På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Kostnaden motsvarar inte den operativa nyttan

Webbredaktionen

Uppgifter i media gör gällande att Försvarsmakten vill skrota ett ”modernt” radarsystem för 630 miljoner kronor. Det är inte en korrekt beskrivning.

Det mobila radarsystemet som kallas ArtE 740 togs fram för ledning av kustartilleri, men innan det blev driftsatt beslutade Sveriges riksdag att kustartilleriet skulle avvecklas. Försvarsmakten hade därför inget behov av radarstationerna och systemet infördes aldrig i förbandsstrukturen utan blev kvar i FMV:s vård.

Det gjordes analyser och försök i syfte att hitta nya användningsområden, men det visade sig att nyttan inte motsvarade kostnaden och i november 2012 fattades beslut om totalavveckling. Men eftersom Storbritannien och Australien då hade leasat fyra radarsystem för insatsen i Afghanistan avvaktade FM med avvecklingen.

Då det fanns ett avvecklingsbeslut fanns heller ingen anledning att installera svenska lednings- och sambandssystem eller att anskaffa radarantenner och identifieringsfunktion vid återlämnandet efter insatsen i Afghanistan. I maj 2015 upphävdes beslutet om total avveckling för att använda investeringen i fordonen i systemet – de tolv pansarbilarna har nu omfördelats till andra förband som behöver splitterskyddade fordon.

I media har antytts att ArtE 740 skulle behövas på Gotland om Försvarsmakten, efter år 2020, eventuellt uppdras att återinföra ett kustrobotförband. Media har även hävdat att systemet blir lika modernt som luftvärnssystemet UndE 23 som används idag, bara man monterar en ny antenn. Detta är en alltför förenklad bild och de prisuppgifter på anskaffning av nya radarantenner som har florerat i media är inte korrekta. Kostnaden är betydligt högre.

Radarmottagare och sändare i ArtE-systemet är i bra skick, men det är långt ifrån ett komplett system. För att kunna driftsättas och integreras i dagens förbandsstruktur eller i ett eventuellt nyutvecklat kustrobotförband i framtiden krävs att radarantenner, identifieringsfunktion samt lednings- och sambandssystem tillförs. Vidare krävs att personal avdelas, utbildas och övas. Modifieringen bedöms vara kostsam och kan inte rättfärdigas under nuvarande omständigheter. Utveckling, materielförsörjning och bemanning av dagens krigsförband är prioriterad framför modifiering av materiel som inte ingår i krigsorganisationen.

För att summera är det Försvarsmaktens bedömning att kostnaden för att driftsätta systemet inte motsvarar den operativa nyttan. Den fasta sensorkedjan tillsammans med korvett typ Visby, luftvärnets UndE-23 och flygvapnets flygande radarstationer bedöms lösa det nuvarande behovet.

Thomas Engevall
Försvarslogistikchef och tjänsteförrättande chef för produktionsstaben

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

6 kommentarer

 • Anders Pettersson 17 december 2015 18:01

  Tack - äntligen ett förtydligande och inte bara vinklade artiklar i media och på bloggar.

 • Anders Persson 17 december 2015 18:08

  Bra och tydlig kommentar!

 • Peter Wennersten 17 december 2015 19:19

  Vilket nytt radarsystem kräver INTE, repeterar INTE,identifieringsfunktion samt lednings- och sambandssystem tillförs. Vidare krävs att personal avdelas, utbildas och övas. Dessa faktorer kallades i det gamla Invasionsförsvaret för ICKE ALTERNATIVSKILJANDE. Sedan NÄR är nyanskaffning billigare än uppgradering. Inte enligt SAABs egen marknadsföring.
  Systemet är inte förbandssatt; Rätt. Vi vill inte lägga pengar på icke förbandssatta system; OK
  Men använd fakta istället för tyckande, speciellt i Sveriges Riksdag.

 • Backlund Fred 18 december 2015 00:28

  Hur stor är skrotningskostnaden?
  Information om avecklingskostnader efter beslut initierade av Gransskningsgruppen förskräcker.
  Utvecklingen i vår omvärld går rasande snabbt och är ofta överraskande. Nära oss har man valt att förrådshålla förbandsspecifica huvudsysystem hellre än skrota för att bibehålla handlingsfrihet. Att börja om från nära noll är aldrig en lösning till lågpris.

 • Johan Nilsson 18 december 2015 01:35

  Peter, vi får också titta på systemets ålder. Det torde med tanke på den beskrivna historiken nå designat End of life och kräver då modernisering för att erhålla ursprunglig status. Därefter måste vi ta i beaktande vad en eventuell motståndare kan genomföra för attacker i det elektromagnetiska spektrumet mot dessa sensorer.

  Nu är det inte ett så skinande blankt system längre och i en totalkostnad för ett kustrobotförband torde då kostnaden för en ny sensor med funktionstillväxtpotential vara billigare jämfört med att uppgradera och modernisera de befintliga systemen till samma funktionalitet och operativa livslängd som nya system.

  J.K Nilsson

  • Peter Wennersten Johan Nilsson 18 december 2015 12:49

   Systemet är moderniserat 2008-2010 till 3D ModB. Mao ett ganska modernt system fullt ut möjligt att uppgradera till ModC som råkar vara dagens produktionsmodell.
   Tydligen anses fordonen vara så fina att de duger bra till Telekrigbataljonen. Skinande blankt eller ej. Radarn anses ju dessutom vara så bra att den omedelbart duger som reservdel.
   Kalla Fakta.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *