På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Öppenhet, Resultat, Ansvar – mer än bara allmänt tyckande

Webbredaktionen

I sociala medier och i några tidningar har det under en längre tid diskuterats att det är lågt i tak i försvaret och att man som medarbetare inte får uttrycka sin åsikt. Precis innan jul kom två beslut från Justitieombudsmannen (JO) som båda gav Försvarsmakten rätt. Besluten handlade om att vi skulle brutit mot repressalieförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.

JO konstaterade att när reglerna för sekretess inte utgör något hinder är en anställd inom Försvarsmakten fri att framföra sina synpunkter i olika frågor, även om synpunkterna avviker från arbetsgivarens uppfattning. Men JO menade också att ett sådant agerande i praktiken kan leda till att det blir omöjligt för arbetstagaren att utföra sitt arbete på ett sätt som är acceptabelt för arbetsgivaren. Detta gäller inte minst chefer som företräder myndigheten i olika sammanhang.

Betyder det att arbetstagaren därmed alltid ska ”sitta still i båten och tiga och göra som husse säger”? Nej, absolut inte. I min värld handlar det i stället om öppenhet, resultat och ansvar.

Jag har under mina mer än 45 år i Försvaresmakten alltid tyckt mig ha möjlighet att dryfta min syn på olika saker. Men en sak har jag lärt mig – har man synpunkter måste man också kunna bevisa det man säger i praktiska resultat, annars är det bara allmänt tyckande. Har man en åsikt måste man helt enkelt också ta ansvar för den. Därför har jag lärt mig att man ibland måste bida sin tid innan idén eller synpunkten är mogen att realiseras. Det viktigaste, i varje fall för mig, är inte att höras, utan att leda min egen övertygelse i bevis, främst genom praktiskt genomförande. Det skapar respekt.

Förra hösten reste ÖB med sina närmsta chefer i linjen runt i landet och diskuterade försvarets framtid, utmaningar och ledarskap. Mer än 800 chefer i den främsta linjen deltog i dessa seminarium. Fri diskussion, högt i tak, ge och ta. Efteråt reflekterade jag: i vilket företag i näringslivet med mer än 55 000 medarbetare åker VD ut och diskuterar företagets framtid och ledning med första, andra och tredje linjens chefer?

I Försvarsmakten odlas teorin om uppdragstaktik. Vi styr genom att ge mål och avdela resurser och genomförandet leds och slutförs på lägre nivå. En vacker tanke att leva upp till. Men i vissa fall måste verksamheten synkroniseras till ett samfällt agerande i tid, rum och effekt. Chefen måste övergå till kommandostyrning under en viss tid, eller för att nå ett specifikt syfte. Det borde inte vara något konstigt med det förfarandet. Men vad har då öppenhet, resultat och ansvar med detta att göra?

Jo, för helhetens skull måste chefer och personal i linjen förhålla sig till den avvägning av mål, medel och resurser som högre chefs beslut innebär för att uppnå en sammanvägd effekt baserad på en helhetssyn. Om inte, får vi suboptimeringar i systemet.

På det sätt jag är fostrad är det allas ansvar att framföra sin åsikt innan beslut fattas och att lyfta fram de perspektiv som är mest gynnsamt utifrån sitt ansvar, sina kunskaper och befogenheter. När sen beslutet är fattat gäller det att gilla läget och göra sitt bästa för att nå målen inom det egna ansvarsområdet.

Det är det som är uppdragstaktik. Det är öppenhet, resultat, ansvar. Det är en effektiv Försvarsmakt i fred, kris och krig. Det skapar respekt och tillförlitlighet, externt och internt. ÖRA – helt enkelt.

I grundlagen står det att all makt utgår från folket. Försvarsmakten är den yttersta garanten för att säkra medborgarnas grundlagsskyddade rättigheter, såsom yttrandefrihet och fri opinionsbildning, mot yttre hot. För mig är det både viktigt och självklart att myndighetens medarbetare deltar aktivt i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten i samhället. Men det finns en osynlig linje där jag som individ övergår från debattvillig medborgare till att vara officiell representant för myndighetens ställningstagande i försvarsfrågor. Är man chef i försvaret måste man själv ha de insikter som behövs för veta var gränsen går och är man osäker – fråga då. För mig är detta en självklarhet i mitt chefs- och medarbetarskap.

Mats Ström
Kommunikationsdirektör

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *