Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Tema TiS – Hur vi får våra Sjömän att stanna.

Jan Thörnqvist

I senaste numret av den anrika ”Tidskrift i Sjöväsendet” som utges av Kungliga Örlogsmannasällskapet skriver att antal unga officerare och sjömän om vad de anser behöver göras i olika marina frågor. Ett mycket bra initiativ som verkligen förtjänar att uppmärksammas. Stort tack till er som bidragit till tidskriften och därmed den marina debatten.

I ett tema under den närmaste tiden tänker jag ta upp några av dessa artiklar, kort presentera, sammanfatta och kommentera dem.

Den första är skriven av sergeant SarahLinn Håkansson från Första ubåtsflottiljen och handlar om  hur vi får våra Sjömän att stanna.

SarahLinn beskriver problemen med att det ibland finns en alltför dålig koppling mellan kompetens, grad och lön. Tyvärr ger hon också en beklaglig bild av attityderna bland en del officerare. som inte vill satsa på sjömäns kompetensutveckling – ” då de ändå kan säga upp sig om en månad”. Lönenivån ser hon som viktig, men inte avgörande. Viktigare är stimulerande arbetsuppgifter och möjligheterna till utveckling och utbildning.

SarahLinns inlägg återfinns i sin helhet tillsammans med övriga här (som pdf).

Nog är det så att vi har en del att jobba på och det kommer vi också att göra. Särskilt gäller det kopplingen mellan kompetens, grad och lön där det idag vid våra marina förband kanske inte i alla stycken finns en helt genomarbetad och samstämmig uppfattning och inriktning. Frågan ser jag som helt avgörande för hur väl vi lyckas rekrytera och behålla våra sjömän i framtiden och kommer att tas upp inom ramen för vårt arbete med marinens kompetensförsörjning, där både arbetsgivare vid förbanden och ATO är representerade.

Vad gäller attityden om att inte våga satsa på att kompetensutveckla sjömän så ser jag den som direkt kontraproduktiv och mycket beklaglig. Kompetensutveckling inom yrket och befattningen är viktigt på alla nivåer och bidrar också till trivsel, bättre effektivitet, arbetsmiljö, utveckling och leverans samt därmed sannolikt också en högre kvarstannandeeffekt. Vi ska alltså ta vara på de möjligheter och idéer som finns och inte fokusera på risker eller problem. Motsatsen, d.v.s. ingen kompetensutveckling, ser jag inte som ett alternativ och är dessutom en mycket dålig investering i vår viktigaste resurs – vår personal.

Mot bakgrund av artikeln verkar det tyvärr som om vissa medarbetare i marinen ibland har svårt att komma ihåg och inse att en anställd sjöman eller soldat inte är det samma som de värnpliktiga vi hade i vår organisation för några år sedan. Jag tycker personligen det är hög tid för de som inte hänger med i utvecklingen att ”vakna upp och komma in i matchen”. Detta är ett chefsansvar och här måste vi gemensamt hjälpas åt för att få alla att komma till insikt med vad denna förändring innebär och dess möjligheter. 

Mitt varma tack till sergeant SarahLinn Håkansson för ett bra inlägg och engagemang!

Jan Thörnqvist
Marininspektör

Officiell blogg

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

3 kommentarer

 • Fredrik Norrby 13 december 2012 15:50

  Jag håller helt med MI om att sergeant SaraLinn Håkanssons inlägg är mycket bra - vilket jag även framfört direkt till henne. För att få än mer fokus på det som SaraLinn skriver om, kommer jag på måndag (17/12) att starta en utvecklingsgrupp inom avtalet om samverkan för utveckling (ASU). SaraLinn kommer att leda denna utvecklingsgrupp inom flottiljen. Jag ser fram emot vad utvecklingsgruppen kommer att förseslå för åtgärder som syftar till att anställda sjömän stannar länge hos Första ubåtsflottiljen.

  Fredrik Norrby
  Chef Första ubåtsflottiljen

  • Jan Thörnqvist Fredrik Norrby 13 december 2012 18:14

   Ett mycket bra initiativ. Kanske något som även andra förband borde göra om de inte redan kört igång. I bästa fall kan kommande förslag från 1.ubdiv även appliceras i andra delar av marinen.
   .
   .
   Jan Thörnqvist

 • Eleanor Wiklund 13 december 2012 20:00

  Ett bra inlägg i debatten om hur vi ska få behålla våra sjömän under längre tid. Mycket av det som skrevs gäller även för kategorin specialistofficerare.
  Jag vill bara föra fram en till aspekt som påverkar beslutet att inte skicka personal på utbildningar.
  Vi har idag få fartyg med väldigt slimmade besättningar och när fartygen väl ligger förtöjda till kaj mellan övningsomgångarna måste besättningen vara ledig för att arbetstiden skall gå ihop. Att få arbetstiden att räcka till för att skicka såväl sjömän som officerare och specialistofficerare på utbildning är ett pussel som sällan verkar gå ihop.
  Vi på skolorna arbetar nu mycket med att ta fram kurser för att möjliggöra kompetensutveckling för våra sjömän, jag hoppas att de kommer beredas möjlighet att gå dessa.

  Eleanor Wiklund, sambandslärare SSS

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *