Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Havets konung nu vid Marinmuseum i Karlskrona

Fredrik Norrby

Idag – fredagen den 21 september – låste kommendör Björn Hamilton upp ubåten HMS Neptun.

Kommendör Björn Hamilton ombord HMS Neptuns torpedrum den 21 september efter att ha låst upp ubåten

HMS Neptun, havets konung, ligger sen drygt två veckor tillbaks på land vid Marinmuseum i Karlskrona. Nu ska ubåten byggas in som en del av museet för att kunna öppnas för allmänheten under sommaren 2014.

Ubåten levererades 1981 och var en av världens mest moderna konventionella ubåtar. Under åttio- och nittiotalet fick den spela en stor roll med havsövervakning, spaning och ubåtsjakt. Drygt 20 år senare lades ubåten i malpåse i väntan på att styckas upp. Nu får den nytt liv som museifartyg – inomhus!

HMS Neptun på plats vid Marinmuseum

Ubåten HMS Neptun tillhör Näckenklassen som konstruerades under senare delen av sjuttiotalet. Konstruktionen var helt ny och ritningarna till ubåten var för första gången gjorda med hjälp av datorer. Ubåten var utrustad med ett helt nytt sonarsystem och fick dessutom en helt datoriserad strids- och eldledning. HMS Neptun sjösattes 1978 och togs i bruk av marinen 1981. Hon kom under hela åttiotalet att spela en framträdande roll med havsövervakning, spaning och ubåtsjakt. Hon var bland annat var den ubåt som befann sig i tjänst under den efterföljande perioden efter den sovjetiska ubåten U-137s grundstötning i Gåsefjärden i Karlskrona skärgård.

HMS Neptun lyfts inför transport till Marinmuseum

Hösten 2011 bogserades Neptun från den plats hon varit förtöjd på sedan 2002. Det krävdes tre bogserbåtar för att få loss ubåten där den slagit sig till ro i dyn. Under hösten 2011 och våren 2012 har ubåten genomgått en renovering för att få tillbaka sitt originalskick. Tisdagen den 4 september flyttades HMS Neptun till Marinmuseum.

Under 2014 kommer Marinmuseum öppna en särskild ubåtshall där man kan beskåda både HMS Neptun och Sveriges första ubåt, HMS Hajen. Det kommer till och med att vara möjligt att gå in i Neptun eftersom en av hennes långsidor kommer att öppnas upp.

Detta projekt har endast varit möjligt tack vare ett antal eldsjälar som aldrig gett upp. Ett fantastiskt arbete av er alla som jobbat under ledning av kommendör Björn Hamilton!

HMS Neptun är numera världens främsta och modernaste museiubåt. Sverige blir alltså i och med detta världsledande både vad avser aktiva ubåtar – det svenska ubåtsvapnet – och ubåtar som avvecklats från Försvarsmakten, men som nu får nytt liv på land!

Jag ser fram emot när ubåtshallen vid Marinmuseet öppnar under 2014!

Fredrik Norrby
Chef 1.ubåtsflottiljen 

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

16 kommentarer

 • Sven Svensson 23 september 2012 01:26

  kul att vi gör sån stor grej av att vi gör en ubåt till museum. Ingen verkar bry sig om ett ubåts vapen som är marginaliserat ( som flottan i övrigt) och så litet att man lika gärna kan lägga ner de få båtar som finns kvar

  • Fredrik Norrby Sven Svensson 23 september 2012 09:18

   Hej Sven Svensson,

   Tack för din kommentar.

   En ubåt inomhus som del av ett museum är en stor sak - det finns idag bara en liknande motsvarighet i världen. Ubåtarna, flottan, marinen och hela Försvarsmakten hade viktiga funktioner under "kalla kriget", U-137:s grundstötning i Karlskrona skärgård och då Sveriges territoriella integritet kränktes av undervattensfarkoster. Allt detta gör att HMS Neptun är en utmärkt länk för att förmedla denna kunskap vidare - såväl till ung som gammal - inom och utanför Sverige. HMS Neptun, med hennes kompetenta besättningar, var i högsta grad aktiv under denna historiskt viktiga period för Sverige och Europa.

   Ubåtsvapnet är inte marginaliserat. RIksdagen och regeringen har 2010 beslutat om anskaffning av två nya ubåtar. De ubåtar som idag tillhör Försvarsmakten håller yppersta världsklass. Detta tack vare mycket dugliga besättningar och ett högt svenskt tekniskt kunnande, och ubåtarna har en hög tillgänglighet samt nyttjas kontinuerligt. Sveriges närområde har och kommer inom en medellång period att få ökad betydelse avseende transporter och energiförsörjning. Detta gör att flottans, marinens och Försvarsmaktens roll är vital för bidra till att kunna bedöma olika händelseutvecklingar som kan påverka svenska intressen.

   Jag håller inte med om ingen verkar bry sig. SVT sände nyligen ett program där en ubåt deltog som plattform för matlagning. 880 000 såg på programmet. Och nej, jag tror inte att dessa tittarsiffror bara var ubåtens förtjänst - men jag tror att ubåten bidrog på ett positivt sätt. För ca en månad sedan var det Marindagar i Karlskrona. Dessa drog ca 15 000 besökare - kö till fartygen en stor del av dagen. 1.ubåstflottiljen var sista helgen i augusti i Stockholm med HMS Södermanland och HMS Belos - totalt ca 3 800 besökare under 12 timmar (varav det regnade 6 timmar). Det var kö till fartygen hela dagarna i Stockholm. HMS Halland var förtöjd i Malmö yttre hamn för ca två veckor sedan. HMS Halland besöktes av ca 1 500 personer under de två vardagar hon var öppen för allmänheten. Det som är begränsade i hur många som medges möjligheter att komma ombord, är i praktiken hur många det går att få ner i ubåt på viss tid. Alla ska upp och ner för lejdare som sitter vertikalt i ett stålrör med ca 65 cm diameter. Det är inte det lättaste, speciellt inte då det kombineras med viss anspänning från den okända miljön som ska besökas. Det finns helt klart ett stort intresse av ubåtar, flottan och marinen i Sverige - och vi på de olika marinförbanden försöker tillsammans med Högkvarteret visa upp vår verksamhet, våra fartyg och övriga resurser för intresserade när tillfälle ges.

   Discovery Channel kommer snart - om jag är rätt informerad - att sända ett inslag där en ubåt av Gotlandsklassen deltar. Intresse finns alltså även utanför Sverige!

   Fredrik Norrby
   Chef 1.ubåtsflottiljen

 • Nilsson 23 september 2012 21:18

  Det upprörande är väl att Neptun tillsammans med sina klassyskon togs ur tjänst 10 år för tidigt.
  Slöseri är bara förnamnet.

  • Fredrik Norrby Nilsson 24 september 2012 08:10

   Hej Nilsson,
   Det är en intressant aspekt som du tar upp - hur länge kan och bör Försvarsmakten nyttjas sin kvalificerade materiel? Avseende ubåt typ Näcken så har du säkert rätt rörande skrov och mekaniska installationer. Dock hade flera andra system nått "end-of-life" (teknisk livslängd) och dessa är kostsamma att byta ut. End-of-life problematiken innebär även att det inte finns några reservdelar att tillgå.Totalt sett nyttjades samtliga ubåtar i Näcken-klassen cirka dubbelt så mycket mot vad som var tänkt då de beställdes. Så ur den aspekten har kostnaden/driftstimme minskat över åren. Utmaningen att finna ett så optimalt driftuttag som möjligt över livstiden finns till del även idag. Enligt mig gäller det att hitta en optimalt driftsprofil med hänsyn till operativa behov, tillgänglig personal och att känna kostnadskurvan för underhållet som som påverkas av driftstiden/driftprofilen. Att genomföra stora modifieringar som i ekonomiska termer ska skrivas av på få kvarvarande år i operativ tjänst är sällan kostnadseffektivt, oavsett om det är materiel som tillhör armén, flyget eller marinen.
   Fredrik Norrby
   Chef 1.ubåtsflottiljen

 • killen12 25 september 2012 15:12

  Hej, en liten fråga. Vad är det som kommer om "Gotlands klassen" på discovery channel och när?

  • Fredrik Norrby killen12 26 september 2012 07:09

   Hej, programmet heter "Combat Countdown". Vet inte sändningstid - återkommer om det när jag vet mer.
   Fredrik Norrby
   Chef 1.ubåtsflottiljen

 • Nilsson 25 september 2012 21:16

  Du kan inte få mig att tro att Näckenklassen inte togs ur bruk för tidigt. Sjöormen har varit i bruk till denna dag,
  Näcken blev Kronborg och hade fått fortsatt liv ytterligare ett antal år om inte Danmark lytt husses röst och skrotat ubåtsvapnet.
  Att du och andra militärer tjatar om att vi inte ska ha omodern materiel i bruk samtidigt som en patrullbåt tuffar runt västerhavet eller vårt luftvärn är äldre än vad du är i vissa delar eller att arméns skyddsförband åker runt i samma fordon och har samma vapen som de så baktalade IB och NB brigaderna gör att ditt tal inte kan tas på allvar.
  Kontinuitet och volym ihop med värnplikt och mobilisering är grundbulten för ett starkt och uthålligt försvar.
  Insats och kortlivat slit och släng är arketypen för ickefuntionellt försvar.

 • Nilsson 25 september 2012 21:27

  Sen kan jag tillägga att jag inte är motståndare till ett starkt försvar, men försvarsminsiternas och höga militärers amsagor om dagens militära kapacitet och effektivitet gör mig beklämd.
  Dags att göra helt om och bygga ett nationellt försvar värt namnet.
  Exempelvis utrusta flottans fartyg med moderna torpeder, minor och sjömålsrobotar.

  • Fredrik Norrby Nilsson 26 september 2012 07:25

   Hej igen,
   Då har vi samma grundsyn - att det behövs ett starkt försvar. Dock olika syn på hur det bör se ut. Jag anser att dessa frågor om olika vägval är viktiga i försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Avseende dina materielsynpunkter håller jag generellt med, bland annat för att det ur operativ synvinkel är bra med en bred palett av förmågor att kunna nytta i olika omvärldslägen.
   Fredrik Norrby
   Chef 1.ubåtsflottiljen

 • Fredrik Norrby 26 september 2012 07:21

  Hej Nilsson,
  Jag svarade inte att Näcken togs ur bruk för tidigt, men att det medför ökade kostnader att nyttja materiel på annat sätt eller mer än vad den avsedd för då den designades. Ja, jag anser att modern materiel är bra både ur ett effektivitetshänseende, men även ur skydds- och arbetsmiljösynpunkt. Kvantitet är inte alltid bättre än kvalité. Pliktlagen är i Sverige vilande, och jag är övertygad att den nya inriktningen med anställt försvar ger högre uteffekt än det tidigare försvaret som baseras på plikt. Dagens är mer tillgängligt och "på tå" än tidigare.
  Fredrik Norrby
  Chef 1.ubåtsfottiljen

  • Perman Fredrik Norrby 26 september 2012 11:43

   Hej! Jag har en fråga om systerfartyget till Neptun - HMS Näcken. Vad hände med henne efter att hon kom tillbaka från Danmark 2005, och vad är planen med henne? Vem är det egentligen som äger henne nu - FM eller Kockums?

   /Per

   • Fredrik Norrby Perman 26 september 2012 14:20

    Hej Per,
    HMS Näcken har inte använts av Försvarsmakten sen hon kom tillbaka från Danmark.
    Avvecklingsbeslut är fattat av FMV. Rent praktisk ligger hon dock fortfarande i vattnet nere i Karlskrona.
    Fredrik Norrby
    Chef 1.ubåtsflottiljen

 • Nilsson 26 september 2012 09:32

  Givetvis ska vi inte ha en massa omodern materiel i bruk för att hålla en onödig volym. Dock har väl ubåtsvapnet precis som flygvapnet kännetecknats av hög modernitet.
  Dock finns det en nedre gräns för hur liten vår volym kan vara och den är passerad för länge sedan. Vi har aldrig råd att hålla en tillräcklig härskara som betalas med måndslön. Det kommer aldrig politikerna allokera tillräckligt med resurser för.

  • Fredrik Norrby Nilsson 26 september 2012 14:27

   Hej igen Nilsson,
   Just den ekonomiska aspekten på den Förvarsmakt som i nuläget är beställd av regering och Riksdag är en utmaning. ÖB har även därför valt att tidigt adressera detta till våra politiker, och till viss del har detta synts i debatten. Internt gör vi så gott vi kan för att kunna prioritera resurser till den operativa verksamheten.
   Fredrik Norrby
   Chef 1.ubåtsflotiljen

 • Palle 7 oktober 2012 07:28

  Combat Countdown startar den 17 oktober på Discovery Channel. Ser fram mot ett bra reportage!

  http://press.discovery.com/us/mil/programs/combat-countdown/

  • Fredrik Norrby Palle 7 oktober 2012 09:11

   Hej Palle,
   Tack för info! Jag lägger upp en blänkare om programmet på bloggen veckan.
   Ska bli kul att se vilket nr / vilken plats vår svenska ubåt kommer på.
   Fredrik Norrby
   Chef 1.ubåtsflottiljen

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *