På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

”20 meter gäller inom stoppområden”

Webbredaktionen

I en artikel i DN kritiseras Försvarsmakten av generaldirektören för Svenska Kraftnät för att man sagt nej till att nya kraftledningsstolpar med 35 meters höjd. Mats Helgesson, Försvarsmaktens flygvapenchef kommenterar nu kritiken:
– De höga kraftledningarna kommer att ligga i närheten av Såtenäs flygfält. För oss handlar det om säkerheten för våra piloter och ytterst om våra medarbetares liv och hälsa. Det är något vi inte tummar på.

I det aktuella fallet ligger byggnationsplanerna inom det som kallas stoppområde och då ska Försvarsmakten enligt gällande riktlinjer yttra sig. Försvarsmakten har samverkat med Svenska Kraftnät under flera år och då understrukit att det är 20 meter som gäller inom stoppområdena, för dem som för alla andra.

Stoppområdena infördes 2010 just för att få kontroll på flygsäkerheten kring Försvarsmaktens flygfält. Kan inte Försvarsmakten genom införandet av stoppområden upprätthålla flygsäkerheten vid Försvarsmaktens flygfält och övningsområden försämras möjligheten till utbildning, övning och lösande av de uppgifter som regering och riksdag ålagt Försvarsmakten. Därmed kan statens betydande investeringar i infrastruktur för försvaret av Sverige i förlängningen bli mer eller mindre obrukbara till förmån för andra statliga eller privata intressen.

Svenska Kraftnät menar att det redan idag finns stolpar som är 35 meter höga inom området, men dessa var uppsatta innan stoppområdena inrättades.
– Redan befintliga objekt inom stoppområdena kan vi inte påverka, men vi kommer verka för att inga ersättningsobjekt byggs högre än 20 meter utanför tätbebyggt område eller 45 meter inom tätbebyggt område, säger Lars Träff chef för Högkvarterets infrastrukturavdelning.

Det är dock korrekt att Försvarsmakten felaktigt gett ett muntligt klartecken till Svenska Kraftnät. Detta klartecken följer inte de principer Försvarsmakten arbetar med för att undvika ny- eller ersättningsbyggnation inom stoppområden. I den fortsatta handläggningen och kontakten med Svenska Kraftnät tydliggjorde därför Försvarsmakten att det är 20 meter som gäller. Dessvärre noterade inte Försvarsmakten, inför yttrandet i juni i år, att Svenska Kraftnät inte hållit sig till 20 meter hela sträckan enligt de diskussioner som förts under våren.

Så fort detta uppmärksammades motsatte sig Försvarsmakten planerna, men då hade remisstiden gått ut. Därför är det nu är det upp till Energimarknadsinspektionen att avgöra ärendet.
– Om vi inte säger ifrån i denna typ av ärenden, riskerar det att få prejudicerande verkan som på sikt kan medföra inskränkningar i flygverksamheten. Vårt övergripande syfte är att skapa en flygsäker verksamhet avslutar Mats Helgesson.

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

8 kommentarer

 • Mikael Odenberg 12 oktober 2015 11:01

  FM binder ris åt egen rygg när man inte är beredd att gå in i någon sakdiskussion.

  När det redan finns 35 meter höga ledningsstolpar inom ett stoppområde så är det inte ett argument att de byggdes innan systemet med stoppområden infördes. Frågan som FM har att besvara är i stället varför det skulle skada FM intressen om vi bygger en ny 35 meter hög stolpe bredvid den gamla.

  En konsekvens av FM nuvarande förhållningssätt är t.ex. att vi inte kan ha något stamnät för el mellan Vänern och Vättern.

  Den regering som i det läget ställs inför att "välja sida" kommer inte att kunna göra något annat än att köra över FM. Därför är ert sätt att hantera de här frågorna till skada även för FM.

 • Tomas Eriksson, FOI 12 oktober 2015 16:22

  Stämmer det verkligen i sak att 20 meterskravet omöjliggör ett stamnät i Västra Götaland? På Svenska Kraftnäts webbplats kan man bl.a. läsa "Sedan slutet av 1990-talet har svenska elnätsföretag satsat 50 miljarder kronor på att vädersäkra elnäten genom att i första hand ersätta oisolerade luftledningar med nedgrävda kablar." Nedgrävda kablar torde klara 20 metersgränsen med galans? Det förvånar mig inte om de är dyrare att uppföra, men om det "bara" handlar om en kostnad är det svårt att ha lika stor respekt för de framförda kraven att få inkräkta på FM:s övningsmöjligheter och flygsäkerhet.

 • Mikael Odenberg 13 oktober 2015 18:08

  Sorry, Tomas,

  I lokala distributionsnät på lägre spänningsnivåer är detta möjligt.

  Men på stamnätets spänningsnivåer (400 kV) är det inte möjligt att gräva ner växelströlmsförbindelser annat än på kortare sträckor. Vi bygger då också in svaga punkter i det nationella transmissionsnätet, vilket kan komma i konflikt med de driftsäkerhetskrav som regeringen fastställt.

  Växelströms luftledningar är och förblir det normala i stamnätet. Och stamnätets kraftledningsstolpar är ca 35 meter höga.

  • Bengt Öst Mikael Odenberg 22 november 2015 12:57

   Nu undrar jag om du inte är vilseledd av dina tjänstemän och ekonomer. Att döma av information som finns tillgänglig via webben så tecknas en helt annan bild än den du beskriver. Bl.a. ABB som tillverkar kablar och teknik för nedgrävda ledningar redovisar att: "HVDC Light, based on VSC technology (Voltage Sourced Converter), is designed to transmit power underground and under water, also over long distances. It offers numerous environmental benefits, including “invisible” power lines, neutral electromagnetic fields, oil-free cables and compact converter stations. "

   Det borde ligga i Svenska kraftnäts intresse att bygga stamnät som inte i onödan stör eller förstör för omgivande verksamheter. Särskilt när det verkar finnas alternativ till luftleningar som visst klarar samma spänningsbelastning som luftledningar.

   http://new.abb.com/systems/hvdc/hvdc-light

 • Patrik L 14 oktober 2015 20:28

  Sorry Micke,
  Först vill jag tacka dig för din tid som en av våra genom tiderna bästa försvarsministrar och beklaga att det blev som det blev, men…

  Att påstå att det inte går att bygga stamnät mellan våra två stora sjöar är väl att tänja lite på sanningen då hela området öster och söder om linjen GÖTENE - SKARA - FALKÖPING - LILLA EDET - ligger utanför det aktuella stoppområdet. Det är ju bara att dra den nya ledningen (den gamla går strax SO SKARA) via FALKÖPING så är problemet löst - eller blir det för besvärligt med miljöprövningen då?.

  http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/samhallsplanering/vindkraft/hkv-2010-10-04-13-920.65978-bilaga-2.pdf

  Det finns heller inget som de facto hindrar dig från att dra stamnät inom ett stoppområde då HVDC (High Voltage Direct Current - dvs Likspänningsförbindelser med högspänning) som teknik finns och har använts under många år nu. Ett exempel är kabeln som sedan 1954 går till GOTLAND. Det finns till och med ett ”svenskt" företag, ABB, som är världsledande på tekniken… Dessutom skulle förbindelsen vara bättre skyddad mot till exempel robotangrepp - eller har du glömt att Iskander-M finns?

  Jag ifrågasätter inte ditt påstående om att luftledningar skulle vara det normala i stamnätet, men det beror inte på att det skulle vara bäst, utan för att det är billigast.

  Jag förbehåller mig därför, tills du motbevisat mig, rätten att anta att din argumentation endast baserar sig på nuvarande lojalitet och inte är något annat än ett ett försök att som GD för en myndighet och på bekostnad av Sveriges försvarsförmåga minska myndighetens kostnader alternativt öka vinsten..

  Hälsningar,
  Patrik Lakhsasi

 • Tomas Eriksson, FOI 20 oktober 2015 12:58

  Bäste Mikael, vad som är "det normala" är väl inte vad som är aktuellt här? Huvuddelen av landets yta ligger ju inte inom ett stoppområde. I Stockholmsområdet har ni ju redan börjat gräva ner en hel del. Kan för övrigt meddela att min cykelväg till jobbet går längs en sträcka i Årsta där det förut var en 220 kV-ledning i luften, numera nedgrävd. 220 kV räknas väl till stamnätet så vitt jag vet?
  Här är en länk till ett radioinslag där du 2011 berättade om nedgrävningen:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=4393163
  Intressant nog presenterades denna nedgrävning av dig som ett led i att göra elnätet mer robust (i och för sig i kombination med andra åtgärder), medan du nu beskriver en nedgrävning i ett stoppområde som en svag punkt som hotar driftsäkerheten!
  Min bild kvarstår: Svenska Kraftnät är ute efter en billigare lösning, det är det enda det handlar om.

 • Tomas Eriksson, FOI 20 oktober 2015 13:01

  Som en komplettering: på Svenska Kraftnäts webbplats tar kartan över stamnätet upp tre typer av nät i Sverige: 400 kV och 220 kV växelström, samt HVDC.
  http://www.svk.se/stamnatet/drift-och-marknad/karta-over-stamnatet/

 • Hagström 14 maj 2016 03:17

  Ja, gräv ner, så slipper vi vakta varenda stolpe vid ett eventuellt krisläge i vår närhet. Eller i värsta fall på vår egen mark. Vi har ju sett hur fort det kan gå med omärkt soldater. Vi har andra viktigare saker att skydda. HV-Chef.
  PS. Det finns ett företag i Sverige som är världsledande på denna typ av kabel. Som ABB köper bland annat av. (OPS, nästan reklam där). DS

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *