10
Jun

Till minne av stupad flygare

Anmäl Av:
i Okategoriserade

I Svenska Dagbladet härförliden förekom en något avvikande, men inte desto mindre tankeväckande, minnesruna över en avliden flygare. Den handlade om Sven August Heribert Håkansson som föddes den 31 juli 1914 och som avled den 15 maj 1944 ”söder om Gotland”, för 71 år sedan. Texten under Håkanssons namn löd ”Omkommen under ett spaningsuppdrag inom Svenska Flygvapnet – aldrig återfunnen”.

Bild1Haveriet ägde rum i Östersjön sydväst Steinort. Flygplanet var en S 16 Caproni, märkt F 11-8, från flygflottiljen F 11 i Nyköping. Besättningen utgjordes av löjtnant Sven August Heribert Håkansson, född 1914 och hemmahörande i Nyköping, vpl. flygföraren Sixten Emanuel Öström, född 1922 och hemmahörande i Nordanå, furir Hans Blomström, född 1920 och hemmahörande i Tvetaberg, Södertälje, vice korpral Henry Ragnar Lennart Ekstrand, född 1921 och hemmahörande i Ekan, Värmlands Åtorp. Heribert Håkansson tillhörde Armén, var utbildad flygspanare och befälhavare ombord.

Heribert Håkansson var befälhavare på S 16 Caproni med beteckningen F 11-8, det flygplan som sedermera sköts ner av tyskarna över Östersjön. Foto ur Svensk Flyghistorisk Förenings arkiv

Heribert Håkansson var befälhavare på S 16 Caproni med beteckningen F 11-8, det flygplan som sedermera sköts ner av tyskarna över Östersjön. Foto ur Svensk Flyghistorisk Förenings arkiv

 

Uppdraget var att spana efter ett annat Caproniplan, som anmälts saknad dagen innan. Flygningen skulle genomföras på låg höjd utmed och på behörigt avstånd från den baltiska kusten. Vad som hände kunde inte med säkerhet fastställas. Tyska myndigheter förnekade att flygplanet skjutits ned, varför det antogs att flygplanet drabbats av motorstörningar och kolliderat med vattenytan. Tyska vittnesuppgifter från personal i den tyska jaktstrids- och luftförsvarsledningen i Baltikum, som i krigets slutskede med fartyg flytt över Östersjön till Sverige, kunde dock under förhör berätta, att flygplanet skjutits ner av tyska jaktflygplan av typen  Messerschmitt Bf 109 baserade i Libau.

Pilot på det förolyckade spaningsflygplanet av typen Caproni var värnpliktige flygföraren Sixten Emanuel Öström. Foto ur Svensk Flyghistorisk Förenings arkiv

Pilot på det förolyckade spaningsflygplanet av typen Caproni var värnpliktige flygföraren Sixten Emanuel Öström. Foto ur Svensk Flyghistorisk Förenings arkiv

 

Heribert Håkansson och hans besättningskamrater är för evigt ihågkomna i Flygvapnets Minneshall.

Heribert Håkansson och hans besättningskamrater hedras i Flygvapnets Minneshall i ämbetsbyggnaden Tre Vapen i Stockholm. Foto Lennart Berns

Heribert Håkansson och hans besättningskamrater hedras i Flygvapnets Minneshall i ämbetsbyggnaden Tre Vapen i Stockholm. Foto Lennart Berns

 

Flygvapenavdelningen

Underlag till denna artikel har välvilligt ställts till förfogande av Svensk Flyghistorisk Förening 

04
Jun

Mission Commander under ACE 15

Anmäl Av:
i ACE 2015, F 21, Flygtekniker, Flygvapnet/luft, Jas 39, Nato/PfP, Nordiskt samarbete, Pilot

ACE15_DSC8704-fvblogg_mc

Fokus på uppgiften. Som Mission Commander är ”Rapid” ansvarig att med tilldelade resurser, på ett säkert sätt, samordna och lösa en uppgift från högre chef. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Klockan 14.30 fylls auditoriet på F 21 i Luleå av piloter och övrig personal som ska delta i planeringen för morgondagens uppdrag. Jag kommer snart att behöva prata för 50 personer jag knappt sett förut. Känslan är bra.

Jag heter Fredrik, är 35 år, flyger Jas 39 Gripen på 212:e stridsflygdivision i Luleå och är Mission Commander (MC) för detta uppdrag. Som MC är jag ansvarig att med tilldelade resurser, på ett säkert sätt, samordna och lösa en uppgift från högre chef. Med motståndarsidan idag är det 42 flygplan involverade i uppdraget från fem olika nationer. Det är amerikanare med F-16, britter med flygplan för radio- och radarstörning, svenskar med Jas 39 Gripen, lufttankningsflygplan och luftlägesflygplan. På motståndarsidan är tyskar med Eurofighter, schweizare med F-18 och ett tyskt lufttankningsflygplan. Under övningar som dessa är alltid flygplanen uppdelade i en blå sida som ska övas och en röd sida som representerar en motståndare. Uppdraget jag får är att i morgon under en och halv timma försvara ett område och hålla luftrummet fritt från fientligt flyg. Detta för att markanfall skall kunna genomföras. Hela uppdraget är en simulerad koalition under ett FN-mandat. Som MC har jag fått uppdraget något tidigare än övriga och har kunnat arbeta fram en grov plan hur detta ska lösas. Mitt ansvar är att uppgiften löses på tid, leda planeringen och styra alla i luften. Allt detta på ett säkert sätt.

På första mötestiden presenteras gemensamma regler för båda sidor och sedan presenterar jag min plan med en tidslinje för den övade sidan. Tiden är knapp. Jag har tre timmar på mig att få allting klart och skulle det visa sig att min slutgiltiga plan inte är tillräckligt säker finns risken att passet blir inställt. Man kan säga att jag är projektledare som ska lösa en uppgift och mycket handlar om att delegera uppgifter och kontrollera att de blir genomförda. Många kommer med begränsningar eller förslag under planeringen och jag måste hela tiden överväga om det är värt att göra förändringar. Många frågor: När och var ska man lufttanka? Vilka behöver göra det? Hur ska alla få plats i samma område utan att krocka? Vad är taktiskt bäst? Vad är säkrast? Vad är enklast? Risker måste hela tiden elimineras men en liten taktisk vinst kanske jag bortprioriterar för att tiden inte finns. Mycket handlar också om att tänka på alternativplaner om någonting skulle gå fel. Arbetet är stressigt och till sista mötet är det fortfarande många frågetecken som jag måste lösa till morgondagen.

På morgonen på flygdagen samlas alla i auditoriet och går igenom dagens väder vilket är så pass dåligt att många måste ha extra flygbränsle för att eventuellt kunna gå till en alternativbas för landning. Detta leder självklart till att det blir mindre bränsle att använda för själva uppdraget och därmed svårare. Jag klargör frågetecken från gårdagen och trycker på de viktigaste punkterna. Känslan är hyfsad men jag har fortfarande många funderingar om vad som kan gå fel och om jag har tänkt på allt. Har alla förstått mig rätt? Har jag missat att säga något? Efter detta möte skiljs alla åt och gör sina egna förberedelser i grupperna. De flesta stridsflygplanen uppträder i grupper om fyra flygplan lett av en gruppchef. Jag går igenom vad som gäller specifikt för min grupp och som det mesta under hela planeringen är det bråttom och vi har tider att passa. Först när jag sitter i flygplanet kan jag känna ett visst lugn – det går inte att planera mer.

ACE 20150526 Luleå

Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Luftstriden startar och ett kontrollerat kaos bryter ut. På 30 000 fot och i överljudsfart möter vi våg efter våg av fiender som vi måste hålla borta. Frekvensen fylls av flygstridsledarens och piloternas röster som deklarerar skott och försöker få koll på läget. Vi måste hela tiden tänka på att spara bränsle och att våra robotar (missiler) måste räcka. Det kör ihop sig lite i västra delen av området och jag måste beordra amerikanska F-16 att hjälpa till där. Det är en häftig känsla att leda alla dessa flygplan i en gemensam koalition. Samarbetet med amerikanarna och britterna funkar bra. Vi tänker på samma sätt och alla verkar ha förstått min plan.

ACE 20150526 Luleå

Facit på genomfört uppdrag kommer i utvärderingen. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten 

Efter passet samlas alla i auditoriet igen. Alla har skickat in filer med information om var man har flugit och när man har skjutit. Detta spelas sedan upp på en stor skärm. Jag som MC kan inte uppfatta allt som händer i luften utan bilden av resultatet klarnar först nu när jag ser uppspelningen … Mission success!!! Vi har klarat vårt uppdrag utan en enda flygsäkerhetshotande händelse och både planen och taktiken har fungerat perfekt! Nu kommer en känsla av tillfredsställelse, jag har dragit alla dessa människor och maskiner till målet och kan inte vara mer än nöjd. Jag avslutar med att dra mina lärdomar; det finns mycket man kan göra bättre och mycket handlar om hur man kan planera och styra arbetet annorlunda.

Hela arbetet från första möte fram till landning upplevs stressande men också väldigt givande. Det är roligt att få folk, speciellt från olika nationer som aldrig träffat varandra, att på kort tid samarbeta för att lösa en uppgift. Mission accomplished!

Fredrik ”RAPID”
Stridspilot 212:e stridsflygdivisionen

03
Jun

F17 i Rovaniemi

Anmäl Av:
i ACE 2015, F 17, Finland, Flygtekniker, Flygvapnet/luft, Jas 39
I väntan på start_Erik Nordström

I väntan på start_Erik Nordström

Vi är på historisk mark för flygvapnet. Vi är i Rovaniemi, Finland. Här, långt uppe i Lappland, låg den svenska frivilliga flygflottiljen F19 som verkade 1939-1940 under det finska vinterkriget. Idag är vi tillbaka, men för att delta i flygövningen Arctic Challenge Exercise 2015.

Vi, det är Flygunderhållskompaniet från F 17, Blekinge flygflottilj, som tillsammans med övriga svenska enheter från F 17 är här i Rovaniemi för att leverera effekt i målet under övningen. Vårt bidrag på Flygunderhållskompaniet består av att hålla flygplanen klara för start, med rätt last vid rätt tidpunkt.

Laddgruppen förbereder nästa pass_Erik Nordstr�m

Laddgruppen förbereder nästa pass_Erik Nordstr�m

För oss skiljer det ingenting på att klargöra flygplan i Ronneby eller i Rovaniemi – vi följer alltid de reglementen och föreskrifter som styr vår verksamhet. Utmaningen för oss är att bli snabbare och säkrare på att få igång rutintjänsten. Att få logistik och infrastruktur att fungera i en annan miljö, på ett annat språk…

Inom kompaniet har vi flera olika behörigheter, d.v.s. bestämmelser om vem som får göra vad med flygplanen, som styr vår verksamhet. Här gäller det att taktisera med personalen för att få ut så mycket effekt som möjligt. Just därför har vi valt att ge så många som möjligt av våra yngre kollegor chansen att komma ut på sin första utlandsövning och växa in i sina roller på kompaniet.

Invinkning_ Christoffer Kindstedt

 

Vi verkar härifrån med en så kallad MOE (Minsta Operativa Enhet) som innehåller en ledning, några flygplangrupper, en laddningsgrupp och en Ammunitions- & Basmaterieltropp. Resten av kompaniet hemma på F 17 upprätthåller nationell och internationell beredskap.

Övningen har fungerat bra för oss och från det att den minimala förstyrkan anlände och tog emot flygplanen tog det en och en halv dag till dess vi kunde börja leverera. Men det är viktigt att hela tiden vara beredd på att förutsättningarna snabbt kan förändras. Förra veckan fick vi med kort varsel ta emot och klargöra en rote från F 21 som landade här p.g.a. dåligt väder.

Överlämning till FF_ Christoffer Kindstedt

Att verka härifrån och tillsammans med Finland och Frankrike har varit givande. Vi har under övningen haft möjlighet till utbyte mellan finska och franska flygtekniker för att ta del av varandras olika flygplan och se hur de andra jobbar med sina system.

Dessutom har finska Lappland har bjudit på ypperligt övningsväder – sol och värme som i nästa stund växlat till regn och kalla vindar!

C Bertilsson
C Fu komp ACE 15

Finska YLE 39,40 min in i sändningen
Huvudstadsbladet
Finska kanal 3

02
Jun

Från ax till limpa

Anmäl Av:
i ACE 2015, F 21, Flygvapnet/luft, Jas 39, Nato/PfP, Nordiskt samarbete, Pilot

ACE15_DSC7853-fvblogg_ax_land

Just nu pågår en av världens största flygövningar i de norra delarna av både Sverige, Finland och Norge. Övningen är inte bara stor i form av ett väldigt stort flygövningsområde och till antalet sett väldigt många deltagande flygplan.

Övningen i sig är också väldigt komplex. Det divisionerna utsetts för under de flygpass som genomförs blir efterhand svårare och svårare. Nu när första veckan är avklarad har första dagens mindre komplexa pass övergått till att nu i slutet av veckan innefatta saker som radio- och radarstörning, fientligt luftvärn och lufttankning. Detta samtidigt som uppgiften försvåras av fientlig jakt och uppkomna mål som ska bekämpas som inte fanns med i ursprungsplanen.

För att planera allt detta sker det en massiv insats av representanter från alla divisioner när väl air tasking order, ATO, har kommit – vilket den i denna övning gör en dag innan genomförande. Arbetet med att sätta samman den plan som sedan alla flygplan ska följa, leds av en mission commander, MC. Denne MC är ansvarig för det aktuella uppdraget under hela planeringsfasen, genomförandet och utvärderingen av passet. Hens arbete följs dock noga av en airboss, som finns med för att kontrollera att upplägget som MC tar fram klarar både en taktisk- men framför allt en flygsäkerhetsgranskning. Det är under planeringsfasen en stor administrativ insats där saker som höjder, frekvenser, områden, mål, ansvarsområden, lufttankning och framför allt tider, ska tilldelas alla deltagande flygplan. Hela denna process är också väldigt tidskritisk, då en fast tid i området redan är bestämd. Till denna planering ska också flera omfallsplaner finnas med. Exempelvis på vad göra om vädret inte är som prognostiserat, lufttankningen inte kan genomföras eller några flygplan får fel som gör att de inte kan delta.

Väl under genomförande ligger fortfarande ett stort ansvar på MC att kontrollera att allt går enligt plan, vilket det sällan gör. Det åligger då MC eller av denne utsedd att hantera de olika problemen som uppstår, oavsett om det är situationer som uppstår på grund av dåligt väder eller om en lufttankningsresurs inte dyker upp. Desto fler omfall MC har planerat för desto större sannolikhet för ett lyckat genomförande. Även om MC har ålagt andra flightleads med olika uppgifter, så är det ändå i slutänden MC:s ansvar att dessa löses.

Fredagen em pass leddes utav piloten ”Kite” på 211:e stridsflygdivisionen. Efter en lång planeringsprocess och sedan ett väldigt lyckat genomförande summerar ”Kite” sina intryck så här:

ACE15_DSC8786-FVblogg_ax_karta

 

”Kite” i planeringsrummet tillsammans med divisionschefen för 212:e stridsflygdivisionen och piloter från Schweiz och USA.

”Omtumlande! Arbetsdagarna för en MC är extremt intensiva och krävande, och utgången av uppdraget är i högsta grad beroende av hur väl MC lyckas styra och koordinera övriga deltagare.

Således var jag mycket nervös inför denna stora uppgift. När ingångsvärdena sedan presenterades för mig tänkte jag ”oj, hur i hela världen ska jag kunna lösa detta”. Det var nämligen ett riktigt tufft scenario. Tack vare fantastiskt bra stöd från mina närmaste medarbetare lyckades vi snart hitta ett gediget koncept som både var taktiskt och flygsäkerhetsmässigt lämpligt. Med denna grundplan i ryggen flöt arbetet sedan på bra och när det senare var dags för så kallade Massbrief, då jag presenterar planen för samtliga deltagare (över 100 personer), kände jag mig stark i förvissningen om att det här kommer att fungera.

En plan håller bara fram till första stridskontakten brukar man säga, och nyckeln till framgång är att lyckas förutse vilka eventualiteter som kan medföra de allvarligaste störningarna och ha en backup plan i bakfickan för att hantera detta. Denna gång lyckades jag med detta och trots att det dök upp flera oväntade händelser i luften så blev det aldrig några stora happenings. Jag var mycket lättad, stolt och helt utmattad som efter en lång och mycket seriös utvärdering av passet kunde konstatera att det faktiskt blev succé denna dag. Alla viktiga målsättningar med passet uppnåddes och motståndarna lyckades inte förstöra vår dag. Härligt!”

ACE15_DSC8805-FVblogg_ax_märke

Efter genomfört flygpass, samlas alla deltagande flygplans trackfiles in. Därefter samlas alla deltagande piloter genom en videokonferens mellan de deltagande förbanden i Rovaniemi, Bodö och här i Luleå. Under denna samling gör man en återblick på planen, samt de som spelade fientligt flyg får redovisa sin plan för hur de tänkte stoppa MC:s plan. Därefter spelas hela flygstriden upp på storbild och alla kan se och kommentera händelser som påverkade passet både positivt och negativt. Målsättningen är dock hela tiden att alla ska lära sig så mycket som möjligt av det flugna passet. Både på individuell nivå, men även på formations- och hela förbandets nivå, när det gäller det taktiska upplägget och aspekter kopplade till flygsäkerheten.

Övlt Tobhias Wikström, Divisionschef 211:e stridsflygdivisionen och ”Kite”.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

02
Jun

Medaljregn till Helikopterflottiljens personal i samband med Veterandagen och ME04 avslutningsceremoni

Anmäl Av:
i Ceremoni, Helikopterflottiljen, Internationell insats, ÖB
Taggar: , ,

Blogg utdelning

 

Efter ett intensivt dygn med medial uppmärksamhet, middag på Karlbergs slott och förövningar tilldelade Hans Majestät Carl XVI Gustaf förvaltare Kent Jonsson, förvaltare Jöran Forsman, löjtnant Klas Johansson och fanjunkare Ivar Svenninge Försvarsmaktens Förtjänstmedalj i guld utan svärd. Medaljen tilldelades under veterandagen 29 maj för att de ”under extrema förhållanden uppvisat en mycket stor yrkesskicklighet samt med stort mod och fara för eget liv, räddat 5 civila undan sannolik död i samband med skogsbranden i Sala, Västmanland 2014”.  Personerna befann sig vid en sjö omringade av eld och rök utan möjlighet att ta sig därifrån. Med stort mått av ledarskap, skicklighet, improvisationsförmåga och initiativrikedom lyckades Kent och hans besättning i en helikopter 16 lokalisera och undsätta personerna under dramatiska men kontrollerade former.  I slutet på ceremonin avslutade överbefälhavaren sitt tal riktat till medaljörerna och veteranerna med att passande citera Måns Zelmerlöv; ni är våra ”Heroes of our time”. Efter gratulationer av förvarsministern och överbefälhavaren kunde en omtumlad men mycket stolt besättning ta emot folkets jubel och hyllningar av kollegor och anhöriga.

Utdelningen av Försvarsmaktens Förtjänstmedalj i guld är mycket ovanlig och i år var det endast Kent och hans besättning som tilldelades utmärkelsen. Vid två tillfällen tidigare har medaljen delats ut till helikopterflottiljens personal. Två ytbärgare fick medaljen i samband med en förlisning utanför Öland 2006 och en ytbärgare fick medaljen för sin insats i samband med Estoniakatastrofen.

intervju bloggUtöver guldmedaljerna delades tre förtjänstmedaljer i silver ut varav en till försvarsjuristen Folke Borgh. Försvarsmaktens medalj ”Sårad i strid” tilldelades fem veteraner för sina insatser i samband med stridigheter i Kongo 1961, Suez 1973, Bosnien 1994 och 1996 samt Afghanistan 2011.

Hela helikopterflottiljen ”lyfter på hatten” för Kent, Jöran, Klas och Ivar och säger GRATTIS -ni är mycket värdiga mottagare av Försvarsmaktens Förtjänstmedalj i guld!!

Dagen efter veterandagen var det dags för ME04 medaljceremoni ute på Berga. ME04 kom tillbaka till hamnen Den Helder utanför Haag (NL) 25 maj efter 4 månader till havs. Sveriges insats runt Afrikas Horn med EU:s marina styrkebidrag EUNAVFOR är nu avslutad för fjärde gången. Huvuduppgiften var att skydda handelstrafik från piratverksamhet med särskilt fokus på World Food Programmes transporter av förnödenheter till Afrika. Insatsen i kombination med att redarna anställer egna säkerhetsstyrkor har varit lyckosam eftersom inget fartyg kapats sedan 2013.

Utöver skydd mot piratverksamhet har andra EU ledda operationer i området understötts med bland annat materiel. Insatsen var under svensk ledning i o m att konteramiral Jonas Haggren blev chef för Force HQ (FHQ).

I ME04 ingick AMF1 amfibieenhet inklusive 2 stridsbåtar, helikopterenhet ur helikopterflottiljen/3.skvadron inklusive 2 helikopter15 och slutligen ett combat camera team. Till skillnad från helikopterflottiljens tidigare insatser i området som använt Djibouti som underhållsbas, baserade samtliga svenska enheterna ombord på det holländska amfibiefartyget Johan de Witt.

Uppställning ME04 bloggen

Medaljceremonin 30/5 genomfördes under ledning av marintaktisk chef (MTCH). Innan ceremonin bjöd chefen ME04 överstelöjtnant Anders Åkermark på brunch för samtliga, inklusive många anhöriga som deltog vid ceremonin.  Efter chefen ME04 avlämning och MTCH tal delade ÖB, Försvarsmaktens insatschef och MTCH ut Försvarsmaktens medalj för internationell insats. Medaljörerna var förutom ME04 det svenskledda FHQ inklusive Nederländsk personal som ingick i FHQ stab. När styrkan tagit emot den svenska medaljen delade brigadgeneral Richard Oppelaar (Commander of Operations Royal Netherlands Marine Corps) ut motsvarande Nederländska  insatsmedalj. Tidigare har EU:s medalj för insats delats ut i operationsområdet.

ÖB tackar HE ME04 bloggSåväl ÖB som brigadgeneral Oppelaar var mycket positiva när de reflekterade över insatsen i sina tal.  Insatsen är en succé på många sätt där integreringen av de olika insatsdelarna ombord på Johan de Witt imponerade särskilt på våra generaler likväl tillgängligheten på våra helikopter 15. En tillgänglighet på dryga 98% av alla efterfrågade uppdrag är ett bevis på en mycket väl fungerande verksamhet.  Totalt flög enheten ca 140 timmar och 25 personer delade på bemanningen av helikopterenhetens 15 insatsrader. brigadgeneral Oppelaar gjorde precis som ÖB under veterandagen kopplingar i sitt tal till Zelmerlöv och låten ”Hero” när han beskrev insatsen och personalen som genomfört insats.

Som chef för helikopterflottiljen konstatera jag att vi återigen satt helikopterflottiljen på kartan genom en mycket lyckad och framgångsrik insats. Framgångarna gör sig inte själv utan är ett resultat av hårt arbete och omfattande och noggranna förberedelser. Tack till 3.e skvadron och alla som genomfört insats med stor professionalism. Tack till alla som i sin ordinarie tjänst bidragit till framgångarna i verksamheten. Ett särskilt tack till alla anhöriga som är ”Heros” på hemmaplan och gjort det möjligt för personalen att åka iväg och lyckas med sina uppgifter.

Överste Peder Söderström

 

02
Jun

F 17 deltog i Karlskronas prideparad

Anmäl Av:
i F 17, Jämställdhet, Karlskrona, Värdegrund

 

Parad

Överste Lars Bergström med personal i det långa pridetåget.

Karlskrona 2015-05-30

I regn och blåst men bland varma och soliga färger deltog Försvarsmakten och F 17 i Karlskrona Pride festival.

  • Det är viktigt att vi i Försvarsmakten tydligt visar vår ståndpunkt i dessa frågor, säger flottiljchefen, överste Lars Bergström.

Allt är egentligen ganska enkelt. Ingen människa är mer värd än någon annan. Alla har rätt att yttra sig och rätt att få vara den de är. Det skall inte spela någon roll vilken sexuell läggning man har, om man är man, kvinna, gammal, ung, från ett annat land eller tror på någon religion.

Torget

På torget samlades alla för musik, dans och tal av bla artisten Andrés Estece

Dessa demokratiska grunder är inte alltid självklara och som exempel är homosexualitet fortfarande förbjudet i 79 länder och i 10 länder döms homosexuella till döden. I Sverige har vi yttrandefrihet och en bra grundsyn för mänskliga rättigheter, men många grupper av människor känner sig ändå diskriminerade. Pride festivaler, och andra liknande arrangemang, öppnar upp och underlättar för dessa grupper att komma ut och visa sin ståndpunkt och mening.

– Försvarsmakten är satt att försvara vårt land och vår demokrati. Det är därför viktigt att vi är med här och visar vår ståndpunkt, säger flottiljchefen för Blekinge flygflottilj, överste Lars Bergström.

– F 17 arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Detta bidrar till att både bli en bra arbetsgivare, där alla är välkomna, som att få kunskap om mänskliga rättigheter, fortsätter Bergström.

Förutom F 17 så deltog skolor, länsstyrelsen, politiska partier, Svenska kyrkan, Rädda barnen, Boverket, idrottsföreningar m.fl.

Tältet

 

I Försvarsmaktens tält kunde man söka regnskydd samtidigt som man fick prata med trevliga rekryterare.

Text och foto:
Henrik Fridolfsson
Försvarsmakten

 

29
Maj

Första veckan av ACE 15

Anmäl Av:
i ACE 2015, F 21, Flygvapnet/luft, Jas 39, Nato/PfP, Nordiskt samarbete, Pilot

_DSC8565-fvblogg_ublå-75px

Som 212:e flygstridsdivisionens nyaste medlemmar blev vi ombedda att dela med oss av vår syn på, och våra erfarenheter från, ACE 15 (Arctic Challenge Exercise).

För två veckor sedan deltog vi i AFM 15 (Arctic Fighter Meet), en övning med fokus på manövrerande luftstrid mot andra kvalificerade flygplanstyper än Jas 39 Gripen. Vi fick då möjlighet att flyga mot finska F-18 och norska F-16. Nu har första veckan av övningen ACE 15 genomförts; en övning med ett helt annat fokus. Scenariot för övningen är en internationell fredsfrämjande krishanteringsinstats under FN-mandat. Det sätt att öva tillsammans med andra gör att vi erbjuds storskaliga, komplexa och kostnadseffektiva flygövningar under två veckors tid. I övningen medverkar många olika flygplanstyper från många olika länder. Ca 115 flygplan, inklusive tankerflygplan och ledningsflygplan, medverkar i övningen. Drygt 3 600 personer från nio länder jobbar tillsammans och upp till 90 flygplan har befunnit sig i luften samtidigt. Det är en av de största flygövningarna i världen 2015.

_DSC8116-fvblogg_1vecka_jas_landar

För oss yngre piloter på divisionerna har veckan varit utmanande och mycket lärorik. Detta är vår första stora övning och trots gedigna förberedelser så känns det lite som om vi kastats in i en oerhört komplex maskin där varje ingående del bara måste fungera. Vi matas ständigt med nya erfarenheter och lärdomar och det kommer nog att ta ett tag innan vi smält alla nya intryck. Vi jobbar långa dagar och flyger komplexa pass. Mycket tid läggs på förberedelser, briefingar och utvärderingar. Att få delta i den här typen av övning är otroligt utvecklande och motiverande, för alla inblandade men i synnerhet för oss nya. Vi deltar så mycket vi bara kan i planering och flygning. Inom de områden där vi saknar kunskap för planering och genomförande försöker vi att vara med och lära istället, och på så vis får vi också större förståelse för vad vi kan bidra med.

Veckan har inte bara bestått av flygning och planering. Vi yngre har även ingått i OPS-gruppen (Operations). Där har vi till största del hjälp till med de gemensamma genomgångarna. Före och efter varje pass sker en del planeringar och utvärderingar, i större och mindre grupper. Personal i övningen finns stationerad i Luleå i Sverige, Bodö och Örland i Norge samt Rovaniemi i Finland. Samma pass kan innehålla enheter som utgår från tre olika länder. Det gör planering och utvärdering lite svårare.

_DSC8573-fvblogg_1vecka_g-byxa

 

De gemensamma genomgångarna sker med hjälp av telebildskonferens. Detta system underlättar vid koordinering och tillser att alla har en gemensam bild av vilka områden, höjder, m.m. som gäller i det aktuella scenariot. På så sätt kan en hög flygsäkerhet upprätthållas. Ett utvärderingssystem samlar in information från alla flygplan som deltagit i övningen. Informationen sammanställs och spelas upp för alla på en gemensam debrief. Där får alla en bra helhetsbild av uppdragets genomförande och det finns möjlighet att utvärdera på individnivå. En av våra uppgifter har varit att bistå vid dessa utvärderingar.

_DSC8563-fvblogg_1vecka_desk

Förutom all professionell samverkan så är det nyttigt och roligt att träffa och diskutera med piloter och övrig personal från andra länder. För oss nya är denna övning ett stort kliv framåt i vår professionella utveckling och vi ser fram emot nästa veckas fortsatta utmaningar. Och utmanande, det är det. Men det är också fantastiskt roligt att vara en del av den här övningen.

/Robert, Andree & Christofer
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

26
Maj

Stort intresse för nordisk flygövning

Anmäl Av:
i ACE 2015, F 21, Flygvapnet/luft, Nato/PfP, Nordiskt samarbete, Pilot

ace15_mediadag-DSC_7649

Under övningen Arctic Challenge Exercises andra dag trotsade många journalister regnet och kom till Norrbottens flygflottilj för att delta på mediadagen. En dag som lockade såväl nationell som internationell media.

Mediadagen delades upp i två block där förmiddagen var avsatt för svenskspråkig media och eftermiddagen för internationell media.

Efter en presentation om övningen och intervjuer med kontingentchefer och biträdande övningsledare fick media hoppa in i en buss och åka ut på bansystemet. Där gavs media möjlighet till att fota och filma både starter och landningar.

ace15_mediadag-DSC_7576

ace15_mediadag-DSC_7561

ace15_mediadag-DSC_7587ace15_mediadag-DSC_7618

 

På plats fanns även piloter tillgängliga för intervjuer. Förutom artiklar, radioinslag och TV-inslag gjorde reportrar livesändningar från plattan.

Övningen, som är en nordisk flygövning med inbjudna nationer, genomförs för andra gången och pågår mellan den 25 maj och den 4 juni.

ace15_mediadag-DSC_7608

Mer information om övningen hittar ni här: www.forsvarsmakten.se/ace15

Fler bilder finns på F 21 facebooksida

25
Maj

Lion Effort 2015 del 2

Anmäl Av:
i F 17, Flygvapnet/luft, Ledning och logistik, Ronneby, Transport, Underhåll

LE 17

 

Bakom ridån, eller så här skapar S4 logistikplanen

Följande berättelse är ett försök att beskriva det arbete som sker bakom ridån innan, under och efter varje övning eller insats med förbanden från F 17. Vi logistiker på S4 började planeringen för Lion Effort 2015 (LE15) samt Arctic Challenge 2015 (ACE15) redan i april-maj 2014 d.v.s. mer än ett år innan genomförandet. Då dessa båda övningar genomförs i direkt anslutning till varandra så var det en utmaning att få till en så smart transport- och logistiklösning som möjligt. För oss på S4 innebär detta ”en övning” på drygt en månad. Att LE15 genomförs i Tjeckien, mitt i Europa och ACE15 i Rovaniemi i norra Finland gör att det blir ytterligare spännande utmaningar med de stora avstånden mellan de olika verkansbaserna. För att göra utmaningen ytterligare större så skall viss personal och materiel vara med vid båda dessa övningar samt brigadstridsövningen som är ett led i förberedelserna inför vårt deltagande vid armé- och flygvapenövningen i augusti.

Så fort vi har ett svar på frågorna var, när, vad, vilka så analyserar vi det för att sedan ta fram svaret på hur. När vi vet hur den geniala logistiska planen ser ut så börjar vi beställa de transporter som behövs för både dit och hemtransporter. Vi bokar hotellrum och hyrbilar samt tittar över det övriga behovet av förnödenheter och hur dessa skall ersättas under själva genomförandet. Vi sammanställer personal- och materiellistor för att diplomatiska handlingar skall kunna skapas i tid, så vi får lov att anlända till övningen med vårt förband. Vi säkerställer att det finns en sjukvårdsorganisation på plats under genomförandet. Det är oftast värdnationen som erbjuder sjukvårdstjänsterna och vi säkerställer då endast att deras förmåga matchar våra krav.

Vid planeringen för LE15 och ACE15 så har vi bokat totalt:

  • 2500 hotellnätter till ett värde av ca 1,5 miljoner kronor
  • 20 hyrbilar till ett värde av ca 200 000kr
  • 5 transporter med Tp84 Herkules till ett värda av ca 500 000kr
  • 1 chartrad flygtransport för passagerare 230 000 kronor
  • 12 lastbilar med släp som flyttar våra containrar över 500mil
  • 30 reguljära biljetter för förstyrkor mm.

Under de nästföljande månaderna sker flera planeringsmöten både lokalt på F 17 och vid planeringskonferenser på plats i Tjeckien och Finland. Resultatet av dessa möten arbetar vi in i vår logistikplan och förfinar den efterhand. Vi sammanställer och slutför beställningen av stöd från värdnationen och skickar in beställningen till respektive lands logistikplaneringsansvarig. Vid den sista planeringskonferensen innan övningen startar får vi bekräftat vilket stöd som värdnationen kan ge oss och vad det kostar.

Under genomförandet av övningen finns vi från S4 med på plats i staben. Vi har oftast en logistikofficer och en transportledare med vid varje övning. Transportledaren är oerhört viktig att ha med sig då det är han som kan skapa all transportdokumentation samt kvalitetssäkrar packningen av farligt gods för land-, sjö- och flygtransporter för att kunna skicka materiel och personal. Han har även kontakten hem till transportkontoret där alla transporter beställs, alla tullhandlingar och exportlicenser skapas. Logistikofficeren sköter all upphandling och betalning av de varor och tjänster vi köper från orten. Vi stödjer även med uppkomna transporter då det behövs nya reservdelar till våra materielsystem.Efter övningen så summerar och utvärderar vi hur det gått och vad det kostat.

De största utmaningarna för oss brukar vara att arbeta med rätt ingångsvärden, vid rätt tid och att dessa inte ändras för mycket under planeringens gång. Har vi detta gör vi allt för att leverera önskad logistikeffekt till en relevant kostnad åt en nöjd kund!

Johan Fries, Roger Runesson och Peter Bensköld

Bild 4 Johan och Peter Photo SwAF

Johan och Peter framför en av lastbilarna. Roger är på väg mot övning ACE. Foto: Försvarsmakten

 

 

 

21
Maj

Lion Effort 2015

Anmäl Av:
i Close Air Support, F 17, F 7, Flygtekniker, Flygvapnet/luft, Jas 39

LE 17

Lion Effort är en återkommande övning som genomförs tillsammans med alla nationer som opererar JAS 39 Gripen. För tre år sedan hölls den på F 17 i Sverige och i år är det Tjeckien som står som värdnation och övningen utgår ifrån Čáslav Air Force Base några mil öster om Prag.
Deltagande Gripen-nationer i år är Sverige, Tjeckien och Ungern samt Thailand som endast deltar med piloter som flyger med övriga nationer i baksits i JAS 39D. Utöver detta deltar även Tyskland med Eurofighter och Polen med F16, vilka utgår från respektive hemmabas. I övningen deltar också tjeckiska L-159 Alca, transportflygplan, Mi-24 attackhelikoptrar samt Mi-171 transporthelikoptrar.Årets övning pågår från 11 maj till 24 maj och avslutas med att fira 10-års jubileum för Gripen i Tjeckien med en stor flygshow på lördagen där allmänheten är inbjuden.

Det svenska deltagandet utgörs av 172. Stridsflygdivision, 2 div ur F 7 samt 12. flygunderhållskompaniet ur 1. Flygbasbataljon/F 17 förstärkt av flygunderhållskompaniet ur F 7. Dessutom deltar en lednings- och stabsdel, samt ett par flygstridsledare ur LSS som för övrigt lett flera företag under övningen från en tjeckisk ledningscentral.

Kontingenten ombaserade ner på måndagen den första veckan med sex respektive fem flygplan vilket gör det svenska deltagandet till drygt ett hundratal personer samt elva flygplan, nio JAS 39C och två JAS 39D.

Bild 1 Tre olika Gripar Photo CZ Airforce (1)Foto: CZ AF

Tyvärr drabbades vi här tisdagen den 19 maj av ett haveri. En ungersk JAS 39D, ej deltagande i övningen Lion Effort, havererade i samband med landning på Čáslav. Båda ombordvarande räddade sig med fallskärm och mår efter omständigheterna bra. Ingen svensk personal var inblandad i händelsen och stämningen vid förbandet är fortsatt god. Tisdagens eftermiddagspass liksom onsdagens förmiddagspass ställdes dock, men nu har övningen återupptagits.

Normalt sett flyger vi två pass om dagen, ett COMAO innan lunch och sedan en Shadow wave efter lunch. COMAO, Composite Air Operations, är komplexa flygoperationer som involverar ett stort antal flygplan i olika roller och funktioner. Det är oftast utspritt över ett större område där det kan finnas flertalet olika mål. Som i den här övningen deltar samtliga flygplanstyper samtidigt för att lösa en ställd uppgift där det är av yttersta vikt att alla samarbetar med varandra för att uppgiften skall kunna lösas. Detta resulterar i att alla de som deltar i förmiddagens COMAO ägnar dagen innan åt att planera. Efter flygpasset ägnar man sedan eftermiddagen åt att tillsammans utvärdera förmiddagens operation och hjälps åt att komma fram till lärande slutsatser. Detta bidrar till att alla deltagande nationer får ta del av varandras erfarenheter och att samtliga får ett utbyte, oavsett tidigare erfarenhetsståndpunkt. Framförallt är detta oerhört lärorikt för oss yngre piloter som inte har varit på så många internationella övningar tidigare.

Shadow wave kallas de uppdrag som flygs på eftermiddagen. Dessa kräver inte lika mycket förberedelser vilket gör det möjligt att fortsatt utbyta erfarenheter utan att behöva genomgå hela planeringscykeln som krävs för ett COMAO. Här ligger fokus istället på enskilda övningar, så som till exempel luftstrid mellan olika flygplanstyper eller Close Air Support. Det är alltid givande att planera flygpass med piloter från en annan nation i ett annat land, något som numera alltmer har blivit en normalbild för en svensk stridspilot.

Divisionerna ur F 17 och F 7 arbetar självständigt som två olika divisioner, men nära och samlokaliserat i syfte att möjliggöra kunskapsutbyten mellan divisionerna, både rörande rena procedurer på marken och i luften, men även utbyte av erfarenheter av det mer taktiska slaget. 172. stridsflygdivision har ju sedan länge stor erfarenhet av denna typ av övning, även om personalomsättning gör att för de yngsta är detta första gången. Men för piloter och MSE ur F 7 är detta första gången på flera år som man deltar i en så pass komplex utlandsövning. Under det senaste året har man förberett sig väl, bland anat genom samövningar med F 17. Här har man också kunnat öva med fullt system, bland annat HQ2, IFF, L-16 och EWS/ECM, vilket passar väl i linje med den politiska inriktningspropositionen och flygvapnets planer att stridsflygdivisionerna på F 7 snart åter ska vara krigsförband.

Bild 2_8001028 Michael Gleffe - Copy (1)

Flygunderhållet arbetar gemensamt som ett kompani med 12. Flygunderhålls-kompaniet ur F 17 som stomme, förstärkt med tekniker från F 7. Foto: Michael Gleffe/ Försvarsmakten

Den första dryga veckan har det varit strålande sol och blå himmel. Det vill säga varmt. Uppgiften dessa två veckor är solklar. Flyg i luften! För att lösa den uppgiften finns personal för klargöringstjänst, reparation/underhåll och materiel/säkmat. Alla behövs för att lösa ställd uppgift. Med svetten droppandes från pannan hissas fälltankar upp och ner. Flygplan tankas och klargörs för att vara redo för kommande flyguppdrag. Efter sista passet är uppgiften att reparera eventuellt trasiga flygplan och se till att divisionerna har 11 hela flygplan att flyga med under övningen. En uppgift som inte alltid är självklar. Men är det något som flygtekniker är duktiga på så är det att anpassa sig till rådande förhållande och omständigheter, finna nya lösningar och arbeta hårt för att få flygplanen hela. I stort sett alla planerade flygpass har genomförts enligt plan.

I kontingentsledningen arbetar vi också gemensamt med personal ur både F 7 och F 17. Många värdefulla erfarenheter har dragits och vi är övertygade om att detta är ett bra och kostnadseffektivt sätt att genomföra utlandsövningar som denna. Mer om den så viktiga logistikplaneringen följer för övrigt i en senare artikel

Tommy Petersson, kontingentschef Lion Effort 15

Bild 3 CO SWECON LE 15 Photo SwAF (2)

En stolt kontingentschef på väg mot ett CAS pass. Foto: Försvarsmakten