På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Gästinlägg -en ny syn på T-personal i Marinen

Jimmie Adamsson

Att alla instanser anser att personalkategorin tidvis tjänstegörande är viktigt det råder det ingen tvekan om. Att hela reservofficerskåren dels måste nyttjas bättre och dels måste föryngras är det heller inget tvivel om. Så hur kan vi då gå från ord till handling?

Grunden i mitt resonemang är att Marinen och då främst Flottan och gemensamma enheter såsom MarinB och SSS samt staber måste radikalt ändra sin syn på nyttjandet av det som nu benämns Tidvis tjänstegörande personal(T-personal)

Från att ha använt reservofficerare i krigsorganisationen där man låtit dem öva inte alls i den grad som behövdes och i många fall erhålla näst intill obefintlig kompetensutveckling(undantag finns givetvis) till att skapa ett system där T-personalen(OF, SO, GSS) arbetar betydligt längre och sammanhängande och ges chans att inte bara vidmakthålla sin kompetens utan även utveckla den.

Jag ser framför mig ett system där all T-personal direkt efter att man erhållit fast anställning genomför ett första tjänstgöringsår. Detta ger organisationen personal och individen värdefull erfarenhet. Är väl medveten om att så kommer det att se ut för de SO/T som kommer att börja utbildas med början hösten 2014 på SSS. Mitt förslag är att detta även skall gälla GSS vilket skulle göra T-personalen betydligt mer användbar.

För den som vill bli GSS/T i Marinen blir utbildningsgången som följer:

– GMU(3mån) + Befattningsutbildning(6mån)+1.a tjänstgöring(12 månader)

För den som går direkt till SO/T gäller följande tider i mitt förslag, månader inom parentes:

– GMU(3) + FOK(3)+ SOU(18)+1.a tjänstgöring(12)

För de som är GSS/K bör deras tjänstgöringstid om den överstiger 12 månader vid byte till GSS/T räknas som 1.a tjänstgöring. Efter 1.a tjänstgöringen ser jag helst ett system där individen skall tjänstegöra ca 15-18 månader under 8-årsperiod och den kortaste tjänstgöringsperioden skall vara 12 veckor.

Hur dessa månader skall disponeras blir en dialog mellan individen och förbandet. T-personalen skall vara förbandschefens resurs att kalla in utöver ovanstående vid insatser hemma. Komplettera förbandets K-personal vid internationella insatser samt kunna nyttjas för att under ex 6-12 månader besätta vissa bemanningsuppdrag på ex SSS. Flertalet tjänstegrenar för operatörer och tekniker GSS bör vara öppna för T-personal medans jag förordar vissa begränsningar av antalet sökbara linjer på SOU(t.ex. ubåt samt tekniker). Därmed inte sagt att förtidsavgången K-personal inte skall kunna nyttjas i dylika befattningar som de innehar god kompetens att bestrida.

Detta system har följande fördelar:

 • Mer erfaren T-personal.
 • Möjlighet att nyttja deras kompetens i Basorganisationen.
 • Ger Marinen en kvalitetsmässigt god tidvis tjänstegörande personalkader som vid behov av snabbt utökande av rikets marinstridskrafter kan kallas in och möjliggöra en snabbare förmågetillväxt än med den tidigare nyttjandemodellen.
 • T-personalen utbildas tillsammans med K-personalen vilket ger effektivare nyttjande av utbildningsresurserna samt att man kan ställa samma krav på K som T-personal när det gäller ex. att vara instruktörer.
 • Ger individen mycket bra chans att utvecklas personligt och professionellt.
 • Erfaren personal är mer attraktiv på den civila arbetsmarknaden.
 • Förbättrar tillgången på personal i nivå OR 1- 7 samtidigt som den parallella civila karriären medför att individens senare avveckling ur FM går smidigt.

Följande nackdelar har identifierats:

 • Långa perioder borta från ordinarie arbete.
 • Kräver mycket dialog och planering i samverkan med individen vilket kommer att belasta personaltjänsten.

Sammantaget så finns det övervägande skäl för ett paradigmskifte när det gäller nyttjandet av T-personal i Marinen.

För att vi till fullo skall kunna nyttja denna resurs som T-personalen utgör gäller att det finns mycket tydlig information om hur man utbildas och hur mycket man förväntas tjänstegöra i denna typ av anställning. Det måste finnas tydliga regler för befordran där jag förordar samma krav som för K-personal och för växling mellan OR-OF när individen har erhållit akademisk examen vilket  är ett grundkrav för att bli OF.

Vidare måste det framtida systemet för kompetensdjupsvärdering för i 1.a hand OR även ta hänsyn till de erfarenheter och kunskaper som T-personalen erhåller i sitt civila värv.

För dem som lämnat FM i förtid och skaffat sig för FM användbara kompetenser måste det finnas en klart och tydlig metod för dem att bli T-personal. Denna personalen har redan den grundläggande utbildningen och viss erfarenhet och skall då kompetensutvecklas mot resp. tjänst vilket ger avsevärda besparingar i tid och pengar jämfört med rekrytering från grunden

På FM-nivå skulle jag gärna se att man marknadsför T-anställningen som ett sätt att dels ge individen möjlighet till att erhålla ”mjuka” kompetenser som är attraktiva hos en annan arbetsgivare dels att denna typ av anställning dels ger en arbetsmässig grundtrygghet och flexibilitet och dels en möjlighet att göra en insats för konungariket.

Som avslutning så vill jag nämna att med ett system som passar organisationens behov och ger oss chansen till att skapa en mycket duglig kader av T-personal så tror jag att vi i Marinen kommer att både ses som en attraktiv arbetsgivare och kommer att ses som en organisation som tar höjd för ett framtida omvärldsläge vi idag inte vet något om.

Förvaltare Håkan Lindberg
SSS

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

3 kommentarer

 • Christoffer 7 januari 2014 16:10

  Ja att utveckla /T-befattningar både avseende GSS och SO står väl helt klart. Problemet med ovanstående plan ligger i att 3mån GMU med 6mån vidarutbildning för flera befattningar inom marinen helt enkelt inte ger en tillräckliga kunskaper för att fullt ut kunna fylla sin roll i organisationen. Detta för att en stor del av befattningarna kräver både utbildning och erfarenhet.

  Som exempel, för att vara båtchef på amfibiekårens stridsbåtar och då utan begränsningar kunna ingå i organisationen krävs en utbildning som är avsevärt längre än tidigare nämnda.(GMU 3mån, GK Amf ca 3mån, Gruppchefsutbildning 11veckor, Stridsbåtsutbildning >6mån). Utbildningen kräver även stora personella resurser (som förstås tas ur, och påverkar /K-förbandens insatsorganisation)

  Då är självklart tanken att /K-båtchefer som slutar är tänkta att fylla dessa /T-rader. Dock så sker detta i mycket liten grad och många gånger är de individer som har några år som båtchefer även de individer som söker sig vidare till officers- och specialistofficersskolorna.

  Båtchefen som /T är enbart ett exempel.av flera befattningar.

  Vad är då lösningen? Min slutsats är att Marinen verkligen måste se vilka befattningar som lämpar sig att vara /T över huvud taget. Enligt mitt tycke skulle FM tjäna mycket på att de befattningar som kräver både lång utbildning och erfarenhet, övergår till att vara /K. Detta skulle tex ge redundans på båtchefer så att förbanden kan utbilda nya förare och lämna hamnarna vid insats och övning även om personalen är sjuk, pappa-/mammaledig eller kanske till och med på kurs.

  Eller?

  • Håkan Lindberg Christoffer 7 januari 2014 21:45

   Vad jag tänker på är att dels få fram folk som kan ta tjänster inom ledning och logistik. Man måste kunna nyttja ex ingenjörer och logistiker på basförband. Nyttja RO som sambandspersonal på MARA genom att erbjuda flexibla tjänstgöringar som SBLO. Jag ser sjötjänsten/amfibietjänsten mer som en praktikperiod för att kunna få nödig miljökunskap förutom för t.ex. markstridspersonal som skall inneha befattningen över tiden. En pool med ersättare får man s.a.s på köpet. Är helt övertygad att vi behöver T-personalen när våra politiker ser att detta Konungarike från lejon blev till får ondulerat för att citera Karl Gerhard.

 • Steve Dahlskog 28 februari 2014 13:45

  Vad jag förstår på Marininspektörens uttalande om insatsorganisationen så är t.ex. flottans insatsförbands rader i princip fulltecknade förutom marinbasorganisationen och det är därför t.ex. @Håkan nämner "få fram folk som kan ta tjänster inom ledning och logistik. Man måste kunna nyttja ex ingenjörer och logistiker på basförband", stämmer det?

  Problemet är väl då att hitta individer som är beredda att dels lägga 36 månader först eller i samband med att studera på högskola 36-60 månader för att bli ingenjörer eller logistiker och samtidigt vara beredda att ge upp t.ex. familjeliv och karriär (eller ens det dagliga arbetet i det vanliga arbetslivet) för att göra 6-12 månaders tjänstgöring. I området kring Berga är det säkert möjligt pga närheten till Stockholm men är det lika möjligt i Karlskrona?

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *