Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Allmänt Plutonen

522. R3-Plutonen i Uppsala är en del av 52. Flygbaskompaniet som ansvarar för Uppsala-Ärna flygplats alla funktioner såsom flygunderhåll, flygterminaltjänst och flygbassäkerhet. 52. Flygbaskompaniet tillhör i sin tur 5. Basenheten och 16. Flygflottiljen.

R3 står för Räddning, Röjning och Reparation.

R3-plutonen har två huvudinriktningar. Flygplatsräddningstjänst samt Flygfälthållning. Utöver det har räddning även inriktning mot CBRN och fälthållningen mot ammunitionsröjning och banreparation av flygfält.

Men plutonen gör så mycket mer än det. Ett axplock av våra övriga uppgifter är gröntjänst – vi är alla i grund och botten soldater, så strid på grupps- och plutonsnivå övas. Vi ska kunna bedriva försvarsstrid intill flygfältet. Även utföra fältarbeten såsom mineringar och byggnation av lätta befästningar. Andra uppdrag kan vara skyddsvakts-tjänstgöring, högvakt, tunga transporter eller stöd till civila samhället.

Plutonen har civilanställda flygplatsmän med kombattant-utbildning. Befälslaget består av officerare samt specialistofficerare.

Plutonen är indelad i 3st grupper där samtliga grupper är utbildade och skall kunna verka i både Flygplatsräddningstjänsten och Flygfälthållningen.
1. grupp är däremot mer inriktad mot räddningstjänst, såsom djupare kunskap och erfarenhet om trafikolyckor, brand i byggnad, m.m. samt CBRN. Således är 2. grupp och 3. grupp mer inriktad mot fältarbete, ammunitionsröjning och banreparation.

Läs mer om respektive enhet under flikarna ovan.

Följ oss på instagram: @R3uppsala

Följ oss på youtube:R3 Uppsala

(Snöstjärnan ovan är vårt eget utbildningstecken för R3-tjänst i Uppsala. Stjärnan representerar räddningstjänsten och snöflingan fälthållningen.)