Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Samverkan mellan grått och vitt på havet

Jimmie Adamsson

”Stämmer det att det finns två pirar? Går det att bunkra här? Vad är det för kraft på elnäten?” Frågorna ställs i tät följd och den amerikanska reservofficeren antecknar noggrant alla svar. Vi befinner oss i Stillerydshamnen i Karlshamn för att kontrollera att hamnen är vad den utger sig för att vara.

I övningen Northern Coasts bidrar Tyskland, USA och Danmark med en funktion kallad Naval Coordination and Guidance for Shipping (NCAGS). NCAGS-personal fungerar som en länk mellan militära befälhavare och civil sjöfart. Det kan bland annat innebära informationsutbyte och samordning av sjötrafik, parterna emellan. En del i arbetet är det som kallas ”Port assessement” som innebär att NCAGS undersöker civila hamnar användbarhet, för olika typer av operationer.

– Det kan till exempel handla om att kontrollera att kranarna i hamnen fungerar eller att kajen inte är belamrad med bråte. Det handlar helt enkelt om att ta reda på vilken kapacitet hamnen har om min befälhavare vill använda den, säger Tobias Lüthe, representant för den tyskledda NCAGS-enheten under Northern Coasts.

Han förklarar att svenska och andra västerländska hamnar i fredstid generellt presenterar information som stämmer överens med verkligheten. För övningens skull görs ändå en noggrann genomgång av Karlshamns hamn.

– I till exempel Afrika är läget ett annat, men där kan vi tyvärr inte öva, säger Tobias Lüthe.

Gruppen bestående av representanter från USA, Tyskland och Sverige, får en guidad tur genom Stillerydshamnen. Någon tar en bild på en lyftkran, någon annan frågar om minjakters magnetminskydd kan påverkas av kajernas struktur.

Fungerar även som medlare

Utöver hamnuppgifter arbetar NCAGS som medlare mellan parter till sjöss.

– Vi seglar på samma hav men pratar inte samma språk. Vi försöker lösa konflikter åt båda håll, samverka mellan grått och vitt på haven, säger Tobias Lüthe.

NCAGS syfte är att få samarbetet att flyta och arbetet har synergieffekter åt båda håll.

– Det vi gör är ett underlag för militära chefer men kan också få civil nytta, som underlag till hjälporganisationer till exempel, säger Dennis Hällje, svensk förbindelseofficer för NCAGS.

Sverige har ingen egen NCAGS-funktion men Dennis ser positivt på de lärdomar vi kan få från andra nationer, inte minst Tyskland.

– Modern krigföring tenderar till att bli en fråga om logistik i stället för taktik. Här kan NCAGS ha en stor betydelse för utgången, säger Dennis Hällje.

Text: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten

Officiell blogg

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *