Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Rekryteringen till ME03 igång på bredden

Jimmie Adamsson

ME03 är den tredje marina insatsen inom ramen för EU:s insats ATALANTA i  farvattnen kring Somalia. Något populistiskt kallas insatsen ofta för ”piratjakt”. Det ger en något skev bild av huvudsyftet med vår närvaro i området. Vi är främst för att FN ska kunna lösa sitt transportbehov till sjöss, i det pirattäta området, utan störningar. Med andra ord, det vi dagligdags kallar för sjöfartsskydd och sjöövervakning.

Arbetet med ME03 är just nu inne i ett intensivt läge. Förutsättningarna blir mer och
mer konkreta varför vi bl.a. nu inleder rekrytering av viss personal. Förbandets
sammansättning är nu i det närmaste klar och vi kan se var luckorna finns. ME03
är mycket snarlikt ME02 bortsett från att det inte finns något FHQ ombord den
här gången. Med andra ord består det av HMS Carlskrona med ombordbaserad
Helikopter 15, en sjukvårdsenhet med Role 2 B-förmåga samt en bordningsstyrka.
Dessutom finns en mindre stödorganisation iland.

Fartygschefen HMS Carlskrona, Mathias Jansson

Fartygschefen HMS Carlskrona, Mathias Jansson

Fartygschef och tillika C ME03 är Mathias Jansson som idag tjänstgör som FC ombord. Mathias har erfarenhet från ME02 och är väl insatt i såväl sitt fartyg, som förbandets uppgifter och de förutsättningar som gäller i operationsområdet.

Utgångsläget är att vi skall kunna skicka det stående insatsförbandet mer eller mindre ograverat, vilket skulle innebära att behovet av kompletteringsrekryteringar är begränsat. Det hade varit möjligt om vi skickat HMS Carlskrona i sin roll som stödfartyg, vilket vi nu inte gör. I den roll hon nu, liksom under ME02, kommer att verka behöver besättningen kompletteras med ett antal befattningshavare. Detta behov har vi nu kunnat identifiera, varför vi nu kan inleda rekryteringen. På grund av behovet av att  få en komplett besättning ombord så snabbt som möjligt kommer rekryteringsprocessen att vara kort varför ansökningar bör skickas in  omedelbart. Vår inriktning är att så många som möjligt skall kunna vara ombord  till v. 46 och att hela styrkebidraget skall vara komplett och på plats senast  v. 02.

De första befattningarna som lagts ut för rekrytering berör den medicinska personalen. Denna rekrytering har varit igång ett tag och för detta ansvarar Försvarsmedicincentrum. Övriga befattningar som skall utannonseras kommer, att med start i dag, läggas ut för rekrytering.

Du kommer att hitta dem under Jobba här/Lediga jobb, välj ort ”Djibouti” för att se alla befattningar.

Magnus Jönsson
Chef Tredje sjöstridsflottiljen

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *