Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Ett besök på andra sidan.

peredling

Som ubåtsofficer kan det vara intressant att se hur de som letar efter en jobbar. Utbildningar i ubåtsjakt finns att tillgå, och i ubåtstaktiken ingår att känna till hur en motståndare går tillväga för att hitta ubåten. Ett annat sätt att utveckla sig som ubåtsofficer är att aktivt delta på ett ubåtsjaktsfartyg och öva sig i att hitta dem som inte vill bli hittade.  Vad kan passa bättre än att följa med på ett ubåtsjaktsfartyg på en stor multinationell övning?

På startdagen för NOCO 2013 var vi därför två officerare från HMS Halland som åkte ut till Verkö för att följa med FASM (Frégate anti-sous-marine) Primauguet under ett par dagar. Primauguet är ett stort fartyg, 139 meter långt, med en besättning om 251 man. Bortsett från de uppenbara skillnaderna på fartygen (undervattensfartyg mot ytfartyg) är det alltså mycket som är annorlunda ombord.

Losskastning från Karlskrona.

Losskastning från Karlskrona.

Övningarna för Primauguets del påbörjades tidigt på måndagseftermiddagen. Formell taktik blandades med luftförsvar och skyddstjänstövningar för att samöva besättningen med övriga enheter i den Task Unit man tillhörde. Detta görs inom ramen för CET/FIT-fasen (Crew Enhancement Training/Force Integration Training) vilken har till syfte att förbereda styrkorna för den taktiska fasen som påbörjas nästa vecka.

På tisdagen började så äntligen ubåtsjaktsmomenten mot en tysk ubåt, vilket den svenska delegationen bevittnade från första parkett i Primauguets stridsledningscentral. Bortsett från att ta del av den franska ubåtsjakttaktiken fick vi här även en överblick av hur deras stridsledningsarbete går till. Med robusta system och vad som kan tyckas vara en överdrivet stor besättning, verkar det inte finnas något stopp för hur länge man kan arbeta energiskt.

Under onsdagen erbjöd vi oss att hjälpa till med det taktiska upplägget inför nästa ubåtsjaktsmoment där fartyg från Frankrike, Danmark och Tyskland skulle jaga en av våra svenska ubåtar. Jämförelser och diskussioner om taktiskt upplägg tog här sin början och ledde fram till en plan som skulle finna ubåten. Under genomförandet visade det sig dock att även planen som arbetats fram under ytan var väl genomtänkt. Resultatet av övningen kommer sedan att utvärderas och erfarenheterna från momentet kommer att tas till vara.

Natten som följde var en upprepning av tisdagsnattens ubåtsjaktmoment, men denna gång med Primauguet som reläfartyg, det fartyg som sköter kommunikationerna med deltagande ubåt via undervattenstelefoni. Detta gav oss mycket tid att diskutera olika utfall och taktiska upplägg med de franska ubåtsjaktsofficerarna och sjömännen som deltog i arbetet.

Förutom små knep gällande hur att sköta de rent administrativa sysslorna ombord har besöket givit en bild som vi sällan ser från havsdjupet; hur ubåtsjaktsstyrkan planerar, kommunicerar och gemensamt arbetar sig närmre sitt mål.

Frukosten är serverad.

Frukosten är serverad.

 

Stort tack till Fartygschefen på FS Primauguet och hans besättning för gästfriheten och öppenheten under veckan.

FC Primauguet med gäster.

FC Primauguet med gäster.

Lt Carl Ekelund, HMS Halland

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *