På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Givande dagar

Jimmie Adamsson

De första två dagarna av Marinstridsdagarna är över och en dag återstår. Jag är mycket nöjd med dagarna och tacksam över hur väl de arrangerats av SSS. Ett fullsatt konserthus under dag ett får väl anses var en riktigt bra uppstart. Vi kan säkert utveckla och förändra såväl innehåll som upplägg, men det kommer sannolikt ändå att vara svårt att få innehåll och upplägg att passa alla till 100 % i en så varierad publik. Navyskipper beskriver dagarna från sitt håll och upplever förbandspresentationerna som överflödiga. Jag är inte lika säker på att den planerade förbandsverksamheten är känd av alla, det vore lite märkligt, men det är bra med synpunkter och vi tar tacksamt till oss av konstruktiv kritik och fortsätter utveckla. De många möten mellan gamla vänner och kollegor samt de informella samtal och möten som alltid äger rum när så här många i marinen träffas, tror jag personligen är mycket värdefulla och uppskattade.

Jag skulle vilja lyfta fram två områden från dag två som jag tyckte var särskilt intressanta. Den första är från det nautiska seminariet och handlar om avvikelsehanteringen i Marinen. Närmare bestämt villigheten att rapportera när något gått fel eller brister upptäckts. Jag är fullständigt övertygad om att ingen underlåter att rapportera allvarliga olyckor, fel och brister, men vi måste ha en attityd och ett klimat som uppmuntrar att rapportera mindre brister, tillbud, incidenter och nära olyckor även om de inte lett till skador på materiel och/eller personal. Även en brist som, just då, kan tyckas vara oviktig, kan i slutändan vara en pusselbit i ett mer omfattande problem. Här kan vi lära av våra kollegor i Flygvapnet som har en djupt rotad tradition i att dela med sig av sina misstag för att undvika att de upprepas av andra.

Det andra området är de tankar, frågeställningar, utmaningar och den lägesbild från arbetet med att nivå- och kravsätta teknisk personal inom ramen för marinens eget arbete och nu det som fortsatt inom ramen för AG Bok, som Carl David Philipsson och Bo Hansson presenterade med exempel från 3.sjöstridsflottiljen. Det handlade om att huvuddelen av marinens tekniska personal kommer att utgöras av specialistofficerare, antal, nivåer, kompetenskrav, utbildningar, växling från OR till OF etc.  Jag tycker det är logiskt att majoriteten av marinens tekniska personal ombord kommer att utgöras av specialistofficerare med djup kompetens och erfarenhet.  Min uppfattning är att många allt för ofta jämför för mycket med hur det gamla officerssystemet såg ut och fungerade, eller inte fungerade, och därigenom låser sig för nytänkande. Vi måste fokusera på kompetens och inte på grad. Det är olyckligt och det blir ofta fel då man gör jämförelser med underbefäl i andra nationer. I marinen har vi en officerkår som består av specialistofficerare och taktiskt operativa officerare, vilket inte i alla avseende är direkt jämförbart med andra nationer som har en personalkår bestående av en majoritet underbefäl och underofficerare. Jag tror personligen att vi hittat ganska rätt i fördelningen av OR och OF vid våra marina förband. Här kan man i de flesta fall följa en röd tråd vad avser kompetensförsörjning och utveckling mellan olika befattningar. Det behövs kanske vissa smärre justeringar på några håll. I det fortsatta arbetet gäller det att hitta och fastställa de verktyg som behövs för att vi på ett bra sätt ska kunna personalförsörja basbataljonen, högkvarteret och FMV. Detta arbete pågår.

Jag uppskattar alla er som engagerar er i marinens framtid och att ni deltar i Marinstridsdagarna – fortsätt med det. Avslutningsvis ett stort tack till Sjöstridsskolan för ett mycket väl planerat, trevligt och givande arrangemang – BZ!

Jan Thörnqvist
Marininspektör

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

1 kommentar

  • Nonno 29 januari 2012 15:18

    Jag finner MI's uttalande "Vi måste fokusera på kompetens och inte på grad." intressant. Tyvärr tror jag inte att det kommer att hända något inom detta område i närtid. När man studerar sjöstridsflottiljens lönepolicy, där man placerar in tjänster i boxar med angivet löneutrymme kan man tydligt se vilka tjänster/grader som ska ha vilken lön. Om inte det pågående arbetet avbryts omedelbart kommer ingenting kunna ske på den här fronten på länge.
    Vi måste kunna belöna kompetens och inte bara grad. Det har man sagt länge inom Marinen, men så sker fortfarande inte. Jag tror inte på någon snar och tydlig ändring, tyvärr.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *