Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Angående olyckan under Northern Wind 2019

Webbredaktionen

Med anledning av nyhetsrapporteringen kring dödsolyckan under Northern Wind för ett år sedan vill Försvarsmakten förtydliga att rapporterna från Försvarsmaktens Undersökningskommission samt Statens Haverikommission, båda konstaterat att ingen av aktörerna i stridsfordonet eller den grupp som blev påkörd har agerat felaktigt eller avsiktligt brutit mot säkerhetsbestämmelserna. Försvarsmakten har vidtagit de åtgärder myndigheten identifierat som riskförebyggande och har levt i uppfattningen att vi hanterat riskerna på bästa sätt fram till olyckstillfället.

Tyvärr har, som det framgår i haverikommissionens rapport, ett antal samverkande faktorer som snödjup, vindriktning, ljusförhållanden, stridsfordonets låga akustiska signatur och stridsfordonets närmanderiktning i förhållande till observationsplatsen gjort att den säkerhetsregel som anger att man ska ge sig tillkänna 50 meter från stridsfordonet, inte gått att uppfylla.

Personalen i stridsfordonet och den drabbade gruppen har varit utbildade och förberedda för att uppfylla säkerhetsregeln, men då fordonet inte kunnat observeras på rätt avstånd har regeln inte kunnat efterlevas.

Bestämmelsen är alltså tillämpad, men som Försvarsmaktens Undersökningskommission påpekar, kan regeln inte uppfyllas kontinuerligt i verkligheten då det inte är möjligt att alltid övervaka 360 grader, 50 meter ut i omgivningen.

Rapportens slutsatser och rekommendationer är relevanta och Försvarsmakten har redan vidtagit åtgärder, exempelvis:

  • Utbildning av förbandsinstruktörer
  • Stridsfordonskännedom för berörd personal i samband med övningar där stridsfordon ingår
  • Utbildningspaket införd vid officersutbildning
  • Översyn av modeller för riskanalys

De två utredningar som hittills blivit avslutade är båda inriktade på att identifiera organisatoriska eller systemfel i syfte att förebygga att liknande olyckor inträffar igen.

Generalmajor Karl Engelbrektson
Arméchef

Generalmajor Stefan Sandborg
Rikshemvärnschef

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

Mats Ström är kommunikationsdirektör. Han ger uttryck för myndighetens principiella uppfattning, här på bloggen Försvarsmakten kommenterar, när han framträder i media eller i andra sammanhang samt på Försvarsmaktens Facebook-konto och Twitter.


delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *