På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

PFAS – ett samhällsproblem

Webbredaktionen

Som framgått i media har Försvarsmakten fått i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för PFAS. Försvarsmakten vill tydliggöra vad som är myndighetens ansvar i en fråga som i sig är en samhällsutmaning.

PFAS, eller per- och polyfluorerade ämnen, är en grupp med flera tusen olika syntetiska ämnen som sedan många år används i en rad olika produkter i samhället. Förutom i brandsläckningsskum finns PFAS i många konsument- och industriprodukter som livsmedelsförpackningar, kläder, smink och skidvalla. Brandsläckningsskum för petroleumbränder används av kommunala räddningstjänster, civila flygplatser liksom av industrier.

År 2016 gick i Sverige 32 procent av allt producerat PFAS till släckskumsprodukter, resten till konsument- och industriprodukter. Av de 32 procenten svarade Försvarsmakten för cirka 7-10 procent av den totala PFAS-belastningen för just släckmedel (kemikalieinspektionen 2016), det vill säga en mindre del. Med detta sagt är det därför viktigt att alla PFAS-aktörer tar ansvar för sin del för att Sverige ska kunna stoppa spridningen av föroreningar.

Försvarsmakten ser allvarligt på spridningen av högfluorerade ämnen och tar ansvar för sin del av användningen, allt enligt regelverket i miljöbalken. Rening och sanering av PFAS är en komplex utmaning.  Det saknas för närvarande fungerande kommersiell teknik för att begränsa spridning av PFAS-ämnen och sanera mark, yt- och grundvatten som förorenats. I dag finns metoder för rening av dricksvatten med kolfilter, men det är en mycket kostsam och icke hållbar process om den genomförs i större skala. Kolfiltreringen har även visat sig vara ineffektiv för huvuddelen av de kortkedjiga PFAS-varianterna (Naturvårdverket, 2019).

Försvarsmakten genomför miljötekniska undersökningar som syftar till att utreda föroreningssituationen inom fastighetsbeståndet. Utredningarna syftar till att ge svar på eventuellt samband mellan konstaterade föroreningar och Försvarsmaktens användning av släckskum. I ett antal fall har samband konstaterats med åtföljande ansvar för Försvarsmakten. Försvarsmakten genomför även riskbedömningar relaterat till påträffade PFAS föroreningar. På platser där kontaminering sker görs kontinuerliga mätningar och samverkan pågår med berörda kommuner, länsstyrelser och enskilda liksom åtgärder så långt det är möjligt.

En stor utmaning för Försvarsmakten är att det inte är rimligt att övergå till de ”fluorfria släckskum” som erbjuds på marknaden. De fluorfria släckskum som finns tillgängliga uppfyller inte de krav på släckkapacitet som krävs för att upprätthålla flygsäkerheten vid förbanden.

Det handlar här om mycket korta insatstider för räddning av flygförare vid släckning av brinnande flygplan, i vissa fall med vapenlast. Det pågår därför ett arbete för att hitta en ersättningsprodukt som både är fluorfri och klarar Försvarsmaktens krav på verksamheten.  Försvarsmaktens riktlinje för användning av släckningsskum med PFAS är att det inte ska användas, förutom när inga andra alternativ finns för att rädda liv.

Försvarsmakten har därför inom ramen för försvarssektorn tagit initiativ till forskning, som nu pågår tillsammans med det statliga forskningsinstitutet RISE, för att hitta alternativa släckningsmetoder, släckningsmedel liksom metoder för att hantera föroreningar.

Försvarsmakten instämmer med regeringen om att PFAS-användningen och de föroreningar som uppkommit från denna användning utgör en samhällsutmaning där myndigheten likt andra samhällsaktörer delar ansvaret. Försvarsmakten har fått i uppdrag av regeringen (regleringsbrev) att senast den 1 juni 2020 redogöra för den handlingsplan som efterfrågas.

Försvarsmakten välkomnar statliga, regionala och kommunala utredningar som bidrar till att öka kunskapsläget, i syfte att kunna ge tydliga och harmoniserade riktlinjer. Det är viktigt att vi alla ökar takten för att finna hållbara lösningar. Men detta kräver satsningar på forskning och utveckling avseende efterbehandling av föroreningar och byte av kemiska produkter som innehåller PFAS-ämnen.

Försvarsmakten anser att ett nära samarbete mellan berörda myndigheter och andra problemägare är en förutsättning för att komma till rätta med de utmaningar som är kopplade till PFAS.

Vår ambition är att tillsammans med övriga samhället intensifiera arbetet med innovationer och teknikutveckling för att hitta lösningar på en utmaning som ingen kan säga att de inte berörs av eller inte har ansvar för.  Ett gemensamt ansvar är vägen framåt.

PFAS är ett samhällsproblem – inte bara ett Försvarsmaktsproblem

Naznoush Habashian
Försvarsmaktens hållbarhetschef

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *