På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Om luftförsvaret på våra Visbykorvetter

Jimmie Adamsson

_MG_3437

I flera år har Visbykorvetternas luftförsvarsförmåga flitigt diskuterats i olika forum och debatter. Detta är positivt, men av vad som framförts kan man ibland lätt få uppfattningen att Visbykorvetterna är helt oförmögna att försvara sig själva mot luftangrepp, eftersom de inte är utrustade med den omtalade och ursprungligen planerade luftvärnsroboten. Frågan är relevant, särskilt då det i vårt närområde finns, och även framöver kommer att finnas, ytstridsfartyg bestyckade med avancerade sjömålsrobotar. Östersjön är till ytan ett relativt litet hav, vilket också möjliggör för attackflyg att utan problem operera där och då utgöra ett hot mot ytfartyg. Vi, som fartygschefer på HMS Visby och HMS Nyköping, skulle vilja ta tillfället i akt och sätta frågan i ett sammanhang.

Luftförsvaret på en Visbykorvett består av många delar. Fartygets smygteknik försvårar upptäckt både för vapenbäraren men även av målsökaren i roboten som utgör lufthotet. Smygtekniken gäller för alla typer av sensorer inte bara minskad radarmålarea. Utöver smygtekniken består fartygets luftförsvarssystem av spaningsradar, signalspaningsanläggning, eldledningsradar och en pjäs. Fartygets smygteknik, tillsammans med motmedelsystemet är den sista länken för att få en robot att missa. Fartygets goda manöveregenskaper bidrar till att både pjäsen och motmedelssystemet får så gynnsamma förutsättningar som möjligt för att lyckas med bekämpning eller avhakning.

Korvetten Härnösand.

Alla dessa delsystem är av hög klass, även internationellt sett. Eldledningsradarn är oerhört effektiv i att upptäcka även små snabba mål och pjäsens ammunition kan programmeras för att bli maximalt effektiv beroende på vad man skjuter på. Siktet består utöver radarn av optisk sensor i form av TV-/IR-kamera samt en laseravståndsmätare, detta gör att det även fungerar vid störning eller avhakning. En pjäs fördelar, gentemot ett robotluftvärn, är just förmågan att verka mot små, snabba, lågflygande hot. Detta gör att även luftförsvarsfregatter som har luftförsvar som huvuduppgift har någon form av eldrörsluftvärn som egenskydd. Vårt luftförsvarssystem står sig väl i jämförelse med dessa.

Ett luftvärnsrobotsystem skulle emellertid kunna tillföra en ytterligare förbättrad förmåga till självförsvar, då en sjömålsrobot eller vapenbärare kan bekämpas på ett större avstånd och luftförsvarssystemet blir svårare att mätta samt även sjömålsrobotar som flyger in mot fartyget rakt ovanifrån kan bekämpas. Dessutom ger ett luftvärnsrobotsystem möjligheter att luftvärnsskydda en större volym runt fartyget –på ytan och i luften samt både över hav och land. Detta medför att andra skyddsobjekt inom denna volym, som t.ex. andra fartyg och förband, ett kust- eller skärgårdsområde, en hamn eller annan viktig infrastruktur (byggnader o.dyl.), kan luftförsvaras på ett rörligt och effektivt sätt vilket kan vara nog så betydelsefullt.

Visbykorvetterna är således inte på något vis oförmögna att försvara sig själva idag. Vi är stolta över våra fartyg och våra besättningar och känner förtroende för dem. En luftvärnsrobot skulle däremot ge möjligheter att dessutom försvara ett område eller bekämpa vapenbärare på stora avstånd.

Per Öhrstedt fartygschef  HMS Visby
Erik Öhrn fartygschef HMS Nyköping

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

14 kommentarer

 • Thomas 28 mars 2013 14:56

  Förutom att Visbykorvetterna saknar lv-skydd rakt ovanifrån antar jag att de även saknar lv-skydd bakåt då allmålskanonen inte kan skjuta genom kommandobryggan.

 • Wiseman 28 mars 2013 15:47

  Som varandes svensk skattebetalare känns det skönt att läsa att vår beredskap är god.

  Ur aspekten försvarsupplysning är detta blogginlägg mycket bra. Man blir stolt över vad våra fartyg presterar och vill gratulera fartygscheferna och personalen på fartygen.

  Ur aspekten försvarsförmåga och försvarspolitik gör mig inlägget mycket bekymrad. Öhrstedt och Öhrn listar en stor mängd fördelar med Visbysystemets nuvarande förmågor. Begränsningar verkar inte finnas. Sitter man som beslutsfattare eller politiker och läser detta får man naturligtvis bilden av allt är gott. Erfarenheten är dock att det är lika problematiskt att inte vara tydlig med vad man inte kan, som att vara tydlig med vad man kan.

  Vår teknik, stridsteknik och taktik är till stora delar hemliga och ska så vara. Att bemöta detta inlägg blir därmed omöjligt utan att bryta mot sekretessbestämmelserna. Likväl skulle det behöva bemötas sakligt.

  Hade Försvarsmakten haft den fantastiska förmåga som beskrevs 2006, hade vi aldrig haft diskussionen idag om huruvida vår förmåga är bättre idag eller då. Jag hoppas att ni fartygschefer är betydligt mer öppna i er redovisning av även brister nästa gång ni får ett besök av försvarsmaktsledning, chefer och framförallt politiker. Filtrering och överdrivet positiva budskap är vad som satt Försvarsmakten i den sits vi befinner oss i idag. Det är inte att göra varken oss själva, skattebetalarna eller politikerna en tjänst. Endast en framtida motståndare.

 • joel 28 mars 2013 21:52

  härligt att höra

 • LN 29 mars 2013 01:29

  Väl avvägda argument och vettiga poänger. Man får dock inte bortse från situationer där maxporten blir av vikt. Det är i dessa sammanhang en eventuell luftvärnsrobot ska diskuteras, samt vid ett eventuellt HVU-beskyddande. Vid hard kill av robotar talar statistiken och historien emot användandet av eldrörsluftvärn. Soft kill (manöver + chaff/flare) har en bra mycket bättre ratio både historiskt och i testsammanhang vilket Ni lyfter här. Tycker det är uppfriskande att höra positiva ordalag istället för konstant nedvärderande av förmåga och kapaciteter.

 • Anders Bergström 29 mars 2013 20:39

  Det är sant som korvetternas fartygschefer säger att de system som finns ombord på Visby systemet har en mycket hög kvalitet för det som de är avsedda för. En utökad förmåga med luftvärnsrobot har dock diskuterats väldigt länge och lika länge setts som ett viktigt delsystem för att hänga med i utvecklingen mot hotbilden. Inom försvarspolitiken har dock dessa relativt dyra system alltid fått stryka på foten liksom flottan som helhet för gökungar som tex JAS. Vi har också gärna sätt ett eget utvecklat system istället för befintliga tex tyska, israeliska eller sydafrikanska system vilket inte gjort det billigare. Varför har tex Finland LV-robot men inte vi på likvärdiga fartyg. Jag har sedan jag slutade min aktiva karriär i flottan inte valt att deltaga i debatten men när två FC på våra modernaste fartyg väljer att vara lite för politiskt korrekta kan jag inte låta bli att gripa in. Anders Bergström, Kapten i reserven och författare av Sjöartilleriets grunder i dess nya utgåva i slutet på 90-talet

 • Matros 31 mars 2013 09:56

  Att eldledningsradarn är i toppklass hjälper inte då man endast har en ensam pjäs för att ge eld. Dessutom innebär avsaknaden av LV-robot att fientligt flyg kan operera ostört och utan risk för nedskjutning när de angriper våra Visby-korvetter.

  Våra fartygschefer kan med andra ord vara stolta över att vi har en viss sannolikhet att kunna skydda oss mot ett enskilt robotanfall. Däremot innebär avsaknaden av luftvärnsrobotar att Visbykorvetten varken kan skjuta tillbaka mot flygplan eller bidra till försvar av hamnar eller andra fartyg.

 • 5 april 2013 14:25

  Vårt blogginlägg orsakade onekligen en del debatt i bloggvärlden. Det är kul att människor engagerar sig, något mindre kul att bli kallad olika saker av anonyma, eller anklagas för att gå någon annans ärenden, när vi väljer att stå bakom en text med våra namn.

  Vi skulle vilja göra några förtydliganden avseende texten då vi uppfattar att flera har tagit delar av texten ur sitt sammanhang och tolkat den.

  Självklart anser vi att korvetterna ska bestyckas med luftvärnsrobot, ingenstans i texten säger vi att luftvärnsrobot inte skulle tillföra något.

  Texten var inte avsedd att vara ett inlägg i den säkerhetspolitiska debatten huruvida fartygen ska utrustas med luftvärnsrobot eller inte. Som fartygschefer ska vi koncentrera oss på att använda den utrustning vi har idag på bästa sätt, och inte den vi kanske har i framtiden.

  Den utrustning vi har idag fungerar också utmärkt, vilket inte framkommit i debatten tidigare. Förtroendet och därigenom stoltheten för fartyget måste bygga på den utrustning vi har idag. Besättningarna på våra fartyg är stolta och känner förtroende för det vi har idag, kopplat till de uppgifter vi har att lösa. Alla tycks ha en åsikt om fartygen, även om man inte varit ombord.

  Visbykorvetterna är bra fartyg, det var den känslan vi ville förmedla, men luftvärnsrobot skulle självklart göra dem än bättre.

  Erik Öhrn
  Per Öhrstedt

 • Anders Bergström 5 april 2013 20:03

  Det är bra att ni är stolta över era fartyg, något annat vore tjänstefel och att ni valt ett jobb ni inte tror på. Man kan dock undra varför fartygen tagit så lång tid att få levererade till Försvarsmakten. Läser man tex på den trevliga FB gruppen flottan kan man se att jagarna HMS Halland och Småland var levererade på ca 2 år. De hade för den tiden väldigt avancerade system och ansågs vara världens mest slagkraftiga fartyg när det begav sig och flera år därefter. Jag skulle vilja ändra er sista mening till följande, " men luftvärnsrobot är ett måste om vi skall kunna verka i dagens hotbild och med de fåtal fartyg vi idag har så måste de kunna skyddas på det allra bästa tillgängliga sätt". Anders Bergström

 • Viktoria 11 april 2014 17:21

  Kan en vanlig svensk medborgare göra studiebesök på Visbykorvett?

  • Jimmie Adamsson Viktoria 14 april 2014 07:41

   I samband med olika arrangemang visar vi fartygen. Två sådana är Marindagen i Karlskrona den 16 augusti och ett planerat besök i Malmö den 5 augusti. Välkommen!

 • Perman 14 april 2014 18:12

  Har man inom Marinen kunnat få någon användning för den kompletta fartygsutrustning och bestyckning som inköptes till den sjätte Visbykorvetten (som skulle fått namnet Uddevalla, men som sedan avbeställdes pga. kostnadsökningar i projektet)? Kan något kanske användas t ex till den planerade halvtidsmoderniseringen av Gävle och Sundsvall?

  • Jimmie Adamsson Perman 23 april 2014 15:17

   Hej, de delar som köptes in används bland annat för utbildning på sjöstridsskolan. /Jimmie Adamsson 3.sjöstridsflottiljen

 • Rocky 21 mars 2015 10:30

  Hur svårt skulle det egentliga vara att montera de tidigare använda RBS90 eldenheterna ombord?

 • Petter Öberg 26 september 2017 22:38

  Vem har ansvaret för att se till att beslutsfattare ser begränsningar av nuvarande system?

  Jag hoppas att fartygscheferna Per Öhrstedt och Erik Öhrn tagit detta dit ni kan, ordentligt uppåt inom organisationen. Även om ni inte vill gå ut med ett starkt politiskt inlägg här. Har jag uppfattat situationen rätt? Kan man få någon slags bekräftelse på om ni har det eller inte isåfall?

  / Pansarsoldat Öberg som vill att kriget vänder vid kusten om inte i luften, så att armen som i nuläget står utan ordentligt understöd slipper strida.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *