Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Marinens utvecklingsplan (MUP) – Uppdraget

Jimmie Adamsson

Marinstridskrafterna ska möta följande krav enligt regeringens Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 (Fö2009/1354/MIL). Kraven beskrivs utförligare i Försvarsmaktens Utvecklingsplan (FMUP).

  • Marinstridskrafterna ska i huvudsak utgöras av stående förband.
  • Genom deltagande i insatser och deltagande i internationell övningsverksamhet ska marinstridskrafterna fortsätta utveckla sin förmåga att verka inom ramen för en multinationell sjöstyrka.
  • Marinstridskrafterna ska primärt utveckla förmågan att verka i vårt närområde genom att skydda svenska intressen till havs.
  • Marinstridskrafterna ska kunna delta i marina insatser tillsammans med andra länder, i Sverige, i närområdet samt, då insatsen lämpar sig för de svenska förbanden, även utanför närområdet.
  • Amfibiebataljonen ska omorganiseras till en manöverbataljon med amfibisk förmåga och utvecklas i enlighet med övriga manöverbataljoner.

Ovanstående inriktningsbeslut ställer krav på att vi i alla delar av och på alla nivåer i marinen har en gemensam förståelse och uppfattning om innebörden samt hur marinen ska vidmakthållas och utvecklas framöver.

Marinens utvecklingsplan (MUP) presenterar inriktningen för marinens utveckling på kort och medellång sikt. Planen ska revideras årligen och riktar sig till all personal i marinen.

MUP syftar till att beskriva marinens utveckling i ett tioårigt perspektiv. Planen tar sin utgångspunkt i nuläget och beskriver beslutad och önskvärd utveckling mot en framtida målbild. Den marina utvecklingsplanen bygger på Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP) och utgör dess marina tillämpning.

Jan Thörnqvist
Marininspektör

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *