På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Vad hände i Almedalen?

Webbredaktionen

Maria Hugosson Bygge vid FOI diskuterar säkerhetspolitik utanför sommartorget.

Försvarsmaktens engagemang i Almedalsveckan 2012 är nu avslutat och det finns anledning att sammanfatta. Kvar på ön finns självklart Hemvärnet och Samverkanscentralen i Visby, men vi som direkt har arbetat med årets projekt har nu lämnat förutom de som har sommarställen att underhålla på ön.

( Verksamhet – Mediauppmärksamhet – Sammanfattning )

Verksamhet

Basen för vårt deltagande har för tredje året i rad varit ett av marinens fartyg, i år HMS Carlskrona. Förutom en historia som långresefartyg under utbildningsexpeditioner har HMS Carlskrona de senare åren använts som stödfartyg för tredje sjöstridsflottiljen samt inte minst som ledningsfartyg under en insats i Adenviken. Ett utmärkt fartyg som med alla sina faciliteter är perfekt för Almedalsveckan och med en fantastisk besättning. Ett gäng som med samma goda anda visar och berättar för allmänheten om sina insatserfarenheter och dessutom lämnar allt upptänkligt stöd till försvarsmaktsledningen för att vi ska få ut maximal effekt av veckan.

Ett stort tack till personal från informationsstaben, övriga från Högkvarteret, besättningen på HMS Carlskrona, personal ur helikopterflottiljen och basskyddskompaniet vid den marina basbataljonen samt sist men inte minst, en särskild stort tack till hemvärnspersonalen och till Blekinge Hemvärnsmusikkår.

Kö till allmänhetens visning ombord.

Under dagarna har fartyget öppnat upp för allmänheten och nära 1 700 personer har passerat igenom och fått förevisat verksamheten. Dessutom deltog runt 300 inbjudna gäster i överbefälhavarens mottagning. Vi flög också helikoptern som fanns ombord under ett pass och incidentroten hade, utöver Försvarsmaktens planerade deltagande i Almedalsveckan, en överflygning över Visby i samband med ett uppdrag.

[youtube width=”640″ height=”360″]http://www.youtube.com/watch?v=S5-rhfDUcqA[/embed]

Flera representanter för näringsliv, organisationer och myndigheter har varit ombord för diskussioner med företrädare för försvarsmaktsledningen. Dessutom har försvarsministern använt HMS Carlskrona för möten och förläggning för sig själv och en liten grupp ur försvarsdepartementet. Bland annat var alliansgruppledarna vid försvarsutskottet ombord för gemensamma diskussioner.

Kommandotecken ombord för försvarsministern respektive för ÖB.

ÖB gästades också under veckan av Arbetsförmedlingens generaldirektör som överlämnade Stafettenutmärkelsen. Priset tilldelades Försvarsmakten för förmågan att tänka nytt när det gäller att skapa ett försvar som representerar hela Sveriges befolkning och som tar tillvara tillgänglig språklig och kulturell kompetens.

Sverker Göranson och Angeles Bermudez-Svankvist läser motiveringen.

Vid sidan av fartyget har vi för femte året i rad deltagit i Säkerhetspolitiskt sommartorg. Seminarieformen är unik i Almedalen då vi delar arrangörskapet med myndigheter och organisationer varav några som vi sällan eller aldrig samarbetar med. Det gör formen, enligt min mening, extra spännande. Jag har särskilt satt stort värde på arbetet och diskussionerna, framförallt under förberedelseskedet, tillsammans med generalsekreteraren i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Ett varmt tack till Folke Bernadotteakademin som i år var samordnare för torget.

Utrikesministern följer uppmärksamt skärmen i för-loungen.

I år var det också en ny aktör, Försvarspolitisk arena i Almedalen. Arrangemanget kompletterar Försvarsmakten deltagande. Det är inte troligt att vi kan se ett samarrangemang mellan torget och arenan då ytterligheterna är för stora mellan en del av arrangörerna vid respektive forum men Försvarsmakten kan utan tvekan medverka på båda. Vi kommer därför under hösten att utvärdera och se över vår fortsatta närvaro i Almedalen med hänsyn till att det nu finns två arrangemang där vi naturligt passar in.

Totalt deltog vi i sexton seminarier, antingen som arrangör eller som paneldeltagare, på Sommartorget, Försvarspolitisk arena, i samarbete med Säpo och hos andra arrangörer.

Nätverksbyggandet och möjligheterna att på ett oöverträffat sätt hitta relevanta aktörer på ett enkelt sätt, initiera en diskussion och planera för hösten tog framförallt personaldirektören med arbetsmarknadens parter och ledningstabschefen med företrädare för politiken och industrin. Vad gäller arbetsmarknadskontakterna kommer detta resultera direkt i uppföljningsmöten och seminarier under hösten i syfte att skapa kunskap och förutsättningar för Försvarsmakten och våra soldater och sjömän som relevanta på arbetsmarknaden, i synnerhet våra tidvis tjänstgörande kamrater.

Grupper som Ofog genomförde några aktioner på kajen och ombord under allmänhetens visning. Allt gick lugnt till även om det som sägs kan vara provocerande för besättningen. De känner sig inte som mördare eller rekryterare av barn. Detta är dock en del av ett öppet, demokratiskt samhälle och att garantera allas rätt att yttra sig är just en av själva grundanledningarna till Försvarsmaktens existens.

På torsdagen beslutade regeringen om att ge Försvarsmakten en anvisning om en ny insats utanför Somalias kust, något som ytterligare förstärkte vår närvaro och intresset för oss i Almedalen.

Mediauppmärksamhet

Huvudfokus i början av veckan riktades med naturlighet mot ÖB:s uttalande i Rapport under söndagen. Innehållet och bakgrunden kan du läsa om i inläggen:

ÖB – Svåra vägval aktuella i Almedalen

ÖB – Säkerhetspolitisk analys måste styra Försvarsmaktens utveckling

Det kan i övrigt vara intressant att ta del av utfallet och här är ett urval som ger en bild av mediauppmärksamheten kring Försvarsmakten under Almedalsveckan.

SVD 30 juni – Skattepengar används på lobbying

Newsmill 1 juli – Svar på civilministerns kritik

SVT 1 juli – ÖB: utan pengar inga nya JAS plan

SVT 2 juli – Försvarsminister Karin Enström (m) samt Peter Hultqvist (s) kommenterar ÖB

SVT 2 juli – Allianspartierna kommenterar ÖB

SVT 2 juli – Mats Knutson kommenterar ÖB

SVT 3 juli – ÖB i SVT Gomorron Sverige

SVT 4 juli – Statsministern kommenterar ÖB

SVT 5 juli – Finansministern kommenterar ÖB

SR 1 juli –  ÖB: Pengarna räcker inte till hela försvaret

DN 1 juli – ÖB: Välj mellan marinen och armén

Flera ledarredaktioner kommenterade också ÖB och försvarspolitiken. Uppfattningarna tecknade sig i det politiska spektrat från vänster Aftonbladet till höger SVD.

Niklas Svensson på Expressen gjorde en intervju med ÖB i valstugan. Samtalet följdes av en intervju med försvarsminister Karin Enström.

Expressens specialupplaga för Almedalen hade också ett uppslag med ÖB i onsdagsnumret (rättat), tisdagsnumret innehöll en ledarkommentar.

Aftonbladet uppmärksammade finansministerns uttalande på ledarplats och på nyhetsplats.

Resumé skriver om årets Almedalstrender och i specialupplagan om försvarspolitikens komplexitet.

Blekingenytt med flera kommenterade regeringens anvisning om Somalia.

Några bloggreaktioner

http://jinge.se/mediekritik/politiskt-spinn-forsvarslobbyn-bakom-obs-uttalande.htm

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/ (flera inlägg)

http://krigskonster.blogspot.se/ (flera inlägg)

http://navyskipper.blogspot.se/ (flera inlägg)

Arrangemangen som Säkerhetspolitiskt sommartorg och Försvarspolitisk arena höll finns inspelade och tillgängliga på nätet.

Dessutom personliga intryck på marinbloggen av chefer ur marinen och flygvapnet och tredje sjöstridsflottiljen som beskrev besättningsmedlemmars intryck i ett reportage på forsvarsmakten.se.

Sammanfattning

De första inläggen i veckan ovan berör liksom tidigare år om Försvarsmakten ska eller får vara där och hur mycket det får kosta. Försvarsmakten har ett riksdagsuppdrag att vara synliga i samhället. Men det är också en principfråga. Om resten av samhället samlas i Almedalen, ska en av Sveriges största myndigheter inte vara en självskriven aktör? Svaret är givet för oss: absolut så! Formen kan dock diskuteras och kommer att utvärderas så att vi får maximal effekt av tillgängliga medel.

Det var ett intensivt fokus på försvarsfrågor under Almedalsveckan och det blev en diskussion bland politiker och andra i frågan. Det är inte ett mål i sig, närvaron är tillräcklig, men det blev en bra debatt som vi hoppas kan utgöra en god grund för fortsatt arbete under hösten.

Trevlig sommar önskar

Erik Lagersten
Informationsdirektör

P.S. På den lättsamma sidan kunde följande ”Twittersnack” noteras i Expressens bekanta bekanta.

Imorgon börjar Almedalsveckan, politikens egen Pridefestival. Hoppas de har lika roligt. Fast vi klär oss snyggare. ?#svpol? 

@Mark_Levengood Jag vet inte det jag. Besättningen på HMS Carlskrona har våldsamt stiliga sjömansuniformer. Rundmössa, blåkrage o allt.

Foto: artikelförfattaren utom ingressbilden och bilden med utrikesministern som är från Säkerhetspolitiskt sommartorg flickr och flygbilden av HMS Carlskrona som Magnus Jönsson tagit.
Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

2 kommentarer

 • J.K Nilsson 8 juli 2012 01:01

  Med tanke på finansministerns uttalande om utgiftsområde 6 känns er närvaro i Visby än mer behövd.

  Hjärtligt tack för den skammlösa redovisningen och bitande tweets. Taket för försvarsdiskussion känns ännu mer avlägset. Tillsammans med AI Grundeviks förmaning den här veckan så finns det vind i seglen. Lycka till med det fortsätta arbetet. Nu tar vi tillvara på det här.

  J.K Nilsson

 • jan-olov holm 8 juli 2012 09:07

  Instämmer med J.k Nilsson.
  Bra arbetat av försvarsmakten och Infodirektören mfl.
  Klarspråk är en framgångsfaktor

  Kn Jan-Olov Holm

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *