Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Avseende Försvarsmaktens årsredovisning

Webbredaktionen

Några mediauppgifter under tisdagen kunde ge intrycket att Försvarsmaktens årsredovisning för 2013 var underkänd av Riksrevisionen. Så är inte fallet.

Av riksrevisionens uttalande i revisionsberättelsen framgår att Försvarsmaktens årsredovisning ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av finansiell ställning och resultat.

Riksrevisionen har i revisionsrapporten redovisat ett antal iakttagelser som Försvarsmakten rekommenderas att åtgärda. Försvarsmakten vidtar regelmässigt åtgärder för att följa riksrevisionens rekommendationer.

Ett exempel på en sådan iakttagelse är att i resultatredovisningen där Försvarsmakten redovisar sina prestationer har vissa kostnader fördelats på fel prestation (krigsförband). Materielen i sig är korrekt redovisad och anslagsredovisningen är inte felaktig.

Yvonne Sandfeldt
Försvarsmaktens redovisningschef

Officiell blogg

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

Mats Ström är kommunikationsdirektör. Han ger uttryck för myndighetens principiella uppfattning, här på bloggen Försvarsmakten kommenterar, när han framträder i media eller i andra sammanhang samt på Försvarsmaktens Facebook-konto och Twitter.


delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *