På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

ÖB om konflikt i vårt närområde och försvarsförmåga

Webbredaktionen

Sverker Göranson

Sverker Göranson

Idag skriver jag på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt om den diskussion som varit om Sveriges militära förmåga i ljuset av händelseutvecklingen på Krimhalvön och genom Riksrevisionens rapport. Debatten har handlat om Sverige har tillräcklig förmåga att stå emot ett militärt angrepp. Låt mig därför från mitt perspektiv belysa Försvarsmaktens uppgifter och förmåga, och koppla det till de ekonomiska utmaningar som vi står inför.

Försvarsmakten ska hävda svenskt territorium, försvara riket vid väpnat angrepp, delta i internationella insatser samt stödja samhället vid svåra påfrestningar.

Inom ramen för ovanstående ska Försvarsmakten bedriva försvarsplanering – det vill säga hur stridskrafterna ska användas vid olika scenarier. Det är en uppgift som fram till 2009 bedrevs med låg ambition i efterdyningarna av det kalla kriget och murens fall. Det var då ett medvetet val av våra beslutsfattare. Efter det senaste försvarsbeslutet har vi nu en aktiv försvarsplanering som utgör grund för krigsförbandens uppgifter och utveckling.

Principerna i reformen enligt försvarsbeslutet bygger på användbara och snabbt gripbara moderna förband som är frivilligt rekryterade. Behovet av sådana förband har bekräftats av såväl konflikten i Georgien 2008 som nu i Ukraina. Med detta menar jag att reformen är operativt relevant med hänsyn till möjliga scenarier för den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde.

Debatten om Försvarsmaktens förmåga pendlar mellan två ytterligheter: antingen fullskalig stormaktsinvasion eller den eviga freden. I stället är det tre antaganden som bör utgöra basen för den fortsatta diskussionen:

 1. Även om omvärldsutvecklingen snabbt kan förändras finns det inget som talar för att vårt land dras in i en väpnad konflikt inom ramen för ett så kallat ”blixtanfall”. Mer realistiskt är att en motståndare med maktdemonstrationer försöker påverka vårt agerande. Vi kan utsättas för ökad underrättelseinhämtning, systematiska kränkningar och informationsoperationer. Detta kan sedan, mer eller mindre hastigt, utvecklas till en väpnad konflikt.
 2. Det är osannolikt att Sverige ensamt skulle utsättas för ett militärt väpnat angrepp av ett annat land med huvuddelen av dess resurser och utan att övriga länder i vårt närområde är eller blir indragna.
 3. Inget land kommer att kunna agera oberoende eller verka utan att ta hänsyn till samtliga länders stridskrafter i en väpnad konflikt.

Men för att vi utifrån dessa antaganden ska ha förmåga att möta ett väpnat angrepp måste det senaste försvarsbeslutet genomföras fullt ut så att varje enskilt krigsförband har tillräcklig kapacitet för att möta en motståndare. Försvarsmakten har redovisat till regeringen den ekonomiska obalansen fram till 2019. Finansiering krävs såväl för förbandsverksamheten som för materiel, totalt omfattande flera miljarder per år.

Försvarsmakten följer noga vad som sker i vårt närområde och jag vidtar de åtgärder som krävs för att upprätthålla vår territoriella integritet, till exempel förändringar i vår incidentberedskap, havsövervakning eller beredskapsövningar. Skulle omvärldsutvecklingen försämras kan Försvarsmaktens förmåga höjas och det förutsätter i vissa fall att regeringen beslutar om beredskapshöjande åtgärder. Vid en långt utdragen konflikt kommer dock våra stridskrafters uthållighet att utgöra en begränsning.

Jag är angelägen om att inte måla verkligheten i ett rosenrött skimmer. Försvarsmakten står inför stora utmaningar. Insatsorganisationen är fortfarande under utveckling och särskilt för markstridskrafterna återstår stora delar av den tillväxt som måste ske. Jag betonar än en gång att organisationen, den materiel och den verksamhet som beslutats och kommer att beslutas, måste finansieras. Det är därför angeläget att försvarsberedningen grundligt går igenom och tar ställning till de obalanser Försvarsmakten redovisat avseende både materiel och träning. Om försvarsberedningen föreslår nya resurser, utöver de som krävs för att råda bot på nuvarande obalanser, är min mening att beredningen och statsmakterna inte ska fördela resurserna på en detaljnivå som tar ifrån Försvarsmakten professionell handlingsfrihet.

Det är självklart att det, i det reformskede vi nu befinner oss i, finns brister i våra förmågor, men jag delar inte bilden som ibland ges av Försvarsmakten som en kraftlös organisation. Vi utgör i dag en tröskel för militär konflikt i vårt närområde och det är min uppfattning att en framtida försvarsmakt – bemannad, övad, materiellt uppfylld och fullt finansierad – i ännu högre grad kommer att vara det.

Sverker Göranson
Överbefälhavare

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

8 kommentarer

 • Roger Klang 17 april 2014 14:12

  Som upphovsman till det nyregistrerade Kristna Värdepartiets handlingsplan för försvaret så frågar jag er;

  Är det Ok att lämna förslag till er på vad ni behöver och låta er avslå eller bifalla förslaget? Det måste det väl vara. Men jag håller med ÖB om att politiker inte bör ta ifrån experterna handlingsfrihet. I kommunfullmäktige t.ex. så bifaller eller avslår man oftast motioner och medborgarförslag efter hur tekniska nämnden förhåller sig till de politiska förslagen. Tekniska nämnden är de verkliga proffsen i många frågor.

  Med vänlig hälsning Roger Mikael Klang, civis Lundensis

 • Anders Anderson 17 april 2014 14:58

  "Även om omvärldsutvecklingen snabbt kan förändras finns det inget som talar för att vårt land dras in i en väpnad konflikt inom ramen för ett så kallat ”blixtanfall”. "

  Ovanstående citat talar väl emot behovet av "snabbt gripbara moderna förband", även om man tycker att det är just "blixtanfall" är det som skall vara dimensionerande.

  Varför behövs snabbt gripbara förband om förloppet beräknas fortgå "långsamt"?

 • Markus 17 april 2014 16:50

  Varför kan man inte säga som de är ? Alltid ska man framföra att man minsann har en försvarsplanering.

  Men hela Försvarsmakten är ju dåligt övat och de fattas pengar ! De är ju ingen hemlighet, läser man på lite så förstår man hur lilla de är. Varför är detta något man inte talar om ?

  Får man inte prata om de negativa ?

  • Anders Nilsson Markus 18 april 2014 01:28

   I Sverige råder kocensusdiktatur :)

 • ligzt 19 april 2014 03:43

  Ett intressant inlägg av våran ÖB. Att i mångt och mycket försvara en regering och riksdag som hellre förespråkar kraftiga skattesänkningar än att överhuvudtaget bry sig, om vi kommer att få sjunga "du gamla du fria" eller den ryska hymnen om kanske 20år? Ett
  kallakrigetryssland som uppför sig mer än oberäkneligt har alltid varit en realitet! Faktum är att Sverige inte har ett skit att sätta emot, trots våra hyfsade plan som blir nedskjutna!! Inför allmän värnplikt igen och då både för kvinnor och män!! ASAP

 • michael 20 april 2014 21:13

  Vi har fler generaler än bataljoner,behöver man säga något mer....

 • Carl Björeman , glt, pensionerad 5 maj 2014 09:02

  ÖB Sverker Göranson intygade 17/4 på ett trovärdigt sätt , på Brännpunkt i Svenska Dagbladet ,att Försvarsmakten kan upprätthålla vår territoriella integritet - i nutid .
  Försvarsfrågan är emellertid långsiktig. Hur är
  förmågan på sikt ?
  Försvarsmaktens långsiktiga utveckling styrs av försvarsbeslutet år 2009 .
  Om detta skriver försvarsanalytikern Krister Andrén i en rapport från FOI i februari i år :
  " Det militära försvaret saknar förmåga att med nu planerad inriktning egen förmåga att
  bjuda effektivt motstånd mot ett strategiskt
  angreppshot - - "
  Mot bakgrund av tidsfaktorn vid förändrigar
  av nuvarande inrikjtning vore det motiverat att
  ÖB på ett trovärdigt sätt visar sina läsare att han kontinuerligt håller statsmakterna orien-terade om tidsförhållandena .

  Carl Björeman
  Generallöjtnant , pensionerad

 • den bittra sanningen 2 juni 2014 11:52

  Nedskärning efter nedskärning, politiskt hyckleri och en ÖB som levererar den ena utopin efter den andra. Försvarsmakten har blivit ett stort skämt både nationellt och internationellt. Arbetar själv som tidvis tjänstgörande och mina åsikter kan signeras av både soldater och befäl. Jag anser att Sverige behöver en ÖB som vågar stå upp mot hyckleriet, arbetar för försvarsmaktens utveckling och inte sin egen löneutveckling. En ÖB borde inse när det är dags att avrusta, sammanfattar man FM ORG 18 är det en omöjlig uppgift att arbeta vidare med värdighet. Snälla ÖB avgå

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *