På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Säkerhetspolitisk analys måste styra Försvarsmaktens utveckling

Webbredaktionen

Under en tid har Försvarsmaktens långsiktiga ekonomi diskuterats. Många rykten, utspel och uppfattningar har cirkulerat runt, det ena mer äventyrligt än det andra. Nu i Almedalen har Försvarspolitisk Arena på ett seminarium satt rubriken “ett mellanår politiskt men ett ödesår för försvaret”. Även om jag inte vill vara så dramatisk är en sak säker. De beslut riksdagen och regeringen kommer att behöva fatta under den närmaste tiden kommer att påverka svensk försvarsförmåga, svensk säkerhetspolitik och Försvarsmakten för decennier framåt. Detta är inget jag tar lättvindigt på och det finns därför anledning att klarlägga vägvalet.

Försvarsmaktens ekonomi är idag i balans och vi är på god väg att leverera det tillgängliga och användbara försvar som riksdagen beslutat om. Detta är nämligen en sanning precis på samma sätt som att det är en sanning att framtiden kräver beslut för att behålla denna förmåga.

Som jag har redovisat för regeringen i budgetunderlag och särskilda redovisningar ökar kostnaderna för materiel och personal mer än vad som ryms inom det anslag Försvarsmakten i framtiden kommer att förfoga över. Till detta kommer ett operativt behov av en uppgradering av JAS 39 Gripen som är kostsam.

Antingen tillförs ytterligare pengar eller så måste vår organisation och våra uppgifterna ändras. En sådan förändring kommer att påverka hela eller delar av marinen, flygvapnet eller armén. Alternativen kan synas enkla men de olika konsekvenserna och övervägandena från riksdag och regering är svåra och långsiktiga. Jag är medveten om sprängkraften i mitt ställningstagande men det är också min plikt att tydligt och tidigt i beslutsprocessen ge mina fackmilitära råd.

Försvarsmaktens operativa behov styrs av omvärlden och politisk viljeinriktning baserat på våra huvuduppgifter, försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på vårt eget territorium, i närområdet och utanför närområdet, upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och nationella intressen i områden utanför detta och med befintlig förmåga och resurser bistå det samhället och andra myndigheter vid behov.

Hur ser då utvecklingen ut i vårt närområde och på vilket sätt styr det mitt vägvalsresonemang?

– Det sker en dynamisk säkerhetspolitisk utveckling i Sveriges närområde. Stormakternas intresse för området ökar.

– Morgondagens utmaningar och hot är ofta gränsöverskridande och kopplade till olika flöden som t.ex. energi, information och handel.

– Bredden och komplexiteten i de framtida utmaningarna och hoten gör att säkerhet måste byggas i samverkan med andra nationer.

– Försvarsmakten kommer att vara ett säkerhetspolitiskt instrument där uppgiften blir att försvara svenska intressen i och utanför riket.

– Samverkan mellan länder bygger på förtroende, långsiktighet och förutsägbarhet mellan parterna. För Sverige som saknar säkerhetsgarantier är detta än mer centralt.

– Alliansfriheten kräver att det svenska försvaret kan lösa många olika typer av uppgifter. Det försvar som vi bygger idag möter väl upp mot den idag gynnsamma omvärldssituationen.

Oavsett politiska vägval kommer Försvarsmakten efter yttersta förmåga genomföra fattade beslut. Jag menar att det är nu debatten behöver föras och där säkerhetspolitisk analys behöver ger grund för breda politiska överenskommelser. Det behöver Försvarsmakten och långsiktigt svensk försvarsförmåga. Genom den försvarsmakt vi bygger signalerar vi till oss själva och omvärlden vilket ansvar vi är beredda att ta för den nationella och internationella säkerheten.

Sverker Göranson
Överbefälhavare

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

5 kommentarer

 • Roger Klang 2 juli 2012 18:19

  Ju starkare försvar desto starkare svenskt moraliskt världssamvete, demokrati och Sveriges röst utomlands kommer nämligen inte gratis!

  Roger Klang

 • Per A. 2 juli 2012 19:46

  Om pengarna inte kommer att räcka så får är det kanske en dellösning att gå tillbaka till den tidigare, billigare, organisationsformen?

  Att den framtida ekonomin skulle bli tight måste ni inom FML varit medvetna om då ni under ett antal år sysslade med att opinionsbilda för ett yrkesförsvar. Att det nya personalförsörjningsystemet skulle innebära en fördyrning kan inte heller ha kommit som en överaskning.

  • Kristoffer Per A. 4 juli 2012 07:25

   Organisationsformen ska ju passa uppgifterna också. Ett värnpliktsförsvars som inte repetitionsövas och tar flera år att mobilisera och där förbanden inte kan mobiliseras för att användas i internationell tjänst (för det var den "tidigare organisationsformens" verklighet..) tycker inte jag passar särskilt väl in på ÖBs beskrivning av framtidens säkerhetspolitiska problem där Försvarsmakten ska kunna vara en del av lösningen.

   Däremot skulle man ju kunna tänka sig en hybrid av det gamla värnpliktsförsvaret med en kärna av yrkessoldater. för att snabbt och flexibelt kunna lösa uppkomna kriser i och utanför vårt land och samtidigt ha en tillräckligt stor massa som kan mobiliseras vid allvarligare kris eller krig.

   • Per A. Kristoffer 4 juli 2012 12:56

    Även idag så verkar en internationell insats med marktrupp kräva ett antal månaders uppstarttid, och med vad som ser ut att bli en stor del tillfälligt tjänstgörande i förbanden, så kommer det nog krävas i fortsättningen också.

    Någon form av hybridlösning hade säkert varit en rimlig kompromiss mellan kostnad, antal och gripbarhet.

 • Peter Lindström 2 juli 2012 22:44

  Bra att du gick ut och informerade om läget.
  Önskar att vi hade fler politiker som lyssnade på chefer för respektive myndigheter och inser att ni som chefer har en stor erfarenhet och kan era myndigheter bra. Hoppas att FM får mer pengar för att alla vapenslag skall vara kvar. Vi kommer att behöva ett starkt försvar framöver. Regering och Riksdagspolitiker verkar inte förstå att det faktiskt kan bli krig när som helst, där Sverige inte kommer komma undan och att risken ökar för varje månad nu.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *