På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Här och nu, med det vi har – tillsammans med andra

Jimmie Adamsson

Samövning mellan svenska och utländska minröjningsfartyg.

Tre veckor av intensiv verksamhet för 33.minröjningsdivisionen har avslutats. En period som har innehållit såväl internationella övningar, skarpa nationella insatser mot historiska minor, rekryteringsverksamhet och samövningar med andra marina förband, allt sammanfattat i denna text. Följ med in i den moderna marina vardagen där ingen dag är den andra lik och där insats och övning ständigt växlar.

Minröjningsfartyget HMS Ulvön, och röjdykarfartyget HMS Sturkö tillsammans med personal från MWDC (Maritime Warfare Data Centre) lämnade örlogshamnen i Karlskrona den 26 februari i ett utmanade vinterväder för att samöva med tyska 3.minensuchgeschwader från Kiel just i området kring Kielbukten. Is, snö, hög sjö med nedisning prövade HMS Ulvöns nya besättning svårt med ett nylevererat fartyg i grundläggande sjöövningar tillsammans tyska, danska, lettiska och litauiska minröjningsenheter. Ombord på det tyska underhållsfartyget fanns personal och reservdelar från 34.underhållsdivisionen som kört ner och lastat containrar i förväg. Samövningen har sin grund i att Tyskland dels är en utpekad och viktig samarbetspartner men också i personliga kontakter och genom mer än 25 års gemensam verksamhet som resulterar i ett effektivt och okomplicerat planeringsarbete med korta beslutsvägar.

Nedisning av fartyget är en risk vid det här klimatet och något som ständigt måste hållas efter.

? Vårt samarbete med tyska minröjningsförband är vad man kan kalla en win-win-situation. Vi tänker lika, vi är noggranna och har liknande uppfattning kring hur sjöminröjning skall genomföras, nu och i framtiden. De har fler fartyg än vi, medan vi har en kunskapsnivå i högsta klass vad gäller minröjning i grunda och trånga vatten säger Martin Göth, divisionschef för 33.minröjningsdivisionen.

Efter en intensiv övningsvecka gick de elva fartygen in till Malmö för ett gemensamt örlogsbesök där huvudsaken för de svenska enheterna var rekrytering och försvarsupplysning. Gymnasieskolor och undervattensrugbyklubbar stod i fokus där divisionen fått god hjälp av rekryteringskoordinatorn från sjöstridsskolan i Karlskrona. Samtidigt lossades de svenska reservdelscontainrarna och rullade vidare upp mot Göteborg med lastbil från 34.underhållsdivisionen för att fortsätta stödja.

Martin Göth förklarar att förbandet är helt beroende av ständig påfyllning av kompetent personal:
? Ett inflöde av officerare, sjömän och särskilt teknisk personal och röjdykare gör att förbandet kan fortsätta vara effektivt. Det innebär att vi fortsatt kan hålla Sveriges farvatten och hamnar tillgängliga för både civil som militär trafik, att vi skapar handlingsfrihet och att vi fortsatt kan leva som vi själva väljer i Sverige.

Sökning efter historiska minor

HMS Sturkö kastade loss från Malmö för att strax utanför Helsingborgs hamn söka efter ett 20-tal fällda bottenavståndsminor i en nationellt beordrad minröjningsoperation. De fälldes av brittiskt flyg under det senaste världskriget för att hindra tyska styrkor att löpa ut genom Öresund. Minorna bedöms inte vara farliga för normal sjötrafik men kan utgöra en fara vid till exempel, fiske, dykning eller undervattensarbeten. Inga minor identifierades men analysen pågår och det kan bli aktuellt att komplettera sökningarna i framtiden.

Sturkö under sökning utanför Helsingborg.

Under tiden hade de övriga fartygen kastat loss för att genomföra en internationell minröjningsoperation på svenskt och danskt vatten mot samma typ av minor som Sturkö sökte efter. HMS Ulvöns besättning visade framfötterna och levererade ett utmärkt resultat vilket är imponerade med tanke på att hon under hela 2017 legat på varv för underhåll och ombyggnad. Efter två veckors övningar, nationell minröjning och en internationell HODOPS (Historic Ordonance Disposal Operation) gick de båda svenska fartygen mot Göteborg och Sveriges viktigaste hamn för underhåll och helgledighet. 34.underhållsdivisionen och vaktstyrkan ur Marinbasen tog emot fartygen vid Tångudden för stöd med underhåll och bevakning.

?Ett fritt och tillgängligt hav är avgörande för alla strandstater. Inloppen till Östersjön är av strategisk betydelse för samtliga Östersjöstater och Öresund utgör med Öresundstraktatet ett särskilt ansvar för Sverige. I en försämrad omvärldsutveckling är det väsentligt att ingen kan ifrågasätta vår vilja eller förmåga att leva upp till våra åtaganden. Tillsammans med andra eller med egna resurser utgör vi den garantin Därför är det också viktigt att vi samövar med andra förband och andra nationer, säger Martin Göth.

Samövning i Göteborgs skärgård

Sista veckan innehöll en tre dygn lång samövning i Göteborgs södra skärgård med 17.bevakningsbåtkompaniet. Minröjningsförband och amfibieförband rör sig ofta i samma skärgårdsområde och kan stödja varandra, varför ledning, logistik och gemensam verkan stod i fokus. I slutet av veckan ombaserade minröjningsdivisionen åter till örlogshamnen i Karlskrona och förtöjde den 16 mars för en kortare underhålls- och utbildningsperiod.

Medevac med ambulansutrustad stridsbåt från 17.BevBKomp.

? Vi var i Göteborg för att göra de marina förbanden effektivare. Återigen står fri tillgänglighet av våra kuster och våra havsområden i fokus vilket möjliggörs av att amfibieförbanden stödjer och skyddar minröjningsoperationen från land och till sjöss och att minröjningsfartygen i sin tur understödjer amfibiestyrkorna med ledning och eldunderstöd mot bland annat mark-, sjö- och luftmål. Genom att gemensamt utnyttja våra sensorer och våra vapensystem mot olika typer av mål, på ett ibland okonventionellt sätt, kan vi tillsammans bli farligare för motståndaren. Det är också fantastiskt roligt att se blåklädda sonar- och ROV-operatörer sitta bredvid grönklädda operatörer från sensorpluton ombord i fartygets stridsledningscentral och lära av varandra.

Sammanfattningsvis har fartygen och besättningarna vid 33.minröjningsdivisionen under en tre veckor kall och lång övnings- och insatsperiod visat på hög militär förmåga, flexibilitet att gränslöst röra sig mellan insats och övning, vilja och förmåga att utveckla samverkan med internationella och nationella förband i ett mycket trafikerat havsområde. Kontakterna har varit många. Från personliga och professionella i internationell miljö, till nyfikna ungdomar i simbassängen i Malmö, till bottenkontakter med historisk anknytning utanför Helsingborg och i Kattegatt, till stridskontakter bekämpade med gemensamma nationella resurser i Göteborgs skärgård. Med ledning från Marintaktiska staben, stöd från Marinbasens bevakningssoldater, kontinuerligt stöd och underhåll från 34.underhållsdivisionen och underrättelser från MWDC har 33.minröjningsdivisionen ökat förbandets förmåga att lösa beordrade uppgifter. Idag. Här och nu. Tillsammans. Med de resurserna vi har.

Den som söker finner – Den som vågar vinner!

Jimmie Adamsson och Martin Göth

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *