På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

21st International Seapower Symposium 2014 – En konferens om vikten av ökat internationellt samarbete

Jimmie Adamsson

Flaggorna från de  113 deltagande nationerna i International Seapower Symposium I Newport, Rhode Island.

Under den gångna veckan i Newport Rhode Island har USA:s marinchef, amiral Jonathan W. Greenert, samlat 170 representanter från 113 nationer, varav 72 av världens marinchefer och 21 kustbevakningschefer, för att diskutera vikten av samarbete och vårt gemensamma ansvar att hålla haven öppna för alla. I listan över deltagarna i 21st International Seapower Symposium 2014 (ISS 2014) fanns bland andra Kinas, Indiens, Pakistans, Indonesien och Japans marinchefer. En del av världen, Sydostasien, som man annars mest läser om i andra mer konfronterande händelser och sammanhang.

Vid sitt inledningsanförande sa amiral Greenert: ”It’s about finding partners, in and out of uniform, that we know we can trust and that we have confidence in working with. In building that trust and confidence we learn to take risks, share ideas and perspective without regard for the size of each navy. Every single person, regardless of whom they represent, adds value to the collective group.”

Initialt behandlade konferensen vikten av öppna handelsvägar för att kunna försörja och utveckla mänskligheten, handel och ekonomi. 80% av jordens befolkning bor i närheten av haven och ca 90% av världens varor transporteras på köl. Kablar för kommunikation och strategiskt viktiga råvaror finns på botten av våra hav vilket gör att hela världens utveckling hänger på ett fritt hav enligt Secretary of the Navy, Ray Mabus.

Ord som global säkerhet, politisk stabilitet och ekonomisk utveckling kopplas till försvaret av ” the global commons”, rätten att obehindrat få använda sig av världshaven. Vilket exemplifieras av amiral Greenert redovisning av mängden av pågående bi- och multilaterala marina operationer, som t.ex. CTF 150, CTF 465 (Eunavfor Operation Atalanta), UNFIL Maritime Task Force, Operation Ocean Shield m.fl. där för närvarande över 800 fartyg från olika länder samarbetar för att bl.a. hålla handelsvägarna fria från pirater, vapen-, narkotika- och människosmugglare samt terrorister.

Havets och handelssjöfartens ökande betydelse i framtiden ter sig självklar när prognosen för framförallt Asiens ökade behov av olja och gas medför en tredubbling av behovet av tankers inom de närmsta 25 åren, en ökning med 35-40%. Behovet av ökad säkerhet i alla dimensioner ställer större krav på världens mariner och kustbevakningar. Men ingen klarar sig ensam. Samarbete och samverkan betonas av samtliga. Kinas marinchef, amiral Wu Shengli, betonade vikten av ökad marin säkerhet, pragmatiska samarbetsformer, standardiserade förfaranden och ökad kommunikation på samtliga nivåer från utbyten på kadettnivå till kommunikation mellan ledare, vilket detta seminarium är ett exempel på. Förutsättningarna konstaterades vara goda. Sjömän och marinsoldater i alla länder fokuserar normalt inte på begränsningar utan på ser på möjligheter, som Secratary of the Navy Ray Mabus mycket riktigt konstaterade i sitt inledningsanförande.

Under dag två redovisade Australiens marinchef, viceamiral Timothy Barret, erfarenheterna från de 26 nationerna gemensamma sökande efter det malaysiska passagerarflygplanet MH370. Förutom svårigheterna at koordinera, kommunicera och samordna alla länders civilia och miltära bidrag i sökandet fanns det en hel del positiva erfarenheter. Länderna kring det initiala sökområdet åsidosatte rådande konflikter i Sydkinesiska sjön och samverkade professionellt. En annan effekt av räddningsinsatsen är att man nu  tittar på möjligheterna att skapa en stående ”Search and Rescue”-styrka. Inget resultat i sökandet efter det försvunna flyget redovisades mer än att man har börjat begränsa sökområdet efter fortsatta analyser.

I takt med den utökade handeln och sjöfarten ställs det allt högre krav på samarbeten. Mycket av det som diskuterats i globala sammanhang gäller naturligtvis även regionalt. Som ett led i detta indelades konferensen i regionala grupper varvid deltagarna kunde fokusera dialogen mot frågeställningar i sina respektive hemmafarvatten. Om Östersjöregionen diskuterades bl.a. det förändrade säkerhetsläget, den ökade sjötrafiken, det ökade tonnaget och den militära verksamheten, som sammantaget kan komma att utgöra risker och hot mot den maritima miljön och säkerheten.

Under dagen presenterades och diskuterades även Code for Unalerted Encounters at Sea (CUES), som förenklat kan sägas innehålla praxis och en tabell med användbara signaler då örlogsfartyg och ubåtar samt statliga fartyg och flygplan möts till sjöss. CUES bygger på internationell rätt, gott sjömanskap och vedertagna internationella sjövägsregler och kan fungera som en inofficiell mall då örlogsfartyg av olika nationalitet möts eller behöver genomföra oförberedd samverkan till sjöss, i syfte att underlätta, förtydliga och undvika incidenter till sjöss. Dokumentet presenterades första gången för flera år sedan vid Western Pacific Naval Symposium (WPNS) och har sedan dess utvecklats och understundom använts praktiskt i Stilla Havet. CUES kommer att utvecklas vidare och även tas upp vid nästa ISS.

Sista dagen på ISS 2014 stod miljön på agendan – ”Maritime Implications of Climate Change”. Inledningstalare var konteramiral David W. Titley (Ret.) Professor of Practice in Meteorology & Director, Center for Solutions to Weather and Climate Risk. Han inledde med en briefing om konstaterade rubbningar i klimatet bevisade genom statistiskt säkerställda förändringar. Såväl historiska fluktuationer sedan tusentals år tillbaka som sentida förändringar under 1900-talet redovisades. Påverkan av klimatet handlar inte bara om det föga utforskade Arktis och ännu mer outforskade Antarktis, utan även om de förändringar som kan förväntas i framförallt låglända områden och öar i Indiska Oceanen och Stilla Havet när havsnivåer stiger. 80% av världens befolkning bor inom 8 mil från kusten och cirka 10% bor på öar. I Bangladesh drabbas till exempel 20 miljoner människor av 1 meters förhöjd vattennivå. Det finns dock inga enkla lösningar utan allt handlar i ett första steg om medvetenhet och förståelse, enligt professor Titley. Först därefter kan vi börja vidta åtgärder, inledningsvis med de resurser vi har tillgängliga idag. Det är helt klart att sjövägarna i Arktis kommer att öppnas inom en snar framtid. ”Northern Sea Route”, som går norr om Ryssland, är redan idag tillgänglig och förkortar resvägen mellan Europa och Asien med 10-15 dagar. Kortare resvägar sparar förstås även bränsle. Nordvästpassagen är inte lika säker ännu, men om 20 år bedöms den vara öppen. Sjöräddning, sjömätning, övervakning, miljöskydd, kommunikation och infrastruktur i dessa områden är idag inte till fullo etablerat. Något som världens mariner, kustbevakningen och maritima myndigheter kan komma att engageras i. USA är ordförande i Arktiska rådet 2015 och kommer att föreslå ett antal förbättringar för att möta miljö- och säkerhetsmässiga krav i Arktis. Vad gör vi om Costa Concordia inträffar i Arktis, avslutade USA:s vice kustbevakningschef, viceamiral Peter Neffenger, med att fråga.

Italiens marinchef, viceamiral Giuseppe De Giorgi, redovisade ”Alternative Fuel Certification” (Green F76). Ett mljövänligare bränsle som USA:s och Italiens mariner valt att använda där man blandar i Bio-diesel till 50% och får renare motorer. För att få fram 100 kiloton bränsle krävs ett område på 25×25 km med raps. Detta konkurrerar med matproduktion vilket då även måste balanseras så att inte biobränsle ersätter matproduktion, menade han.

I samband med konferensen fanns det även möjligheter att besöka USS Arlington (LPD 24), USS Jason Dunham (DDG 109), USS Hartford (SSN 768)  och USNS Choctaw County (JHSV 2) som under veckan låg förtöjda i Newport RI. Konferensen gav många tillfällen till informella möten mellan olika marinchefer och deras medarbetare.

Sammantaget en intressant och givande vecka som förhoppningsvis bidrar till nya idéer och kontakter, ökad förståelse samt ett ökat och bättre samarbete.

 

Jan Thörnqvist
Marinchef

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *