På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Kommentar till DN artikel ”Deras Fiende, Svenska Försvaret”, publicerat den 14 mars

kristinaswaan

Riksdag och regering fattade i Försvarsbeslut 2004, att Amf 1 skulle avveckla sin verksamhet på Rindö och utveckla den på Berga. Under 2005 påbörjades därmed flytten till Berga. I dag är Amfibieregementet (Amf 1) och Fjärde sjöstridsflottiljen (4.sjöstrflj) huvudförbanden på Berga med enstaka mindre enheter ur andra förband.

Vid utvecklingen på Berga, övertogs övningsområden med gällande miljötillstånd på Berga vilket innebar att Amf 1 och Haninge garnison fortfarande i dag nyttjar samma miljötillstånd som under Örlogsskolornas tid. Inga skjutområden har utökats.

Nämnda Garnisonsplan initierades av Försvarsmakten (FM) och Högkvartetet (HKV) i samverkan med Fortifikationsverket (FortV), den syftade till att beskriva nuläget och möjlig framtidsutveckling, det vill säga den förändrade inte på något sätt gällande miljötillstånd eller områden utan beskrev enbart nuläget.

Initialt vid flytten fanns ett stort informationsbehov och behov av att ha en dialog mellan förbandet och närboende. Med anledning av det inbjöd Amf 1 till Skärgårdsråd årligen med boende både i södra och norra skärgården. Huvudsyftet med skärgårdsrådet har varit att skapa en öppen och bra dialog genom att informera om varandras verksamheter och diskutera olika frågor. Vid dessa möten informerade Amf 1 bland annat om det oförändade miljötillståndet och bygglovsprocesser då det var aktuella frågor. De inbjudna informerade om deras verksamhet och intresseområden och allmänna frågor togs upp.

Förbandet har fortsatt att bjuda in till skärgårdsråd, senast under 2014 där bland annat samtliga föreningar i Årsta Havsbad inbjöds att delta, efterhand har deltagandet från de inbjudna blivit glesare. Under de senaste skärgårdsråden har inga klagomål eller synpunkter framkommit på Amf 1 personal, vårt uppträdande eller på den verksamhet som förbanden i Haninge garnison bedriver vilket hade varit ett naturligt forum att ta upp den här typen av frågor. Amf 1 upplever att vi har en bra och öppen dialog med närboende och vi känner inte igen oss i den beskrivning som återges i artikeln.  För oss är det fullkomligt oacceptabelt att kränka eller trakassera medmänniskor, skulle det inträffa förväntar vi oss att berörda omedelbart kontaktar förbandet.

Nya riktlinjer från bland annat Boverket har gjort att Riksintresseområdet för totalförsvaret med automatik utökas då det styrs av ljudnivåer i decibel och sänker man dessa toleransnivåer så ökas området som det påverkar. Försvarsmakten och Amf 1 har att följa fastställda lagar och förordningar och kan inte på något sätt göra egna avsteg från dessa. Vidare är det Högkvarteret som hanterar bygglovsärenden men förband som kan komma att påverkas har rätten att yttra sig.

Musköbasen är fortsatt militärt, ingen del av Muskö har sålts. Privata företag hyr enbart vissa delar. Försvarsmakten har avyttrat områden i samband med avveckling och föreslagit att vissa sund och områden kan och bör öppnas. Det finns exempel på områden som har öppnats efter Amf 1 etablering på Berga.

Försvarsmakten har till uppgift att hävda svenskt sjöterritorium. En del i denna uppgift är att upprätthålla tillträdesförbud mot de skyddsobjekt som finns i skärgården. Beslut om skyddsobjekt fattas av Länsstyrelsen, dessa har dock ej ökat. Skyddsobjekten i skärgården är utmärkta och ska vara kända av personer som vistas i skärgården. Områdena är dessutom märkta med skyltar, bojar eller i sjökortet. Försvarsmakten med stöd av Fortifikationsverket gör kontinuerligt översyn av skyltning och utmärkning, vilket är ett tidskrävande arbete. Amfibieregementet och Försvarsmakten är måna om att inte tredje man kommer till skada, därför är vi noga med att regler för att beträda övningsområden eller skyddsobjekt efterföljs av allmänheten.

Nämnda boj vid Hårsfjärden placerades ut vår/sommar 2014. Efter en kort tid kontaktades Amf 1 av Årsta Havsbad samfällighetsförening som meddelade att bojen troligen var felplacerad. Personal från Amf 1 och medlemmar från styrelsen träffades på platsen och kom fram till att bojen inte låg helt korrekt, dagen efter flyttade Amf 1 bojen. Efter det uppfattade Amf 1 att styrelsen var nöjd och inga andra klagomål har framkommit. Den ”patrullbåt” som nämndes i sammanhanget var insatschefens båt och insatspersonal som hanterade en vattenscooter som körde för fort och dessutom på militärtområde.

I samband med att DN skulle publicera artikeln kontaktade reportern Amf 1 för en kommentar, vi framförde tydligt fakta, som vi här publicerar i sin helhet.

 

Major Kristina Swaan, Informationschef Amf 1/Haninge garnison

 

 

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *