Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Försvarsmakten om läget i Afghanistan

Webbredaktionen

Säkerhetsläget i Afghanistan är osäkert. Talibanerna har besegrat den afghanska regeringen militärt. Efter att under flera år förberett ett övertagande efter den internationella koalitionens utdragning, påbörjade talibanerna förra veckan en större offensiv där man på mindre är en vecka intog landets större städer, viktig infrastruktur och huvudstaden.

En talibanledd regering förväntas tillträda inom kort, samtidigt som det makt- och säkerhetsvakuum som uppstått skapar oro och osäkerhet i landet. Med talibanernas maktövertagande igångsätts nu en ny politisk situation som kommer att påverka den regionala maktbalansen och eventuellt den globala säkerhetssituationen.

Försvarsmakten följer säkerhetsläget noga och utvärderar kontinuerligt händelseutvecklingen. Emellertid har den senaste tidens snabba utveckling visat på svårigheterna att i nuläget göra långsiktiga analyser.

Försvarsmakten har, från starten av insatserna i Afghanistan 2001, använt sig av tolkar och annan lokalanställd personal. Dessa har under sin tjänstgöringstid kontinuerligt säkerhetsprövats i syfte att utreda om det förelåg ett säkerhetshot mot Försvarsmaktens verksamhet. Sedan 2010 har tolkar och lokalanställd personal i huvudsak tillhandahållits via kontraktorer som har ombesörjt rekrytering och anställning.

Försvarsmakten känner ett ansvar för tidigare lokalanställda personal som i flera fall tjänstgjort under lång tid tillsammans med vårt förbandsbidrag. Försvarsmakten har därför ytterligare förfinat sammanställningen av det arbetsunderlag som lämnades till ambassaden i Kabul tidigare under veckan. Myndigheten har även samverkat med Migrationsverket avseende afghanska medborgare som tjänstgjort hos det svenska förbandsbidraget.

Under de senaste dagarna har Försvarsmakten bistått med att transportera hem ambassadpersonal. Försvarsmakten har även framgrupperat transportflyg och därvid höjt beredskapen.

Försvarsmakten har i dag biträtt försvarsministern vid ett samlat försvars- och utrikesutskott och redogjort för myndighetens åtgärder och beredskap beträffande situationen i Afghanistan.

Vidare har regeringen i dag den 19 augusti fattat beslut om att Försvarsmakten ska stödja Sveriges ambassad i Kabul och Migrationsverket med transportresurser för evakuering av personer och materiel från Afghanistan. Regeringens beslut gäller till och med den 31 oktober.

Mats Ström
Kommunikationsdirektör

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

Mats Ström är kommunikationsdirektör. Han ger uttryck för myndighetens principiella uppfattning, här på bloggen Försvarsmakten kommenterar, när han framträder i media eller i andra sammanhang samt på Försvarsmaktens Facebook-konto och Twitter.


delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *