På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Roller på räddning

r3

”Rätt person på rätt plats med rätt materiell”

Precis som i en skyttegrupp i Armén har en räddningsgrupp i Flygvapnet fastställda roller för att på ett effektivt sätt lösa ställda uppgifter. I Flygvapnet benämner vi rollerna position 1-6 samt insatsledare.

Alla positioner har specifika uppgifter att lösa beroende på vilken typ av larm som räddningsstyrkan åker på. Larmen delas in i två olika typer och räddningsstyrkan står oftast bara i beredskap för en av tjänsterna. Dock under större övningar har plutonen flertalet räddningsgrupper som bemannar dom olika beredskapstjänsterna.

  1. Flygplatsräddningstjänst innebär att räddningsstyrkan står i beredskap för att hantera varnings- eller haverilarm på Uppsala flygplats. Det kan handla om rökdykning i TP 84 Herkules eller brandsläckning av JAS 39 Gripen.
    .
  2. Basräddningstjänst innebär att räddningsstyrkan åker på övriga larm inom garnisonen och basområdet. Denna beredskap liknar mycket kommunal räddningstjänst. Larmen kan vara allt från trafikolycka och brand i byggnad till kem-olycka eller hjärtstopp.
    .

Vad är skillnad på en räddningsgrupp och räddningsstyrka?

En räddningsgrupp består av 3-6 brandmän. En räddningsstyrka består däremot av 1 räddningsgrupp samt 1 insatsledare. En räddningsstyrka kan också bestå av flera räddningsgrupper som samtliga leds av insatsledaren.

.

Positioner och vilka uppgifter dom löser

Insatsledaren

Militära insatsledaren samverkar.

Insatsledarens roll är främst att göra riskbedömningar och besluta vilken taktik som är säkrast och effektivast för insatsen. Slutligen så sköter insatsledaren all kommunikation och samverkan med andra aktörer såsom flygledare (tornet), flygräddningsledare (JRCC), fälthållningsledaren, blåljusmyndigheter (ambulans, polis, kommunal räddning), militärpolis eller vilka aktörer som nu larmas på samma insats.

Insatsledarens roll är densamma oavsett flygplats- eller basräddningstjänst. I det dagliga arbetet planerar insatsledaren ett veckoprogram med träning, övningar, utbildning och vård av fordon/utrustning samt givetvis beredskapstjänstgöring.
.

Brandman


Position 1

Flygplatsräddningstjänst – Är strålförare nr. 1 vid ett flyghaveri.

Två rökdykare går in i byggnaden.

Basräddningstjänst – Är vid brand i byggnad rökdykare nr 1. Vid t.ex. trafikolycka agerar denne sjukvårdare samt klipp- & losstagare.


Position 2

Flygplatsräddningstjänst – Är strålförare nr. 2 vid ett flyghaveri.

Basräddningstjänst – Är vid brand i byggnad rökdykare nr 2. Vid t.ex. trafikolycka agerar denne säkringsman samt klipp- & losstagare.


Position 3

Flygplatsräddningstjänst – Extra strålförare samt beredd att lösa övriga uppgifter.

Basräddningstjänst – Extra rökdykare samt beredd att lösa övriga uppgifter.

Räddningsgruppen arbetar vid trafikolycka.


Position 4

Flygplatsräddningstjänst – Fordonsförare/kanonskytt på insatsbilen där strålförare 1 och 2 sitter (Räbil 926 TYP-1). Agerar pumpskötare på haveriplatsen.

Basräddningstjänst – Fordonsförare på insatsbilen (Räbil BAS 3). Agerar pumpskötare vid brand i byggnad och vid trafikolycka är denne materielman.


Position 5

Position 5 är tillika gruppchefen i räddningsgruppen. Gruppchefens uppgift är att främst leda sin grupp vid en insats men även vid det dagliga arbetet på flygplatsräddningstjänsten. Position 5 är inte att likställa med en gruppchef vid plutonen, som t.ex. vid övningar, stridsutbildning eller annan verksamhet. Oftast är det gruppchefen samt ställföreträdande gruppchef som är utbildade på position 5. Men det kan även vara en brandman i gruppen som är utbildad på position 5 för att kunna stötta i den skarpa tjänsten när gruppchefen och stf. gruppchefen är sjuk, ledig eller borta på kurs.

Gruppchefen leder arbetet vid ett haveri.

Flygplatsräddningstjänst – Fordonsförare/kanonskytt på ledningsbilen tillsammans med insatsledaren (Räbil 397 TYP-3). Leder arbetet i ”het zon”.

Basräddningstjänst – Fordonsförare på ledningsbil tillsammans med insatsledaren (personbil). Vid brand i byggnad leder denne arbetet i ”het zon” samt kan verka som rökdykledare. Vid en trafikolycka leder gruppchefen även här arbetet i ”het zon”, kontrollerar säkerheten av egen personal samt beslutar vilken klipp- och losstagningsmetod som skall användas.


Position 6

Position 6 nyttjar släckmedelskanonen.

Flygplatsräddningstjänst – Fordonsförare/kanonskytt på släckbilen (Räbil 926 TYP-1). Vid haveriplatsen är denne verktygsman.

Basräddningstjänst – Sjukvårdare samt extra rökdykare vid brand i byggnad. Vid en trafikolycka agerar brandmannen som avspärrare (väg) samt klipp- & losstagare.


Det finns även position 7 och 8. Dessa bemannar 2 extra släckbilar på flygplatsräddningstjänsten men endast vid beredskap när större luftfartyg trafikerar flygplatsen (C-17).

Position 1-8 bemannar 1st Räddningsbil 397 TYP-3, 2st Räddningsbil 926 TYP-3, samt 2st Räddningsbil 923 TYP-2 under C17-flygning. I bakgrunden flyger en AH-64 Apache.

.

För mer dagsfärska inlägg – följ oss på instagram: @R3uppsala

.

Personlig bloggHär kan ni följa 522. R3-pluton i Uppsala under övningar, utbildningar samt vår skarpa tjänst på Uppsala flygplats.

R3 står för: Räddning, Röjning och Reparation.
Ett förband - många förmågor!


Vår huvuduppgift på Uppsala-Ärna flygplats är att bedriva flygplatsräddningstjänst samt flygfälthållningstjänst.

Flygplatsräddningstjänsten ansvarar för 90-sekunders beredskap på flygplatsen.
Flygfälthållningen ansvarar för att landningsbanorna är fri från snö, is och annat som kan förhindra flygplanen från att landa eller starta på ett säkert sätt.

Vi ska kunna verka både nationellt och internationellt.

Läs mer om plutonen och dess enheter under flikarna ovan.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *