På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

”En flagga värd att försvara” – Vi försvarar Sverige

Webbredaktionen

Sedan 2008 har Försvarsmakten i olika former engagerat sig i Pride, och under senare år tillsammans med polisen, för att stå upp för mänskliga rättigheter och allas lika värde. I år har Försvarsmaktens kommunikation i anslutning till Pride uppmärksammats mer än vanligt och väckt reaktioner, till övervägande del positiva, men också en del kritiska.

Användningen av regnbågsflaggan i annonser och filmer är symboliskt viktig för att tydligt visa att vi står upp för de demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter vi är satta att skydda. Regnbågsflaggan har alltså inte, som vissa valt att tolka det, ersatt den svenska flaggan. Tvärtom, varje morgon året runt där svenska förband är stationerade hissas den svenska flaggan, vilken vi även bär med stolthet på vår uniform. En sinnebild för Försvarsmaktens roll i samhället och för att Sverige varit en självständig nation i snart 500 år.

Syftet med kommunikationen kopplat till årets Pride har varit att betona människors lika värde och Försvarsmaktens uppgift att försvara detta. Regeringsformen och medborgarnas möjligheter att fritt forma och utveckla den svenska demokratin är det som Försvarsmakten ska försvara. Det är också viktigt att visa alla som har ett engagemang i Försvarsmakten att vi menar allvar med vårt värdegrundsarbete och att alla ska känna sig inkluderade, oavsett kön, hudfärg eller läggning. Alla som har förmåga och är villiga att ta på sig ansvaret att försvara Sverige och landets intressen är välkomna, och man ska kunna känna sig trygg i att vi alla håller oss till och står bakom vår gemensamma värdegrund.

Försvarsmakten har till uppgift att försvara Sverige, svenska intressen och vår demokrati. Försvarsmaktens värdegrund utgår från Sveriges demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Ett militärt försvar som skyddar mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar bidrar också aktivt till FN:s resolutioner – oavsett om det är internationella insatser eller en väpnad konflikt i vårt närområde.

Försvarsmaktens uppdrag, med långtgående befogenheter och maktmedel för att kunna hantera extrema situationer, är i flera avseenden exceptionellt. Våra långtgående befogenheter medför också ett särskilt ansvar för alla som verkar inom Försvarsmakten. Därför måste värdegrundens verkliga innebörd vara extremt tydlig och klar för alla. Detta är något som också blivit påtagligt under de senaste decennierna då huvudparten av vår militära personal tjänstgjort i olika konfliktområden utomlands, där svåra beslut tas dagligen, oftast under pressade förhållanden. Beslut som inte bara kan få konsekvenser för individen själv, och kollegorna, utan också för dem vi ska skydda – deras liv och hälsa.

Alla i Försvarsmakten ska kunna känna sig trygga i att de verkar i en jämställd och inkluderande organisation där alla kan utvecklas och bidra med sin fulla potential till Försvarsmaktens operativa förmåga. En försvarsmakt där alla aktivt verkar utifrån demokratiska värderingar bidrar dessutom till Försvarsmaktens legitimitet och trovärdighet i samhället.

Det finns ett talesätt som säger: Jag delar inte din uppfattning, men jag är beredd att med mitt liv försvara din rätt att ha din egen åsikt. Detta är en tillspetsad men samtidigt illustrativ beskrivning av vad det innebär att stå upp för Sveriges demokratiska värderingar.

Mats Ström
Kommunikationsdirektör

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *