På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Medel redan anvisade för påstådda brister

Webbredaktionen

En artikel i fredagens Dagens Nyheter beskriver brister i Försvarsmaktens verksamhet och materiel och att tillståndet i svenskt försvar skulle vara sämre än vad som tidigare varit känt. Med anledning av artikeln vill Försvarsmakten lämna följande kommentar:

Det här handlar om brister som har varit redovisade för regering och riksdag, som i sin tur har anvisat medel för att möta behoven.

Bakgrunden är följande: I budgetunderlaget för 2019 bedömde Försvarsmakten att de beslutade ekonomiska ramarna medförde att myndigheten skulle vara tvungen att ställa in angelägen verksamhet samt nedprioritera eller senarelägga investeringar, vilket i förlängningen skulle leda till en nedgång i förmåga på några års sikt. I beskrivningen ingick bland annat den typ av brister som beskrivs i den nu aktuella artikeln.

För att begränsa den framtida nedgången i förmåga samt skapa förutsättningar för fortsatt utveckling efter 2021 hemställde Försvarsmakten om ökade anslagsnivåer. Myndigheten äskade ca 3 miljarder för 2019, ca 5 miljarder för 2020 och ca 10 miljarder för 2021 (samt motsvarande under efterföljande år).

I december 2018 fattade riksdagen beslut om statsbudgeten för 2019. Budgetbeslutet innebar att Försvarsmakten tilldelades utökad ekonomi i enlighet med myndighetens äskanden, och beslutet motiverades med de behov som beskrivits i budgetunderlaget.

Strax därefter gav regeringen Försvarsmakten i uppdrag att redovisa hur tillskotten på bästa sätt kunde användas i enlighet med riksdagens beslut. Det gjorde Försvarsmakten i det budgetunderlag som lämnades i februari 2019, där tillskottens användning och fördelning på olika anslag redovisades i detalj, inklusive i den tolvåriga investeringsplanen.

Detta underlag blev grunden för regeringens budgetproposition för 2020, som i sin tur beslutades av riksdagen i december 2019.

Ovanstående beskrivning av förloppet visar hur Försvarsmaktens utveckling har hanterats i statsbudgetprocessen under senare år. På normalt sätt har såväl positiva aspekter som problem beskrivits, både i sammanfattningar och i fördjupningsbilagor. Regering och riksdag har kvitterat genom att fatta erforderliga beslut.

Mats Ström

Kommunikationsdirektör

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *