På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Utbildning av officerare – det känns att vi är på rätt väg!

Jimmie Adamsson

Vi har tidigare efterlyst förslag på ämnen att skriva om på Marinbloggen. Ett förslag har varit att belysa det marina utbildningssystemet, vilket Per-Ola Johansson gör nedan. Kom gärna med fler förslag på  aktuella ämnen.

Vägen till morgondagens personalförsörjningssystem har inte varit och är inte problemfri. De nya officersutbildningarna SOU och OP påbörjades för flera år sedan men då, liksom idag saknas helhetsbilden över hur det nya systemet skall se ut och fungera, vilket naturligtvis känns frustrerande.

Men för oss som arbetar med den marina officersutbildningen känns det att vi är på rätt väg. Några exempel på detta från respektive utbildning beskrivs nedan;

Efter en inledande SOU-utbildning om två terminer till examen utökades utbildningstiden till att omfatta tre terminer. Detta innebär att flertalet marina kadetter hinner avsluta sina befattningsstudier till examen och att FM som arbetsgivare vet att kadetten är redo att klara sin instegsbefattning.

För de skeppstekniska kadetterna har en reducering av den omfattande utbildningstiden skett, vilket förhoppningsvis skall öka antalet studerande som klarar utbildningen.

Från och med inryckningen SOU 12/13 i augusti 2012 påbörjar samtliga marina kadetter sin utbildning vid SSS i marin miljö. Det känns bra att alla marinens framtida officerare börjar sin utbildning i den marina miljö som konstituerar våra arbeten.

Utbildningsinnehållet i SOU känns relevant. Kadetterna får en bra grund att bygga vidare på för att bli de specialistofficerare som krigsförbanden har behov av.

När det gäller OP-utbildningen kompliceras ”kartan” av att det är flera intressenter inblandade.  När det gäller denna utbildning är det inte något snack om att den håller hög kvalité. Men en sak är ”att göra saker rätt” en annan att ”göra rätt saker”. Hur ser det då ut just nu på OP-utbildningen?

Vi har idag marina kadetter på två OP-utbildningsinriktningar, dels OP-Krigsvetenskap(amfibieelever) och dels OP-Naut(sjöelever).

När det gäller OP-Krigsvetenskap för våra amfibieelever så ger denna utbildning kadetterna en god grund teoretiskt inom såväl stridsteknik, taktik som ledarskap. Den praktiska trupptjänstgöringen under utbildningen är kort, vilket inneburit kritik mot att fänriken inte är fullt användbar vid examen. Denna kritik handlar till stor del om att jämförelserna görs mot det system vi lever i idag och inte mot hur det framtida systemet är tänkt att fungera. Självfallet bör vi undersöka möjligheterna att öka de blivande fänrikarnas förmåga i att truppföra under de tre utbildningsåren men vi måste också lära oss att använda de nya kollegorna vi producerar.

När det gäller OP-Naut eleverna så får dessa elever färre kurser i krigsvetenskap till förmån för en omfattande nautisk utbildning. Såväl den teoretiska som praktiska nautiska utbildningen är betydligt mer omfattande än vad kadetterna fick under NBO tiden. Den färdiga fänriken har tre tjänstgöringsperioder på skolbåt och två tjänstgöringsperioder på skonert bakom sig när de tillträder sina instegsbefattningar på fartygen. Tillsammans med en kortare yrkesutbildning ger detta fänriken en god grund att stå på inför de kommande befattningarna på våra stridsfartyg.

Jag känner sammantaget att vi är på rätt väg när det gäller utbildning av officerare i marinen. Samtidigt vet vi att förändringarna i kompetensförsörjningssystemet kommer fortsätta och vi måste med gemensamma krafter tillse att vi utbildar våra blivande medarbetare efter de behov som finns vid våra krigsförband. Bästa sättet att göra det är tydliga befattningsbeskrivningar där kraven på respektive befattning framgår men det är ju ett helt annat ämne…

Per-Ola Johansson
Stf C SSS

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

2 kommentarer

 • Mikael Arding 13 februari 2012 19:44

  En utsvävning kopplat till sista stycket:
  Utvecklingen av utbildningsverksamheten är naturligtvis central. I synnerhet när organisationen förändras, så där håller jag med dig helt.
  Ett förslag för att utveckla dynamiken i detta är att ta ett gemensamt grepp på utbildningen mellan SSS, förbanden och eleverna. Jag förmodar att SSS och förbanden redan idag för dialog. Däremot tycker jag som elev att det finns mer att tillföra på en mellanhög nivå. Om jag sammanfattar min egen syn på utbildningen efter tre genomförda terminer på SSS inom ramen för OP-naut kan jag konstatera att det genomförs bra utvärderingar efter varje enskild kurs som respektive kurschef ansvarar för. Detta är mycket bra! Däremot har jag ännu inte sett ett systematiskt arbetssätt för att tillvarata elevens ansvar och bidrag till utbildningen. Så mitt förslag: låt elevrepresentanter sitta med på planeringsmöten och motsvarande, det skulle om inte annat leda till större öppenhet mot elevkollektivet och förhoppningsvis större ansvarskänsla hos desamma.

 • Per-Ola 14 februari 2012 10:37

  Hej Mikael,
  Elevernas synpunkter på utbildningen är alltid viktiga. Att det finns en systematik att ta hand om dessa erfarenheter är också självklart.
  Inte sällan är det så att synpunkterna spretar kraftigt, såväl inom en kurs som mellan olika genomförandetillfällen.
  Inget av detta gör att vi, SSS, inte skall beakta de förslag på förbättringar som framförs på vår utbildning.
  Jag skall också överse alternativ att ta med studerande tidigare i planeringsprocessen. mvh Per-Ola

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *