Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndighet

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndighet

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Officiell blogg

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

Arkiv för: Besök

Marina läroverket informerades om amfibieförbandet Under en dag besökte 24 elever ur marina läroverket Amfibieregementet. Syftet med besöket var att de skulle få mer kunskap om förbandet, marinen och inte…

Under BALTOPS första vecka bedrivs det så kallad cross poll mellan fartygen. Detta är en typ av personalutbyte för att personalen ska få en chans att se andra nationers fartyg och utväxla erfarenheter. Upplägget är att fartygen utbyter personal med varandra varje dag. Antalet personer är upp till varje fartyg att avgöra och beror på hur många som kan avvaras från den pågående verksamheten. Under dagens byte fick HMS Malmö glädjen att ta emot fem nyfikna tyska sjömän och lämnade i sin tur ifrån sig två personer, en motorman och en ubåtsjaktofficer, till den tyska fregatten Lübeck. Båttransporterna genomförs på morgon och kväll vilket innebär att besökarna har hela dagen på sig att bekanta sig med de nya fartygen.

Försvarsministern tillsammans med landshövdingen för Blekinge län och de fyra förbandscheferna. Försvarsminister Peter Hultqvist besökte idag Karlskrona garnison. Besökte skedde på korvetten HMS Nyköping som, i likhet med…

Korvett typ Visby i solnedgång. Foto: Henrik Mandeus, HMS Visby. Northern Coasts 2014 (NOCO 14) avslutas nu på fredag den 12 september. Övningen har genomförts i södra Bottenhavet och under denna vecka i skärgården runt Hangö och i Finska vikens mynning.

HMS Malmö I Adenviken under ME01. Marcus Ohlsson/Försvarsmakten Besättningarna på korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö bjuder in till ”open ship” då de besöker städerna som givit…

Hur fungerar samarbetet mellan Svenska Marina förband och NATO eller mellan Svenska förband och andra nationer ingående i PfP (Partnership For Peace)? Det var en fråga som NATOS näst högste…

  Master Chief Petty Officer of the Navy (MCPON), Michael D. Stevens ombord på HMS Visby i samtal med sonarofficeren, fanjunkare Jacob Alehammar Master Chief Petty Officer of the Navy (MCPON) är den främste företrädaren för alla sjömän och underbefäl i U.S. Navy och arbetar som rådgivare till Chief of Naval Operations (CNO) och Chief of Naval Personnel (CNP). Vid ett besök hos U.S. Navy i Washington DC under 2013 bjöd jag in MCPON, Michael D. Stevens till Sverige och Marinen. 

Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Göran Mårtensson, besökte idag övningen. Han var först ombord på HMS Carlskrona, där han fick en bild av hur Swefinex gått så här långt.

Nederländernas marinchef, viceamiral Matthieu Borsboom, på besök ombord URF   Från den 28 till den 30 april har jag haft nöjet att vara värd för Nederländernas marinchef, viceamiral Matthieu Borsboom, som genomfört ett officiellt besök vid marinen i Stockholm och Karlskrona. Strålande solsken och en stridsbåtfärd till mot Berga och amfibieregementet inledde i måndags förbandsbesöken i marinen. Här fick amiralen själv i praktiken bekanta sig med såväl besättning som båttyp samt vår metodik för högfartsnavigering och manöver inomskärs. På Berga blev viceamiralen mottagen med hedersvakt av regements- och garnisonschefen, överste Peder Ohlsson, som därefter för en mycket intresserad och vetgirig amiral berättade allt om personal, materiel, verksamhet etc. vid amfibieregementet och Haninge garnison.