09
Okt

TEX 15 -Breda vingar över Norrland

Anmäl Av:
i F 21, F 7, Flygtekniker, Flygvapnet/luft, Förare, Hercules, I 19, K 3, Nordiskt samarbete, Pilot, Såtenäs, Transportflygplan
Taggar: , , , , , ,

Foto: Tina Skiöld, RFN


Under en dryg vecka har Flygvapnet övat med taktiskt transportflyg i övre Norrland. Skaraborgs Flygflottilj – F7 har med stöd av ett flertal förband (K3, HKP bataljonen, I19, F21, basbataljonen etc.) genomfört sin årliga slutövning – Tactical Exercise -(TEX) för nya besättningsmedlemmar.

Foto: Tina Skiöld, RFN

 

Foto: Tina Skiöld, RFN

Ett flertal taktiska transportflygplan har under större delen av dygnet övat de förmågor som krävs för nationella och internationella insatser. Både flygplan och besättningar har prövats hårt i alla perspektiv. De har flugit högt, lågt, länge och mycket.

Foto: Tina Skiöld, RFN

 

Foto: Tina Skiöld, RFN

Tp 84 (C-130 Hercules) är ett väl beprövat taktiskt transportflygplan och används av ett flertal länder världen över. Våra grannländer Norge och Danmark använder en modern variant på C-130 kallad C-130J (Sverige har C-130H).       
    Under TEX har bland annat lågflygning, mörkerflygning och fallskärmsfällning övats. Transportflyget övar i sin naturliga roll – på låg höjd, gärna i mörker och flyttar uppdragskritiska förmågor och materiel.

Foto: Tina Skiöld, RFN

 

Som vanligt ligger eldsjälar bakom planering och genomförande. Detta är ett av de roligaste jobb som finns! Nu är det dags för dig eller någon du känner att söka er till oss!
Försvarsmakten: Transportpilot

Länk till 71. Transportflygdivisionen

Nu tar vi ledigt och laddar för nästa uppdrag.
Per Carlemalm
Lokal flygchef Tp84 (C-130 Hercules) och övningsledare flyg TEX-15

08
Okt

Drygt tio år i Tjeckien

Anmäl Av:
i Flygtekniker, Flygvapnet/luft, Pilot, Såtenäs, Teknisk officer, Teknisk tjänst

sgczAllt har som bekant ett slut, så även verksamheten för den svenska supportgruppen för JAS 39 Gripen i Tjeckien. Den 30 september var det dags för avveckling av supportgruppen på Caslav Air Force base. Supportgruppen hade då med olika storlek och innehåll varit på plats sedan april 2005. Från 1 oktober klarar tjeckerna sig själva utan stöd från Sverige på plats.

Från början var de tretton medarbetare, flygtekniker och piloter, som tillsammans med familjer arbetade i Tjeckien. Huvudsakligen var det personal från Flygvapnet, men även personal från Saab och GKN har arbetat i supportgruppen. Personalstyrkan har sedan minskats efterhand som behoven har förändrats. Först minskades styrkan till sju personer, därefter till fem personer och nu under den sista tiden har det bara behövts tre personer i Tjeckien. Under hela tioårsperioden har supportgruppen administrerats av F 7:s Internationella avdelning.

Inledningsvis var det mycket som sköttes den så kallade ”trossvägen”, men efterhand har rutiner etablerats, rutiner som är viktiga både för svenskar och tjecker. Stort arbete har också lagts på att dessa rutiner ska komma till stånd för att alla ärenden ska ta den rätta stabsvägen.

I april firades tioårsjubileet i samband med att övningen Lion Effort gick av stapeln i Tjeckien. Man hade bjudit in samtliga 25 personer som arbetat på plats och det blev ett kärt återseende för många.

Hur har det då varit att leva i Tjeckien under flera år. Det korta svaret är, – Att det fungerat väldigt bra. De flesta svenskarna har bott i staden Pardubice, som ligger ungefär 45 minuters bilresa från basen. I Pardubice har de känt sig vänligt bemötta och det finns ett gott utbud av kultur- och sportevenemang samt affärer som behövs både för nöjesshopping och för det nödvändiga dagliga behovet. Man har också haft god kontakt och gott stöd från den svenska ambassaden när det behövts.

Nu när de tre svenskarna som utgjort de sista i skaran av medarbetare som bemannat supportgruppen i Tjeckien åker hem, så väntar fortsatt drift av Gripen på egen hand för Tjeckiska flygvapnet, något som man inte tror kommer innebära några problem. De tjeckiska kollegorna uppfattas som mycket kompetenta och den nya logistikuppdelningen i Sverige mellan Försvarsmakten och FMV kommer att underlätta arbetet. Även om nu Flygvapnets och Försvarsmaktens engagemang på plats formellt är avslutat så kommer ett litet kontor ändå att finnas kvar på Caslavbasen. Det kontoret kommer att användas av FMV och Saab när de under kortare perioder besöker basen.

Henrik Gebhardt
Informationschef, F 7

07
Okt

CJPRSC 2015 i Ungern

Anmäl Av:
i Amf 1, F 17, Flygbasjägare, Flygvapnet/luft, K 3, Luftstridsskolan

DSC03487

” – SHARK 12 this is YODA 11. Two HOMERUNS and POPCORN at ALPHA! Over.”

“- YODA 11 this is SHARK 12, Copy. ALPHA is PEPPER. POPCORN in 5 Mikes at BRAVO! Over”

” – SHARK 12 this is YODA 11, Copy. BRAVO in 5 Mikes. Out”

Ett svenskt sammansatt undsättningsteam från 17.flygbasjägarkompaniet och 7.lätta bataljonen har just undsatt två isolerade piloter och meddelar att de är klara för upphämtning till sin Rescue Vehicle (RV), en EH-101 MERLIN från Italienska marinen.

Uppdraget planerades av en sammansatt undsättningsstyrka (Personnel Recovery Task Force), PR TF för att sedan genomföras och utvärderas samma dygn. Förutom svenska och italienska förband ingick ytterligare ett undsättningsteam och en Joint Terminal Attack Controller (JTAC) från Spanien samt en rote W-3 Sokól från Polen i den sammansatta PR TF. Chefen för W-3 var även chef för styrkan, Rescue Mission Commander (RMC).FullSizeRender 6Svenska undsättningsteamet YODA tillsammans med BULLFIGHTER (undsättningsteam) och ZAPA (JTAC) utanför sin italienska Rescue Vehicle, SHARK 12 i samband med sista förberedelserna inför start.

Parallellt med detta genomfördes ytterligare uppdrag av två andra PR TF. I ett av dem ingick en svensk rote JAS39 (fingerat) som Rescue Escort (RESCORT). Två piloter från 171.stridsflygdivisionen deltog på prov i årets CJPRSC för att värdera träningseffekten för våra stridsflygdivisioner. I år deltog de utan flygplan och roten spelades under genomförandet av en tysk civilregistrerad Learjet från Gesellschaft für Flugzieldarstellung (GFD) där en av våra piloter flög med under genomförandet.

CJPRSC har genomförts årligen sedan 2007 av European Air Group (EAG). Målet är att genomföra grundläggande utbildning och samövning mellan de olika komponenterna som kan ingå i ett undsättningsuppdrag (helikopterförband som transport och eskort, stridsflygförband som eskort och jaktskydd, undsättningsförband för undsättningen på marken). Samövningen genomförs enligt den standard som NATO och EU använder. Det benämns som ”kurs” men är enligt svensk definition en utbildningsövning.

CJPRSC har ingen särskild övningsplats utan alternerar mellan olika länder.

Under året har även det nybildade European Personnel Recovery Center (EPRC) satts upp på den italienska basen i POGGIO RENATICO som även är bas för NATO Deployable Air Command and Control Center (DACCC). EPRC är sprunget från EAG men har nu blivit ett eget oberoende Center of Excellence (CoE) med avtal att stödja såväl NATO som EU och medlemsländerna. EPRC har nu övertaget rollen som övningsledare för CJPRSC.DSC03502

I år deltog ca 400 personer ur 13 länder från såväl Europa som USA och Canada. Ca 20 helikoptrar och flygplan deltog. Övningen understöddes av NATO E-3 (AWACS) för ledning av uppdragen samt av värdnationen med bl a B-styrka i luften och på marken (luftvärn samt skytteförband). Vidare deltog EAG med drivmedelsenheter från tre olika medlemsnationer för övning i upprättande av Forward Arming and Refuelling Points (FARP) för helikoptrar.

Nytt för i år var också att ledningen i form av Air Operation Center Personnel Recovery Coordination Center (AOC PRCC) övades (har tidigare varit Respons Cell), vilket innebar att även ledningspersonalen på Taktisk nivå (Component Command Level) kunde övas under såväl planering som genomförande.

Från svenska Flygvapnet deltog i år undsättningsteam från 17.flygbasjägarkompaniet ur 1.flygbasbataljon, piloter och MSE-personal från 171.stridsflygdivisionen samt en PR Controller för PRCC ur 2.flygbasbataljon. Undertecknad deltog för femte året i rad som planeringsansvarig för Flygvapnets del samt som momentövningsledare och mentor i övningsledningen tillsammans med ytterligare en rutinerad PR-officer ur 17.flygbasjägarkompaniet. Två personer ur LSS UTV Luft/TU HKP deltog del av tiden för att studera hur andra nationer utrustar och användander sina helikoptrar. Ett led inför den framtida taktikutvecklingen.

Armén deltog med personal ur K 3, dels ur Försvarsmaktens överlevnadsskola (FÖS) och dels ur 7.lätta bataljonen. Marinen deltog med personal ur AMF 1 (bordningsstyrkan) och HKV deltog med PR POC ur J3 respektive MTS. Totalt var vi 23 svenskar. K 3/FÖS var övergripande planeringsansvarig som funktionsansvarig för PR i Försvarsmakten och även övergripande kontingentschef.

F 17 ansvarade för gemensamma transporter och logistik för hela svenska kontingenten vilket under genomförandet sköttes av vår medföljande kommendant, ett nödvändigt stöd till alla svenska deltagare!

På PÁPA Airbase fick vi även mycket stöd och hjälp av våra svenska vänner och kolleger på Heavy Airlift Wing (HAW). HAW etablerades 2009 i ett avtal mellan ett flertal nationer och innehåller 145 befattningar, varav CA 23 (varierar över tiden) som bemannas av Sverige och hanteras av F 7. Uppgiften är att bedriva flygtransporttjänster åt medlemsländerna och man förfogar över tre C-17 GLOBEMASTER.

Efter inledande utbildningar och inflygningar i området genomfördes flygande uppdrag under 6 dygn. För varje dygn fördelades övningsdeltagarna i tre olika PR TF vilka alla planerade och genomförde vars ett uppdrag. Vi var ca 12 momentövningsövningsledare och mentorer olika länder som hjälpte övningsdeltagarna med planeringen och genomförandet samt utvärderade uppdraget efteråt. Vi hade även en professionell avdelning med utbildade SERE-instruktörer som hjälpte oss med kvalificerade figuranter i rollen som isolerad personal vilka skulle undsättas.

CJPRSC är en värdefull utbildningsövning för vår grundläggande träning i samspelet mellan de olika komponenterna i en undsättningssituation. Planering, genomförande och utvärdering genomförs i mycket nära samspel mellan alla deltagarna i övningsmomentet (personalen i PR TF, SERE-instruktörerna som spelar isolerade, E-3 personalen, olika typer av B-styrkor samt ledningspersonalen från AOC PRCC) vilket skapar en unik inlärningssituation.IMG_0558Delar av de svenska deltagarna i CJPRSC 15.

Vi genomför dessutom CJPRSC tillsammans mellan förbanden inom Armé, Flygvapen och Marin och i samspel med HKV INS samt i ett multinationellt koncept vilket ger effekt för såväl vår nationella som vår internationella förmåga att undsätta isolerad personal i en högre konfliktnivå. Denna typ av grundläggande förbandsutbildning är svår att skapa i Sverige.

Vi tackar EPRC och Ungern för en väl genomförd övning samt svenskarna på HAW för gott stöd!

Michael Höglund
F 17
Bitr OPR och kontingentschef för Flygvapnet

02
Okt

Flygvapnet får ny chef

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Vid en ceremoni i Flygvapnets minneshall den 1 oktober lämnade avgående Flygvapenchefen Micael Bydén över till den nya Flygvapenchefen Mats Helgesson.

Generalmajor Mats Helgesson höll under ceremonin sitt första anförande som Flygvapenchef.

IMG_2773

”Det är en stor ära och ett stort ansvar att ta över uppgiften att vara flygvapenchef. Det är också med stor glädje och ödmjukhet som jag kommer tillbaka till Flygvapnet efter tre bra år på FMV.

Min företrädare har gjort ett fantastiskt jobb och jag lovar göra mitt yttersta för att leva upp till den standarden. Samtidigt är det en stor trygghet att veta att vår högsta chef kan våra frågor och utmaningar.

Det är mer än 30 år sedan jag som ung flygelev för första gången gick in genom grindarna på F5 i Ljungbyhed. Det flygvapen som jag då tog mina första stapplande flygvapensteg i är inte samma flygvapen som vi har idag. Mycket har hänt på 30 år. Många förändringar har skett och både storlek och innehåll i Flygvapnet har förändrats.

Omvärlden har förändrats och förutsättningarna för hela Försvarsmakten har förändrats radikalt i flera omgångar under dessa 30 år.

De senaste årens utveckling i vårt närområde är både allvarlig och oroande. Behovet av ett välfungerande och kompetent Flygvapen är stort och tydligt för alla. Behovet av en välfungerande Försvarsmakt känns för första gången på många år självklar även utanför grindarna.

Det har hänt en hel del i Flygvapnet de senaste tre åren och även om jag följt utvecklingen noga så kommer jag lägga stor kraft på att snabbt sätta mig in i läget för krigsförbanden, produktionsenheterna och staberna. Räkna med många frågor och många besök i verksamheten.

Förändring och anpassning till nya förutsättningar ligger i Flygvapnets gener. Teknik, taktik och innovationer finns i och är en mycket stor del av hela vår historia. Innovation och ett innovativt förhållningssätt är viktigt för mig. Innovation det är för mig lika mycket metod och taktik som det är teknik, även om det ofta varit tekniken som taget första steget in i en ny utvecklingsriktning. Innovation och utveckling är en resa som aldrig tar slut. Resan går olika fort under olika perioder men den tar aldrig slut. . Det gäller att ha ständig koll på var man är nu, varifrån man kommer och var någonstans man vill vara i morgon.

Avslutar man utvecklingsresan så är man med största sannolikhet tvåa när det gäller. Det är viktigt att vi alltid ska kunna vara riktigt vassa och farliga för en potentiell motståndare.

Nyckeln till framgång på förändringsresan är Flygvapnets personal. Kompetent, erfaren och lagarbetande personal gör det möjligt att vara så bra som vi måste vara.

Duktiga medarbetare, bra chefer och modernt ledarskap är viktiga faktorer för att ge oss chansen att prestera på den höga nivå som våra uppgifter kräver. Frivilliga inklusive hemvärn, deltidstjänstgörande och heltidstjänstgörande behövs alla för att Flygvapnet skall fungera.

Över tid har också de för mig mest fundamentala uppgifterna för Flygvapnet varit mer eller mindre konstanta:

  • Luftförsvara
  • Genomföra offensiva insatser
  • Genomför luftburna transporter
  • Inhämta underrättelser och bearbeta dessa

Allt detta skall kunna utföras självständigt, tillsammans med andra och alltid i en operativ kontext där vi samverkar med övriga försvarsgrenar.

Detta skall vi kunna göra idag och det skall vi kunna i morgon.

Hög beredskap och hög tillgänglighet är adelsmärken som vi skall vårda i Flygvapnet.

Flygvapnet vilar på tre pelare Ledningssystemen, bassystemet och flygsystemen. Alla tre pelare måste vara jämnstarka och i balans för helheten skall kunna leverera.

För flygvapnet är uttrycket ”kedjan är inte starkare än svagaste länken” extremt tydligt. Lagarbete är helt nödvändigt och absolut avgörande.

Att bibehålla och vårda vår välfungerande säkerhetskultur är avgörande för vår framgång. En lärande organisation med förmåga till förebyggande flygsäkerhetsarbete och verksamhetssäkerhetsarbete i allmänhet kommer vara något som jag prioriterar.

Detta innebär att vi i Flygvapnet skall ha bland annat:

  • Dugliga förband med hög tillgänglighet
  • Kompetent personal
  • Säker verksamhet
  • En innovativ anda
  • Lagarbete

Detta skall åstadkommas med god planering, vård av och omsorg om vår personal och materiel samt genomtänkt utveckling.

Den produktion av flygvapenförband och flygvapenförmågor som jag ansvara för kommer kännetecknas av helhetstänk, hög beredskap i kombination med långsiktighet, väl underbyggda beslutsunderlag, järnkoll på kostnadsutveckling och framför allt klok hushållning med de tillgängliga resurserna.

De kommande åren kommer ställa mycket höga krav på mig, på er, på Flygvapnet och hela Försvarsmakten. Jag lovar er att jag kommer göra mitt yttersta för att vi tillsammans skall lyckas.

Jag är glad och tacksam över att ha fått chansen leda Flygvapnet. Jag ser fram emot många spännande och utmanande år med intressanta uppgifter.”

Mats Helgesson, Flygvapenchef

 

02
Okt

Flygvapnets lärdomar av Slaget om Storbritannien

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Slaget om Storbritannien – The Battle of Britain – utspelades för 75 år sedan och har ihågkommits i olika ceremonier i England. 3000 unga piloter i sina Spitfire, Hurricane, Defiant och Blenheim möte sommaren och förhösten 1940 en tysk övermakt i form av det starka Luftwaffe, men lyckades trots detta vända slaget till seger för Storbritannien. 500 av piloterna fick plikta med livet i denna uppgörelse som kom att rädda demokratin åt Europa. Det var om dessa piloter som premiärminister Churchill yttrade de berömda orden ”Aldrig i mänsklighetens historia har så många haft så få att tacka för så mycket”.

Den 10 juli brukar räknas som slagets början. De första målen var fartygstrafiken i Engelska kanalen och utmed Englands sydkust. I början av augusti övergick Luftwaffe till att bekämpa britternas radarstationer och flygfält. De utdragna striderna tärde hårt på det brittiska flygvapnet, Royal Air Force. Genom en taktisk miss av tyskarna, riktades därefter anfallen mot brittiska städer, främst London. Royal Air Force fick därigenom en respit som gjorde att man i viss utsträckning kunde rekonstruera förbandens stridsvärde. De hårdaste striderna utkämpades den 15 september när över 1500 flygplan bokstavligen var i elden över sydöstra England. De kraftiga tyska förlusterna ledde till att Hitler skrinlade planerna på en invasion av Storbritannien.

Svenska flygvapnet hade observatörer på plats. Erfarenheters som drogs från svensk sida var att kraftigt förstärka jaktflyget, tidigare hade bombflyget dominerat. Förstärkningen av jaktflyget påverkades också av erfarenheterna från det svenska frivilligförbandets F 19 strider i norra Finland under Vinterkriget. En annan erfarenhet som Flygvapnet drog av Slaget om Storbritannien var effektiviteten i det stridslednings- och luftbevakningssystem som skapats av den brittiska flygmarskalken och ledaren av det brittiska jaktflyget, Sir Hugh Dowding. Systemet kopierades nära nog rakt av och blev grunden för det som vi kom att kalla Stril 50.

En av baserna under Slaget om Storbritannien var Duxford utanför Cambridge. Vid en flyguppvisning och minnesceremoni den 19 september deltog inte mindre än 17 jaktflygplan av typen Spitfire i en formationsflygning som hänförde både öga och öra. Foto Lennart Berns

En av baserna under Slaget om Storbritannien var Duxford utanför Cambridge. Vid en flyguppvisning och minnesceremoni den 19 september deltog inte mindre än 17 jaktflygplan av typen Spitfire i en formationsflygning som hänförde både öga och öra. Foto Lennart Berns

Lfc

Striderna över sydöstra England, som var den värst utsatta delen av landet, leddes från luftförsvarscentralen i Uxbridge i utkanten av London. Centralen, som i mångt och mycket är en förlaga för luftförsvarscentralerna i Stril 50, har bevarats i nära nog originalskick. Foto Lennart Berns

Lennart Berns

29
Sep

F 17 övar i Baltikum

Anmäl Av:
i F 17, Flygvapnet/luft, Jas 39, Ronneby, Stridsflygplan

F 17 deltar i BRTE, Baltic Region Training Event.

JAS 39 Gripen uppställda på flygbasen Siauliai, Litauen

JAS 39 Gripen uppställda på flygbasen Siauliai, Litauen. Foto: Thomas Mårtensson/Försvarsmakten

BRTE är en internationell övningsserie som syftar till att öva flygförband som deltar i den luftövervakning som Nato upprätthåller i Estland, Lettland och Litauen. Sverige deltar i syfte att öka förmågan till internationellt samarbete i fredsfrämjande insatser.  Inom ramen för BRTE genomförs övningar tre gånger per år.

bild

Rote Eurofighter under BRTE. Foto: Försvarsmakten, taget från JAS 39 Gripen

F 17 deltar med fyra JAS 39 Gripen och övningen pågår under två dagar. Eftersom F 17 ligger där det ligger så utgår vi ifrån F 17 men landar i Siauliai i Litauen båda dagarna. Detta innebär att kostnaden för övningen ligger inom ordinarie verksamhetspengar.

  • Det är en viktig övning som ger oss en hel del erfarenheter såsom att samarbeta med andra flygplantyper med andra prestanda, säger Jörgen Axelsson divisionschef. Vi hoppas och tror att vi kan ge motsvarande till de andra nationerna, fortsätter Jörgen.

De länder som deltar är: Sverige, Finland, Tyskland, Ungern, Norge, Polen, USA, Storbritannien och Litauen.

22
Sep

Flygvapenkadetter i internationell övning

Anmäl Av:
i CBRN, F 21, Flygvapnet/luft
Soldaterna klär stegvis av en italiensk pilot. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Soldaterna klär stegvis av en italiensk pilot. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Denna vecka går Toxic Trip av stapeln, detta år i Verona, Italien. På plats finns R3-skolans kadetter som genomför ASOU, anpassad specialistofficersutbildning och soldater ur 263-R3-räddningstroppen. Toxic Trip är en årlig övning som genomförs av NATO-länder samt de länder som är med i PFP (Partnership For Peace), och fokus ligger på CBRN-hotet och hur man kan samverka över gränserna vid ett sådant hot. Medverkande detta år är bl.a. USA, Sverige, Italien och 15 andra länder.

Den italienska piloten får instruktioner hur nästa steg i saneringslinjen skall gå till. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Den italienska piloten får instruktioner hur nästa steg i saneringslinjen skall gå till. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Kadetterna började sin resa inför Toxic Trip i Skövde på CBRN-banan, där de lärde sig grunderna i CBRN. Utbildningen gav förutsättningar för att instruera i personligt skydd, dvs. användande av bl.a. skyddsmask och C-stridsdräkt.

Veckorna efter så fortsatte utbildningen inför Toxic Trip, nu på R3-skolan i Halmstad. Kadetterna har fått en djupare kunskap i ämnet samt hur man sanerar kontaminerad personal med hjälp av Saneringscontainer 06.

Maskinskötaren förbereder saneringscontainer 06 inför saneringen. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Maskinskötaren förbereder Saneringscontainer 06 inför saneringen. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Kadetterna har även planerat genomförandet i Verona och mängdtränat med soldater från F 21, vilket gör det möjligt att kunna hantera olika scenarion som kan utspela sig under den tillämpade delen av övningen.

Soldaterna förklarar för belgiska flygvapnet hur vi söker efter farliga ämnen. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Soldaterna förklarar för belgiska flygvapnet hur vi söker efter farliga ämnen. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Väl på plats i Italien har kadetterna och soldaterna från 263. R3-plutonen upprättat saneringsbana på Verona flygbas och genomfört samövning med de andra ländernas personal i syfte att öka kunskaperna för varandras teknik och taktik.

Nicklas Hansson och Tom Renlund är två av de kadetter som deltar i ASOU R3 och är på plats i Italien. De känner sig nöjda med att samöva med de andra länderna.

Sgt Hansson till vänster, Sgt Renlund hö. Båda kadetter hemmahörande på F21. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Sgt Hansson till vänster, Sgt Renlund hö. Båda kadetter hemmahörande på F 21. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

– Det är intressant och lärorikt att få samverka med andra nationer, säger sergeant Renlund och fortsätter: att få se andra länders tillvägagångssätt är utvecklande för vår verksamhet.

Sergeant Hansson inflikar: – Det är roligt att se de olika tekniska lösningarna som finns, vi arbetar alla lite olika men vi har samma mål: att rädda liv. Det ska bli intressant att se hur vi löser problemen tillsammans under veckans gång.

Maskinskötaren instruerar piloten att kliva in i hygienduschen. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Maskinskötaren instruerar piloten att kliva in i hygienduschen. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Toxic Trip fortsätter hela veckan, med fokus på samverkan med de andra deltagande länderna. Sverige har fått i uppgift att sanera både flygande personal, marktrupp och fordon.  Något som den svenska gruppen på plats är väl förberedda på.

Soldaterna förevisar för italienska flygvapnet hur vi arbetar. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Soldaterna förevisar för italienska flygvapnet hur vi arbetar. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

FAKTARUTA CBRN

FAKTARUTA ASOU

/Jesper Eklund

13
Sep

Tack!

Anmäl Av:
i Högkvarteret

Jag är överväldigad över den positiva respons som riktats till och om mig efter fredagens presskonferens där Försvarsministern på Regeringens vägnar presenterade mig som näste ÖB från och med den 1 oktober i år.

Foto Louise Levin, Informationschef F21

Foto Louise Levin, Informationschef F21

Efter att ha verkat som chef och ledare i Försvarsmakten under många år vet jag hur viktig relationen mellan medarbetare och chefer är. Jag vet också att det är medarbetaren, genom den relationen, som i mångt och mycket ”gör chefen”. Mitt löfte till er är att jag kommer att göra mitt yttersta för att leva upp till era förväntningar. Jag utgår ifrån att de är lika höga som mina förväntningar är på er.

Till alla Er som på ett eller annat sätt skickat en hälsning till mig vill jag framföra mitt varma tack. Jag vill att ni ska veta att jag uppskattar det och att det betyder mycket för mig. Det motiverar och stärker mig. Tack!

Micael Bydén
Flygvapenchef

09
Sep

Polarforskning

Anmäl Av:
i C-17, Civilmilitär samverkan, F 7, Flygvapnet/luft, Myndighetssamverkan, Stöd till samhället, Transportflygplan
Taggar: , , ,

Det är alltid glädjande och få höra att vi lyckats med vårt uppdrag och att vi gjort skillnad…. Denna gången genomförde vi på kort varsel en transport av polarforskare från Grönland.

Ulf Hedman från Polarforskningssekretariatet  skriver i sitt mail:

”Jag sitter nu i planet halvvägs mellan Söndre Strömfjord och Arlanda. 29 lyckliga själar på väg hem!

 Grönland_Polar2

Detta hade inte varit möjligt utan Er insats. Efter vår forskningsexpedition Petermann 2015, ett samarbete mellan Svenska Polarforskningssekretariatet och National Science Foundation i USA, NSF som arbetat på nordvästra Grönland i Nares Strait och närmare bestämt Petermann Fjord. Bas för expeditionen har den svenska isbrytaren Oden varit. Expeditionen startade på riktigt den 28 juli då halva gruppen vi flögs med Air National Guard (ANG) och en skid-försedd Hercules från Söndre Strömfjord upp till Thule där Oden väntade. Den 29:e juli flögs resterande personal och utrustning upp och Oden avgick mot Petermann Fjorden och ca 30 dagars forskningsarbete + 6 dagar för resan upp samt ner. Forskningen har kretsat kring hur den Grönländska inlandsisen dragit sig tillbaka is syfte om att skaffa kunskap om hur klimatförändringarna kan komma att påverka isen och de effekter en ökad avsmältning då kan få.

Grönland_Polar1 

Väl åter i Thule morgonen den 2 augusti skulle en C-17 lyfta ut första halvan av forskargruppen och den 3 augusti skulle pågående fartygsbesättning komma upp och avgående besättning resa ner till Söndre Strömfjord för att den 3:e resp. 4:e augusti flygas hem till Europa med Greenland Air reguljärflyg resp for de amerikanska forskarna C-17 till New York.

 Det som skapade förvirring och tidspress vara att när C-17 skulle lyfta den 2:e som fick man ett fel i navigationsdatorn som gjorde att man inte kunde flyga. Reservdel letades men inget besked om när och om man kunde flyga fanns. Ytterligare press sattes av det faktum Att Thule Air Base planerat att hålla stängt 4 till den 9 september. För det amerikanska programmet så var de planerade flygningarna slutet på forskningssäsongen så flygningarna var fulla med personal och utrustning. En krydda var också att det inte fanns några platser på flygen från Grönland förrän kommande torsdag då det öppnade med några få platser hos Air Greenland. Stor risk att 80 personer skulle bli sittande i mer än en vecka med andra ord!

När vi insåg att detta inte skulle bli bra krävdes lite snabba manövrer för att lösa detta. Ingen information fanns att få från ANG. Vi började då sondera från svensk sida om stöd från flygvapnet som hjälpt oss många gånger förut eller möjligen en kommersiell charterlösning.

Lyckligtvis fick vi omedelbar och positiv respons från F7 Transport- och Specialflygenheten och vi började planera en operation för att hjälpa NSF och ANG att lösa upp situationen. Planeringen gick fort och med gemensamma krafter så lyckades vi få ett landningsgodkännande för Thule Air Base på bara ett antal timmar och det hela kunde dras igång. Tack vare den svenska Hercules planet kunde alla forskare tas hem och få bort en veckas obekväm väntan och kostnad och det amerikanska programmet kunde lyfta ut all personal och utrustning från Thule. Utan detta hade man haft ett stort problem med utrustning som står fast i Thule eftersom deras stöd från ANG var slut för säsongen. Med stor förundran såg den amerikanska sidan hur vi på en dag skapade en flyglösning, gjorde en historisk snabb Diplomatic Clarence och fick fram ett sk. ”Alan No.” redan innan vi hade flygets Tailmark och Callsign!

Med andra ord tack för detta ovärderliga stöd!

Jag hoppas vi i framtiden får anledning att tillsammans planera och genomföra fler samarbeten såsom vi gjort under tidigare år tex. , 2005 i flygningarna till Arktiska Kanada och Alaska 2005, till Antarktis 2006 eller när ni räddade det stora internationella borrprojektet på Nordpolen 2004.

Ett stort och hjärtligt tack!”

 

Återigen en stolt flygchef för Tp84/C-130 Hercules.

Per Carlemalm

02
Sep

Helikopterbataljonen levererar

Anmäl Av:
i Arméövning 2015, Flygvapenövning 2015
Taggar:
En helikopter 16 lämnar av en eldenhet ur ett Rb70 kompani på en fotbollsplan i Motala.

En helikopter 16 lämnar av en eldenhet ur ett Rb70 kompani på en fotbollsplan i Motala.

Arméövning 15 och Flygvapenövning 15, för enkelhet skull kallad övningen i fortsättningen, innehöll en helikopterenhet på sju helikoptrar och som mest 300 personer. Då har jag valt att räkna in personal från första flygbasbataljon och 30. hemvärnsbataljon utan vars hjälp vi inte haft några baser att operera ifrån och förutsättning att leverera effekt till understödda förband. Med tanke på att helikopterenheten innehöll personal från Linköping, Luleå och Ronneby samt helikoptrar från Luleå och Linköping med basdelar från Ronneby och Linköping blev det en samövning i övningen för oss.

Sju helikoptrar på plattan vid T-bas Karlsborg.

Sju helikoptrar på plattan vid T-bas Karlsborg.

Oavsett uppdragstyp är de uppenbara fördelarna med helikopterunderstöd flexibilitet och snabbrörlighet. Vi har moderna helikoptrar med ballistiskt skydd mot finkalibrig eld och varnings- och motmedelsystem mot missiler. De är också beväpnade med kulsprutor för egenskydd. Vi genomför uppdrag både under dagen och natten. Att flyga i moln är heller ingen begränsning för våra nya helikoptersystem. Det faktum att en helikopter i stort sett kan landa var som helst, bara det är något så när fast underlag, gör att vi under färd kan dirigeras om till nya punkter i terrängen. Vi kan leverera stridande förband där de bäst behövs för stunden.

 

Behovet av helikopterstöd följer övningens olika skeenden. Det innebär en tonvikt på trupptransport, rekognosering och transport av chefer i början för att mot slutet av skedet allt mer övergå till att flyga in materiel och förnödenheten samt transport av skadade ut ur stridsområdet. När det gäller materiel transporteras den både inuti och som hängande last under helikoptrar. Vi har transporterat allt från pulverkaffe till kompletta robotsystem.

Helikopter 14 lastar soldater från en skogsglänta i Östergötland.

Helikopter 14 lastar soldater från en skogsglänta i Östergötland.

Vi var tidigt i elden under övningens inledningsskede när vi transporterade delar av 193. jägarbataljon till Gotland där vi understödde dem under tre dagar. Förutom en mängd personal/trupptransporter och materieltransporter från några enskilda individer till större förband genomfördes tidigt på söndagsmorgon den största förflyttningen av trupp med helikopter i Sverige på mycket länge. 280 stridsberedda soldater, med grupputrustning, lyftes in av sex helikoptrar som flög skytteltrafik. En avgörande faktor för att lyckas med detta var det stöd som basbataljonen lämnade i form av utflyttad underhålls- och tankplats. Några dagar tidigare transporterade vi ett robot 70 kompani med tre eldenheter som flögs in i för att skydda Arméövningen mot luftangrepp, för att i ett senare skede flygas till ostkusten för ny uppgift inom Flygvapenövningen.

Helikopter 14 landar på en utflyttad underhålls och tankplats.

Helikopter 14 landar på en utflyttad underhålls och tankplats.

På övningens näst sista dag genomfördes ett mycket uppmärksammat moment i Göteborg tillsammans med Försvarsmedicinskt Centrum där vi för första gången landade på Sahlgrenska sjukhuset med helikopter 16, Blackhawk. Förbandet genomförde taktisk transport av skadade och våra narkosläkare och akutsköterskor gav de sårade soldaterna bästa tänkbara vård under flygningen. Första larmet fick vi redan kl 0650 på morgonen och efter ca tre timmar var det sammanlagt 27 ”sårade” soldater som snabbt och säkert transporterats till expertvård på Sahlgrenska.

Helikopter 16 har lämnat av skadade soldater på Sahlgrenska sjukhusets helikopterplatta.

Helikopter 16 har lämnat av skadade soldater på Sahlgrenska sjukhusets helikopterplatta.

Under övningen har vi gett helikopterstöd åt ett tiotal olika förband. Vi har transporterat 700-750 soldater och en mängd materiel, 30-40 chefer och förbandsinstruktörer. Förbandet har under övningen planerat, producerat och flugit mer än 180 flygtimmar i fält.

Ulf Landgren

Chef Helikopterbataljonen