På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Dansk sjöofficer tilldelad förtjänstmedalj

Jimmie Adamsson


Kommendör Anders Friis från kungliga danska flottan tilldelas Tredje sjöstridsflottiljens förtjänstmedalj i silver för de insatser han gjort för att på ett nytt sätt integrera svenska korvettförband i internationella fartygsstyrkor under flera övningar.

— Det är en ära att kunna uppmärksamma en dansk kollega och kamrat på detta sätt. Han har bidragit till en förståelse hos bland andra Natoförband, hur svenska korvetter ska användas för att bli så effektiva som möjligt och därigenom komplettera större fartyg som fregatter. säger Per Edling som är chef för Tredje sjöstridsflottiljen.

Tredje sjöstridsflottiljens förtjänstmedalj i silver tilldelas den som visat mycket god skicklighet samt mycket gott engagemang och god handlingskraftighet, utöver vad som förväntas av individen, och vars gärning gagnat sjöstridsflottiljen.

Medaljen utdelades i samband med Kustflottans bal.

Motivering till medaljen i sin helhet:

Kommendör Anders Friis har, i egenskap av chef för den stående NATO-styrkan SNMG 1 och chef för den danska 2.Eskadern, skapat unika förutsättningar för den svenska marinens utveckling vid internationella insatser med korvettförband.

Under övningen Trident Juncture 2018 var Anders Friis chef för Natos stående ytfartygsstyrka, SNMG 1, där HMS Nyköping och HMS Karlstad ingick. Övningen innebar ett paradigmskifte ur svensk synvinkel eftersom förutsättningar skapades för att utnyttja de svenska fartygen fullt ut i en internationell kontext. Utan Anders Friis personliga engagemang och positiva förhållningssätt mot de svenska fartygen hade dessa möjligheter aldrig uppstått. Den svenska förbandsledningen och besättningarna lämnade Trident Juncture med stärkt självförtroende och med vetskapen om att vårt korvettsystem besitter unika förmågor vilka är efterfrågade internationellt.

Efter avslutat chefsskap för SNMG 1 tog Anders Friis befälet över 2.Eskadern vilket ytterligare har stärkt banden mellan den svenska och danska marinen. Samarbetet mellan våra förband skapar goda förutsättningar för fördjupade erfarenhetsutbyten samt stridsteknisk och taktisk utveckling eftersom våra olika specialiteter kompletterar varandra på ett synnerligen bra sätt.

Kommendör Anders Friis är dessutom en god kamrat med ett mycket förtroendegivande ledarskap

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *