och oftare än övriga flygplansindivider för att man på så sätt tidigt ska få driftserfarenheter innan resten av flygplansparken har uppnått samma drifttid. När 210:an uppnådde 800 flygtimmar upphörde dock detta ”specialuppdrag”.

– Även om PRI-uppgiften försvann så skall den fortfarande vara flygtidsledande och det känns som att det är mitt skötebarn, fortsätter Michael.

2000-timmarsklubben för JAS 39 har, än så länge, få medlemmar. Utöver 39210 är det bara två före detta PRI-flygplan (39 A/B) som har passerat 2000 flygtimmar.

Tio år med 39C/D
Under september månad är det också tio år sedan som F 17 började flyga med JAS 39 C. Även det en milstolpe.

Text: Emil Lindberg
Foto: Kent Löving