På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Marin ledning och ledarskap

Jimmie Adamsson

Vid en kris eller i ett krig är snabba beslut direkt avgörande. Än viktigare är att dessa beslut tas på rätt grunder och att de snabbt kan skickas till de dem berör. Under övningar som Swenex 20 ges möjlighet att under realistiska former öva och dra erfarenheter runt just ledning och ledarskap.

Swenex 20 utspelar sig i en tid när det är oroligheter i Östersjöregionen. Sverige kan inte längre utesluta ett angrepp och börjar mobilisera.

Två operationer – två styrkor

Under Swenex 20 genomför marinen två operationer parallellt, båda under marintaktisk chefs ledning. Därunder finns två styrkechefer, så kallade CTG, Commander Task Group. På västkusten genomförs en sjöfartsskyddsoperation för att med minröjningsfartyg, stödfartyg och bevakningsbåtar hålla de viktiga hamnarna runt Göteborg öppna. Ansvaret för den verksamheten ligger på kommendör Jon Wikingsson, chef för Fjärde sjöstridsflottiljen. I Östersjön leder chefen för Tredje sjöstridsflottiljen kommendör Per Edling kustförsvarsoperationen för att med hjälp av bland andra korvetter, minröjningsfartyg och stödfartyg försvara det svenska territoriet. Styrkecheferna har varsin mindre stab till sin hjälp.

Ledning från täten

Som styrkechef leder man helst från någon av Visbykorvetterna i styrkan. Även om dessa är relativt trånga har fartygen de förutsättningar som behövs med exempelvis goda sambandsmöjligheter och god lägesbild. Under Swenex 20 är det dock annorlunda beroende på den pågående pandemin. Styrkecheferna leder istället från de rymligare stödfartygen där man inte behöver leva så tätt inpå varandra. Detta är en av de många anpassningar marinen gjort för att minska risken för smittspridning.

Många taktiska fördelar

Fördelarna med att leda från ett fartyg som befinner sig mitt i verksamheten är enligt Per Edling flera:

— Som chef befinner man sig då mitt i händelsernas centrum. Det gör att jag med egna ögon kan se och bilda mig en uppfattning om vad som händer. Mina beslut blir snabbare och mer välgrundade, vilket gör att jag kan ge större mandat till mina underställda chefer. Ta en sådan sak som insatsregler i en gråzonstid, där det inte är glasklart om Sverige befinner sig i krig eller inte. Möjligheten att snabbt ge mina fartygschefer större rätt att använda vapenmakt ökar när jag finns på plats och inte sitter iland. När väl kriget har brutit ut handlar det kanske främst om använda de knappa resurserna på bästa sätt, och även det är lättare om man förstår vad som pågår.

Ledarskap på avstånd

En sjöstyrka kan vara spridd över hundratals kvadratdistansminuter vilket riskerar att göra ledarskapet anonymt och opersonligt. Order och rapporter överförs med korta textmeddelanden som ibland är fördröjda. För att minska risken för missförstånd och onödig irritation i stridens hetta är det viktigt att det från början finns en god relation och ett gott förtroende mellan de olika cheferna.

— Eftersom jag inte kommer från sjöstridssystemet har jag lagt ner mycket möda på att lära känna många chefer, och inte bara från min egen flottilj, eftersom jag vet att det är vi som tillsammans kommer att göra jobbet om det blir allvar. Exempelvis leder chefer från systerflottiljen stora delar av sjöstriden i mitt namn under Swenex. Efter många och långa samtal har jag fått ett stort förtroende för deras förmåga att fatta rätt beslut. Jag litar på att det är ömsesidigt.

HMS Carlskrona agerar som ledningsfartyg under Swenex 20. Foto: Finnish Armed Forces

Ledarskap genom föredöme

En självklar fördel med att leda från händelsernas centrum är det allt tydligare ledarskapet det medför i en verksamhet på liv och död.

— Att jag och min stab delar de risker och olägenheter som krig innebär med fartygsbesättningarna längst ut, tror jag spelar stor roll för moralen. I de internationella insatser som jag deltagit i har jag med egna ögon sett vad ett närvarande ledarskap innebär för att få underställda att ta de personliga risker som kan vara nödvändiga. I övrigt handlar ledarskap mest om att visa in och kratta i manegen. Det gör man lättast genom att vara nära personalen, för att både förstå de problem som den brottas med och för att förklara de fattade besluten. Marinens officerare, sjömän och soldater har rätt inställning, kunskaper och vilja. De går att lita på. Jag är stolt över att under Swenex vara chef över några hundra av dem, avslutar Per Edling.

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *