På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Försvarsmakten fokuserar på att underlätta utbyggnad av vindkraft till havs

Webbredaktionen

Som sektorsmyndighet är det Försvarsmaktens ansvar att bedöma hur samhälls-planeringsåtgärder påverkar riksintressen för hela Totalförsvarets militära del. När det gäller just vindkraft sker detta i samråd inför och vid en ansökan om tillstånd, oftast enligt miljöbalken 6 . och 9.kap.

Försvarsmakten gör en omfattande beredning av hur etableringen skulle påverka verksamhet, anläggningar, system eller andra intressen som är avgörande för att myndigheterna inom totalförsvarets militära del ska kunna genomföra sina uppdrag. Försvarsmaktens bedömning blir sedan ett av många beslutsunderlag för den myndighet som ska fatta beslut i tillståndsärendet.

Utöver att delta i samråd erbjuder Försvarsmakten i mån av tid en service där vi redan inför de formella samråden genomför en beredning och lämnar en preliminär bedömning direkt till sökande bolag. Denna service, med så kallade ”hinderremisser”, är mycket uppskattad av enskilda aktörer och Försvarsmakten strävar efter att erbjuda den när så är möjligt.

Det är dock i statligt samordnade planeringsprocesser som syftar till att hitta lämpliga områden för vindkraft som Försvarsmakten bidrar mest effektivt till utbyggnaden av vindkraft och till energiomställningen i stort. Genom att tillsammans med andra myndigheter, däribland Energimyndigheten som leder samhällets energiomställning, arbeta fram förutsägbara planeringsunderlag bidrar vi långsiktigt till utbyggnaden på ett sätt som kommer till nytta för samtliga aktörer.

För närvarande arbetar Försvarsmakten med flera uppdrag som syftar till att underlätta utbyggnad av vindkraft till havs. Bland annat stödjer Försvarsmakten Energimyndigheten i uppdraget att peka ut nya områden för energiutvinning till havs. Försvarsmaktens beredningskapacitet, såväl teknisk som personell, kommer under en tid framöver att koncentreras till detta och liknande uppdrag.

Det innebär att vi under en period inte tar emot några hinderremisser men vi deltar som alltid i formella samråd inför och vid en ansökan om tillstånd för vindkraft. Prioriteringen att stödja Energimyndighetens uppdrag syftar till att åstadkomma en helhetsöversyn där de områden som ger mest effekt och minst risk för skada på försvarsintressen kan identifieras, något som kommer såväl energiomställningen och vindkraftsbranschen till nytta.

Mikael Christoffersson
Chef för Försvarsmaktens infrastrukturavdelning

Mer information om Försvarsmaktens arbete med samhällsplanering, riksintressen och vindkraft hittar du här

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *