På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Nyheter om ubåt typ Gotland

Fredrik Norrby

I media finns nu nyheter att läsa om ubåt typ Gotland, se bland annat Svenska Dagbladet och NyTeknik.

HMS Gotland fotograferad utanför San Diego, USA

HMS Gotland fotograferad utanför San Diego, USA

Detta är bra för ubåtssystemet, marinen, Försvarsmakten och Sverige!

Sverker Lindholm – som intervjuas i NyTeknik – var förste fartygschef på HMS Halland, är kommendörkapten i Försvarsmakten och tjänstgör för närvarande vid ubåtsavdelningen på Försvarets Materielverk (FMV).

Fredrik Norrby
Chef 1.ubåtsflottiljen

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

23 kommentarer

 • andre 7 oktober 2012 14:10

  Ska ubåten gotland användas fast att den inte uppgraderas ?

 • andre 7 oktober 2012 14:11

  Förlåt ubåten uppland menar jag

  • Fredrik Norrby andre 7 oktober 2012 17:05

   Hej Andre,
   Ja, enligt nuvarande planer kommer HMS Uppland att användas, minst tills dess att nästa generations ubåt (A26) är operativ.
   Fredrik Norrby
   Chef 1.ubåtsflottiljen

 • andre 8 oktober 2012 16:59

  Tack för svaret. vi får hoppas att även den uppgraderas i framtiden, så att vi iallafall har 5 istället för 4. mvh andre

 • Perman 8 oktober 2012 19:31

  Med fem moderna AIP ubåtar så torde det svenska ubåtsvapnet just nu vara det största och starkaste i Östersjön. Ryska Östersjöflottan har tre dieselubåtar (varav 1 modern), Tyskland fyra moderna AIP ubåtar samt Polen fem äldre dieselubåtar. Det torde vara första gången detta händer under efterkrigstiden.

  • Fredrik Norrby Perman 9 oktober 2012 06:39

   Hej,
   Ja, det är nog helt rätt att det inte hänt sedan efterkrigstiden. Sverige har totalt sett en mycket lång kust mot öster-, söder- och västerut jämfört med flera av våra grannländer. De svenska intressena påverkas självklart av vår geografi, och marinens enheter är ett instrument för att följa vad som händer i vårt närområdet. Detta är en förklaring till vilken numerär av tex ubåtar som Sverige behöver. I jämförelse med andra länder så är de svenska ubåtarna mycket kostnadseffektiva både avseende inköp (lägre styckkostnad), underhåll och driftskostnad. Sverige kan alltså ha fler skrov i drift för samma kostnad (samma förhållande gäller för det svenska flygsystemet JAS 39 och dess planerade ersättare/uppgradering). Polen har beslutat att utveckla sitt ubåtssystemet i framtiden. Jag vet dock inte mot vilken numerär.
   Fredrik Norrby
   Chef 1.ubåtsflottiljen

 • Nils 9 oktober 2012 10:15

  Hej! Jag hoppas verkligen att beslutet om uppgradering ändras så att också HMS Uppland får erhålla modifiering. Finns det några som helst planer (eller vilja) inom marinen att faktiskt nyttja alla tre ubåtar ur Gotlandsklass efter det att A26 har levererats?

  • Fredrik Norrby Nils 9 oktober 2012 10:37

   Hej Nils,
   Som du själv skriver - beslutet just nu är att modifiera två av Gotlandsubåtarna. Samtliga tre kommer modifieras avseende ledningssystemet (pågår för närvarande). Nu ingår fyra ubåtar i insatsorganisationen (IO 14) som är beslutad av regering och Riksdag. I dag har förbandet tillgång till fem ubåtar, vilket självklart underlättar tillgängligheten vid större översyner på ubåtarna. Tankar och idéer finns hur ubåtarna bör nyttjas - frågan har koppling både till operativ tillgänglighet, attraktion, rekrytering och utbildning. Som förbandschef är det självkalrt positivt med fler enheter och besättningar att nyttja för att lösa de uppgifter som jag får från Högkvarteret.

   Fredrik Norrby
   Chef 1.ubåtsflottiljen

 • Perman 9 oktober 2012 12:15

  Var det inte planerat först att HMS Gotland inte skulle livstidsförlängas? Jag tror det stod så på Kockums hemsida i alla fall.

  Tidigare så sa man att det var absolut nödvändigt att ha en eller flera utländska partners för att kunna utveckla och bygga en ny svensk ubåt, menh nu verkar det som om man ändå kommer att bygga två ubåtar helt i egen regi?

  • Fredrik Norrby Perman 9 oktober 2012 12:33

   Hej igen
   Avseende vilka ubåtar som väljs så är FMV tillsammans med Försvarsmaktens Högkvarteret (HKV) som beslutar om vilka enheter som ska modifieras. Ur mitt perspektiv som flottiljchef är de olika ubåtsindividerna likvärdiga. Utgår från att FMV och HKV väljer ubåtar med hänsyn till lämplighet i tid utifrån tidigare gjort underhåll mm (alltså hur ska investerade medel nyttjas bäst)

   Projekt för nya ubåtar har pågått i olika former sedan slutet 90-talet (Viking mfl). För det projekt som ny pågår - A26 - är det inte ett krav att även en annan part ska beställa ubåtar. Se bland annat denna länk till regeringen.se .

   Fredrik Norrby
   Chef 1.ubåtsflottiljen

 • andre 9 oktober 2012 19:52

  Så man kan säga att det är 4 ubåtar i io14 men om de hettar till så brukar vi 5 st. har vi besättning till 5 ubåtar om ifall att ?.
  Mvh andre

  • Fredrik Norrby andre 9 oktober 2012 20:10

   Hej Andre,
   Ja fyra stycken i IO 14. Antalet tillgängliga besättningar beror på prioriteringar mot annan verksamhet, exempelvis utbildningar mm. Förbandet fokuserar nu mycket på att bygga upp och återta den kompetens som försvann/slutade då förbandet lämnade Berga (utanför Stockholm), vilket beslutades i Försvarsbeslut 2004. Om det krisar till sig bedömer jag att jag får det stöd som krävs för att bemanna "mina" ubåtar.
   Fredrik Norrby
   Chef 1.ubåtsflottiljen

 • Perman 9 oktober 2012 21:01

  Först vill jag bara tacka för dom uttömmande svaren både på mina och andras frågor. Vad betyder det för träningen och utbildningen av ubåtsbesättningarna att vi inte har några tunga ubåtsjakthelikoptrar längre att öva emot? Kan denna träning ersättas genom deltagande i internationella övningar där man övar mot utländska ubåtsjaktenheter?

  /Per

  • Fredrik Norrby Perman 10 oktober 2012 06:43

   Hej igen och tack själv för intresset från dig och andra!
   Att Sverige inte själv förfogar över kvalificerad sjöoperativ helikopter påverkar. För ubåtsflottiljens del innebär det att mina planerare vid samtliga planeringsmöten tillser (om möjligt...) att de brister som förmågeglappet medför fylls genom kvalificerade moment/tillämpningar vid internationella övningar av annan nations resurser. Vid vissa övningar nås mycket höga nivåer avseende ubåtsjakthot mot ubåten - väl i paritet med våra behov. Dock finns inte dessa övningar i överflöd i vårt närområde.

   Fredrik Norrby
   Chef 1.ubåtsflottiljen

 • Jimmy 11 oktober 2012 21:31

  Hej! Vill bara börja med att tacka er för att ni ger allmänheten chansen att ställa frågor det är mycket uppskattat. Mina frågor handlar om ubåtarna HMS Näcken och Najad. Som jag har förstått det så ligger Näcken utanför kockums och ägs av densamme och Najad ägs av försvarsmakten och ligger halvvägs upp på land på marinbasen. Skulle vilja veta om detta stämmer och vad som är de framtida planerna för dessa ubåtar.

  /Jimmy

  • Fredrik Norrby Jimmy 12 oktober 2012 07:38

   Hej Jimmy,
   Tack för dina frågor om våra ubåtar - det är kul med intresse från er som läser på Marinbloggen!
   Det är rätt, HMS Näcken ligger i vattnet utanför Kockums. Just nu (eller i alla fall för några dagar sedan) var HMS Najad torrsatt i en av dockorna för att åtgärda något på skrovet (de har ju legat ett tag i vattnet). Ägandemässigt tillhör de (MHS Näcken och HMS Najad) fortfarande staten och det är FMV som handhar dem rent formellt. HMS Neptun är överlämnad från Försvarsmakten till Statens Maritima museum, och hon ligger som du säkert vet och redan på land bredvid Marinmuseum i Karlskrona. Planerna för HMS Näcken och HMS Najad är att de ska skrotas - och beslut om detta är fattat.
   Fredrik Norrby
   Chef 1.ubåtsflottiljen

 • Perman 12 oktober 2012 10:20

  Hej igen!

  Jag undrar när utbildningen av de singaporeanska ubåtsbesättningarna och HMS Östergötlands deltagande i detta beräknas vara avslutat?

  När HMS Älvsborg såldes till Chile 1996 så försvann de facto det sista specialiserade ubåtsdepåfartyget. Ett sådant fartyg hade funnits i flottan sedan 1940. Hur har man löst depåfartygsfrågan sedan dess? Behövs inte ett sådant stödfartyg längre?

  /Per

  • Fredrik Norrby Perman 12 oktober 2012 10:43

   Hej Per!
   HMS Östergötland nyttjades tidigare för att utbilda ubåtsbesättningar från Singapore. HMS Östergötland del i detta avslutades under 2010, då Singapore påbörjade provturer med sina egna ubåtar. I dag är det HMS Belos som har störst möjlighet och kapacitet att verka som ubåtsdepåfartyg, vilket hon även gör då behovet finns. Exempelvis nyttjades HMS Belos som detta vid flottiljens besök i Stockholm i augusti detta år. HMS Belos kan förlägga två ubåtsbesättningar, utöver sina egna behov.
   Fredrik Norrby
   Chef 1.ubåtsflottiljen

 • andre 12 oktober 2012 12:45

  Hej igen. tack för en jätte intresant läsning.
  Tänkte bara fråga hur bra eller bättre vi står oss mot andra ubåtar i östersjön, samt mot dom norska ubåtarna ?.
  Mvh andre

  • Fredrik Norrby andre 12 oktober 2012 15:21

   Hej igen!
   Tack för din fråga. Frågan berör som du säkert vet kapaciteten på våra svenska ubåtar - i relation till andra, varför jag ej kommer att svara detaljerat. Ett svar är dock att det svenska ubåtsvapnet håller absolut världsklass både avseende teknik och hur besättningarna kan nyttja ubåtarna taktiskt. Det som är en av våra styrkor är det luftoberoende framdrivningssystemet stirling (AIP - Air Independet Propulsion), vilket ger de svenska ubåtarna en annan operativ profil jämfört med ubåtar utan AIP. De ubåtar som Tyskland nyttjar har också AIP, men då i form av bränsleceller. Nästa år kommer ubåtsvapnet fira 25 års jubileum för stilingdriften i operativ tjänst! Sammanfattningvis, de svenska ubåtarna står sig bra - mycket tack vare de höga kompetens hos Försvarets Materielverk, Kockums AB och inom Försvarsmakten.
   Fredrik Norrby
   Chef 1.ubåtsflottiljen

 • Jimmy 12 oktober 2012 16:27

  Hej igen! Har en avslutande fråga. Ubåtsflottiljledningen grupperar dom också på Belos eller är det bergrum som gäller för dem i krig ?
  i övrigt tack så mycket för svaret på förra frågan har alltid saknat att man inte kan ställa frågor så här direkt till folk som vet. Hoppas att det kommer mer på bloggen om ubåtsvapnet tycker det är sjukt intressant med ubåtar. Det verkar andra också tycka vilket visades när landgång visades på ubåt och antalet kommentarer när ubåtsvapnet är med på bloggen. Synd att man skrotar Näcken och Najad trodde Polen eller Finland skulle köpa dem men är ju bättre att skrota dem än att slösa pengar på att ha dem i malpåse. Ser fram emot när man får se er göra ännu mer reklam för Sverige, försvarsmakten och ubåtsvapnet på discovery channel och som avslutning tack så mycket för att du svarar så bra på alla frågor du får och tar dig tid!

  /Jimmy

  • Fredrik Norrby Jimmy 12 oktober 2012 17:40

   Hej igen själv Jimmy!
   Flottiljledningen kommer finnas på olika ställen, och ledningen kommer ske från den plats som är bäst lämpad med tanke på omvärldsläge, kommunikationssystem mm. Dagligen leds våra svenska ubåtar av en person från min flottiljstab, som i sin ledningsroll utgör en del av konteramiral Jan Thörnqvists (som är Marininspektör) taktiska stab i Högkvarteret, Stockholm. Tack för ditt intresse och dina frågor om våra ubåtar. Det kommer mer om våra ubåtar på Marinbloggen och andra ställen - håll ögonen öppna!
   Fredrik Norrby
   Chef 1.ubåtsflottiljen

 • Tore 14 oktober 2012 22:30

  Helt underbara svar till kommentarerna stor eloge till Fredrik Norrby.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *