På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

”Försvaret” – en lathund för media

Webbredaktionen

Nyheter om försvarsfrågor är ofta komplicerade för den enskilde läsaren. Det beror dels på att det som beskrivs är främmande men minst lika ofta för att begreppen och sammanhangen är förvirrande.

Det som vanligast utgör en orsak till oklarhet är begreppet ”Försvaret”. Det märks inte minst i de senaste dagarnas medierapportering kring svensk ubåtstillverkning.*

För de allra flesta svenskar så är ”Försvaret” synonymt med Försvarsmakten och dess verksamhet. Skulle det genomföras en snabbenkät av någon kvällstidning så skulle nog de flesta tillfrågade beskriva ”Försvaret” med soldater, stridsvagnar och stridsflygplan, kort sagt militären eller militär verksamhet.

Då uppstår det ett problem när media svepande använder ”Försvaret” som rubrik eller beskrivning för andra myndigheter under Försvarsdepartementet eller med uppgifter kopplade mot Totalförsvaret. Läsaren lämnas då i osäkerhet om vilken myndighet som har ansvaret och uppfattar nog att det är Försvarsmakten som agerar eller är part. Förutom att Försvarsmakten hamnar i fokus så blir eventuell uppskattning eller kritik missriktad.

Ett exempel på detta är Svenska Dagbladets artikel från den 19 juli 2013 om bengaler på fotbollsarenor. För den oinvigde, och jag skulle vilja påstå för de flesta läsare, skapades nog en mental bild av att MILITÄREN ska testa pyroteknik. Läsaren måste läsa det finstilta och veta att det egentligen rörde FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, som är en civil myndighet, med helt egna uppgifter och verksamhet.

SVD och  Försvaret

SVD och Försvaret

 

Min rekommendation, för att ge alla läsare, lyssnare eller tittare tydlighet, är att när ”Försvaret” används i bestämd form så avses Försvarsmakten. För myndigheter som inte är Försvarsmakten används respektive myndighetsnamn. Att namnet råkar innehålla ”Försvarets” är i de flesta fall av historiska skäl och är inte synonymt med Försvarsmakten. Det är som om alla aktörer i en räddningsinsats skulle benämnas polis när det i själva verket är brandförsvar, ambulans och bärgningskår som varit på plats.

Försvarsmakten är en militär myndighet som leds av överbefälhavaren. Det är våra flottiljer, regementen och militär verksamhet, oftast i uniform.

Vilka myndigheter brukar bli ”Försvaret” och som för tydlighetens skull borde omnämnas med myndighetsnamnet?

FMV, Försvarets Materielverk är en civil myndighet som leds av en generaldirektör. Myndigheten sysslar bl.a. med upphandling och anskaffning av försvarsmateriel samt försvarslogistik.

FHS, Försvarshögskolan är en statlig högskola som leds av en rektor. Skolan utbildar såväl militära som civila elever och studenter.

FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut är en civil myndighet som leds av en generaldirektör. Myndigheten sysslar bl.a. med forskning, metod- och teknikutveckling, analyser och studier.

Fortifikationsverket är en civil myndighet som leds av en generaldirektör. Myndigheten sysslar bl.a. med fastighetsförvaltning för Försvarsmakten.

FRA, Försvarets radioanstalt är en civil myndighet som leds av en generaldirektör. Myndigheten sysslar bl.a. med signalspaning.

FXM, Försvarsexportmyndigheten är en civil myndighet som leds av en generaldirektör. Myndigheten sysslar bl.a. med att främja svensk försvarsexport.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en civil myndighet som leds av en generaldirektör. Myndigheten sysslar bl.a. med frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

Rekryteringsmyndigheten är en civil myndighet som leds av en generaldirektör. Myndigheten sysslar bl.a. med prövning av sökande till Försvarsmakten och Polisen.

Statens Försvarshistoriska Museer en civil myndighet som leds av en överintendent. Myndigheten ska främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna.

Erik Lagersten
Försvarsmaktens informationsdirektör

*Vilken uppgift Försvarsmakten hade vid den numera så kallade ”ubåtsräden” framgår av Södra skånska regementets (P7) kommentar till TT.

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

1 kommentar

  • Micke 13 juni 2014 00:57

    Bra med tydlighet, men historiskt refererar "Försvaret" till totalförsvaret och inte till Försvarsmakten, den militära komponenten i totalförsvaret.

    Problemet idag är snarare att försvaret ÄR mer eller mindre bara det militära försvaret då totalförsvarstanken avvecklats. Nu, när nationell försvarsförmåga åter gjorts relevant, så är problemet snarare att man sätter likhetstecken mellan "Försvaret" och det militära försvaret, Försvarsmakten. Det osynliggör t.ex. behovet av civila försvarsförmågor, t.ex. försvar mot informationsoperationer (Psykologiskt försvar), sjukvårdsberedskap, räddningstjänst, beredskapsplaner, civil samverkan mm. Mycket som inte hanteras av Försvarsmakten, men ändå utgör viktiga delar av det nationella försvaret, samhällets och Försvarsmaktens uthållighet och motståndskraft.

    Därmed kan det vara olyckligt att rekommendera att använda "Försvaret" som synonymt med Försvarsmakten. Det nationella "Försvaret" behöver vara mycket mer än bara Försvarsmakten. Den samlade nationella försvaret, civilt och militärt, borde kunna refereras "Försvaret" i generella termer. Om man menar det militära försvaret så borde man referera till "Försvarsmakten" - inget annat. Menar man FMV så borde man naturligtvis referera till FMV, o.s.v. Tycker jag.

    PS. Jag tycker också att folkbildning och försvarsupplysning (fakta, inte rekryteringskampanjer) borde prioriteras. Särskilt när folkförankringen numera är svag.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *