På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Marinchefen har ordet- Året 2020

rebeccalandberg

Vem hade kunnat ana att 2020 skulle bli såhär? Och hur har vi tagit oss igenom detta så märkliga och sorgliga år? Vissa har fått jobba mycket mer och annorlunda än planerat. Vissa har varit sjuka, t o m mist en vän eller anhörig. Det vi tar med oss från detta år är i allra högsta grad individuellt. Dock har vi som organisation lärt oss att vi är att lita på när det svajar i övriga samhället. Vår beredskap och robusthet är etablerad och vår förmåga att växla upp när det behövs är något vi ska vara mycket stolta över.

Bild från Marinbasens funktionsövning i marin bastjänst där de övade förmågan att lämna stöd i olika former till de stridande enheterna till havs och i skärgården. Det innebär förmågor i skydd, logistik och transporttjänster både till land och till sjöss. Foto: Joakim Nordstrand/ Försvarsmakten

Ingenting är perfekt och vi har förbättringspotential inom flera områden. Försvarsbeslutet har nyligen fattats vilket innebär att vi får ett rejält tillskott till försvarsbudgeten och vi har ett stort jobb framför oss.
För marinens del innebär det en hel del materieltillförsel under de kommande tio åren. Även personellt kommer vi att växla upp då ett nytt regemente, nya system och nya förmågor ska byggas upp. Hur vår marin ska utvecklas de kommande tio åren kommer jag att återkomma till under våren.

Tyvärr har jag nödgats att ställa in marinstridsdagarna 2021 där det hade varit ett gyllene tillfälle att få staka ut den väg vi ska gå men det finns andra tillfällen framöver där  jag och stf MC kommer att möta marinens personal och föra fram detta. Håll ut!

Marinchef Ewa Skoog Haslum. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Få har väl undgått senaste tidens rapportering om kränkande behandling. Jag vill vara extra tydlig vad gäller vårt uppförande. Vår verksamhet bygger på att människor presterar. För att vi ska maximera måste man trivas och känna sig trygg på arbetsplatsen och i umgänge med kollegor. När missförhållanden framkommer så måste vi alla ta ansvar och agera. Såväl proaktivt som reaktivt. Vi jobbar med människor och vi måste vara ett tight team för att göra vårt yttersta. Alla har ett ansvar!

Som sagt, detta är ett märkligt år men trots det så har vi i marinen gjort mycket bra ifrån oss. Vart jag och stf MC än kommer så får vi höra att det är lätt att jobba med marinens professionella personal. Det värmer. Vår verksamhet är intensiv och även under ett år som detta har vi professionellt presterat inom såväl utbildning, övning som insats på ett imponerande sätt. Avslutningsvis vill jag även trycka på MC läslista som varit på tapeten tidigare i höst. En inspiration inför stundande ledighet, måhända?

Den 10 december genomfördes en ceremoni i Amiralitetskyrkan Ulrica Pia där vår nye marinförvaltare Magnus Hall tog över efter Anders Wiberg. Jag vill tacka Anders för sina insatser som marinens förste marinförvaltare och välkomna Magnus.

Jag vill avsluta med att tacka er alla som tjänstgör under jul- och nyårshelgen. Det känns tryggt att veta att vår viktiga verksamhet står sig 24 timmar om dygnet och att ni finns där.

Jag vill även tacka alla medarbetare för sina insatser i år!

Vi i marinledningen vill med detta önska er alla en riktigt

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Ewa Skoog Haslum

Foto: Första ubåtsflottiljen/ Försvarsmakten

Avgående marinförvaltare Anders Wiberg

Efter 40 år i Marinen varav 3 år som Marinförvaltare får jag nu möjlighet att börja ett nytt kapitel i livet vilket på många sätt känns overkligt, spännande och lite ovisst. ETT STORT TACK till alla medarbetare i Marinen för att jag har fått möjligheten att arbeta TILLSAMMANS med Er. Ni har gjort mitt arbete lätt – TACK

Fair Winds and Following seas

 

Marinförvaltare Magnus Hall, Ewa Skoog Haslum och Anders Wiberg.

Marinförvaltare Magnus Hall

Min tid i FM har mestadels präglats av befattningar till sjöss, vilket jag har trivts utmärkt med.I juni 2014 befordrades jag till Flottiljförvaltare vid 4.sjöstridsflottiljen. Ett jobb med mycket stor trivselfaktor, och många inspirerande uppgifter. Att nu få tillträda tjänsten som Marinförvaltare är en stor ära för mig. Jag ser verkligen fram emot att komma igång med arbetet, och att få komma ut och besöka er i verksamheten. Vi ska tillsammans se till att fortsätta driva OR-systemet framåt.Vi ses 2021.

God Jul och Gott Nytt år

Magnus Hall

 

Marinchefens läslista 2020

Här är min sammanställa en lista med särskilt läsvärda böcker. Listan är en rekommendation, en guide och en källa till inspiration. Det finns mycket mer att läsa och listan gör inte anspråk på att vara heltäckande eller att på något sätt ge uttryck för marinens eller Försvarsmaktens uppfattning.

Avsikten med listan är att stimulera till läsning och personlig reflektion. Litteratur kan ge större och djupare kunskaper, den kan förbereda inför kommande studier och den kan förhoppningsvis ge den marina debatten större bredd och djup.

I första hand har böckerna valts för att ge läsaren nya perspektiv och för att de är lätt tillgängliga. Listan har medvetet utformats för att innehålla en blandning av svenska och andra författare. Listan är indelad i fem områden. Vilken kategori föredrar du?

Historia

Command at Sea, Michael A. Palmer (2005)

Historisk översikt rörande utmaningarna med marint ledarskap och ledning. Särskilt betonas uppdragstaktiken och dess roll i marin krigföring.

Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser, Mikael Holmström (2015)

Uppdaterad och aktuell version som i sin senaste utformning tangerar nutid. Mångårig försvars- och säkerhetspolitisk journalist öppnar arkiven och ger läsaren en inblick i förhållanden som många inte varit
medvetna om.

Omöjlig ubåt– stridsberättelser från ubåtsjakten och det säkerhetspolitiska läget under 1980-talet, Nils-Ove Jansson (2014)

En ubåtsjägares perspektiv på händelser längs svensk kust och i svenska farvatten. Ett stycke samtidshistoria som kan ge både äldre och yngre medarbetare en annan syn på främmande undervattensverksamhet.

Kustjägarna – 60 år av utveckling, ubåtsjakt och internationella insatser, Fredrik Hesselman

The Rules of the Game: Jutland and British Naval Command, Andrew Gordon (2013)

En insiktsfull skildring av slaget vid Jutland 1916.

Neptune’s Inferno: The U.S. Navy at Guadalcanal, James D. Hornfischer (2011)

Hela historien om de män som slogs ombord på jagare, kryssare och slagskepp i det smala och dödliga området ”Ironbottom Sound” norr om Salomonöarna. Sju betydande marina operationer inledda i augusti 1942 och där utgången varje gång var tveksam.

Strategi och taktik

Navies and Foreign Policy, Ken Booth

En klassiker rörande frågan hur marina stridskrafter kan användas som ett politiskt verktyg.

Amphibious Assault: Manoeuver from the Sea, Tristan Lovering (2007)

En bred beskrivning av inte mindre än 37 amfibieoperationer. Rikt illustrerad.

The U.S Naval Institute on Naval Tactics (The U.S Naval Institute Wheel Book Series)

En samling texter i antologiform som avhandlar olika perspektiv på sjöstrider och marin taktik.

Fleet Tactics and Naval Operations, Wayne P. Hughes (2018)

En beskrivning av hur sjöstyrkor slåss och vinner.

Europe, Small Navies and Maritime Security: Balancing Traditional Roles and Emergent Threats
in the 21st Century, McCabe, Sanders, Speller (2020)

Boken är båda sammanställningar av kapitel av några av dagens främsta tänkare inom marina frågor. Dessa avhandlar vilken roll mindre marinstridskrafter kan spela för maritim säkerhet i allmänhet men i Europa i synnerhet. I synnerhet kapitlet av Niklas Granholm, forskningsledare på FOI, ger en bra överblick över situationen i Östersjön och över problematiken med ett breddat konfliktspektrum.

Small Navies: Strategy and Policy for Small navies in War and Peace, Mulqueen, Sanders, Speller

Som ett av få verk tar boken höjd för att bättre förstå small navies som begrepp. De olika författarna belyser förtjänstfullt att kategorin mindre marinstridskrafter är synnerligen varierad och framförallt att den inte ska förenklas till att bara en begränsad form av stormakternas marinstridskrafter. Med ett globalt grepp ges även många paralleller som visar på likheter och skillnader mellan vår egen situation och exempelvis stater i Sydostasien.

On Tactics: A Theory of Victory in Battle, B. A. Friedman (2017)

Boken erbjuder en uppfriskande analys av taktik och krigföring i ett föredömligt lättillgängligt och snabbläst format. Mycket har forskats om krig men kring krigföring och våra taktiska grundregler och principer återstår arbete att göra för att med beprövad erfarenhet och teoretisk härledning bilda mer välunderbyggd kunskap.

Samtida operationer

Militära arbetsmetoder – en lärobok i krigsvetenskap, Red. Thunholm, Widen och Wikström (2018)

Boken behandlar militära arbetsmetoder och syftet är att introducera och förklara de metoder som används för att förbereda, utföra och värdera militära operationer. Innehåller kapitel om t.ex. doktrin, uppdragstaktik, planering, genomförande, krigsspel och stabstjänst.

Anti-Access Warfare: Countering A2/AD Strategies, Sam J. Tangredi (2013)

Tillträdesförsvar och kontrollbestridande försvar är delar i ett tröskelförsvar.

Super Highway: Seapower in the 21st Century, Chris Parry (2014)

En bok som kondenserat ger läsaren mycket av innehållet i marin militär utbildning med undantag för planeringsmetoderna.

War with Russia: An Urgent Warning from Senior Military Command , Richard Shirreff (2016)

En samtida varning från en person med insikt, erfarenhet och en vilja att ge oss som inte läser ”papers” från tankesmedjor sin syn på ett annorlunda sätt.

Ledarskap och människor

Gustaf Mannerheim, Dag Sebastian Ahlander (2018)

”I sitt porträtt av Mannerheim skildrar diplomaten och författaren Dag Sebastian Ahlander denne nationalhjältes närmast osannolika liv.”

Officeren, staten och samhället – Ett professionsperspektiv, Sofia Ledberg (2019)

Lättläst och intressant bok om hur relationen mellan militären och omvärlden påverkas av en rad pågående samhällsförändringar, historiskt såväl som i samtiden.

Kriget har inget kvinnligt ansikte, Svetlana Aleksijevitj (2012)

Nobelpristagaren i litteratur 2015 låter krigets kvinnor komma till tals och ges den hjältestatus som rätteligen är deras. Den flerfaldigt prisbelönta boken bygger på hundratals djupintervjuer och ingår i författarens stora livsprojekt »Utopins röster«, ett unikt försök att beskriva den sovjetiska erfarenheten utifrån den lilla människans perspektiv.

The Black Swan the Impact of the Highly Improbable, Nassim Nicholas Taleb (2010)

“A black swan is an event, positive or negative, that is deemed improbable yet causes massiveconsequences. In this groundbreaking and prophetic book, Taleb shows in a playful way that black swan events explain almost everything about our world. “

Blink: The Power of Thinking without Thinking, Malcolm Gladwell (2007)

Hur tänker vi? Hur fungerar vår hjärna? Kan man lära sig att fatta kloka, snabba beslut?

Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALS Lead and Win, Jocko Willink & Leif Babin (2017)

Förväntad läsning hos många av de mest framgångsrika organisationerna. Boken är en nödvändig del i många ledarskapsprogram. Innehållet i boken diskuteras varje vecka i olika poddar. Se t ex jockopodcast.com eller andra ställen där poddar finns.

Framtida krigföring

Skarpa skärvor, Patrik Oksanen (2018)

”Om hur informationskrig hotar att slå sönder det öppna samhället.”

21 tankar om det 21:a århundradet, Yuval Noah Harari (2018)

”I denna bok intresserar han sig för vår samtids 21 mest omedelbara utmaningar, bland dem terrorism, miljö, övervakning, ojämlikhet, globalisering, arbetslöshet, desinformation och krig.”

Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century, P. W. Singer (2009)

Nästan allt du behöver veta om robotar, Internet, datorer och hur det berör oss i 21:a århundradet berättat med en underhållande och insiktsfull ton.

Ghost Fleet: A Novel of the Next World War, P. W. Singer, August Cole

Science fiction eller inte? Hur skulle ett världskrig se ut med den teknik och de aktörer som finns idag?

7 Deadly Scenarios: A Military Futurist Explains War in the 21st Century, Andrew F. Krepinevich
(2009)

Think the unthinkable based on the latest intelligence and geopolitical trends—and devise a response in
the event our worst nightmares become reality.

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *