20
Apr

Flygvapenchefen besökte CJSE 16 i Uppsala

Anmäl Av:
i CJSE 16, Flygvapnet/luft, Luftstridsskolan, Uppsala
Brigadgeneral Werner Epper och generalmajor Mats Helgesson samtalar under besöket

Brigadgeneral Werner Epper och generalmajor Mats Helgesson samtalar under besöket

I Uppsala finns den taktiska staben som leder flygstridskrafterna i den multinationella insatsen i övningslandet Bogaland som är scenariot för övning Combined Joint Staff Exercise, CJSE 16. CJSE 16 genomförs under perioden 2016-04-18–28.

Det är 125 personer från Sverige, Schweiz, Finland, Österrike Tyskland, Estland, Litauen, Bosnien Herzogovina, Sydkorea och USA som övas i Uppsala.

Joint Forces Air Component Command, JFACC består av två stabsdelar.
Air Component Command, ACC och Combined Air Operation Center, CAOC.

No Flight Zone
I Bogaland finns nu den internationella operationen BFOR på FN mandat för att krishantera det högkonfliktläge som bedöms råda i området.

Huvuduppgiften för den flygtaktiske chefen, COM JFACC, är att under C BFOR bland annat sörja för att upprätthålla en så kallad No Flight Zone, NFZ över Bogaland. Det innebär att inga flygrörelser får ske inom zonen utan tillstånd från BFOR. Flygstridskrafterna är också ständigt beredda att stödja båden chefen för markförbanden som chefen för sjöförbanden om de behöver insatser från flyget.

Multinationell ledning av flygstyrkorna
Det är för femte året i rad som flygkomponenten övas från Uppsala, men det är första året som den leds av utländska chefer. Tidigare år har en svensk flyggeneral varit chef ofta med en utländsk ställföreträdare.

Chef med titeln Joint Forces Air Component Commander, COM JFACC är den schweiziske brigadgeneralen Werner Epper. Han är normalt stabschef vid den schweiziska flygstaben. Det är första gången general Epper är med och övar i CJSE.

Direkt under COM JFACC finns ställföreträdande chefen överste Kimmo Hyvärinen från Finland. Han har deltagit en gång tidigare i CJSE 2009. Kimmo Hyvärinen är sedan årsskiften chef för den finska luftkrigsskolan i Tikkakoski.

Cheferna fick ta del av en presentation om CJSE 16 i Uppsala

Cheferna fick ta del av en presentation om CJSE 16 i Uppsala.

Flygvapenchefens besök
Efter att ha haft FVC råd förlagt till Luftstridsskolan i Uppsala passade generalmajor Mats Helgesson och medföljande chefer på att under onsdagen besöka övningen CJSE i Uppsala.

– Detta är en mycket bra övning för flygvapnet och ett viktigt tillfälle att öva tillsammans med officerare från andra länders flygvapen, sa generalmajor Mats Helgesson efter att ha fått en god överblick över förutsättningarna för CJSE i Uppsala.

Överste Reinhard Siegfried från Schweiz redogör för FVC sin uppgift i övningen.

Överste Reinhard Siegfried från Schweiz redogör för FVC om sin uppgift i övningen.

De medföljande cheferna fick även de ett bra tillfälle att möta flera av sina medarbetare från flygvapnets flottiljer och från ”flygstaberna” på högkvarteret, som ingår i övningen som övade eller som övningsledning.

Personal ur CAOC current hälsar på den svenske flygvapenchefen.

Personal ur CAOC current hälsar på den svenske flygvapenchefen.

Läs mer om CJSE 16 här.

CJSE16-LOGO-400px

17
Apr

Törstiga Finska flygplan

Anmäl Av:
i F 21, F 7, Flygvapnet/luft, Hercules, Luleå, Nordiskt samarbete, Pilot, Transportflygplan
Taggar: ,

Det svenska lufttankningsförmågan har i dagarna utökat sin kundkrets med att inkludera en ny flygplanstyp – F18 Hornet och därmed även utökat antalet nationer till att inkludera Finland. Verksamheten har under en vecka bedrivits på F21.

Projektet har tagit lite tid då det främst handlar om att komma överens om vilken standard som gäller för hur en lufttankning skall genomföras. De praktiska proverna brukar sedan inte vara så komplicerade eller tar särskilt lång tid.

Foto: Finska Flygvapnet

Foto: Finska Flygvapnet

Den mest använda standarden är NATO standard – ATP-3.3.4. I stället för att använda egna nationella regler så finns det stora fördelar med att ha en gemensam standard. För att förklara det mkt förenklat så räcker det med att godkänna någon Gripen eller någon F-18 som mottagare under en gemensam standard så kan man sedan tanka alla flygplan av de typerna oavsett vilket land de kommer i från – man kan ”Ge och ta emot stöd” från en mängd länder.

Foto: Finska Flygvapnet

Foto: Finska Flygvapnet

Lufttankning i Sverige görs med en modifierad Tp84 (Lockheed C-130E2) som flygs av 71. Transportflygdivisionen.

Här är en en film från veckans flygning

Foto: Finska Flygvapnet

Foto: Finska Flygvapnet

En F-18 är betydligt törstigare än en Gripen så tankarna i Hercules töms betydligt fortare än vad besättningen är van vid.

Finsk artikel om verksamheten

Förhoppningsvis så utökas snart kundkretsen ytterligare.

Övlt Per Carlemalm

Lokal Flygchef Tp84

11
Apr

Heavy Airlift Wing landar i öknen

Anmäl Av:
i Afrika, C-17, F 7, Flygplan, Flygtekniker, Flygvapnet/luft, Internationell insats, Mali, Multinationell, Pilot, Samarbete

SAC C-17 Taking off from Gao

Det kom ett e-mail från en av våra medarbetare i Heavy Airlift Wing (HAW) i Ungern. HAW är ett multinationellt förband där Sverige ingår som en av tolv nationer. Skaraborgs flygflottilj, F 7 har ansvaret för den svenska personalen när de tjänstgör i Ungern.

”Heavy Airlift Wing har gjort sin första landning i ett missionsområde i ett förfarande som benämns Semi Prepared Runway Operations, SFPO. Flygningen genomfördes för att försörja holländska trupper i Mali.

​Operationen började med en beställning från Nederländerna, som är en av nationerna i HAW-samarbetet. Nederländerna hade behov av att transportera paletter med förnödenheter till sina trupper i Mali. Då landtransporterna mellan huvudstaden Bamako och landsbygden i Mali ofta är en utmaning på grund av vägnätet och avstånden så vände man sig till Heavy Airlift Wing med frågan om möjligheterna att flyga direkt till staden Gao i Mali. Efter beställning och sedvanlig validering av nationens behov och möjligheten att genomföra uppdraget beslutades att uppdraget skulle genomföras.

I valideringen ingår att gå igenom till exempel flygplatsens alla delar såsom bärighet, längd, vändningsmöjlighet, lasthanteringsförmåga och säkerhetsläget. I detta fall var man dessutom tvungna att göra ett praktiskt prov på flygplanets förmåga att göra ”helt om” hemma i Pápa, på grund av begränsningar på flygplatsen i Gao. Provet och den taktiska planeringen genomfördes förtjänstfullt av divisionens taktikavdelning där Sverige också har en svensk pilot.

Efter valideringen fortsatte man med detaljplanering av uppdraget. Lasten skulle hämtas i Eindhoven, Holland och en mellanlandning på en ö i Medelhavet fick planeras in så att man kunde komma in till Gao i gryningen. I gryningen är temperaturen lägre, vilket medger att man kan ta med mer last därifrån.

Flygningen genomfördes helt enligt plan och den holländska befälhavaren på plats i Gao var mycket glad och tacksam att få sin last levererad ”ända fram till dörren”.   Efter uppdraget fortsatte flygningen med last till Pápa via Bamako, Gran Canaria och Eindhoven.”

Mer information om Heavy Airlift Wing www.sacprogram.org

Henrik Gebhardt
Informationschef, F 7

06
Apr

Kunskapsluft under Gripenvingar

Anmäl Av:
i F 7, Flygplan, Flygvapnet/luft, Jas 39, Ledningsofficer, Pilot, Såtenäs, Yrkesofficer

20160405_hengeb01_PO_Olofsson_39_Gripen_005
Även om dimma gjorde att man fick skjuta lite på flygpasset så kunde det genomföras som planerat och på eftermiddagen landade Per-Olof Olofsson och piloten Joakim Boman på F 7 Såtenäs igen. Foto: Henrik Gebhardt

Ju mer jag vet. Så säger överste Per-Olof Olofsson om den passagerarflygning han genomförde med JAS 39 Gripen på Skaraborgs flygflottilj i veckan. Ju större kunskap en chef har om den verksamhet som ligger under hans eller hennes ansvar desto bättre är möjligheterna att fatta rätt beslut. Per-Olof Olofsson är chef för Lednings- och underrättelseavdelning vid Högkvarteret och har det överordnande ansvaret för bland annat Försvarsmaktens ledningssystem, Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS), samt Försvarsmaktens underrättelse och säkerhetscentrum (FMUndSäkC). I ansvaret ingår även att vara Försvarsmaktens vädertjänstchef. Ledningssystem och underrättelse är avgörande för att Försvarsmaktens spetsigaste vapenplattform, JAS 39 Gripen, skall fungera. Olofsson är dessutom i grunden meteorolog med bakgrund från F15 i Söderhamn och F21 i Luleå, så intresset för – och närheten till – stridsflygplan har alltid funnits.

En passagerarflygning är mer än att bara tränga sig ned i sittbrunnen och hänga med. Först genomförs en hälsokontroll av flygläkare för att försäkra sig om att kroppen klarar en flygning med stridsflygplanet. Sedan genomförs en ”stolsutbildning” där passageraren får provsitta flygstolen i en simulator och där få utbildning i hur bältesremmar och låsanordningar fungerar.  Olofsson kunde även följa en simulatorövning från en instruktörsplats, och därmed få en genomgång av flygplanets radarskärm, head-up-display, navigeringssystem samt fart-, höjd- och bränslemätare.

20160405_johlid01_PO_Olofsson_39_Gripen_001
Säkerhetsmaterieltekniker Cecilia Lundqvist trimmar hjälm och mask för att sitta rätt och hålla tätt. Foto: John Lidman

Efter detta var det säkerhetsmaterieltekniker Cecilia Lundqvists tur att ta fram isolerdräkt, g-dräkt samt tillpassa hjälm och mask. I händelse av att pilot och passagerare måste skjuta ut sig och landa i vattnet hjälper isolerdräkten till att hålla värmen. Dräkten skall användas om vattentemperaturen är under 12 grader. G-dräkten hjälper till att klara det ökade trycket kroppen utsätts för vid branta svängar och masken underlättar andning vid högt tryck. Det är därför viktigt att tillpassningen av flygstället är korrekt och masken sluter helt tätt. I masken finns även kommunikationsutrustning.

20160405_johlid01_PO_Olofsson_39_Gripen_002Isolerdräkt och kängor tas på innan slutligen G-dräkten tillpassas. Foto: John Lidman

20160405_johlid01_PO_Olofsson_39_Gripen_003Masken och dräkten provtrycks innan flygning för att upptäcka läckor. Foto: John Lidman

När all utrustning var tillpassad och satt på rätt plats var allting klart för flygning. Ironiskt nog var det just vädret som ställde till med problem för Olofsson, chef över vädertjänsten som han är. Dimma och låga moln gjorde att möjligheterna att landa på Såtenäs efter flygpasset minskade, så passet flyttades fram med hopp om bättre väder, vilket också blev fallet. Under eftermiddagen gick starten. Per-Olof Olofsson fick uppleva ett Gripenpass som passagerare med Joakim Boman, flyginstruktör vid första divisionen.

Dagens program hade, som beskrivits ovan, innehållit viss utbildning i de instrument och skärmar piloten får information ifrån samt tillpassning av utrustning. Olofsson jade också varit med på flygbriefing samt deltagit när piloten Joakim Boman planerat flygpasset.

Ju mer man vet.

John Lidman
informatör, F 7

23
Mar

Mitt jobb i FM

Anmäl Av:
i F 21, Flygvapnet/luft, GMU, Luleå, Officersutbildning, Rekryt, Soldat, Specialistofficersutbildning

Julia Lindblom gjorde GMU i höstas och är nu anställd soldat på F 21. Hon driver en egen blogg, där hon fått många frågor om sitt yrke i Försvarsmakten. Detta blogginlägg har vi fått möjlighet att publicera här. 

”Okej så det har dykt upp några frågor angående mitt yrke dom senaste veckorna, så jag tänkte försöka svara på dom nu… Det är svårt att förklara ett jobb inom försvarsmakten när man inte har varit innanför grindarna. På ett sätt är det som vilket jobb som helst och på ett sätt är det väldigt annorlunda och kommer alltid att vara det, för det ska det ju vara. Jag kan börja med att säga att vilket civilt yrke du än kan tänka på – det jobbet finns med stor chans även inom FM. Kock, brandman, tekniker, pilot, sjukvårdare osv, listan är lång. Det som är skillnaden är att striden läggs till. Du är en soldat i grunden och du ska vara en person som dina kollegor vill ha bredvid sig i strid, som man kan lita på, som känns trygg, som vet hur man gör och som helt enkelt överlever.

soldblogg1

Och hur sjukt låter inte det egentligen? Jag visste på ett sätt vad jag gav mig in på när min GMU började men jag tänkte ju faktiskt aldrig att jag skulle; lära mig att ta isär och sätta ihop en AK5C på sekunder, gå 6 mil utan mat och sömn, veta hur man bygger en ensambivack, byta magasin springandes, sätta torniques, kasta handgranat och framförallt att gå fram och tillbaka till en skjutbana dagligen, att vara i skogen en hel dag och bara lära sig sätt att röra sig på i strid, att skjuta lös ammunition mot dina vänner och lära sig att hela tiden tänka större än bara sig själv. Fryser jag, fryser någon annan mer och vi kan tillsammans springa en värmeslinga. Har jag ont, har någon annan också ont och vi får bita ihop. Är jag hungrig, delar jag ändå alltid med mig av mitt till den som behöver det mer. Är jag trött, är det 30 st till som är det, och vi kanske ändå inte får sova inatt.

soldblogg2

Nu när vi var på högvakten pratade vi om det.. Vi står där och vaktar faktiskt slottet och ja, om det händer något så måste vi agera. Det är vårt jobb. Om någon drar en kniv eller ett vapen mot mig så måste jag försvara mig. Skulle jag klara av det? Och jag tror – ja. För vi är tränade till det, vi har gjort det ”löst” i praktiken. Haltar, varnar, mantlar, skjuter ett varningsskott och till slut ett skadligt skott. Det gör det inte mer ”okej” i mitt huvud just för hur det skulle kännas efteråt. Men ja, det är vad jag är tränad till och det är mitt jobb. Det trodde jag inte heller att jag skulle säga eller tänka den 17 augusti, dagen jag började GMUn och nu är jag här, snart sju månader senare.

Ett långt intro till dom faktiska frågorna haha.. Och dom som läser det här som är soldater kommer tycka att det låter enkelt och att jag har glömt minst hälften.. Vilket jag har. Det kommer alltid att vara omöjligt att ge en hel, rättvis och fullständig bild av det här jobbet när man inte är där, i smeten. Men dom som inte har en aning om vad jag snackar om, ni kanske får någon sorts bild nu. Jag önskar att jag kunde visa er.

Nu är i alla fall GMUn över och precis om en vecka går jag för första gången till mitt nya kompani, mitt nya jobb. Jag har kommit in som flygtekniker här på F21 och ALLA skrattar lite och frågar: men kan du det? Okej, så först av allt. Nej, jag kan inte meka – det är därför det här jobbet kräver en utbildning som jag kommer få och det innebär ett halvår på Arlanda/i Uppsala (detta blir efter sommaren) och sen en viss tid i Halmstad. Följt av det blir det ca ett år av praktiska ”övningar” här hemma på F21 innan jag anses som klar. Och sen tycker jag inte heller om att ifrågasättas, kanske för att jag är tjej? Ja jag är smart och ja jag behöver utmaningar i livet för att se det som kul, och då tyckte jag att det här skulle passa mig

Så min plan? Här i livet? Sex månader på Arlanda som börjar i augusti. Då får jag boende i Uppsala, FM ger bidrag för min lägenhet här och jag får hemresor i princip varje helg. Jag vill inte säga att jag flyttar för jag trivs så sjukt bra i Luleå och jag har många av mina närmsta vänner här och tack vare de här förmånerna känns det helt okej.. Å andra sidan känner jag mig redo för ännu ett steg i mitt liv och jag vill aldrig vara eller bli den som säger nej till något nytt och spännande, som jag vet kommer att ge mig erfarenheter och minnen. Sen vet jag i alla fall inte exakt hur det ser ut efter det.. Jag vet att det är kompletterande utbildning i Halmstad och sen ska jag tillbaka till Luleå för att jobba. Och det var ju det jag ville, jobba på F21.

Sen är det här ett yrke man ”borde” gå specialistofficer mot. För att klättra och utvecklas. Och det pratade vi om redan på min intervju. Jag känner personligen mer för taktisk officer och jag tror den möjligheten finns men det här är inget jag känner mig stressad över just nu. I så fall är båda dom utbildningarna i Stockholm på 1,5 år respektive 3 år. Jag vill bli något och jag vill utmana och utveckla mig själv, men jag är 22 år ung och om något i mina mål eller viljor hinner ändras så tänker jag låta det ske.

Men tror jag just nu att det finns en stor chans att jag blir kvar inom försvarsmakten över tid? Ja, absolut. Det som är bra med FM är att möjligheterna alltid är stora och finns. Vill jag byta yrke om 2, 5 eller 10 år så kan jag det. Och jag kommer inte kunna säga precis vart jag hamnar i slutändan. Kanske i Luleå, kanske i Uppsala, kanske någon annanstans. Det beror på jobbet, om man träffar någon och mycket annat. Det tar jag också sen.

soldblogg3

Kikade runt lite på bloggen efter jag skrev det här och hittade mitt första inlägg jag gjorde efter mina första 12 dagar på F21. Så, här är ett urdrag från min blogg för sex månader sedan. Tiden går fort när man har roligt.”

‘Ja vart ska jag ens börja. I fredags blev jag ledig efter 12 raka utbildningsdagar som rekryt på F21. Vilka dygn det har varit – vad man har lärt sig mycket, vad man har stressat, svettats och varje dag utmanat sig själv inom så många områden. Så mycket man inte hade räknat med men så mycket som samtidigt har varit så intressant och roligt. Fast det får jag väl inte säga, för kul ska man ju inte ha inom försvarsmakten..

Så vad gör vi riktigt? Ja dom här två första veckorna gick under ett projekt som heter ”Koll på läget”. Första dagarna hämtade vi ut fyra trossar (typ stora bags) var med utrustning och materiel följt av inventering och markering av allt och sedan vika in det snyggt och prydligt i var och ens skåp – som dessutom måste se exakt likadana ut invändigt. Detta tillsammans med exercis – hur man ska bära sin uniform (öppna dragkedjor, smuts, uppvikta ärmar och icke instoppade skosnören är ett big no), hur man marcherar, gör vändningar (nej, det är inte okej att bara ta några slumpmässiga steg för att vända ansiktet mot ett annat håll) och hur man måste tilltala sina befäl.

Och främst av allt – hur vi som pluton, 33 st virriga unga vuxna, ska samarbeta. Hur vi ska vara starka individer för att klara det här samtidigt som det inte är okej att vara individualist. Att tänka ”om jag är klar snabbast så vinner jag” är inte okej – för ”vart har du din grupp? Vart är din pluton?”. Ni vet, ensam är inte stark. I det här läget är vi bäst som ett lag – där varje persons svaghet är någon annans styrka, där det är okej att be om hjälp, där man måste kunna ta emot den hjälpen och där det är bäst när man accepterar någon annans misstag, personlighet och även styrkor och för plutonens skull alltid ger 110% själv.

Jag har personligen även lärt mig att inte behöva kissa varannan timme, att inte få kramp i magen pga hunger efter tre timmar utan mat, inte heller få ont för att man äter för snabbt- för nu har jag varken tid att kissa eller känna hunger och när man har ätit på 4 minuter x antal dagar så vänjer sig liksom kroppen.

Visst låter det spännande? Lätt men ändå svårt på något sätt. Jag har lärt känna så otroligt underbara människor och vi tycker nog alla att vi har hunnit blivit väldigt tighta med tanke på att vi bara känt varandra i 12 dagar. Och våra befäl är sjukt bra. Alla är seriösa, duktiga, mycket repektingivande men har ändå glimten i ögat. Dom sätter stor press men man får ändå försöka förstå att dom försöker lära dom där 33 st virra unga vuxna att bli soldater, och att dom ska känna en säkerhet i det.

Bland allt vi har gjort – all stress, inventering, springa upp och ner för trappor och mellan fyspass, lunch och lektionssalar – har vi även hunnit vara på Tåme skjutfält tre dagar. Vem visste att man var helt okej på att skjuta liksom. Inte jag i alla fall! Mellan skjutningarna var vi även endel i skogen och lärde oss ta oss fram på olika sätt och i olika formationer. Det bästa och mest sanna som sades där borta var Mattias ”direkt man är i den här uniformen och kryper i blåbärsriset och man ser spindlar överallt känner man bara – hoppa på nu spindeljävel så krigar vi”. Eller som vår plutonschef sa när det började regna ”när det är sånt här väder och när vi har motgångar – så skrattar vi. Det här gör oss tjärvare!”. Ja ni hör ju vilka krigare vi håller på att bli.’

soldblogg4

Tackar för frågorna om mitt yrke och säger absolut inte nej till fler om såna dyker upp! Ha det bra allihopa.”

Detta blogginlägg är en personlig reflektion från soldaten. Hon beskriver med egna ord det hon känner och upplever. Vill du bli soldat eller starta en karriär i Försvarsmakten som specialisofficer eller taktisk officer? Allting börjar med grundutbildning, läs mer på jobb.forsvarsmakten.se

15
Mar

Fyra världsrekord på fyra dagar!

Anmäl Av:
i F 17, Flygvapnet/luft, Räddning, Ronneby

Cecilia Velin har slagit fyra världsrekord i roddmaskin på fyra dagar.

Cissi
Rekorden som är slagna är
1000 meter
100 meter
500 meter
Längsta distans på en minut
– Den sista distansen fungerade inte registreringen så jag fick köra två gånger, Säger Cecilia.
Hon har sedan tidigare redan två av världsrekorden men har nu alltså slagit dem igen, plus att hon slagit två till.
Cecilia tjänstgör till vardags  som flygplatsman/brandman på F 17.

10
Mar

Hjälpmekanikerutbildning på F 17

Anmäl Av:
i Flygtekniker, Flygvapnet/luft, Mekaniker, Ronneby

hjälpmeksutb1Hjälpmedelmekanikerutbildningen på F 17 är nu avslutad. Soldaterna har under hösten genomfört sin grundläggande militära utbildning (GMU) vid Kvarn för att därefter inleda sin anställning med högvakt på Slottet. Efter högvakten i Stockholm anmälde de sig för tjänstgöring på Blekinge flygflottilj, F 17.

Efter jul påbörjade de en hjälpmekanikerutbildning som är det första steget i att en dag kanske bli flygtekniker. Instruktörer under utbildningen var våra erfarna tekniker och soldater som till vardags jobbar på 21:a och 22:a Flygunderhållskompanierna. De har delgett soldaterna sina djupa kunskaper från många års erfarenhet av JAS39-systemet som de erhållit genom att arbeta med detta flygplan under fältmässiga och svåra förhållanden.

Denna utbildning är både praktisk och teoretisk. Här går man igenom alla flygplanets delsystem och publikationer för att förstå hur ett av världens mest avancerade stridsflygplan fungerar. I utbildningen är det flera praktiska moment där man fokuserar på klargöringstjänsten, det vill säga laddning, plundring (tar bort de vapen som inte använts), tankning och kontroll av flygplanet mellan de olika uppdragen.
Klargöringstiderna ska vara så korta som möjligt utan att tappa fokus på flygsäkerheten. JAS39:ans korta klargöringstider är världsunika och det gäller för personalen att inte vara den gränssättande faktorn. För att träna upp snabbheten har det under utbildning hållits tävlingar där soldaterna i grupper har tävlat mot varandra. All utbildning har varit på skarpa flygplan men med blinda vapen.
Nu väntar praktik, så kallad OJT (on job training). Detta kommer sedan leda till att de på egen hand får utföra ett flertal kontroller på flygplanet under eget ansvar och blir utnämnda till hjälpmekaniker.
Därefter kommer ett förbandsskede där de ska använda sina tekniska kunskaper och verka i ett sammansatt kompani. Kompaniet ska kunna verka från spridningsbas under mer tillämpade förhållanden.

Text: Anders Holm

01
Mar

Chefsbyte på F 7

Anmäl Av:
i F 7, Flygvapnet/luft, Såtenäs

f7_chefsbyte01_hengeb01

Tisdagen den första mars var det dags att byta flottilj- och garnisonschef vid Skaraborgs Flygflottilj och Såtenäs garnison. Michael Cherinet som stått vid rodret i ungefär två och ett halvt år lämnade vid en traditionsenlig ceremoni över till Lars Helmrich. Lars har ett förflutet på F 7, där han både flugit Viggen och Gripen samt arbetat som både divisons- och flygchef. Sammanlagt har han tidigare arbetat på flottiljen i tolv år.

Under överinseende av Flygvapenchef, Mats Helgesson tog Lars Helmrich över F 7:s fana och berättade efter detta i sitt tal till garnisonens personal att han när han 2009 blev avtackad på flottiljen lite skämtsamt fick med sig budskapet att han nu hade sin bästa tid bakom sig. Nu när han tar över som flottilj- och garnisonschef vill han hellre betrakta det hela som att han har sin bästa tid framför sig.

Lars Helmrich tar över en flottilj och garnison som ser framtiden an med stor tillförsikt. Sedan årsskiftet är förbandet återigen ett krigsförband i samtliga delar, det rekryteras fortlöpande nya medarbetare och till hösten kommer den första kullen soldater sedan 2004 att utbildas på flottiljen.

Michael Cherinet som nu lämnar flottiljen blev efter chefsbytet på ÖB:s uppdrag utnämnd till brigadgeneral och chef för FMV Test & Evaluering. Michael Cherinet berättade i sitt tal att det är med en bra känsla han lämnar över flottiljen och Såtenäs garnison. Det är ett förband där allas uppgifter idag tydligt syftar till att försvara Sveriges frihet, demokrati och oberoende.

F 7 och Såtenäs garnison hälsar Lars Helmrich välkommen åter och önskar Michael Cherinet lycka till i sin nya tjänst.

Henrik Gebhardt
Informationschef, F 7

26
Feb

F 21 gästar Uppsala

Anmäl Av:
i F 21, Flygvapnet/luft, Jas 39, Luftstridsskolan, Luleå, Övning, Pilot, Uppsala

Denna vecka är det kanske många uppsalabor som märkt att det bullrar lite mer än vanligt från flygfältet norr om staden. Det härliga ljudet av jetmotorer kommer från oss på 211:a stridsflygdivision som är nere i Mellansverige och bedriver vår flygtjänst från Ärna, gamla Upplands flygflottilj.

fvblogg_160226_F_21_Uppsala_DSC_3121Normalt flyger vi från vår hemmaflottilj i Luleå men förutom den så finns andra flottiljer och baser runt om i Sverige som vi kan använda i fred, kris och krig. För att öva vår förmåga att verka från alla dessa baser genomför vi med jämna mellanrum så kallade basväxlingar då vi flyttar flygplanen, personalen på division, flygunderhållskompani och baskompani och all tillhörande utrustning till en ny plats och flyger därifrån. Därför har vi den här och nästa vecka flyttat ned för att flyga från Ärna.

Det kan tyckas att en bit asfalt är likadan oavsett om den ligger i Norrbotten eller i Uppland, men förutom den välbekanta banan – som även den kan komma i lite olika former och storlekar – är varje basområde unikt med sina möjligheter och utmaningar. Transporten och logistiken bakom flytten är också ett moment i sig som tåls att övas och prövas för att få det att fungera smidigt. För att vi ska kunna bli så bra som möjligt på att verka i hela landet på alla dessa baser så tar vi varje chans vi får att öva på nya platser.

I Ärnas fall är det dock en nygammal plats, en välskött och välkomnande flottilj som vi trivs på och tycker om att komma tillbaka till. Förutom att vi har ett gott stöd från den stående personalen på flottiljen så erbjuder geografin, trots sin närhet till den vältrafikerade grannen Arlanda, bra övningsområden i luften över Dalarna och Gävlebukten.

Dessutom får vi i och med dessa basväxlingar möjlighet att dela med oss till fler av den ljuva om än riviga musik som Jas 39 Gripen spelar för alla i dess närhet.

Johan
Pilot på Akktu Stakki, 1. Division F 21
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

25
Feb

Samverkan med Migrationsverket

Anmäl Av:
i F 17, Myndighetssamverkan, Ronneby, Stöd till samhället

Tre månader i migrationsverkets tjänst.

Bild inne i Malmö mässhall MiV

Vad har ”mina arbetsuppgifter” egentligen handlat om….

Jag har haft förmånen att få tjänstgöra på Migrationsverket i region syd och min uppgift har varit att stödja deras beredskapssamordnare. Denna befattning vilade på en mycket kompetent dams axlar och ingick i deras ”krisledningen”. Med hänsyn till det läge vi kom in i så var huvudfokus på att ha ett så stort utflöde av asylsökanden som möjligt från region syd. Oerhört mycket av de utmaningar som varit rådande har varit av logistikkaraktär. Det har bland annat handlat om olika flöden, rutiner, boenden, transporter, förplägnad, sjukvård o.s.v.. Listan går att göra lång som ni säkert förstår. Detta skulle givetvis göras så långt det över huvud taget var möjligt inom ramen för MiV uppdrag och processer. Spännvidden var från landsgränsen intill det att asylsökanden antingen fick någon form av boende i regionen eller transporterades med bussar till andra platser i Sverige. Låter enkelt – men när inflödet är många gånger större än vad utflödet är, över lång tid, så har det sina utmaningar. En av de stora utmaningarna var tillgången till olika typer boenden. Vi jobbade, inom detta område, såväl regionalt som centralt och hade dagliga möten för att finna helhetslösningar inom Sverige.

Min uppgift har främst varit att utgöra ett bollplank för att finna nya och/eller utveckla befintliga flöden, rutiner, handlingsplaner och lösningar. Damen som var beredskaps-samordnare valde att kalla det ”tankesmedjor” vilket jag tycker är en passande beskrivning. Under och efter våra tankesmedjor har jag hjälpt till med att sammanställa vad som vi kommit fram till, komma med förslag på olika idéer till lösningar och hur vi ska presentera och delge berörda på ett smakligt och bra sätt. Det har dessutom inneburit analys och formulering av uppgifter och att bryta ned dessa till delmängder samt åskådliggöra detta på ett enkelt sätt.

Att leda verksamhet som är satt under sådan press har varit en utmaning för oss alla på plats. Där har vi, FM, på olika sätt stöttat och utvecklat hela ”krisledningen”. Det har handlat om allt inom begreppet ledning, lednings- och lydnadsförhållanden, ledarskap, inriktning och samordning, uppgiftsformuleringar, organisation, metoder, uppföljning och hur delgivning/kommunikation bör göras under rådande situation. Här vill jag nog mena att vi gjort stor nytta och bidragit till en trygghet och ett lugn trots den mycket ansträngda situationen. Det stora jobbet är givetvis gjort av MiV personal vilka har gjort mycket bra insatser på alla plan och varit lyhörda för våra tankar och förslag.

Utanför MiV huvudkontor på Agnesfridsvägen 111

Personliga reflektioner och erfarenheter

Det har varit en mycket intensiv och lärorik period. Det fanns, som ni säkert förstår, ingen vidare tid för introduktion utan det vara bara att kasta sig in och försöka hjälpa till. Det jag kan konstatera är att de kunskaper och erfarenheter som vi har inom FM kommer väl till pass i denna typ av situation. Att snabbt sättas samman med andra okända personer, greppa läget och därmed påbörja lösandet av uppgift är vi bra på. Vi som varit på plats har verkligen på ett positivt sätt visat upp vad FM går för och levererat efterfrågat stöd och förstärkning – om man nu ska tro på och lyssna på MiV personal. Det känns personligen bra att veta att det man har i kunskaps- och erfarenhetsryggsäcken fungerar i verkligheten och att det kunnat förmedlas under pågående ”kris”.

Johan Fries/Försvarsmakten