På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Krigsplacering i juletid

Webbredaktionen

I veckan fick jag en ny krigsplaceringsorder. Lite speciellt och kanske det första allmänna tecknet på en Försvarsmakt i verklig förändring.

Krigsplaceringsorder

1999 slutade dåvarande Pliktverket med att skicka ut krigsplaceringsorder på uppdrag av Försvarsmakten. Det gjordes dels av besparingsskäl (cirka 3 miljoner kronor årligen) och att själva systemet med krigsplaceringar i det närmaste upphörde under det som ibland kallas den strategiska timeouten.

Besparingen var kortsiktig där kanske kostnaden sett ur ett signalperspektiv var större. Att inte påminna medborgarna om sina skyldigheter gentemot det allmänna leder ofta till att dessa faller i glömska. Men den viktigaste orsaken var naturligtvis avvecklingen av alla krigsförband som bedömdes som obsoleta och överflödiga.

616.minsvepardivisionen förtöjda i Örlogshamn Tångudden, Göteborg. HMS Viksten närmast kameran. Foto: privat.

Min förra krigsplacering erhöll jag den 10 februari 1996 med uppgift att inställa mig som fartygschef ombord på en fiskeminsvepare med mobiliseringsplats Marviken. Fartygen utgick ur krigsorganisationen utan att min krigsplacering upphörde, i varje fall inte på ett sätt som jag fick veta. Också det ett tecken på att intresset för att vidmakthålla alternativt ordnat avveckla personalen saknades.

Sedan 2004-2005 har till viss del placeringarna återupptagits men genomförs nu på bred front där ordning och reda är honnörsordet för de som arbetar med detta. All personal i insatsorganisationen ska placeras med uppgifter om var och vad som ska uträttas. Under ett par år kommer tidigare värnpliktiga att erhålla krigsplaceringsorder för att allt eftersom anställd och frivillig personal kommer till fasas ut. Detta innebär också att den personal som inte längre är placerade erhåller ett besked om detta. Ibland med viss besvikelse som kanske detta tweet ger uttryck för.

Jag noterade på mitt nya besked att det saknas de kuponger för att som det tidigare hette ”ordern berättigar till fri resa inom riket i 2.klass med tåg, buss eller båt”. Nu gäller att betala själv och få ersättning mot kvitto. Modernt så det föreslår.

Nytt är också att Pliktverket numera heter Rekryteringsmyndigheten.

Med detta önskar Försvarsmakten alla läsare och andra en God jul och ett Gott nytt år!

Erik Lagersten
Informationsdirektör

PS. Mer om krigsplacering kan du läsa på Rekryteringsmyndighetens hemsida.

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

16 kommentarer

 • Wiseman 23 december 2011 00:12

  Bra julklapp!

  Att ordern inte gäller som biljett kan tyvärr tolkas som ett tecken på FM allt svagare ställning i samhället och det allmänna samhällsklimatet. Varför skulle inte en krigsplaceringsorder ge biljett då den endast är avsedd att nyttjas vid höjd beredskap/krig då vårt samhälle hotas?

  Oavsett detta – ett äntligen är på sin plats.

  • Erik Lagersten Wiseman 23 december 2011 00:26

   Eller en konsekvens av avregleringarna? Många aktörer att sluta avtal med jämfört med SJ som ensam transportör. En fråga som väcker min nyfikenhet och att följa upp efter helgerna.

 • H 23 december 2011 13:35

  Jaha, då kanske man kan vänta sig en ny krigsplaceringsorder då min nuvarande inte stämmer överens med min plats i PRIO.. För det är väl PRIO som styr?? Det blir isåfall min tredje krigsplaceringsorder på 5 år..

 • Sinuhe the Egyptian 27 december 2011 21:52

  Kul att ämnet kom upp, jag har berört det flera gånger på min blogg och senast idag (utan att ha läst Eriks inlägg). Tydligen stämmer min utsaga att ämnet är mer aktuellt nu än tidigare.

  Erik, varför är inte ALLA kontinuerligt tjänstgörande krigsplacerade? Vad är vitsen med att mejsla ut en sorts a-lag och negligera värdet av basorganisationen? Krigsplaceringen kan ju bara aktualiseras vid höjd beredskap.

  GMY

  Sinuhe (som saknar sina krigsplaceringar)

  • Erik Lagersten Sinuhe the Egyptian 28 december 2011 14:46

   Delar din syn på olycklig missuppfattning som delvis fått fotfäste i tanke och tal, uppdelningen i ett a- och i ett b-lag. Språkbruk och andemening blir helt fel.

   Det är också anledning till att vi nu pratar om försvarsmaktsorganisation som ett sammanfattande begrepp för bas- och insatsorganisation. Båda behövs med samma kraft för att lösa ställda uppgifter.

   Såväl CPROD som CINS är mycket tydliga med detta förhållande vilket till exempel visar sig i att vi i normalfallet inte kommer att dubbelplacera personal, en ”fredsbefattning” i basorganisationen för att vid behov övergå i ”krigsbefattning” i insatsorganisationen. Skulle vi göra på det sättet minskar basorganisationens förmåga att lösa sina uppgifter till stöd för krigsförbanden och i alla beredskapsnivåer. Frågan var bland annat uppe på senaste ÖB chefsmöte. Rotation och kunskapsöverföring genom tjänstgöring är en helt annan sak som kommer att behöva hanteras och diskuteras särskilt.

   En Försvarsmakt, en försvarsmaktsorganisation!

   Vad gäller krigsplaceringar över hela linjen har frågan vänts några gånger. Jag har en egen personlig uppfattning om hur det borde vara, men har funnits några oklarheter som gjorde att frågan inte var helt självklar och det har under året funnits några olika alternativ. Jag har inte det senaste i frågan men kommer att återkomma till denna principiellt viktiga sak hur utfallet har/kommer att bli.

   Hoppas att du snart erhåller din saknade krigsplaceringsorder!

   För den som undrar över begreppen bas- respektive insatsorganisation så kommer huvuddelen av Försvarsmaktens personal finnas i insatsorganisationen (som består av fastställda krigs- och hemvärnsförband). Basorganisationen utgörs bland annat av våra regements- och flottiljstaber, skolor och centra. Denna organisation kommer att vara klart mycket mindre än idag. Bas- och insatsorganisationen sammantaget är försvarsmaktsorganisationen.

   [Uppdaterad 2011-12-29 23:30 med hemvärnsförband i stycket ovan enl beriktigande från läsekretsen]

 • Sinuhe the Egyptian 28 december 2011 21:03

  Erik Lagersten

  Det är glädjande att otyget med flera befattningar avskaffas. Även om en k-tjänstgörande tidsbegränsat tjänstgör i en befattning i basorganisationen ska hans eller hennes krigsplacering ENBART vara i krigsförbandet. Allt annat vore nonsens.

  Ja - jag hoppas att frågan om obligatorisk krigsplacering för all k-tjänstgörande personal blir löst under år 2012. Signaleffekten är tydlig och alla gränsdragningsfrågor kan elimineras.

  Why make it more complicated?

  GMY (jag antar att du vet vad det betyder...;))

  Sinuhe

  • Erik Lagersten Sinuhe the Egyptian 28 december 2011 21:09

   MYT

  • CS Sinuhe the Egyptian 29 december 2011 00:03

   Sinuhe, jag är inte helt med på hur du tänker här. Varför skulle de som har en fast befattning i basorganisationen bli krigsplacerade? De ingår inte i krigsförbanden och rimligen bör de då ej heller kunna krigsplaceras eller har jag missat något?

   • Lars Rössle CS 3 januari 2012 19:58

    Erik, menar du på fullt allvar att det du skriver, att de som har en fast befattning i basorganisationen INTE skall ha en krigsplacering - dvs INTE ha någon uppgift i händelse av mobilisering?

    Vi ska med andra ord logga ut från PRIO, avmönstra och åka hem?

    I så fall är vi tillbaka på ruta ett igen med diskussionen om A- och B-lag.

 • Sinuhe the Egyptian 29 december 2011 18:23

  CS

  Läs hur jag svarat dig på min blogg. det jag menar är inte en krigsplacering baserad på värnplikt, utan en krigsplacering baserad på civilplikt. En krigsplacering baserad på civilplikt kan ske i vilken verksamhet som helst, exempelvis i arbetstagarens ordinarie befattning i basorganisationen.

  Om regeringen anbefaller skärpt eller högsta beredskap ska ALLA krigsplacerade bege sig till den utpekade inställelseplatsen. För Infodir:s räkning torde det vara tredje eller sjunde våningen på Lidingövägen 24...;)

  GMY

  Sinuhe

 • Sinuhe the Egyptian 29 december 2011 18:26

  Erik Lagersten

  Jag vill ödmjukt påpeka att insatsorganisationen består av a) krigsförbanden OCH b) hemvärnsförbanden. Allt enligt FM ArbO.

  Gott Nytt År!

  GMY

  Sinuhe

  • Erik Lagersten Sinuhe the Egyptian 29 december 2011 18:54

   Bra påpekande. Organisationsbegrepp ska vara korrekta.

   I min tankevärld omfamnade krigsförbanden även våra hemvärnsförband. Så ser jag på vikten av dessa i morgondagens organisation.

 • Patrik Lander 1 januari 2012 22:20

  Det är glädjande att höra Informationsdirektören är nöjd med att ha fått en krigsplaceringsorder, och att detta är ett tecken på en Försvarsmakt i v e r k l i g f ö r ä n d r i n g.

  Minns jag inte helt fel fick ett stort antal av mina kollegor nya krigsplaceringsordrar för några år sedan - då man även då ansåg att det behövdes för att ge en bild av en trovärdig krigsorganisation, och att varje man/kvinna skulle känna tillhörighet med ett förband och att FM inte bara var en organisatorisk cyklotron utan en myndighet med struktur, ordning och reda.
  Det patetiska var dock att merparten av kollegorna skulle "infinna sig vid vakten LedR, där vägvisning möter". Några specifika befattningar fick de inte, och vad de skulle sysselsatts med vid inkallelse vet endast Gud allena.

  Hoppas det inte blir lika patetiskt denna gång...

  Patrik Lander
  tjledig från LedR

 • J.K Nilsson 9 januari 2012 20:20

  Tja, min krigsplacering hänvisar till tågstationen i staden om jag kommer med tåg. I övrig lämnas inga fler ledtrådar...

  J.K Nilsson

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *